Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání první
V Praze : Pasparta, 2018
115 stran : ilustrace, formuláře ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-88163-89-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 114-115 a bibliografické odkazy
001463202
6 // OBSAH // Úvod... // 1. CO JE OCD?...7 // 1.1 Obsese... 11 // 1.2Kompulze... 14 // 1.3 Vyhýbavé a zabezpečující chování... 18 // 1.4 Co se děje s naším tělem?...21 // 1.5 Nejste v tom sami - vývoj a výskyt OCD...24 // 2. JEDNÁ SE SKUTEČNĚ O OCD?...28 // 2.1 Co je a co není OCD...28 // 2.2 Schizofrenie v dětství...29 // 2.3 Tourettův syndrom...31 // 2.4 Fobie...32 // 2.5 Deprese...32 // 2.6 Zneužívání omamných látek a patologické hráčství...32 // 2.7 Poruchy příjmu potravy...33 // 2.8 Obsedantně kompulzivní porucha osobnosti...33 // 3. LÉČBA OCD...35 // 3.1 Systemická rodinná terapie...35 // 3.1.1 Systemická rodinná terapie...35 // 3.1.2 Narativní terapie...39 // 3.1.3 Práce s externalizací...40 // Edukace...40 // Mapování potíží...42 // Sledování problému v rodinném systému...43 // Psaní dopisů...43 // 3.2 Farmakoterapie...44 // 3.3 Kognitivně behaviorální terapie...45 // 4. KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE...49 // 4.1 Edukace...49 // 4.2 Zmapování potíží...49 // 4.3 Stanovení cíle terapie...56 // 4.4 Metody KBT...56 // 4.4.1 Expoziční léčba...57 // Lucie Straková Jirku // Odstupňovaná expozice...57 // Expozice v představě...63 // Zaplavení...64 // 4.4.2 Techniky pracující s obsesemi a skrytými kompulzemi...65 // Stop technika...65 // Odvedení pozornosti...66 // Expozice obsedantním myšlenkám...66 // Práce s katastrofickým scénářem...67 // Kognitivní restrukturalizace...68 // Behaviorální experimenty...77 // 4.4.3 Další podpůrné techniky...81 // Mindfulness aneb „tady a teď“...81 // Čas na starosti...82 // 4.5 Hodnocení...83 // 4.5.1 Hodnotící škály...83 // 4.5.2 Seznam expozic...84 // 5. RELAXACE...86 // 5.1 Proč jsme napjatí a musíme se uvolňovat...86 // 5.2 Zklidňující dýchání...87 // 5.3 Jacobsonova progresivní relaxace...87 // 5.4 Hra na pravdu...88 //
5.5 Příběhy - řízená imaginace, autogenní trénink...88 // 6. VLIV OCD NA ŽIVOT DÍTĚTE...89 // 6.1 Vliv OCD na život dítěte...89 // 6.2 Dítě s OCD a škola...91 // 6.3 Podpora rodiny...92 // 7. PREVENCE RELAPSU...97 // 7.1 Práce na zvýšení sebevědomí dítěte...97 // 7.1.1 Erb...97 // 7.1.2 Deník...97 // 7.1.3 Práce se jménem...98 // 7.1.4 Ocenění...98 // 7.2 Nácvik sociálních dovedností...98 // 7.2.1 Hraní rolí...99 // 7.2.2 Vyjádření potřeb...99 // 7.2.3 Komiksy...100 // v. // Obsedantně kompulzivní porucha ? dětí a dospívajících // 7.3 Nácvik řešení problému... 100 // 7.4 Dodržování léčebného režimu... 103 // 7.5 Tělesné aktivity... 103 // PŘÍLOHY:... 105 // Příloha č. 1 Formulář KBT vyšetření... 105 // Příloha č. 2 Záznamový list obsesí a kompulzí... 108 // Příloha č. 3 Beckův inventář úzkostí... 109 // Příloha č. 4 Záznamový list expozice... 111 // Příloha č. 5 Kognitivní restrukturalizace ... 112 // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY // 114
cnb002986054

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC