Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) ; Sociologický ústav AV ČR, 2012
469 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7419-111-4 (Sociologické nakladatelství SLON ; brožováno)
ISBN 978-80-7330-204-7 (Sociologický ústav AV ČR ; brožováno)
Studie ; sv. 89
angličtina
Obsahuje bibliografii na stranách 398-441, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001463192
Obsah // Cesty k datům pro sociálněvědní výzkum // Jindřich Krejčí a Yana Leontiyeva 12 // ČÁST PRVNÍ // MANAGEMENT DAT VE VÝZKUMNÉM PROJEKTU A ARCHIVACE DAT 21 // Kapitola 1. Koncepce správy dat a výzkumný projekt // Jindřich Krejčí 23 // 1.1 Management digitálních dat 23 // 1.2 Politika otevřeného přístupu 25 // 1.3 Cyklus života dat 27 // 1.4 Data a koncepce výzkumu 30 // 1.5 Koncepce managementu dat 39 // Kapitola 2. Založení a správa datového souboru v průběhu výzkumného projektu // Jindřich Krejčí 41 // 2.1 Struktura databáze 42 // 2.2 Operace s daty 55 // 2.3 Dokumentace dat 60 // 2.4 Zajištění autenticity a uchovávání dat 62 // 2.5 Uložení dat do archivu 66 // Kapitola 3. Standardy dokumentace a archivace dat // Jindřich Krejčí a Martin Vávra 68 // 3.1 Standard popisu dat DDI, vývoj, výhody a nedostatky 70 // 3.2 Vývoj standardu uchovávání a poskytování dat 74 // 3.3 Cesta ? profesionalizaci datových služeb 80 // Kapitola 4. Sociálněvědní datové archivy: jejich úloha, služby a nástroje // Martin Vávra a Tomáš Čížek 82 // 4.1 Datové archivy - význam a stručná historie 82 // 4.2 Funkce archivů 84 // 4.3 Přístup ? datům a systém Nesstar 88 // 4.4 Shrnutí 94 // Kapitola 5. Standardizace proměnných v sociálněvědním výzkumu // Martin Vávra a Yana Leontiyeva 96 // 5.1 Principy a techniky standardizace proměnných 98 // 5.2 Demografické proměnné 102 // 5.3 Socioekonomické proměnné 108
// 5.4 Závěiy 116 // Kapitola 6. Mezinárodní klasifikace vzdělání a problémy při aplikaci // Petr Soukup 118 // 6.1 Úvodem aneb o důležitosti vzdělání // (obecně, zejména pak v sociologii) 118 // 6.2 Problémy s měřením vzdělání respektive problémy // se vzdělávacími systémy 119 // 6.3 Stručná historie klasifikace ISCED a její současná podoba // a aplikace na Českou republiku 120 // 6.4 Použití klasifikace ISCED 97 ve velkých mezinárodních // výzkumech a možná úskalí 124 // 6.5 Výhrady k ISCED a návrhy na změny, reálně uvažované změny 128 // 6.6 CASMIN jako alternativa k ISCED? 131 // 6.7 Česká klasifikace vzdělání KKOV 134 // 6.8 Další možnosti využití vzdělání v analýze dat // a doporučení pro praxi 134 // Příloha ke kapitole 6 137 // Kapitola 7. Měření sociálního statusu a sociálních tříd na základě povolání // Jiří Šafr a Dalibor Holý 140 // 7.1 Teoretická východiska měření postavení ve stratifikaci 141 // 7.2 Klasifikace zaměstnání ISCO: česká varianta // a novinky ve verzi ISCO-08 143 // 7.3 Škály socio-ekonomického statusu a prestiže 148 // 7.4 Třídní klasifikace 154 // 7.5 Přehled dalších konceptů měření statusu a sociálních tříd 171 // 8 // 7.6 Závěrem - doporučení pro využití indikátorů // ? měření stratifikačního postavení 176 // Příloha ke kapitole 7 179 // ČÁST DRUHÁ . // ZDROJE DAT PRO SOCIÁLNĚVĚDNÍ VÝZKUM 181 // Kapitola 8.
Mezinárodní sociálněvědní komparativní výzkum a Česká republika // Jindřich Krejčí a Johana Chylíková 183 // 8.1 Metoda mezinárodní komparace a otevřený přístup ? datům 184 // 8.2 Přehled dostupných databází 186 // 8.3 Budoucnost datových služeb pro mezinárodní komparaci 203 // 8.4 Shrnutí 204 // Kapitola 9. Datová základna české sociologie // Tomáš Čížek 206 // 9.1 Historický exkurz 206 // 9.2 Producenti sociologického výzkumu v České republice 208 // 9.3 Přehled datových zdrojů 212 // Kapitola 10. Data z výzkumů volebního chování v České republice // PaCLyons 225 // 10.1 Volební výzkumy před rokem 1990 226 // 10.2 Volby do Federálního shromáždění a Poslanecké sněmovny // (1990-2010) 229 // 10.3 Volby do Senátu (1996-2010) 231 // 10.4 Volby do Evropského parlamentu (2004-2009) 232 // 10.5 Volby do krajských zastupitelstev a komunální volby (2000-2010) 233 // 10.6 Data získaná z exit-pollových výzkumů (1990-2010) 235 // 10.7 Data získaná z panelových šetření politických témat 239 // 10.8 Šetření politických postojů v období mezi volbami 240 // 10.9 Závěr 242 // Kapitola 11. Data získaná z komparativních politologických šetření // Pat Lyons 244 // ?? Eurobarometer 246 // 11.2 Výzkumy New Democracy Barometer a New Europe Barometer // (NDB/NEB) 249 // 11.3 ISSP: Modul Občanství, Role vlády a Národní identita 250 // 11.4 Evropský výzkum hodnot (EVS) a Svétový výzkum hodnot
WVS // 11.5 Projekt Komparativních studií volebních systémů (Comparative Study oí Electoral Systems - CSES) // 11.6 Evropská volební studie (European Election Study - EES) // 11.7 Mezinárodní výzkumný program European Social Survey (ESS) // 11.8 Civic Education Study (CIVED) a International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) // 11.9 Další srovnávací politologické výzkumy // 11.10 Závěr // 255 // 256 // 257 257 // 259 // 260 266 // Kapitola 12. Šetření ČSÚ a statistiky trhu práce // Martina Mysíková // 12.1 Mzdy a Informační systém o průměrném výdělku // 12.2 Výběrové šetření pracovních sil // 12.3 Životní podmínky // 12.4 Statistika rodinných účtů // 12.5 Shrnutí: využití a dostupnost mikrodat // 268 // 270 // 273 // 276 // 280 // 283 // Kapitola 13. Přehled výzkumů o rodině // Dana Hamplová // 13.1 Výzkumy rodiny a oficiální statistiky // 13.2 Vybraná témata sociologie rodiny a demografie a kde ? nim najít informace // 286 // 287 // 296 // Kapitola 14. Mezinárodní výzkumy v oblasti vzdělávání // Petr Soukup  // 14.1 Přehled základních studií v oblasti vzdělávání // 14.2 Metodologické postupy používané při realizaci mezinárodních studií v oblasti vzdělávání // 14.3 Závěrem ? mezinárodním studiím v oblasti vzdělávání // 302 // 303 // 318 // 323 // Kapitola 15. Statistiky a výzkumy imigrantů aneb jak srovnávat nesrovnatelný // Yana Leontiyeva a Daniel Chytil  // 327
// 15.1 Kdo jsou imigranti? // 15.2 Zdroje dat o imigrantech v ČR . ,n // 15.3 Dostupnost a srovnatelnost oficiálních imigračních statistik v CR 334 // 15.4 Výběrová šetření imigrantů a cizinců // 15.5 Doporučení pro uživatele imigračních statistik a výzkumů // 340 // 351 // Kapitola 16. Výzkumy věnující se podobám religiozity v České republice po roce 1989 // Jan Váně ’ 354 // 16.1 Česká sociologie náboženství po roce 1989 355 // 16.2 Empirické sociologické výzkumy v ČR po roce 1989 356 // 16.3 Zhodnocení * 375 // v // Kapitola 17. Výzkum kriminality // Zuzana Podaná \4 377 // 17.1 Problematika vymezení kriminality 378 // 17.2 Základní přístupy ke zjišťování kriminality 378 // 17.3 Zdroje dat o kriminalitě v ČR 387 // 17.4 Aktuální trendy v kriminologickém výzkumu 394 // Literatura 398 // Summary 1 i 442 // Seznam použitých zkratek 449 // O autorech .. 459 // Věcný rejstřík 463 // s
(OCoLC)852382161
cnb002434244

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC