Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
První vydání
Praha : Galén, [2018]
148 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-380-7 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 140-141 a rejstřík
001464894
OBSAH // ÚVOD...9 // 1. LABORATOŘE BUNĚČNÝCH KULTUR A JEJICH VYBAVENÍ...11 // 1.1. Laminárníbox...11 // 1.2. Inkubátor...12 // 1.3. Inverzní mikroskop a další vybavení...14 // 1.4. Vybavení ke sterilizaci roztoků...14 // 1.4.1. Sterilizace roztoků filtrací...15 // 1.4.2. Postupy pro sterilizaci roztoků filtrací...15 // 1.5. Kultivační nádoby...16 // 1.5.1. Povrchy kultivačních nádob...17 // 1.5.2. Konstrukce kultivačních nádob...17 // 1.6. Feeder layer...20 // 1.7. ScaíFoldy...21 // 2. TYPY BUNĚČNÝCH KULTUR...23 // 2.1. Morfologie kultur...23 // 2.2. Způsob růstu kultur...25 // 2.3. Typy kultur dle fenotypových vlastností...26 // 2.3.1. Primární kultury...26 // 2.3.2. Sekundární kultury...27 // 3. REPLIKATIVNÍ STÁRNUTÍ A BUNĚČNÉ UNIE...29 // 3.1. Replikativní stárnutí...29 // 3.2. Buněčné linie...30 // 3.2.1. Nestabilizované buněčné linie... 30 // 3.2.2. Imortalizované buněčné linie...31 // 3.3. Imortalizace buněk...31 // 3.3.1. Fyzikální a chemické způsoby imortalizace buněk...32 // 3.3.2. Biologické způsoby imortalizace buněk...33 // 6 ¦ Buněčné kultury v medicíně // 4. RŮSTOVÁ CHARAKTERISTIKA BUNĚČNÝCH KULTUR...35 // 4.1. Růstová křivka...35 // 4.1.1. Fáze růstové křivky...36 // 4.1.2. Sestrojení růstové křivky...37 // 4.2. Přímo měřené parametry buněčných kultur...38 // 4.2.1. Počítání buněk v Bůrkerově komůrce...38 // 4.2.2. Počítání buněk přístrojově...39
4.3. Parametry kultur vypočítané dle koncentrace buněk...40 // 4.4. Parametry kultur vypočítané dle adhezivity buněk...41 // 4.5. Další parametry ke sledování kultur...43 // 4.5.1. Měření permeability buněčných membrán a metabolismu buněk. 44 // 4.5.2. Měření činnosti mitochondrii...45 // 4.5.3. Měření koncentrace proteinů a nukleových kyselin...46 // 4.5.4. Měření buněčné migrace...46 // 4.5.5. Detekce apoptózy...48 // 5. KULTIVAČNÍ MÉDIA...51 // 5.1. Složení médií...51 // 5.1.1. Anorganické látky...52 // 5.1.2. Anorganické pufry...52 // 5.1.3. Další anorganické pufry...54 // 5.1.4. Organické pufry...55 // 5.1.5. Organické látky...55 // 5.2. Sérové doplňky a jejich náhrady...56 // 5.2.1. Výroba sérových doplňků...58 // 5.2.2. Typy sérových doplňků...59 // 5.2.3. Náhrady sérových doplňků...60 // 5.3. Antibiotika a antimykotika...60 // 5.4. Další doplňky médií...62 // 5.5. Základní typy médií...62 // 5.5.1. Klasická média...62 // 5.5.2. Speciální média...65 // 5.5.3. Další speciální média...65 // 5.6. Příprava médií...66 // 5.6.1. Příprava kompletních médií...66 // 5.6.2. Příprava semisolidních a kondiciovaných médií...67 // 5.7. Výměna médií...67 // 6. METODY A POSTUPY POUŽÍVANÉ PŘI KULTIVACI BUNĚK...69 // 6.1. Zakládání primárních kultur...69 // 6.2. Mechanická a enzymatická dezintegrace tkání...70 // Obsah ¦ 7 // 6.2.1. Postupy pro enzymatickou dezintegraci
tkání...71 // 6.2.2. Zpracování buněčného materiálu po dezintegraci...72 // 6.3. Pasážování buněk a zakládání Subkultur...72 // 6.4. Použití selekčních kultivačních médií...73 // 6.5. Centrifugace...74 // 6.5.1. Centrifugace ve spojitém a nespojitém gradientu...74 // 6.5.2. Další využití gradientově centrifugace...75 // 6.6. Další způsoby izolace buněk...75 // 6.7. Klonování buněk...76 // 6.7.1. Klonování tečkováním a separačními kroužky...77 // 6.7.2 Klonování limitním ředěním a na semisolidních médiích...77 // 6.8. Adaptace buněk na odlišné prostředí...78 // 6.8.1. Adaptace buněk na bezsérová média...78 // 6.8.2. Adaptace buněk na odlišný způsob růstu...79 // 6.9. Autentizace buněk a zkřížená kontaminace buněčných kultur...79 // 6.9.1. Klasické metody autentizace buněk...80 // 6.9.2. Genetické metody autentizace buněk...81 // 7. CHEMICKÁA MIKROBIÁLNÍ KONTAMINACE BUNĚČNÝCH KULTUR...83 // 7.1. Chemická kontaminace kultur...84 // 7.2. Mikrobiální kontaminace kultur...84 // 7.2.1. Virová a mykotická kontaminace kultur...85 // 7.2.2. Bakteriální kontaminace kultur...85 // 7.2.3. Eradikace mikrobiální kontaminace...87 // 8. ZVYŠOVÁNÍ OBJEMU KULTIVOVANÝCH BUNĚK...89 // 8.1. Scale-up o malých objemech u adherentního způsobu kultivace...89 // 8.2. Scale-up o malých objemech u suspenzního způsobu kultivace...91 // 8.3. Scale-up o větších objemech a bioreaktory...92 // 8.3.1. Míchací
bioreaktory...93 // 8.3.2. Perfuzní bioreaktory...94 // 8.3.3. Pevné nosiče pro bioreaktory...95 // 8.3.4. Kultivační objemy při biotechnologické výrobě...97 // 9. ZMRAZOVÁNÍ BUNĚK...99 // 9.1. Poškození buněk mrazem a kryoprotektivní látky...99 // 9.1.1. Kryoprotektivní látky...101 // 9.1.2. Příprava kryoprotektivních médií...101 // 9.2. Průběh řízeného zmrazování a vitrifikace...102 // 9.3. Rekonstituce buněk...103 // 8 ¦ Buněčné kultury v medicíně // 10. PŘÍKLADY VYUŽITÍ BUNĚČNÝCH KULTUR...105 // 10.1. Kultivace virů...105 // 10.1.1. Postup při kultivaci virů...106 // 10.1.2. Cytopatický efekt...106 // 10.2. Cytogenetika...108 // 10.2.1. Postup kultivace při cytogenetickém vyšetření...108 // 10.2.2. Barvení chromosomů...109 // 10.3. Testování xenobiotik a sledování patogeneze chorob...109 // 10.3.1. Výběr buněčného modelu...110 // 10.3.2. Cíle testování...110 // 10.3.3. Metody testování...111 // 10.4. Biotechnologie...112 // 10.4.1. Technologie rekombinantní...113 // 10.4.2. Technologie buněčných hybridomů...114 // 10.5. Další využití kultur...115 // PŘÍLOHY...117 // LITERATURA...140 // SEZNAM ZKRATEK...142 // REJSTŘÍK...145 // *
cnb003049245

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC