Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání 1.
Praha : Gabriel, 1991
171 stran : ilustrace, mapy ; 30 cm

objednat
ISBN 80-900332-8-8 (vázáno)
Další anglický název v prelimináriích: Deep boreholes in the Czech Republic
Vedle názvu: Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky
1200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 125-147
Částečně anglický text
001463258
6 // HLUBOKÉ VRTY V CECHÁCH A NA MORAVĚ // OBSAH // 1. ÚVOD... 7 // 2. HLUBOKÉ VRTY...10 // 2.1. Historický přehled...10 // 2.2 Nejdůležitější cíle a úkoly vrtání ... 13 // 2.3 Hodnocení výsledků vrtů...14 // 3. PŘEHLED HLUBŠÍCH // A HLUBOKÝCH VRTŮ...17 // 4. VÝZKUM STRATIGRAFIE // A STAVBY GEOLOGICKÝCH JEDNOTEK...55 // 4.1. Oblast moldanubika...’ . . . 55 // 4.2. Tepelsko-barrandienská oblast ... 57 // 4.3. Krušnohorská oblast...58 // 4.4. Oblast Jeseníků...60 // 4.5. Moravské starší paleozoikum...61 // 4.6. Moravské mladší paleozoikum ... 63 // 4.7. Český karbon a perm a dolnoslezská // pánev...71 // 4.8. Česká křídová pánev...74 // 4.9. Karpatská předhlubeň, vídeňská pánev // a vnější Karpaty na Moravě...77 // 5. RELIÉF A GEOLOGICKÁ STAVBA // PODLOŽÍ VYBRANÝCH JEDNOTEK...86 // 5.1. Podloží karbonu a permu...86 // 5.2. Podloží české křídové pánve...91 // 5.3. Podloží terciérních pánví...92 // 5.4. Podloží karpatské předhlubně, vídeňské // pánve a příkrovů vnějších Karpat na Moravě...96 // 6. HLUBINNÁ STAVBA // MAGMATICKÝCH TĚLES...103 // 7. GEOLOGICKÉ PROCESY VE // SVRCHNÍ ČASTI KŮRY...106 // 7.1. Geologie fluidní fáze ve vrtech . . . .106 // 7.2. Geotermální režim svrchní kůry . . .111 // 7.3. Hominotvorné procesy...112 // 7.4. Geochemický výzkum hornin z vrtů . .114 // 7.5. Tlaky ve vrtech...116 // 8. OVĚŘENÍ GEOFYZIKÁLNÍCH // INDIKACÍ...117 // 9. DALŠÍ
VÝHLED VÝZKUMNÝCH // VRTŮ V ČR...120 // LITERATURA...125 // DEEP BOREHOLES IN THE CZECH REPUBLIC...149
(OCoLC)29932547
cnb000067398

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC