Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:17x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2018
xix, 962 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh ; barevné ilustrace ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-5558-8 (vázáno)
ISBN 978-80-271-2150-2 (online ; pdf)
Obsahuje rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001463712
Obsah // Seznam autorů...V // Předmluva...XIX // I OBECNÁ FARMAKOLOGIE // 1 Úvod do farmakologie ...3 // Pavel Anzenbacher, Jaroslav Chládek // 1.1 Základní pojmy, definice, náplň oboru...3 // 2 Farmakodynamika ...5 // Jaroslav Chládek, Pavel Anzenbacher // 2.1 Účinek léčiva jako změna biologické funkce . . 6 // 2.2 Mechanizmy účinků léčiv...6 // 2.2.1 Obecné charakteristiky receptorově // zprostředkovaného účinku...7 // 2.2.2 Kvantitativní hodnocení interakce léčiva // s receptorem. Afinita a vnitřní aktivita léčiva . . 8 // 2.2.3 Farmakodynamické interakce při receptorově // zprostředkovaném účinku...16 // 2.3 Charakterizace specifických mechanizmů // účinků léčiv na molekulární úrovni...20 // 2.3.1 Klasifikace receptorů...20 // 2.3.2 Další cílové struktury pro specif cké // působení léčiv...27 // 2.4 Principy regulace receptorově // podmíněných účinků...29 // 2.4.1 Principy regulace...29 // 2.4.2 Selektivita účinku léčiv...31 // 2.4.3 Změny účinku v průběhu farmakoterapie // (desenzitizace/tachyfylaxe, tolerance, rezistence, syndrom z vysazení, kumulace účinku)...33 // 3 Farmakokinetika ...35 // Pavel Anzenbacher, Jaroslav Chládek // 3.1 Úvod dofarmakokinetiky...36 // 3.2 Obecné zákonitosti pohybu léčiva // v organizmu...38 // 3.2.1 Prostup léčiva biomembránami...38 // 3.2.2 Vlastnosti biologických membrán a jejich vliv // na farmakokinetiku...41 // 3.2.3 Vazba léčiva ...42 // 3.3 Farmakokinetické
děje a parametry...44 // 3.3.1 Způsoby podání ...44 // 3.4 Absorpce léčiva...45 // 3.4.1 Faktory ovlivňující absorpci...45 // 3.4.2 Cesty podání léčiva ...46 // 3.4.3 Efekt prvního průchodu...49 // 3.5 Distribuce...50 // 3.5.1 Distribuce, distribuční objem ...50 // 3.5.2 Charakteristiky distribuce a faktory, které je // ovlivňují...51 // 3.5.3 Význam a využití distribučního objemu ve // farmakokinetice...52 // 3.5.4 Distribuce léčiv do CNS, transplacentární // distribuce...52 // 3.6 Metabolizmus...53 // 3.6.1 Eliminační děje - metabolizmus a exkrece // léčiv...53 // 3.6.2 Fáze metabolizmu, nejdůležitější enzymy // metabolizmu léčiv...55 // 3.6.3 Faktory ovlivňující metabolizmus léčiv, // farmakogenetika ...67 // Farmakologie // 3.6.4 Lékové interakce na základě metabolizmu . . 68 // 3.7 Exkrece ...70 // 3.7.1 Exkrece ledvinami...70 // 3.7.2 Jaterní (hepatální, hepatobiliární) exkrece . . 73 // 3.7.3 Další cesty exkrece...74 // 3.8 Eliminace léčiva...74 // 3.8.1 Fyziologické souvislosti eliminace ...74 // 3.8.2 Rychlost eliminace, clearance...75 // 3.8.3 Eliminace podle kinetiky prvního (lineární farmakokinetika) řádu a nultého řádu (nelineární, saturovatelná farmakokinetika) . . 77 // 3.8.4 Biologický poločas eliminace...80 // 3.8.5 Význam a využití clearance a biologického poločasu eliminace ve farmakokinetice ... 82 // 3.9 Farmakokinetické základy dávkování léčiv, // farmakokinetické modelování...83
// 3.9.1 Parametry popisující farmakokinetiku léčiva // a jejich význam ...83 // 3.9.2 Kompartmentovéa nekompartmentové // techniky farmakokinetické analýzy...84 // 3.9.3 Význam křivky koncentrace-čas...85 // 3.9.4 Farmakokinetika po jednorázovém podání // léčiva...86 // 3.9.5 Farmakokinetika při kontinuálním podání // a opakovaném podávání léčiva...89 // 3.9.6 Kontinuální přerušované podání léčiva // (opakované podávání)...90 // 3.9.7 Vliv eliminace nultého řádu (nelineární farmakokinetiky) na křivku koncentrace-čas // při kontinuálním podávání léčiva...91 // 3.9.8 Absolutní a relativní biologická dostupnost, // bioekvivalence...91 // 3.9.9 Využití farmakokinetických zákonitostí při // dávkování léčiv...92 // 4 Vývoj nového léčiva...97 // Martin Votava // 4.1 Preklinické hodnocení léčiv...97 // 4.2 Klinické hodnocení léčiv...98 // 4.3 Druhy léčivých přípravků...99 // 4.3.1 Originální léčivý přípravek...99 // 4.3.2 Generický léčivý přípravek...99 // 4.3.3 Biosimilars ...99 // 4.3.4 Orphan léčivo...100 // 4.4 Registrace léčiv...100 // 4.5 Klasifikace léčiv...100 // 4.5.1 ??? systém...101 // 4.6 Farmakovigilance...102 // 4.7 Informační zdroje...103 // 5 Farmakoekonomika...105 // Jana Skoupá // 5.1 Úvod do problematiky...105 // 5.2 Základní principy a pojmy FE hodnocení . . 106 // 5.2.1 Perspektiva FE hodnocení...106 // 5.2.2 Cílová populace...106 // 5.2.3 Volba
komparativní intervence...106 // 5.2.4 Časový horizont FE analýz ...106 // 5.2.5 Náklady...106 // 5.2.6 Přínosy...107 // 5.2.7 Klinická evidence ve FE analýze...107 // 5.2.8 Diskontace...108 // 5.3 Typy FE analýz...109 // 5.3.1 Analýza minimalizace nákladů...109 // 5.3.2 Analýza nákladové efektivity...109 // 5.3.3 Analýza užitečnosti nákladů...110 // 5.3.4 Ostatní typy FE analýz...111 // 5.3.5 Analýza dopadu do rozpočtu ...111 // 5.4 Interpretace výsledků FE analýz...111 // 5.5 Limitace nejistoty...112 // 5.5.1 Jednocestná analýza senzitivity...112 // 5.5.2 Pravděpodobnostní analýza senzitivity ... 113 // 5.6 Stanoveníceny a úhrady // v České republice...113 // 6 Specifická období života a poruchy // eliminačních orgánů...117 // Jiří Slíva, Petr Svihovec, Jan Příborský // 6.1 Léčiva ve specifických obdobích života ... 117 Jiří Slíva // 6.1.1 Těhotenství . . ...117 // 6.1.2 Kojení...118 // 6.1.3 Novorozenecké období...119 // PetrŠvihovec // 6.1.4 Dětský věk...122 // 6.1.5 Senioři...123 // 6.2 Poruchy hemodynamiky a eliminace...125 // Jan Příborský // 6.2.1 Poruchy hemodynamiky ...125 // 6.2.2 Onemocnění ledvin...125 // 6.2.3 Jaterní onemocnění...128 // 7 Inovativní a alternativní léčebné // postupy...131 // Jiří Slíva, Jan Příborský // 7.1 Inovativní léčebné postupy...131 // 7.1.1 Genová terapie ...131 // 7.1.2 Buněčná terapie...134 // 7.2 Léčivé rostliny a fytoterapie ...135 // 7.3 Homeopatika...136
// JiříSlíva // Obsah // 7.3.1 Úvod a rozdělení léčivých látek do jednotlivých 8.6 Tabák-závislost na tabáku (nikotinu) . . . . 158 // skupin 136 8.6.1 Farmakologické účinky nikotinu a užívání // 7.3.2 Historie 136 tabáku 158 // 7.3.3 Základní charakteristika 137 8.6.2 Farmakokinetika nikotinu 158 // 7.3.4 Klinické využití 137 8.6.3 Důsledky kouření tabáku 159 // 7.4 Tradiční medicína Dálného východu 138 8.6.4 Lékové interakce nikotinu 160 // Jan Příborský 8.6.5 Elektronické cigarety 160 // 7.4.1 Tradiční čínská medicína 138 8.7 Konopí - závislost na konopí; konopí pro // 7.4.2 Japonská bylinná medicína kampo 139 léčebné užití 161 // 7.4.3 Tradiční korejská medicína 140 8.7.1 Farmakologické účinky a užívání konopí . . 161 // 8.7.2 Farmakokinetika kanabinoidů 163 // 8 Závislost na návykových 8.7.3 Důsledky užívání konopí 163 // látkách 141 8.7.4 Lékové interakce konopí 164 // Magdaléna Šustková 8.7.5 Konopí pro léčebné užití 164 // 8.1 Základní pojmy v závislostech na návykových 8.8 Psychostimulancia amfetaminového typu, // látkách 141 kokain, kofein, nové psyrhosti mu lační látky - // 8.2 Faktory důležité pro vývoj závislostí na závislost 165 // návykových látkách 149 8.8.1 Farmakologické účinky a užívání // 8.2.1 Vnější faktory 150 psychostimulancií 165 // 8.2.2 Individuální faktory 150 8.8.2 Farmakokinetika při užívání // 8.3 Základní
neurobiologické mechanizmy psychostimulancií 166 // u závislostí na návykových látkách 150 8.8.3 Důsledky užívání psychostimulancií 166 // 8.3.1 Princip posilování 150 8.8.4 Lékové interakce psychostimulancií 166 // 8.3.2 Neuronální okruhy, mozkový systém odměny, 8.8.5 Léčebné užití psychostimulancií 166 // přirozené zdroje odměny 151 8.9 Opioidy-závislost na opioidech 167 // 8.3.3 Návykové látky a mozkový systém odměny - 8.9.1 Farmakologické účinky a užívání opioidů . . 167 // „binge" a podmiňovací, motivační a kontrolní 8.9.2 Farmakokinetika při užívání opioidů 168 // mechanizmy 151 8.9.3 Důsledky užívání opioidů 168 // 8.3.4 Závislost a paměťové okruhy 152 8.9.4 Lékové interakce opioidů 168 // 8.3.5 Abstinenční/„withdrawal" příznaky 153 8.9.5 Léčebné užití opioidů 168 // 8.3.6 „Craving", bažení po droze a návrat ? užívání 8.10 Zneužívání léčiv a lékové závislosti 168 // drogy během abstinence (relaps) 153 8.10.1 Nejčastěji zneužívaná opioidní léčiva . . . . 169 // 8.4 Využití neurobiologických poznatků ve 8.10.2 Nejčastěji zneužívaná sedativa, hypnotika // farmakoterapii závislostí - nové cíle ve výzkumu a anxiolytika - benzodiazepiny,„Z"-drugs . . 170 // léčiv 153 8.10.3 Nejčastěji zneužívaná psychostimulancia - // 8.5 Alkohol - závislost na alkoholu 154 psychomotorická stimulancia 171 // 8.5.1 Farmakologické účinky a eventuální 8.10.4 Psychotomimetické
látky - psychedelika, // terapeutické využití etanolu 154 halucinogeny 172 // 8.5.2 Farmakokinetika etanolu 154 8.10.5 Nejčastěji zneužívané kombinace a jiné // 8.5.3 Abúzus etanolu a jeho důsledky 157 látky 173 // 8.5.4 Lékové interakce etanolu 158 // II SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE // 9 Látky ovlivňující vegetativní // nervový systém...177 // JiříSlíva // 9.1 Látky ovlivňující sympatický nervový // systém...180 // 9.1.1 Sympatomimetika ...180 // 9.1.2 Sympatolytika...184 // 9.2 Látky ovlivňující parasympatický // nervový systém...187 // 9.2.1 Parasympatomimetika...187 // 9.2.2 Parasympatolytika ...190 // 10 Lokální anestetika...195 // Martin Votava // 10.1 Úvod...195 // 10.2 Lokální anestetika s esterovou vazbou . ... 197 // 10.3 Lokální anestetika s amidovou vazbou ... 197 // 10.4 Lokální anestetika v topické formě...198 // 11 Myorelaxancia periferní // a centrální...199 // Martin Votava // 11.1 Periferní myorelaxancia...199 // 11.1.1 Úvod...199 // 11.1.2 Periferní myorelaxancia nedepolarizační .. 200 // 11.1.3 Periferní myorelaxancia depolarizacní ... 201 // 11.1.4 Botulotoxin...202 // 11.1.5 Antagonisté nedepolarizujících // nyorelaxancií...203 // 11.2 Centrální myorelaxancia...203 // 11.2.1 Úvod...203 // 11.2.2 Charakteristika jednotlivých zástupců ... 205 // 12 Celková anestetika ...207 // Martin Votava, Ladislav Hess // 12.1 Mechanizmus účinku...207 // 12.2 Stadia celkové anestezie...209 // 12.3 Premedikace
a další léčiva používaná // v průběhu celkové anestezie...210 // 12.4 Inhalační anestetika ...211 // 12.4.1 Anestetické plyny...212 // 12.4.2 Prchavá (kapalná, volatilnQ anestet ka ... 213 // 12.5 Nitrožilní anestetika ...214 // 12.5.1 Barbituráty...214 // 12.5.2 Nebarbiturátová nitrožilní anestetika ... 214 // 12.6 Další látky používané v anesteziologii ... 215 // 12.6.1 Analgetika ...215 // 12.6.2 a2-adrenergní agonisté ...216 // 12.6.3 Specifičtí a nespecifičtí antagonisté // v anesteziologii ...216 // 13 Léčiva používaná v neurologii . . . 219 // Petr Marusič, Jan Roth, Jiří Slíva, Ivana Stětkářová, // Jana Zárubová // 13.1 Antiparkinsonika...219 // Jan Roth // 13.1.1 Levodopa...220 // 13.1.2 Agonisté dopaminových receptorů ...224 // 13.1.3 Inhibitory katechol-O-metyltransferázy . . . 225 // 13.1.4 Inhibitory monoaminooxidázy typu ? ... 226 // 13.1.5 Antagonisté glutamátových receptorů // typu NMDA...226 // 13.1.6 Léčiva s anticholinergním účinkem...227 // 13.2 Antiepileptika...228 // Petr Marusič, Jana Zárubová // 13.2.1 Úvod...228 // 13.2.2 Látky blokující sodíkové kanály...234 // 13.2.3 Látky blokující vápníkové kanály...238 // 13.2.4 Látky ovlivňující synaptický vezikulární // protein...239 // 13.2.5 Látky ovlivňující GABA-ergní transmisi. . . . 239 // 13.2.6 Látky ovlivňující glutamátové receptory . . 242 // 13.2.7 Látky ovlivňující vícečetné receptory // a jiné
cíle ...242 // 13.3 Antimigrenika...244 // Jiří Slíva, Ivana Štětkářová // 13.3.1 Úvod a historie...244 // 13.3.2 Léčivé látky využívané v léčbě akutního // záchvatu...245 // 13.3.3 Profylaktický užívaná léčiva...246 // 13.4 Léčiva u roztroušené sklerózy...246 // Jiří Slíva, Ivana Stětkářová // 13.4.1 Úvod a základní charakteristika...246 // 13.4.2 Parenterální lékové formy...247 // 13.4.3 Perorální lékové formy...250 // 13.5 Ostatní látky využívané v neurologii...252 // Jiří Slíva // 13.5.1 Léčiva ? léčbě závratí (antivertiginozaj. . . . 252 // 13.5.2 Jiná léčiva u neurologických onemocnění .252 // 14 Léčiva používaná v psychiatrii // (psychofarmaka)...255 // Pavel Mohr, Martin Brunovský, Miloslav Kopeček // 14.1 Antidepresiva ...255 // Pavel Mohr // 14.1.1 Základní charakteristika...255 // Obsah // 14.1.2 Tricyklická a tetracyklická antidepresiva . . . 259 15.2 Nesteroidní antirevmatika . 305 // 14.1.3 Inhibitory monoaminooxidázy 260 15.2.1 Historie // 14.1.4 Selektivní inhibitory zpětného vychytávání 15.2.2 Mechanizmus účinku . 306 // seroton in u 262 15.2.3 Nežádoucí účinky . 307 // 14.1.5 Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 15.2.4 Klinické použití . 309 // a noradrenalinu 263 15.3 Tri ptaný . 310 // 14.1.6 Noradrenergní a specifická serotoninergní 15.3.1 Farmakokinetické vlastnosti . 310 // antidepresiva 264 15.3.2 Nežádoucí účinky . 311 // 14.1.7 Serotoninoví
antagonisté a inhibitory 15.4 Opioidní analgetika . 311 // zpětného vychytávání 266 15.4.1 Mechanizmus účinku . 311 // 14.1.8 Inhibitory zpětného vychytávání 15.4.2 Klasifikace opioidních analgetík . 313 // noradrenalinu a dopaminu 266 15.4.3 Nežádoucí účinky . 313 // 14.1.9 Inhibitory zpětného vychytávání 15.4.4 Farmakokinetika . 314 // noradrenalinu 267 15.4.5 Klinické použití . 314 // 14.1.10 Melatoninergní agonisté 267 15.4.6 Slabé opioidy . 315 // 14.1.11 Multimodální antidepresiva 268 15.4.7 Silné opioidy . 316 // 14.1.12 Antidepresiva s jiným farmakologickým 15.4.8 Parciální agonisté a smíšení // profilem 269 agonisté-antagonisté . 318 // 14.2 Stabilizátory nálady 269 15.4.9 Antagonisté opioidních receptorů . 319 // Povel Mohr, Martin Brunovský 15.4.10 Kombinované přípravky a ostatní látky // 14.2.1 Úvod 269 s účinkem na opioidní receptory . 319 // 14.2.2 Lithium 272 // 14.3 Anxiolytika 275 16 Léčiva určená ? léčbě onemocnění // Povel Mohr srdce a cév 321 // 14.3.1 Benzodiazepiny 275 Jan Bultas // 14.3.2 Nebenzodiazepinová anxiolytika 278 16.1 Léčiva ovlivňující systém // 14.4 Hypnotika 280 renin-angiotenzin-aldosteron - léčiva // Pavel Mohr, Martin Brunovský inhibující aktivitu . 321 // 14.4.1 Barbituráty 282 16.1.1 Inhibitory angiotenzin-konvertujícího // 14.4.2 Benzodiazepiny 283 enzymu (inhibitory ???) . 325 // 14.4.3 Ostatní GABA-ergní hypnotika 283 16.1.2 Blokátory
receptorů AT, pro // 14.4.4 Nebenzodiazepinová ;/Z" hypnotika 284 angiotenzin II - sartany . 330 // 14.4.5 Agonisté melatoninových receptorů . . . . 284 16.1.3 Inhibitory reninu . 332 // 14.4.6 Antagonisté orexi nových receptorů 285 16.1.4 Blokátory mineralokortikoidních // 14.5 Antipsychotika 285 (aldosteronových) receptorů . 332 // Miloslav Kopeček 16.1.5 Ovlivnění systému natriuretických // 14.5.1 Antipsychotika 1. generace 290 peptidů . 336 // 14.5.2 Antipsychotika 2. generace 292 16.2 Léčiva ovlivňující sympatoadrenální // 14.6 Kognitiva a nootropika 296 systém . 337 // Martin Brunovský, Pavel Mohr 16.2.1 Blokáda adrenergních receptorů ß // 14.6.1 Úvod a mechanizmus účinku 297 a kombinovaná blokáda receptorů ß + a . . 340 // 14.6.2 Inhibitory acetylcholinesterázy 298 16.2.2 Blokáda postsynaptických adrenergních // 14.6.3 Glutamátergní antagonisté 300 receptorů a (alfablokátory) . 348 // 14.6.4 Nootropika 300 16.2.3 Sympatomimetika (agonisté adrenergních // receptorů) . 349 // 15 Analgetika 303 16.3 Diuretika . 349 // Martin Votava 16.3.1 Diuretika Henleovy kličky . 351 // 15.1 Analgetika-antipyretika 304 16.3.2 Diuretika distálního tubulu (diuretika // 15.1.1 Paracetamol (syn. acetaminofen) 304 thiazidového typu) . 353 // 15.1.2 Deriváty pyrazolo nu 304 16.3.3 Kalium-šetřící diuretika . 354 // 15.1.3 Kapsaicin 305 16.3.4 Ostatní léčiva s diuretickým účinkem . . . . 354 // 15.1.4 Cannabis sativa 305 16.4 Vazodilatancia .
356 // Farmakologie // 16.4.1 Blokátory kalciových kanálů . 359 17.2.1 Nepřímé inhibitory trombinu a nepřímé // 16.4.2 Aktivátory ATP-senzitivního draslíkového inhibitory faktoru Xa . 420 // kanálu . 364 17.2.2 Přímé inhibitory trombinu (hirudiny // 16.4.3 Nitráty a donátory N0 . 364 agatrany) . 429 // 16.4.4 Vazodilatancia užívaná ? léčbě plieni 17.2.3 Xabany (perorálné účinné přímé inhibitory // hypertenze . 368 faktoru Xa) . 432 // 16.4.5 Vazodilatancia užívaná ? léčbě erektilní 17.2.4 Antivitaminy ? - warfarin . 435 // dysfunkce . 369 17.3 Antidota antitrombotik . 442 // 16.4.6 Vazodilatancia a vazoaktivní léky užívané 17.3.1 Protamin 442 // v léčbě končetinové ischemie . 370 17.3.2 Idarucizumab . 442 // 16.5 Antihypertenziva . 371 17.3.3 Andexaneta 442 // 16.5.1 Antihypertenziva základní řady . 372 17.3.4 Ciraparantag , 443 // 16.5.2 Antihypertenziva druhé řady . 373 17.3.5 Antidota předávkování warfarinu 443 // 16.6 Léčiva užívaná ? léčbě ? ? profylaxi 17.4 Fibrinolytika (trombolytika) 443 // myokardiální ischemie . 375 17.5 Antifibrinolytika 445 // 16.6.1 Léčiva zlepšující koronární perfuzi // vazodilatací (koronární vazodilatancia) . . . . 376 18 Léčiva určená ? léčbě dyslipidemie // 16.6.2 Léčiva zlepšující koronární průtok (hypolipidemika) 447 // zpomalením srdeční frekvence . 377 Jan Bultas // 16.6.3 Léčiva snižující ischemickou zátěž 18.1 Strategie
léčby jednotlivých typů // ovlivněním metabolizmu (metabolický dyslipidemie 447 // aktivní léčiva) 378 18.1.1 Strategie cílená na snížení nízkodenzního // 16.6.4 Léčiva stabilizující myokard inhibicí lipoproteinu 448 // pozdního sodíkového kanálu 378 18.1.2 Strategie cílená na zvýšení // 16.7 Léčiva s pozitivně inotropním účinkem . . . 378 vysokodenzního lipoproteinu 452 // 16.7.1 Kardiotonika (digitalisové glykozidy) 379 18.1.3 Strategie cílená na snížení // 16.7.2 ß1-sympatomimetika (katecholaminy) . . . 386 hypertriglyceridemie 452 // 16.7.3 Inhibitory fosfodiesterázy3 389 18.2 Statiny (inhibitory HMG-CoAreduktázy) . . 452 // 16.7.4 Senzibilizátory kalcia 389 18.3 Inhibitory PCSK9 (proproteinové // 16.8 Antiarytmika 390 konvertázy subtilisin/kexinového typu 9) . . 457 // 16.8.1 Antiarytmika 1. třídy 392 18.4 Inhibitory absorpce cholesterolu // 16.8.2 Antiarytmika II.třídy-betablokátory . . . . 395 (ezetimib) 459 // 16.8.3 Antiarytmika III. třídy 395 18.5 Pryskyřice 460 // 16.8.4 Antiarytmika IV. třídy 397 18.6 Fibráty 460 // 16.8.5 Ostatní antiarytmika 397 18.7 Ostatní hypolipidemika 463 // 16.8.6 Omezení klinického využití antiarytmik . . . 398 // 16.9 Venofarmaka a sklerotizační léčiva 398 19 Léčba anemie (antianemika). // leukocytopenie // 17 Antitrombotika 401 a trombocytopenie 465 // Jan Bultas Jan Bultas // 17.1 Protidestičková léčiva (antiagregancia) . . . 402 19.1 Léčba
deficience železa 466 // 17.1.1 Blokáda tromboxanové cesty aktivace 19.2 Léčba deficience kobalaminu (vitaminu B,2) // trombocytu 406 a kyseliny listové (vitaminu Bg) 468 // 17.1.2 Ovlivněni purinergní cesty aktivace 19.3 Erytropoetin 470 // trombocytu 412 19.4 Cytokiny stimulující myeloidní // 17.1.3 Ovlivnění trombinové a serotoninové cesty a trombopoetickou krvetvorbu 471 // aktivace trombocytu 417 19.4.1 Růstové faktory myeloidní řady 471 // 17.1.4 Ovlivnění agregace trombocytů blokádou 19.4.2 Růstové faktory trombocytární řady 472 // GP-receptorů llb/llla 417 // 17.1.5 Léčiva užívaná při potřebě ukončení // protidestičkového efektu 418 // 17.2 Antikoagulancia 418 // Obsah // 20 Léčiva užívaná k terapii nemocí 21.1.3 Blokátory histaminových receptorů H2. . . . 531 // dýchacích cest 473 21.1.4 Gastroprotektiva . 531 // Viktor Kaíák, Martina Sterclová, Libor Fila, 21.1.5 Antacida . 532 // PetrŠvihovec 21.1.6 Eradikační terapie infekce Helicobacter // 20.1 Úvod, rozdělení, základní charakteristiky . . 473 pylori . 532 // Viktor Kosák 21.2 Farmakologie poruch motility trávicí // 20.2 Léčiva užívaná k léčbě alergických stavů . . 474 trubice . 533 // 20.2.1 Antihistaminika . 474 21.2.1 Látky regulující motilitu trávicí trubice - // 20.2.2 Kromony . 477 prokinetika . 535 // 20.2.3 Kortikosteroidy . 478 21.2.2 Léčiva přímo stimulující střevní motilitu . . . 536 // 20.2.4 Adrenalin 21.2.3 Léčiva
snižující motilitu trávicí trubice - // 20.3 Léčiva používaná k léčbě nemocí spazmolytika . 536 // s chronickou bronchiálni obstrukcí . 481 21.3 Farmakologie intraluminárního trávení . . . 539 // 20.3.1 Bronchodilatancia . 483 21.3.1 Substituce pankreatických enzymů . . . . . 539 // 20.3.2 Xantiny . 494 21.3.2 Choleretika . 540 // 20.3.3 Inhalační kortikosteroidy . 495 21.4 Farmakologie idiopatických střevních // 20.3.4 Systémové kortikosteroidy . 501 zánětů . 541 // 20.3.5 Kromony . 502 21.4.1 Aminosalicyláty . 542 // 20.3.6 Antileukotrieny . 502 21.4.2 Glukokortikoidy s převažujícím // 20.3.7 Anti IgE - omalizumab . 503 lokálním účinkem . 544 // 20.3.8 Inhibitory fosfodiesterázy 4 (iPDE-4) . . . . . 504 21.4.3 Léčiva s imunosupresivním účinkem . . . . 544 // 20.4 Léčiva užívaná k terapii kašle . 505 21.4.4 Biologická léčba . 545 // 20.4.1 Antitusika . 506 21.5 Farmakologie průjmů a zácpy . 549 // 20.4.2 Mukoaktivní látky . 508 21.5.1 Léčiva užívaná ? léčbě průjmů . 549 // 20.5 Léčiva užívaná k léčbě intersticiálních 21.5.2 Léčiva užívaná ? léčbě zácpy . 552 // plicních procesů . 510 21.6 Farmakologie střevních eubiotik // Martino Šterclová a deflatulancií . 555 // 20.5.1 Protizánétlivé a imunomodulačné 21.6.1 Střevní eubiotika . 555 // působící léčiva . 511 21.6.2 Střevní deflatulancia - silikony . 556 // 20.5.2 Léčiva ovlivňující fibrogenezi . 512 21.7 Farmakologie
antihemoroidálních léčiv . . . 556 // 20.5.3 Biologická léčiva . 514 21.7.1 Antihemoroidalia obsahující venofarmaka // 20.5.4 Antioxidačně působící léčiva . 514 a látky s antipruriginózním účinkem . . . . . 556 // 20.6 Léčiva používaná u cystické fibrózy ... . 516 21.7.2 Antihemoroidalia obsahující // Libor Fila glukokortikoidy . 556 // 20.6.1 Kauzální léčiva . 517 21.7.3 Antihemoroidalia s hemostyptickým // 20.6.2 Mukoaktivní látky . 517 účinkem . 557 // 20.6.3 Antibiotika . 519 21.8 Léčiva určená ? léčbě onemocnění jater. . . 557 // 20.6.4 Protizánétlivé látky . 519 Jan Bultas // 20.6.5 Léčiva používaná u mimoplicních 21.8.1 Léčiva užívaná ? léčbé steatohepatitidy . . . 557 // projevů cystické fibrózy . 520 21.8.2 Léčiva užívaná ? léčbě komplikací jaterní // 20.7 Plieni surfaktanty . 521 cirhózy . 559 // PetrŠvihovec 21.8.3 Léčiva určená ? profylaxi a léčbě virových // 20.7.1 Endogenní surfaktant . 521 hepatitíd . 562 // 20.7.2 Exogénni surfaktanty . 522 21.9 Enterální a parenterální výživa . 567 // Zdeněk Zadák // 21 Léčiva určená ? léčbě chorob 21.9.1 Malnutrice . 567 // trávicího ústrojí 523 21.9.2 Charakteristika hlavních typů malnutrice . . 568 // Milon Lukáš, Jan Bultas 21.9.3 Indikace umělé výživy . 569 // 21.1 Farmakologie žaludeční sekrece . 524 21.9.4 Enterální výživa, rozdělení, nutriční složení // 21.1.1 Inhibitory
protonové pumpy . 527 a aplikace . 571 // 21.1.2 Reverzibilně působící inhibitory 21.9.5 Hlavní nutriční komponenty enterálních // protonové pumpy . 530 výživ a jejich charakteristika . 572 // Farmakologie // 21.9.6 Obecné vlastnosti enterálních přípravků . . 574 23 Protinádorová terapie 633 // 21.9.7 Technika podání enterální výživy . 575 Pavel Klener // 21.9.8 Nutriční a metabolická komplikace 23.1 Konvenční protinádorová chemoterapie . . 633 // enterální výživy . 575 23.1.1 Postavení chemoterapie v komplexní // 21.9.9 Parenterální výživa . 576 protinádorové léčbě . 633 // 23.1.2 Základní mechanizmy účinku cytostatik. . . 634 // 22 Léčiva používaná 23.1.3 Racionální taktika podávání cytostatické // v revmatologii 583 léčby . 644 // Karel Pavelka, Hana Ciferská 23.1.4 Adjuvantní a neoadjuvantní // 22.1 Léčba bolesti u revmatických chemoterapie . 645 // onemocnění . 584 23.1.5 Různé možnosti posílení účinnosti // Šárka Forejtová, Olga Šléglová chemoterapie . 646 // 22.1.1 Nesteroidní antirevmatika . 584 23.1.6 Nežádoucí účinky chemoterapie . 646 // 22.1.2 Analgetika . 597 23.1.7 Rizika manipulace s cytostatiky . 651 // Olga Šléglová 23.2 Cílená léčba („intracelulární // 22.2 Chorobu modifikující léčiva u revmatoidní chemoterapie") . 651 // artritidy a spondylartritid . 599 23.2.1 1 nhibice růstových faktorů . 652 // Karel Pavelka 23.2.2 Inhibice receptorů
pro růstové faktory. . . . 652 // 22.2.1 Konvenční syntetická DMARDs . 600 23.2.3 1 nhibice nereceptorových proteinů // 22.2.2 Biologická DMARDs pro léčbu sTKl aktivitou . 654 // revmatických onemocnění . 605 23.2.4 Dalšíinhibitory signálního přenosu . . . . . 656 // 22.2.3 Glukokortikoidy . 610 23.3 Antiangiogenní léčba a indukce // Olga Šléglová apoptózy . 658 // 22.2.4 Imunosupresiva u systémových 23.4 Monoklonální protilátky v protinádorové // onemocnění pojivá . 612 léčbě . 658 // Hana Ciferská 23.4.1 Protilátky proti membránovým antigenům // 22.2.5 Biologická léčba systémových lymfocytů . 660 // onemocnění pojivá . 618 23.4.2 Inhibice extracelulární domény // Hana Ciferská receptorů EGFR . 660 // 22.2.6 Další látky používané u systémových 23.4.3 Protilátky santiangiogenním účinkem . . . 660 // onemocnění pojivá . 619 23.4.4 Imunomodulační protilátky . 660 // Hana Ciferská 23.4.5 Bispecifické/trifunkční protilátky . 661 // 22.3 Léčiva používaná u osteoartrózy . 621 23.4.6 Protilátky k symptomatické léčbě // Karel Pavelka nádorových onemocnění . 661 // 22.3.1 Rychle působící léčiva u osteoartrózy . . . . 621 23.5 Biomodulační léčba . 662 // 22.3.2 Pomalu působící léčiva u osteoartrózy . . . 621 23.5.1 Imunomodulace . 662 // 22.4 Léčiva používaná u dny . 624 23.5.2 Interferony a interleukiny (cytokiny) . . . . . 662 // Karel Pavelka 23.5.3 Hematopoetické
cytokiny . 663 // 22.4.1 Nesteroidn í antirevmatika . 624 23.6 Hormony v protinádorové léčbě . 664 // 22.4.2 Glukokortikoidy . 625 23.6.1 Glukokortikoidy . 664 // 22.4.3 Kolchicin . 625 23.6.2 Hormonální receptory . 664 // 22.4.4 Léčiva používaná ? snížení urikemie . . . . . 625 23.6.3 Různé modality hormonální léčby . 664 // 22.4.5 Biologická léčba dny . 626 23.7 Nejdůležitější látky podpůrné léčby ... . 665 // 22.5 Léčiva pro intraartikulární léčbu . 627 23.7.1 Antidota . 665 // Radka Moravcová 23.7.2 Bisfosfonáty . 666 // 22.5.1 Intraartikulární glukokortikoidy . 627 23.7.3 Antiemetika . 667 // 22.5.2 Radioizotopy . 630 23.8 Alternativní léčebné metody a jejich rizika 669 // 22.5.3 Kyselina hyaluronová a její deriváty ... . 631 // 24 Látky ovlivňující imunitní systém . 671 // Marta Sobotková, Jiřina Bartůňková // 24.1 Léčiva s převážně imunosupresivním // účinkem...671 // Obsah // 24.1.1 Nespecifická imunosuprese ...672 // 24.1.2 Specifická imunosuprese...692 // 24.2 Látky s převážně imunostimulačním // účinkem...694 // 24.2.1 Nespecifická imunostimulace...694 // 24.2.2 Specifická imunostimulace...697 // 25 Antibiotika...701 // Jan Příborský // 25.1 Základní informace...701 // 25.1.1 Struktura bakterií a cíle zásahu antibiotik . . 703 // 25.1.2 Antimikrobní účinnost...705 // 25.1.3 Antibiotická rezistence...706 // 25.1.4 Zásady správného podávání antibiotik ...707
// 25.2 Antibiotika působící na buněčnou stěnu // (tab. 25.4)...710 // 25.2.1 ß-laktamovä antibiotika...711 // 25.2.2 Ostatní antibiotika působící na bakteriální // stěnu...723 // 25.3 Antibiotika inhibující proteosyntézu...725 // 25.3.1 Makrolidy...727 // 25.3.2 Linkosamidy...734 // 25.3.3 Streptograminy...735 // 25.3.4 Oxazolidinony...735 // 25.3.5 Tetracyklíny a glycylcykliny...735 // 25.3.6 Amfenikoly...737 // 25.3.7 Aminoglykozidy...738 // 25.4 Antibiotika inhibující syntézu // nukleových kyselin... 741 // 25.4.1 Inhibitory DNA...741 // 25.4.2 Antimetabolity (antagonisté kyseliny // listové)...750 // 25.5 Antibiotika působící na buněčnou // membránu...751 // 25.5.1 Polypeptidy...751 // 25.5.2 Lipopeptidy ...751 // 25.6 Antibiotika pro lokální podání...752 // 25.7 Antituberkulotika a antileprotika...752 // 25.7.1 Streptomycin ...752 // 25.7.2 Rifampicin ...753 // 25.7.3 Rifabutin ...754 // 25.7.4 Cykloserin ...754 // 25.7.5 Kapreomycin ...754 // 25.7.6 Izoniazid ...755 // 25.7.7 Pyrazinamid ...755 // 25.7.8 Etambutol...756 // 25.7.9 Dapson ...756 // 26 Antivirotika...757 // Jan Příborský // 26.1 Replikace viru a mechanizmus účinku // protivirových léčiv ...757 // 26.2 Inhibice penetrace...759 // 26.2.1 Inhibice přilnutí a penetrace viru...759 // 26.3 Inhibice odpláštění...750 // 26.3.1 Inhibice kanálového M2-proteinu...760 // 26.4 Inhibice replikace...760 // 26.4.1 Inhibice transkripce a translace...760 // 26.4.2 Inhibice
posttranslačních dějů...768 // 26.4.3 Nová antivirotika v léčbě hepatitídy C ... 769 // 26.5 Inhibice vyplavení...772 // 26.5.1 Inhibice sestavení a vyplavení nových // virionů...772 // 27 Antimykotika...773 // Jan Příborský // 27.1 Inhibitory syntézy ergosterolu ...773 // 27.1.1 Polyeny...773 // 27.1.2 Azoly...776 // 27.1.3 Alylaminy...778 // 27.1.4 Morfoliny...779 // 27.2 Inhibitory 1,3-ß-D-glukanu...779 // 27.2.1 Echinokandiny...779 // 27.3 Intracelulární antimykotika...780 // 27.3.1 Antimetabolity ...780 // 27.3.2 Inhibitory mitózy...781 // 27.4 Ostatní antimykotika...782 // 27.4.1 Lokální antimykotika...782 // 27.4.2 Antimykotika pro magistraliter přípravky . . 782 // 28 Antiprotozoální léčiva...783 // Jan Příborský // 28.1 Intestinálnía vaginální infekce ...783 // 28.1.1 Amébóza...783 // 28.1.2 Balantidióza ...783 // 28.1.3 Girardióza...783 // 28.1.4 Trichomonóza...783 // 28.1.5 Léčiva intestinálních a vaginálních // infekcí...784 // 28.2 Krevní a tkáňová protozoa...784 // 28.2.1 Tropická protozoa...784 // 28.2.2 Parazitózy s výskytem i v Evropě ...785 // 28.3 Malárie...786 // 28.3.1 Životní cyklus plazmodií...786 // 28.3.2 Antimalarika...787 // 29 Antihelmintika...793 // Jan Příborský // 29.1 Tasemnice...793 // 29.1.1 Anticestodika, léčiva proti tasemnicím . ... 793 // 29.2 Hlístice...794 // 29.2.1 Antinematodika, léčiva proti hlísticím ... 795 // 29.3 Motolice ...797 // 29.3.1 Antitrematodika, léčiva
proti motolicím . . . 797 // Farmakologie // 30 Dezinficiencia a antiseptika ... 799 Jan Příborský // 31 Hormonální léčiva...801 // Jan Jiskra // 31.1 Historie...801 // 31.2 Principy hormonální léčby...801 // 31.3 Chemické složení hormonů...802 // 31.4 Hormonální receptory...802 // 31.5 Hypothalamické hormony...803 // 31.5.1 Somatostatin a jeho analoga...803 // 31.5.2 Gonadoliberin (GnRH) a jeho analoga ... 804 // 31.6 Hypofyzární hormony...804 // 31.6.1 Hormony předního laloku hypofýzy...804 // 31.6.2 Hormony zadního laloku hypofýzy // a jejich analoga...807 // 31.7 Tyreoidální léčiva...808 // 31.7.1 Tyreoidální hormony ? substituční léčbé . . 808 // 31.7.2 Jód...811 // 31.7.3 Tyreostatika a další látky používané // v léčbé hypertyreózy...812 // 31.8 Hormony příštítných tělísek a kalcitonin ..813 // 31.8.1 Deriváty parathormonu...813 // 31.8.2 Kalcimimetika...813 // 31.8.3 Kalcitonin...814 // 31.9 Hormony kúry nadledvin...814 // 31.9.1 Glukokortikoidy ? substituční léčbě...814 // 31.9.2 Glukokortikoidy ? systémové léčbě ...816 // 31.9.3 Glukokortikoidy ? lokální léčbé...816 // 31.9.4 Mineralokortikoidy...817 // 31.9.5 Antagonisté aldosteronu...817 // 31.9.6 Inhibitory steroidogeneze ...818 // 31.10 Hormony dřené nadledvin // (katecholaminy)...818 // 31.11 Androgeny a látky ovlivňující androgenní // systém...818 // JiříSlíva // 31.11.1 Androgeny...818 // 31.11.2 Látky navozující androgenní
deprivaci. . . . 819 // 31.12 Gynekologika ...822 // Jiří Slíva, Tomáš Fait // 31.12.1 Hormonální substituční léčba...823 // 31.12.2 Hormonální kontraceptiva...824 // 31.12.3 Selektivní modulátory estrogenových // receptorů...829 // 31.12.4 Ostatní gynekologika ...829 // 32 Antidiabetika...833 // Milan Kvapil // 32.1 Úvod...833 // 32.2 Antidiabetika přímo aktivující inzulínový // receptor...836 // 32.2.1 Inzulín...836 // 32.3 Antidiabetika zvyšující sekreci inzulínu . . . 839 // 32.3.1 Deriváty sulfonylurey...839 // 32.3.2 Metiglinidy - glinidy...841 // 32.4 Antidiabetika ovlivňující inzulínovou // rezistenci...842 // 32.4.1 Biguanidy...842 // 32.4.2 Thiazolidindiony (glitazony)...844 // 32.5 Antidiabetika využívající účinek inkretinů . 845 // 32.5.1 Inhibitory DPP-4-gliptiny...845 // 32.5.2 Agonisté receptoru pro GLP-1 - analoga // GLP-1...847 // 32.6 Antidiabetika inhibující SGLT2...849 // 32.6.1 Inhibitory SGLT2 - glifloziny...850 // 32.7 Inhibitory a-glukozidáz...851 // 32.8 Fixní kombinace antidiabetik...852 // 32.9 Léčivé látky pro léčbu hypoglykemie...853 // 32.10 Antidiabetika ve vývoji...854 // 33 Antiobezitika...855 // Jan Bultas // 33.1 Léčba obezity...855 // 33.1.1 Léčiva snižující absorpci lipidů - inhibitory // pankreatické lipázy ...857 // 33.1.2 Léčiva působící centrálně na příjem // potravy - anorektika...858 // 34 Farmakoterapie osteoporózy . . . 859 // Václav Vyskočil // 34.1 Osteoporóza...860
// 34.2 Suplementační terapie minerály // a vitaminy...860 // 34.2.1 Vápník...860 // 34.2.2 Vitamin D a aktivní metabolity...861 // 34.2.3 Vitamin K2...865 // 34.2.4 Hořčík...866 // 34.2.5 Fosfor ...868 // 34.2.6 Natrium fluorid ...868 // 34.3 Hormonální terapie...870 // 34.3.1 Lokální aplikace estrogenů...870 // 34.3.2 Perorální forma substituce estrogenů ... 871 // 34.3.3 Testosteron...872 // 34.3.4 Anabolické steroidy ...873 // 34.3.5 Selektivní modulátory estrogenních // receptorů...874 // 34.3.6 Kalcitonin...876 // 34.3.7 Elkalcitonin...877 // 34.4 Bisfosfonáty ...878 // 34.4.1 Alendronát...879 // 34.4.2 Risedronát ...879 // 34.4.3 Ibandronát...880 // 34.4.4 Zoledronát...881 // Obsah // 34.5 Stroncium ranelát . 881 35.10 Antipsoriatika // 34.6 Teriparatid . 882 35.11 Léky užívané ? léčbé akné vulgaris a akné // 34.7 Denosumab . 882 rosacea // 34.8 Látky ve výzkumu . 885 // 34.8.1 Protilátka proti sklerostinu . 885 36 Léčivé látky využívané u vybraných // 34.8.2 Protilátka proti Dkk-1 proteinu . 885 onemocnění v oftalmologii . . . . 899 // 34.8.3 Abaloparatid . 886 Jiří Slíva // 34.9 Vliv léků užívaných na léčbu osteoporózy 36.1 Úvod a rozdělení léčivých látek do // na hojení zlomenin . 886 jednotlivých skupin . 899 // 36.1.1 Základní charakteristika . 899 // 35 Léky užívané k léčbé kožních 36.2 Mydriatika a cykloplegika . 900 // onemocnění 887 36.3 Antiglaukomatika . 900
Lukáš Lacina, Ondrej Kodet, Jiří Štork 36.3.1 Látky zvyšující odtok komorové tekutiny . . 900 // 35.1 Obecná pravidla pro léčbu kůže lokálními 36.3.2 Látky snižující tvorbu komorové tekutiny . 900 // prostředky . 887 36.3.3 Látky působící obojím mechanizmem . . . 901 // 35.1.1 Látky udržující kožní bariéru a emoliencia, 36.3.4 Hyperosmotické látky . 901 // protektiva, antipruriginóza, epitelizancia . . 889 36.4 Oční antineovaskularizační látky . 901 // 35.2 Antimikrobiální látky používané 36.4.1 Nespecificky působící látky . 901 // v dermatologii . 890 36.4.2 Látky potlačující účinky vaskulárního // 35.2.1 Lokální antibiotika . 890 endotelového růstového faktoru . 901 // 35.2.2 Lokální antimykotika . 890 36.5 Umělé slzy . 901 // 35.2.3 Lokální antivirotika . 891 36.6 Ostatní látky používané v oftalmologii. . . . 902 // 35.2.4 Lokální antiparazitika . 891 // 35.2.5 Lokální antiseptika . 892 37 Kontrastní látky 903 // 35.3 Lokální kortikoidy a další lokální JiříSlíva // imunosupresiva . 892 37.1 Úvod a rozdělení léčivých látek . 903 // 35.4 Vitaminy a deriváty vitaminů . 893 37.1.1 Historie . 903 // 35.4.1 Vitamin A - retinoidy . 893 37.1.2 Základní charakteristika . 904 // 35.4.2 Deriváty vitaminu D . 893 37.2 Rentgen kontrastní látky . 904 // 35.5 Látky využívané ve fototerapia 37.3 Kontrastní látky pro vyšetření // fotochemoterapii, fotodynamické
terapii magnetickou rezonancí . 905 // a fotoprotektiva . 894 37.4 Kontrastní látky pro vyšetření // 35.6 Keratoplastika, keratolytika, kaustika, ultrazvukem . 905 // peelingy . 894 // 35.7 Látky ovlivňující vlasové folikuly Seznam použitých zkratek 907 // a kožní žlázy . 895 // 35.8 Látky podporující hojení defektů . 895 Rejstřík 917 // 35.8.1 Proteolytické enzymy pro nechirurgickou // nekrektomii . 895 Souhrn 963 // 35.8.2 Moderní krycí systémy pro vlhké hojení. . . 895 // 35.9 Cytostatika a látky užívané ? léčbé Summary 965 // kožních nádorů . 896
cnb003022076

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC