Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:42x 
BK
EB
Příručka
2., přepracované vydání
Praha : Grada Publishing, 2017
224 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-271-0102-3 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9567-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9568-8 (online ; epub)
Sestra
Obsahuje bibliografii na stranách 217-222, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001463461
Obsah // Motto...9 // Předmluva...IO // 1 Stářív České republice 21. století...12 // 1.1 Vliv společenského klimatu postmoderní doby // na populaci seniorů...14 // 1.2 Moderní doba a etapa stáří...15 // 1.3 Podpora zdravého stárnutí...17 // 2 Změny ve stáří...23 // 2.1 Normalita stárnutí - biologické změny...23 // 2.2 Psychosociální stárnutí...28 // 2.3 Vybrané psychologické pohledy na stárnutí...31 // 2.3.1 Pohled Erika Eriksona na stáří...31 // 2.3.2 Etapa stáří v díle J. A. Komenského...33 // 2.4 Přístupy ? chápání vlastní role ve stáří...34 // 2.5 Hybnou pákou je motivace...43 // 2.6 Motivační životní hodnoty...46 // 2.7 Umění vytvářet osobní vztah pro sebemotivační // snahy seniora...52 // 2.8 Kognitivní funkce a stárnutí...56 // 2.9 Vzdělávání seniorů...62 // 3 Struktura životních vývojových potřeb...67 // 3.1 Potřeba stimulace správnými podněty...68 // 3.2 Potřeba smysluplného světa...77 // 3.3 Potřeba jistoty sociální role a pozice ve společnosti...80 // 3.4 Potřeba identity a uznání vlastního „já“ sebou i druhými . . 81 // 3.5 Potřeba otevřené budoucnosti - naděje, perspektiva ... 82 // 3.6 Životní změny ve stáří...83 // 4 Starý člověk a rodina...86 // 4.1 Funkce rodiny...87 // 4.2 Změna role otce ve 21. století...88 // 4.3 Životní fáze rodiny...90 // 4.4 Mezigenerační soužití...92 // 5 // 5 // 6 // 7 // 8 // 4.5 Správně fungující rodina ve stáří...94
// 4.6 Dysfunkční rodina...95 // 4.7 Pojetí stáří v jiných kulturách...100 // 4.8 Možnosti spolupráce s rodinou...101 // Účelná komunikace zdravotní sestry se starší osobou...106 // 5.1 Prostředky komunikace...106 // 5.2 Hledání životního příběhu starých lidí...107 // 5.3 Chápání problému ztráty moci nad situací...109 // 5.4 Zásady vhodné komunikace se starým člověkem...111 // 5.5 Umění aktivně naslouchat...116 // 5.6 Konfliktní komunikace...119 // 5.7 Komunikační zlozvyky při péči o seniory...123 // 5.8 Témata, která staří lidé rádi přijímají...126 // 5.9 Komunikace se seniorem s poruchou zraku...126 // 5.10 Komunikace se seniorem s poruchou sluchu...127 // 5.11 Podporující komunikační techniky u osob s demencí. . . .128 // 5.11.1 Počínající demence...128 // 5.11.2 Pokročilá demence...129 // 5.11.3 Shrnutí zásad komunikace a spolupráce // u osob s demencí...136 // Pohyb a jeho životní přínos...142 // 6.1 Změny ovlivňující hybnost seniora...143 // 6.2 Funkční geriatrické vyšetření...144 // 6.3 Screeningový test mobility...145 // 6.4 Cvičení nejen pro seniory...147 // 6.4.1 Mocná síla pohybu...147 // 6.4.2 Jóga ve stáří...152 // 6.4.3 Výzva nejen pro seniory - // korejská taoistická jóga sundo...155 // 6.4.4 Feldenkraisova metoda...155 // 6.4.5 Relaxační cvičení...156 // 6.5 Nebezpečí imobility...159 // Bezpečí domova...162 // Hodnocení malnutrice u osob vyššího věku...166
// 8.1 Vyšetření nutričního stavu...167 // 8.2 Příčiny a důsledky malnutrice ve stáří...168 // 8.3 Doporučení ke zlepšení stravovacích návyků ve stáří. . . .169 // 6 // 8.4 Dvě kazuistiky z praxe domácí zdravotní péče...170 // 8.5 Výživová doporučení...172 // 8.6 Orální zdraví u seniorů...174 // 9 Naše zkušenosti s dobrovolníky...181 // 10 Závěrečné zamyšlení...185 // Přílohy...191 // Příloha 1: Dobrý den, stáří...191 // Příloha 2: Výběr z knihy Staří lidé...192 // Příloha 3: Kazuistika s využitím ošetřovatelské anamnézy // podle M. Gordonové...194 // Příloha 4: Praktické ukázky rozhovoru sestry a pacienta...199 // Příloha 5: Báseň...202 // Příloha 6: Barthelové test základních všedních činností (ADL) . .204 Příloha 7: Test instrumentálních všedních činností (IADL) . . . .205 // Příloha 8: Test funkční míry nezávislosti (FIM)...207 // Příloha 9: Hodnocení rovnováhy a chůze podle Tinettiové . . . .210 // Příloha 10: Hodnocení rizika pádu...213 // Příloha 11: Škála pro hodnocení stavu výživy - // krátká verze (MNA-SF)...215 // Příloha 12: Vánoční...216 // Literatura...217 // Rejstřík...223 // 7
(OCoLC)982107259
cnb002878380

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC