Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.07.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Vydání druhé, v Portálu první, revidované
Praha : Portál, 2018
358 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1322-2 (brožováno)
Spektrum ; 110
angličtina
Obsahuje bibliografii na stranách 355-358
001463171
Předmluva. Podobenství // 13 // 22 // ČASTI // PROBLÉM ZRANĚNÉHO VNITŘNÍHO DÍTÉTE // Úvod... 26 // Kapitolal // Jak vaše zraněné vnitřní dítě negativně ovlivňuje váš život . 28 // Chorobná závislost... 30 // Násilnické chování... 32 // Narcistické poruchy... 33 // Potíže s důvěrou... 35 // Vnější a vnitřní odehrávání rolí... 36 // Magické myšlení... 39 // Poruchy intimity... 41 // Nedisciplinované chování... 44 // Nutkavé/návykové chování... 45 // Narušené myšlení ... 47 // Prázdnota (apatie, deprese)... 49 // Dotazník pro zraněné vnitřní dítě... 51 // laptoiaZ // .ak došlo ke zranění vašeho vnitřního dítěte... 55 // Údiv... 56 // Optimismus... 57 // Naivita... 58 // Závislost ... 59 // City... 60 // Pružnost... 62 // Volná hra... 63 // Jedinečnost... 64 // Láska... 66 // Duchovní zranění... 67 // Sexuální, tělesné a emoční zneužívání ... 68 // Kulturní násilí... 74 // Škodlivý pocit studu... 75 // Podobenství... 80 // ČÁST II // LÉČBA VAŠEHO ZRANĚNÉHO VNITŘNÍHO DÍTĚTE // Úvod... 84 // Kapitola 3 // Práce s prvotní bolestí... 95 // Prvotnost citů... 97 // Úzkost a mozek...100 // Způsoby obrany ega a „vrátková teorie mozku"...104 // Práce s prvotní bolestí...106 // Pociťování emocí...113 // Kapitola 4 // Nová výchova vašeho vnitřního nemluvněte...114 // Seznam podezření...115 // Normální období nemluvněte...116 // Rodičovská péče - nejtěžší
práce ze všech...120 // Vývojová porucha ...121 // Sepsání faktů ...122 // Vyprávějte o svém dětství příteli...123 // Preciťujte svoje pocity...124 // Pištedopisy...125 // Afirmace - pozitivní tvrzení...126 // Meditace pro vnitřní nemluvně...128 // Kapitola 5 // Nová výchova vašeho vnitřního batolete...141 // Seznam podezření...142 // Vývojové poruchy ...147 // Sepsání zprávy ...150 // Vyprávějte o svém dětství příteli...152 // Prožívání pocitů...153 // Napište dopis...154 // Afirmace - pozitivní tvrzení...155 // Meditace pro vnitřní batole ...156 // Kapitola 6 // Léčba vašeho vnitřního předškoláka...160 // Seznam podezření...160 // Normální předškolní věk...162 // Síla ega v předškolním období ...164 // Vývojové poruchy ...164 // Sepsání zprávy...169 // Násilničtí bratři a sestry...170 // Mluvte o vašem vnitřním předškolákovi s přítelem...171 // Prožívání pocitů...171 // Napište dopis...172 // Role v systému dysfunkční rodiny ...173 // Cvičení...174 // Afirmace - pozitivní tvrzení...175 // Meditace pro vnitřního předškoláka...176 // Kapitola 7 // Léčba vašeho vnitřního školáka...179 // Seznam podezření...180 // Normální školní věk...181 // Konkrétní logické myšlení...182 // Vývojové poruchy...183 // Sepsání zprávy ...187 // Sdílejte historii svého školního věku s podpůrnou osobou . . 189 // Prožívání pocitů...189 // Sepište legendu nebo
pohádkový příběh ...189 // Role v dysfunkčních rodinných systémech...192 // Afirmace - pozitivní tvrzení...194 // Meditace pro vnitřního školáka...194 // Kapitola 8 // Dosažení celistvosti - nové dospívání...197 // Seznam podezření...198 // Normální dospívání...199 // Vývojové poruchy ...206 // Sepsání zprávy ...209 // Svěřte se s historií svého dospívání podporující osobě ...210 // Prožívání pocitů...210 // Meditace pro návrat domů...210 // Odpuštění...214 // CASTUI // PODPORA VAŠEHO ZRANĚNÉHO VNITŘNÍHO DÍTĚTE // Úvod...218 // Kapitola 9 // Využití dospělého já jako zdroje schopností...219 // Přehled schopností ...220 // Požádání o odpuštění...220 // Řekněte svému dítěti o vyšším já...222 // Darujte si nové dětství ...222 // Kotvy ...225 // Vytváření kotev pro bezpečí...233 // Váš dospělý si pro svoje vnitřní dítě nalézá // nové otce a matky...234 // Kapitola 10 // Nové možnosti vašeho vnitřního dítěte...237 // Laskavá výchova ke kázni...238 // Svolení být sám sebou ...249 // Kapitola 11 // Ochrana zraněného vnitřního dítěte...254 // Věnujte čas a pozornost svému zraněnému dítěti...254 // Komunikujte s vaším vnitřním dítětem...256 // Nalezení nové rodiny...259 // Síla a ochrana modlitby...260 // Hlazení vašeho dítěte...261 // Kapitola 12 // Uvádění nápravných cvičení do života...267 // Cvičení pro uspokojení potřeb vašeho
vnitřního // nemluvněte...269 // Cvičení pro uspokojení potřeb vašeho vnitřního batolete . . 272 // Cvičení pro separační fázi období batolete...277 // Praktická cvičení pro vnitřního předškoláka...287 // Cvičení pro vašeho vnitřního školáka ...297 // Cvičení pro osvobození z prvotní spoutanosti v rodině ... 302 Dokončení vaší báje nebo pohádkového příběhu ...306 // ČÁST IV OZDRAVĚNÍ // Úvod...308 // Kapitola 13 // Dítějako univerzální symbol obnovy a přeměny...310 // Puer aeternus...312 // Zázračné dítě jako autentické já ...313 // Zázračné dítě nelze idealizovat...321 // Kapitola 14 // Zázračné dítě jako imago Dei ...323 // Zázračné dítě jako tvořivá schopnost obnovy...324 // Vyprávění našich příběhů ...327 // Vývěr energie...328 // Traumatické události a emoční bolest...332 // Sny...338 // Vzpomínky z dětství...340 // Dobrá zpráva ...342 // Tvořivost...349 // Epilog ...351 // Poděkování...353 // Použitá literatura ...355
cnb002969938

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC