Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013
165 stran ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-7308-493-6 (brožováno)
Humanitas ; 7. svazek
Obsahuje bibliografii na stranách 138-161, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001464333
Obsah // Úvod // 9 // i. Vzdělávání dospelých v procesu modernizace a jako predmet // vzdělávací politiky 13 // 1.1 Moderní vzdělávání dospělých jako kulturní // a historický jev 13 // 1.2 Vzdělávání dospělých v politickém konceptu // celoživotního vzdělávání 17 // 1.3 Celoživotní učení jako úspěšný i problematický // politický koncept 21 // 1.4 Významy pojmu celoživotní učení se 26 // 1.5 Vzdělávání, učení se a utopie 28 // 2. Způsoby práce a teoretické rámce // 2.1 Výzkum vzdělávání dospělých a vzdělávací politiky // 2.2 Přístupy a opory // 2.2.1 Kritická teorie společnosti // 2.2.2 Michel Foucault // 2.2.3 Charles Wright Mills // 2.2.4 Sociologie vědění // 2.3 Předmět analýzy // 2.3.1 Neolibcralismus a koncept lidského kapitálu // 2.3.2 Neoliberalismus, ekonomická globalizace a vzdělávací politika // 2.4 Vícestranný pohled na vzdělávání // 40 // 43 // 43 // 44 44 // 48 // 54 // 3. Aktéři a mechanismy globalizace vzdělávací politiky 57 // 3.1 Vzdělávací politika, národní stát a globalizace 57 // 3.2 Nástin a srovnání politik rozhodujících // mezinárodních organizací 62 // 3.3 Příklad způsobu koordinace politik - EU, OMC // a benchmarking 70 // 3.4 Mezinárodní rozměr v evropském vzdělávání - // historické ohlédnutí 73 // $ // 4- Společnost vědění, vzdělávací politika a praxe // vzdělávání a učení  // 4.1 Konceptualizacc včdění v oblastech sociální
teorie // a globalizované vzdělávací politiky 76 // 4.2 Distribuce vědění a její sociální souvislosti 82 // 4.3 Vědění a sociální nerovnosti g7 // 4.4 Dodatek: Vybrané deformace učení v moderní společnosti 89 // 5. Měření funkční gramotnosti a kompetencí v globalizované vzdělávací politice // 5.1 Historický vývoj základních pojmů // 5.2 Širší kontext mezinárodních srovnávacích výzkumů výkonu ve vzdělávání, funkční gramotnosti a kompetencí 93 // 5.3 Kritika využívání měření gramotnosti a kompetencí // a jeden alternativní pohled Q7 // 6. Vzdělávání dospělých, neolibcralismus, sociální politika a soudržnost // 6.1 Vzdělávání a učení se jako téma sociální politiky -vstup do tématu // 6.2 Koncept sociálního kapitálu ve vztahu ? celoživotnímu učení se // 6.3 Hledání příčiny a následku ve vztazích mezi přístupem ? učení se, dovednostmi a sociální kohezí // 6.4 Politický projekt celoživotního učení se jako nástroj sociální kontroly // 6.5 Vzdělávání jako příspěvek ? sociální rovnosti // 102 // 102 // 104 // 108 // 109 // 115 // 7. Politika a ekonomika jako sféry učení se dospělých // 7.1 Vztah občanství a práce - úvodní poznámka // 7.2 Učení se ve veřejné sféře - vybrané aktuální pobídky a limity // 7.3 Práce, učení se a (ekonomická) demokracie // 117 // 117 // 118 121 // VO ? // 8. Dva klíčové předměty výzkumu vzdělávání dospělých
-vzdělávací politika a povaha procesu učení se 126 // 8.1 Výzkum pro vzdělávací politiku a výzkum vzdělávací politiky // 8.2 Biografický výzkum a sociální rozměr učení se // Závěr Literatura Rejstřík // Resumé/Summary 165 // <0 8.
(OCoLC)880868793
cnb002571530

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC