Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
Biografie
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018
240 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-3868-3 (brožováno)
ISBN 9788024639079 (ebook)
ISBN 8024639076 (ebook)
"Přepracovaná část disertační práce Překlad literárního díla z francouzštiny do češtiny po roce 1989. Specifika a úskalí překladu, sociokulturní parametry"--Rub titulní stránky
Obsahuje bibliografii na stranách 225-226, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001463345
Obsah // Francouzská literatura česky - recepce v detailech ... 9 // Analyzovaná data... 11 // České překlady francouzský psaných literárních děl // vydané v letech 1990-2013 ... 14 // Knihy v průřezu sledovaného období ... 14 // Počet vydaných titulů ... 16 // Nakladatelské subjekty - jejich podíl na celkové knižní produkci ... 16 // Vydané tituly podle nakladatelských subjektů ... 17 // Objem produkce... 18 // Nej častěji vydávaní autoři ... 19 // Verne, Jules (1828-1905) - 171 titulů ... 23 // Garen, Jean-Pierre (1932-2004) - 63 titulů... 25 // Dumas, Alexandre (1802-1870) - 49 titulů... 26 // Simenon, Georges (1903-1989) - 44 tituly ... 32 // Jacq, Christian (*1947) - 41 titulů... 35 // Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944) - 40 titulů... 36 // Arnaud, Georges-Jean (*1928) - 31 titulů... 40 // Merle, Robert (1908-2004) - 31 titulů ... 40 // Vian, Boris (1920-1959) - 31 titulů... 42 // Golon, Anne (1921-2017) - 26 titulů ... 47 // Sade, Donatien Alphonse Francois, markýz de (1740-1814) - 26 titulů ... 48 // Benzoni, Juliette (1920-2016) - 25 titulů ... 52 // Apollinaire, Guillaume (1880-1918) - 23 titulů ... 53 // Baudelaire, Charles (1821-1867) - 20 titulů ... 56 // Camus, Albert (1913-1960) - 19 titulů ... 60 // Maupassant, Guy de (1859-1893) - 18 titulů ... 63 // Verlaine, Paul (1844-1896) - 16 titulů... 66 // Beckett, Samuel (1906-1989) - 15 titulů... 69 // Hugo, Victor (1802-1885) - 15 titulů ... 72 // Wiesel, Elie (1928-2016)
- 15 titulů ... 86 // Proust, Marcel (1871-1922) - 14 titulů... 87 // Boulle, Pierre (1912-1994) - 13 titulů... 89 // Flaubert, Gustave (1821-1880) - 13 titulů... 92 // Gionojean (1895-1970)- 13 titulů...102 // Charriére, Henri (1906-1973) - 13 titulů ...104 // Leblanc, Maurice (1864-1941) - 13 titulů...106 // Messadié, Gérald (*1931) - 13 titulů...108 // Villon, Francois (1431-1464) - 13 titulů ...109 // Queneau, Raymond (1903-1976) - 12 titulů... 111 // La Fontaine, Jean de (1621-1695) - 11 titulů ... 113 // Balzac, Honoré de (1799-1850) - 10 titulů... 116 // Druon, Maurice (1918-2009) - 10 titulů...120 // Flamand, Barbara Y. - 10 titulů ...121 // Gavalda, Anna (*1970) - 10 titulů...123 // Ionesco, Eugene (1912-1994) - 10 titulů ...125 // Lenormand, Frédéric (*1964) - 10 titulů...127 // Musset, Alfred de (1810-1857) - 10 titulů...129 // Nothomb, Amébe (*1966) - 10 titulů ...135 // Pagnol, Marcel (1895-1974) - 10 titulů...136 // Vanoyeke, Violaine (*1956) - 10 titulů ...139 // Zola, Émile (1840-1902) - 10 titulů ...140 // Devět vydaných titulů ...150 // Osm vydaných titulů ...163 // Sedm vydaných titulů...167 // Šest vydaných titulů... 178 // Pět vydaných titulů...190 // Nejčastěji vydávané tituly...203 // Komentář bibliografických dat...206 // Souhrnné výstupy analýzy bibliografických dat...208 // Francouzská literatura jako dobrodružství...208 // Brak na výsluní: detektivky...209 // Jeden autor, jeden překladatel...210
// Zásluhy překladatelů...210 // Jeden autor, jeden nakladatel ...211 // Pauzy ve vydávání...211 // Zastarávání překladů...213 // Překvapivý zájem...214 // Erotica...215 // Splácení dluhů, zaplňování edičních mezer ...215 // Splácení dluhů - prvně uvedení autoři // z kánonu francouzské literatury ...216 // Autoři, jimž se nedostalo potřebné pozornosti...216 // Posvěcení...218 // Za hranice Francie...219 // Český knižní trh ve světle bibliografických dat ...219 // Závěry...222 // Slovo závěrem...224 // Výběrová bibliografie ...225 // Jmenný rejstřík...227 // Summary...241
cnb002992440

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC