Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.07.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vydání
Praha : Raabe, [2015]
158 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7496-194-6 (brožováno)
Obsahuje bibliografie
001463191
Obsah // Obsah // Úvod 9 // TEORETICKÁ ČÁST 11 // 1. Věda a technika kolem nás - technická gramotnost - // polytechnická výchova 11 // 1.1 Malé zamyšlení na úvod... 11 // 1.2 Proč polytechnické vzdělávání? 12 // 1.3 Technická gramotnost 14 // 1.4 Formy polytechnického vzdělávání 15 // 1.5 Technická gramotnost ve školských dokumentech 15 // 2. Polytechnické vzdělávání v předškolním věku 17 // 2.1 Polytechnické vzdělávání v kontextu // Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 17 // 2.1.1 Naplňování rámcových vzdělávacích cílů 18 // 2.1.2 Získávání klíčových kompetencí 19 // 2.1.3 Dílčí cíle (záměry) a očekávané výstupy z pěti vzdělávacích oblastí 20 // 2.1.4 Rizika 24 // 3. Specifika poznávacích procesů v předškolním věku // s ohledem na polytechnické vzdělávání 27 // 4. Aktuální teorie vzdělávání a jejich uplatnění // v polytechnické výchově 29 // 4.1 Teorie kognitivního konstruktivismu 29 // 4.1.1 Aplikace principů konstruktivistického učení // do předškolního vzdělávání 30 // 4.2 Formativníhodnocenívpolytechnickém vzdělávání 31 // 4.2.1 Aplikace principů formativního hodnocení do předškolního vzdělávání 33 // 5. Principy, metody a činnosti v polytechnickém vzdělávání 35 // 5.1 Principy polytechnického vzdělávání 35 // 5.1.1 Princip prožitkového učení 35 // 5.1.2 Princip činnostního učení 36 // 5.1.3 Princip
situačního učení 37 // 5.2 Metody polytechnického vzdělávání 38 // 5.2.1 Vlastní hra. explorace 38 // 5.2.2 Pokusy a experimenty připravené učitelkou 39 // POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI v předškolním vzdělávání // 5.2.3 Konstruování 39 // 5.2.4 Grafické činnosti 40 // 5.2.5 Náhodné pozorování 40 // 5.2.6 Pozorování připravené učitelkou 41 // 5.2.7 Vytváření modelů 41 // 5.2.8 Vyhledávání informací, práce s encyklopediemi 41 // 5.2.9 Metody verbální 42 // 5.2.10 Dramatické metody 44 // 6. Volná hra a řízená činnost 45 // 7. Obsah polytechnického vzdělávání v MŠ 47 // PRAKTICKÁ ČÁST 49 // 8. Konstruktivní hry a stavebnice 49 // 8.1 Výběr stavebnic s ohledem na věk a schopnosti dětí 50 // 9. Koutky s materiály a nářadím 55 // 10. Pokusy a objevy 57 // 10.1 Inspirace z oblasti statiky stavebních konstrukcí 58 // 10.2 Inspirace z oblasti mechaniky 59 // 10.2.1 Páka 59 // 10.2.2 Nakloněná rovina a tření 61 // 10.2.3 Kolo na hřídeli, kladky 64 // 10.2.4 Ozubená kola a převody 65 // 10.3 Inspirace z využití mechanické energie 66 // 10.3.1 Síla vody a větru 66 // 10.3.2 Magnetismus, statická elektřina 68 // 10.4 Inspirace ze zkoumání vlastností předmětů 70 // 10.4.1 Působenívztlakové síly (Archimédův zákon) 70 // 10.4.2 Rozpustnost látek 71 // 10.4.3 Teplota předmětů, vodivost tepla 73 // 10.5 Inspirace z optiky 75 // 10.5.1 Odraz předmětu v zrcadle 75 // 10.5.2 Slunce-zdroj záření i
tepla 75 // 10.6 Inspirace z akustiky 77 // 11. Hry a činnosti s materiály 79 // 11.1 Hry a činnosti s papírem 80 // 11.2 Hry a činnosti svinou a textilem 87 // 11.3 Hry a činnosti se dřevem 90 // Obsah // 11.4 Hry a činnosti s kovem 94 // 11.5 Hry a činnosti s modelovacími hmotami 97 // 11.5.1 Keramická hlina 102 // 12. Hry a činnosti s přírodninami 111 // 12.1 Hry a činnosti s živými přírodninami 112 // 12.2 Hry a činnosti s neživými přírodninami 118 // 13. Recyklace a tvoření z odpadových materiálů 121 // 13.1 Náměty na využití starého papíru 125 // 13.2 Náměty na využití starého textilu 125 // 13.3 Náměty na využití starých sklenic 126 // 13.4 Náměty na využití starého PVC 127 // 13.5 Náměty na využití použité hliníkové fólie 128 // 14. Technika v našem životě 131 // 14.1 Exkurze do podniků 132 // 14.2 Práce s informacemi 133 // 14.3 Počítače, internet 134 // 15. Řemesla dříve a nyní 135 // 15.1 Výběr některých řemesel, která lze využít při práci s dětmi 136 // 16. Pěstitelské a chovatelské činnosti 141 // 16.1 Pěstitelské činnosti-příklady možných námětů 142 // 16.2 Chovatelské činnosti-příklady možných námětů 144 // Závěr 147 // Literatura 149 // Příloha // Návrhy formulací cílů z pěti vzdělávacích oblastí // 153 // 153
(OCoLC)944218139
cnb002755626

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC