Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Metropolitan University Prague Press, 2014
339 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-86855-46-2 (brožováno)
200 výtisků
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
001463988
Strategie průmyslového vlastnictví 3 // OBSAH // ÚVOD ...13 // 1. VÝVOJ A POVAHA NEHMOTNÝCH STATKŮ...15 // 1.1. Hislorie a význam patentové ochrany...17 // 1.1.1. Vývoj patentového systému...17 // 1.1.2. Kritika patentového systému...23 // 1.1.3. Mýty o patentech...27 // 1.1.3.1. Co souvisí s vynálezy je tajné...27 // 1.1.3.2. Patenty souvisejí s bohatstvím...30 // 1.1.3.3. Patentování je spojeno s vysokými náklady...33, // 1.1.4. Podpora patentové ochrany...34 // 1.1.4.1. Teoretické úvahy...34 // 1.1.4.2. Patentová ochrana a ekonomika výzkumu...35 // 1.1.4.3. Patentová ochrana a hospodářský rozvoj...39 // 1.1.4.4. Bayh Dole zákon...40 // 1.2. Právní povaha nehmotných statku...43 // 1.2.1. Historické aspekty právní povahy nehmotných // statků...43 // 1.2.2. Duševní vlastnictví...45 // 1.3. Ekonomická povaha patentové ochrany...48 // 1.3.1. Externality a patentová ochrana...49 // 1.3.2. Teorie endogenního růstu...51 // 1.3.3. Patenty a síla monopolu...52 // 2. STRATEGIE PRÁVNÍ OCHRANY // TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ...57 // 2.1. Vlastník technického řešení a právní ochrana...57 // 2.1.1. Bez právní ochrany...59 // 2.1.2. Kvalifikované zveřejnéní...61 // 2.1.3. Utajení...63 // 2.1.4. Průmyslovéprávní ochrana...66 // 2.2. Důvody průmyslovéprávní ochrany...67 // 2.2.1. Zajištění výlučného postavení na trhu...67 // 2.2.2. Licenční důvody...68 // 2.2.3. Jiné důvody...68 // 2.3. Poplatky a náklady průmyslovéprávní
ochrany...69 // ¦1 // Strategie ptitmyslového vlastnictví // 2.3.1. Správní a udržovací poplatky...71 // 2.3.2. Odměny za právní zastoupení...73 // 2.3.3. Odměny původcům...73 // 2.3.4. Náklady zahraniční právní ochrany...74 // 2.4. Kvalita průmyslovéprávní ochrany...76 // 2.4.1. Včasná a odborně zajištěná právní ochrana...76 // 2.4.2. Využití specializovaných pracovišť...78 // 2.4.3. Kombinace různých druhů průmyslovéprávní // ochrany...79 // 3. PATENTOVÁ OCHRANA...80 // 3.1. Předmět patentové ochrany...80 // 3.1.1. Objevy, vědecké teorie a matematické metody...82 // 3.1.2. Estetické výtvory...83 // 3.1.3. Plány, hraní her a vykonávání obchodní činnosti...84 // 3.1.4. Počítačové programy...86 // 3.1.5. Podávání informací...92 // 3.1.6. Způsoby chirurgického nebo terapeutického // ošetřování...92 // 3.1.7. Diagnostické metody...94 // 3.1.8. Výluky z patentovatelnosti...95 // 3.2. Rozsah patentové ochrany...99 // 3.2.1. Patentové nároky a rozsah ochrany...103 // 3.2.2. Odborník...104 // 3.2.3. Doslovný výklad patentových nároků...106 // 3.2.4. Extenzivní výklad patentových nároků...107 // 3.2.4.1. Teorie ekvivalentů...108 // 3.2.4.2. Nepodstatný znak v nezávislém nároku...109 // 3.2.5. Restriktivní výklad patentových nároků...110 // 3.3. Určovací řízení...110 // 3.4. Přihlašování vynálezů do zahraničí...111 // 3.4.1. Kdy přihlašovat do zahraničí...114 // 3.4.2. Jak
přihlašovat do zahraničí...115 // 3.4.2.1. Národní cesta...115 // 3.4.2.2. Smlouva o patentové spolupráci...116 // 3.4.2.3. Evropský patent...122 // 3.4.2.4. Patentová ochrana v rámci Evropské unie...127 // Strategie průmyslového vlastnictví // 5 // 4. UŽITNÉ VZORY...133 // 4.1. Novost užitného vzoru...135 // 4.2. Starší právo...136 // 4.3. Rámec pouhé odborné dovednosti...136 // 4.4. Odbočení...139 // 4.5. Zápis do rejstříku bez úplného průzkumu...140 // 4.6. Výmaz užitného vzoru z rejstříku...141 // 4.7. Doba a účinky ochrany užitného vzoru...143 // 4.8. Souběžná ochrana patentem a užitným vzorem...144 // 4.9. Ochrana užitných vzorů v zahraničí...145 // 5. PRŮMYSLOVÉ VZORY... 147 // 5.1. Vnější vzhled výrobku a možnosti jeho ochrany.149 // 5.2. Autorskoprávní ochrana průmyslových vzoru...153 // 5.3. Vztah autorskoprávní a průmyslovéprávní ochrany .. 154 // 5.4. Průmyslové vzory a ochranné známky...156 // 5.5. Trade dress...159 // 5.6. Pojem průmyslového vzoru podle platné právní // úpravy...160 // 5.6.1. Předmět ochrany...161 // 5.6.2. Průmyslový vzor a technická funkce...163 // 5.7. 166 // 5.7.1. Informovaný uživatel...168 // 5.8. Přihlašování průmyslových vzorů do zahraničí..169 // 5.8.1. Haagská dohoda...170 // 5.8.2. Vzorunijní...175 // 5.8.2.1. Nezapsaný (průmyslový) vzor...176 // 5.8.2.2. Zapsaný (průmyslový) vzor...177 // 6. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ A KNOW-HOW...189 // 6.1. Obchodní
tajemství...189 // 6.1.1. Důvěrné informace, důvěrné údaje a sděleni...193 // 6.2. Know-how...193 // 6.3. Mezinárodní ochrana obchodního tajemství...196 // 7. PRŮMYSLOVÉPRÁVNÍ INFORMACE // A REŠERŠE...199 // 7.1. Rešerše na stav techniky...203 // 6 // Strategie průmyslového vlastnictví // 7.2. Rešerše na novost...203 // 7.3. Rešerše na průmyslovéprávní nezávadnost...204 // 7.4. Rešerše na patentové rodiny...204 // 7.5. Jmenná rešerše...205 // 7.6. Rešerše na právní stav...205 // 7.7. Rešerše na průmyslovéprávní aktivity...206 // 8. PRÁVA NA OZNAČENÍ...207 // 8.1. Historie označování zboží a jeho význam...207 // 8.2. Současný význam ochranných známek...209 // 8.3. Funkce ochranné známky...213 // 8.3.1. Funkce identifikační...213 // 8.3.2. Funkce rozlišovací...214 // 8.3.3. Funkce ochranná...214 // 8.3.4. Funkce garanční...215 // 8.3.5. Funkce propagační...215 // 8.3.6. Funkce stimulační a soutěžní...216 // 8.4. Tvorba ochranných známek...216 // 8.4.1. Známkový motiv a prvek...216 // 8.4.2. Autorskoprávní aspekty tvorby ochranných // známek...218 // 8.4.3. Slovní označení...220 // 8.4.4. Obrazová označeni...225 // 8.4.5. Kombinovaná označení...226 // 8.4.6. Prostorová nebo trojrozměrná označení...227 // 8.5. Užívání ochranné známky...228 // 8.5.1. Propagace a zavádění ochranných známek...232 // 8.5.2. Změny ochranných známek...233 // 8.6. Druhy a dělení ochranných
známek...236 // 8.6.1. Zásobní ochranná známka...237 // 8.6.2. Obranná ochranná známka...237 // 8.6.3. Spekulativní ochranná známka...237 // 8.6.4. Certifikační ochranná známka...238 // 8.6.5. Kolektivní ochranná známka...239 // 8.7. Pojem ochranné známky...239 // 8.7.1. Ochranná známka a seznam výrobků a služeb...244 // 8.7.2. Schopnost grafického znázornění...246 // 8.7.3. Barva a barevné provedení ochranné známky...248 // Strategie průmyslového vlastnictví // 8.8. Práva z ochranné známky a rozsah ochrany...251 // 8.8.1. Průměrný spotřebitel a jeho obezřetnost...253 // 8.8.2. Podobnost ochranných známek...255 // 8.8.3. Podobnost výrobků a služeb...256 // 8.9. Přihlašování ochranných známek do zahraničí...257 // 8.9.1. Madridská dohoda a Madridský protokol...258 // 8.9.2. Ochranná známka Evropské unie...265 // 8.9.3. Mezinárodní a unijní ochrana ochranné známky.266 // 9. OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ // OZNAČENÍ...268 // 9.1. Současná česká právní úprava...272 // 9.2. Údaj o původu zboží...274 // 9.3. Mezinárodní ochrana označení původu...275 // 9.3.1. Lisabonská dohoda...276 // 9.3.2. Ochrana označení původu a zeměpisného // označení v EU...278 // 9.3.3. Označení původu a zeměpisná označení pro // vína a lihoviny...283 // 9.3.4. Bilaterální smlouvy a označení původu...285 // 9.3.5. Národní, mezinárodní a unijní systém ochrany // označení původu...286 // 10. OSTATNÍ
PRÁVA NA OZNAČENÍ...288 // 10.1. Název právnické osoby...288 // 10.2. Doménové jméno...291 // 10.3. Nezapsané označení...293 // 11. HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ...296 // 11.1. Vztahy v hospodářské soutěži...296 // 11.2. Teorie soutěžní pozice a relace...298 // 11.3. Hospodářská soutěž a její právní úprava...299 // 11.4. Právní úprava nekalé soutěže...302 // 11.4.1. Jednání v hospodářském styku...303 // 11.4.2. Dobré mravy soutěže...305 // 11.4.3. Jednání způsobilé přivodit újmu...307 // 11.5. Skutkové podstaty nekalé soutěže...308 // 11.5.1. Klamavé označení zboží nebo služby...308 // 8 // Strategie průmyslového vlastnictví // 11.5.2. Vyvolání nebezpečí záměny...310 // 11.5.3. Otrocké napodobení...312 // 11.5.4. Parazitování na pověsti...316 // 11.5.5. Porušení obchodního tajemství...317 // 11.6. Právní prostředky ochrany proti nekale soutěži..321 // 11.6.1. Zdržení se nekalosoutěžního jednání...322 // 11.6.2. Odstranění závadného stavu...322 // 11.6.3. Přiměřené zadostiučinění...323 // 11.6.4. Náhrada škody...326 // 11.7. Právo nekalé soutěže v evropských souvislostech.328 // LITERATURA...329 // REJSTŘÍK...336
(OCoLC)897869969
cnb002631480

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC