Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:12x 
BK
2. vydání
Praha : Triton, 2017
xxiii, 555 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7553-249-7 (vázáno)
Terminologický slovník
Strana 550-555 chybně označena jako strana 524-529
Obsahuje bibliografie a rejstříky
001465032
Obsah // Předmluva - Memorix...XI // Předmluva - Memorix histologie...XII // Memorix vzdělávací systém...XIV // Využití histologie v patologii a význam histologie pro klinické obory...XV // Poděkování všem, kteří pomohli vytvořit Memorix anatomie...XVIII // Poděkování studentským organizacím...XX // Memorix tým - medailonky...XXII // I. // Úvod do histologie // Ivon Vergo, Zbqnek Tonor, Jon Boiko, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Definice...2 // 2 Termíny, česko-slovenský anatomicko-histologický slovník // a zkratky...3 // 3 Eponyma - termíny dle osobností...5 // 4 Světová historie histologie...8 // 5 Česká historie histologie...10 // 6 Slovenská historie histologie ...11 // 7 15+ milníků histologie...12 // 8 Poděkování recenzentům a použitá literatura...14 // Cytologie // Ivon Vorgo, Zbqněk Tonor, Jon Boiko, David Kachlík, Rodovon Hudák // 1 Úvod...16 // 2 Objev buněk a buněčná teorie...19 // 3 Funkční charakteristika živočišných buněk...20 // 4 Morfologie buněk člověka...21 // 5 Základní stavba buněk...23 // 5.1 Plasmalemma - Buněčná membrána a biomembrány...24 // 5.2 Nucleus - Buněčné jádro ...26 // 5.3 Cytoplasma-Cytoplazma...31 // 5.4 Mitochondrie...32 // 5.5 Ribozomy ...34 // 5.6 Reticulum endoplasmicum - Endoplazmatické retikulum ...35 // 5.7 Apparatus/complexus golgiensis // — Golgiho aparát/komplex...36 // 5.8 Lysosoma et peroxysoma - Lyzozom a peroxizom...37 // 5.9 Inclusiones cytoplasmicae
- Buněčné inkluze...38 // 5.10 Cytoskeleton - Cytoskelet...40 // 5.11 Centrosoma/cytocentrum et centriolum // -Centrozom a centrici...42 // 6 Morfologie specializovaných buněk...42 // 7 Životní projevy buňky...44 // 7.1 Přenos látek přes membránu, endocytóza a exocytóza..44 // 7.2 Buněčný cyklus (mitóza a meióza)...48 // 7.3 Buněčná smrt (apoptóza a nekróza)...50 // 7.4 Regenerace buněk a tkání (kmenové buňky)...52 // 8 Tabulky...53 // 9 Popis buněk...54 // 10 Elektronogramy a mikrofotografie...56 // 11 Otázky a obrázky ? opakování ...64 // 12 Poděkování recenzentům a použitá literatura...66 // Obecná histologie // // 67 // Zbqněk Tonor, Jon Boiko, Ivon Vorgo, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Obecná histologie ...68 2 Čtyři typy tkání...69 // II, 1 Epitelová tkáň // martin Govoč, Plžběta Blonková, Jon Balko, Zbyněk Tonor, Ivon Vorgo, David Kachlík, Rodovon Hudák // 1 Úvod... // 2 Charakteristika a původ epitelů... // 2.1 Bazálni membrána - Membrana basalis . // 2.2 Polarita epitelových buněk, diferenciace // buněčné membrány a buněčné spoje... // 2.3 Dělení epitelů... // 2.4 Plošné epitely... // 72 3 Žlázy... // 74 3.1 Stavba exokrinních žláz... // 75 4 Rozhodovací algoritmy... // 4.1 Rozhodovací algoritmus epitelů... // 75 4.2 Rozhodovací algoritmus pro krycí epitely // 78 5 Mikrofotografie... // 80 6 Otázky a obrázky ? opakování... // 7 Poděkování recenzentům a použitá literatura
. // 71 // 82 // 87 // 88 88 88 90 96 98 // Obsah // Pojivová tkáň // Zbqněk Tonor, Jon Boiko, Ivon Vorgo, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Úvod...100 // 2 Buňky pojivové tkáně ...101 // 3 Vlákna mezibuněčné hmoty ...106 // 4 Základní mezibuněčná hmota...108 // 5 Základní dělení pojivové tkáně...110 // 5.1 Textus connectivus proprius-Vazivo ...110 // 5.2 Textus cartilagineus - Chrupavka...113 // 5.2.1 Struktury kloubu, synoviální membrána // a kloubní chrupavka ...115 // 5.3 Textus osseus - Kost...116 // 5.3.1 Osifikace (osteogeneze) - Kostnatění...120 // 5.3.2 Přestavba a hojení kosti...122 // 6 Mechanické vlastnosti pojivových tkání...122 // 7 Metastazování a epitelo-mezenchymová přeměna...124 // 8 Tabulky a schémata...124 // 8.1 Tabulka - Přehled glykosaminoglykanů (GAG) // v mezibuněčné hmotě pojivových tkání...124 // 8.2 Schéma - Druhy pojivá...125 // 8.3 Tabulka - Výskyt buněk // monocyto-makrofágového systému...125 // 9 Mikrofotografie...126 // 10 Otázky a obrázky ? opakování...136 // 11 Poděkování recenzentům a použitá literatura...138 // Svalová tkáň // Richard fidomcík, Jan Balko, Zbqnek Tonar, Ivan Varga, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Úvod...140 // 2 Obecná část...142 // 3 Kosterní svalovina ...143 // 4 Srdeční svalovina...149 // 5 Hladká svalovina ...151 // 6 Tabulky...154 // 6.1 Tabulka - Typy svaloviny...154 // 6.2 Tabulka - Typy vláken kosterní svaloviny...154 // 7 Algoritmus
- Typy svaloviny...155 // 8 Elektronogram myokardu...155 // 9 Mikrofotografie...156 // 10 Otázky a obrázky ? opakování ...158 // 11 Poděkování recenzentům a použitá literatura...160 // III. b // // Nervová tkáň // 161 // Zbqněk Tonar, Jon Balko, Ivon Vorgo, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Úvod ...162 // 2 Výskyt nervové tkáně...163 // 3 Periferní nerv ...163 // 4 Neuron - Nervová buňka...164 // 5 Vzruchová aktivita...166 // 6 Synapsis - Synapse...167 // 7 Neuroglie...168 // 8 Obaly neuronů a myelinizace ...169 // 9 Neuronální plasticita a regenerace...170 // 10 Tabulky...171 // 10.1 Tabulka - Umístění a charakteristika buněk neuroglie.171 // 10.2 Tabulka - Neurotransmitery...171 // 11 Mikrofotografie...172 // 12 Schéma - Neurony a neuroglie...174 // 13 Otázky a obrázky ? opakování...175 // 14 Poděkování recenzentům a použitá literatura...176 // Krev a krvetvorba // Jon Bolko, Zbyněk Tonor, Ivon Vorgo, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Úvod ...178 // 2 Sanguis (haema) - Krev...180 // 2.1 Erytrocyty - Červené krvinky...181 // 2.2 Leukocyty - Bílé krvinky...182 // 2.2.1 Bílé krvinky-granulocyty/polymorfonukleáry.182 // 2.2.2 Bílé krvinky - agranulocyty/mononukleáry ...184 // 2.3 Trombocyty - Krevní destičky...185 // 3 Hematopoéza - Krvetvorba...186 // 3.1 Krvetvorba - krevní řady...187 // 3.2 Krvetvorba - erytropoéza ...188 // 3.3 Krvetvorba-granulopoéza/myelopoéza ...190 // 3.4 Krvetvorba - monopoéza...191 // 3.5 Krvetvorba
- lymfopoéza...192 // 3.6 Krvetvorba - trombopoéza...193 // 4 Tabulky a schémata...194 // 4.1 Tabulka - Krevní obraz...194 // 4.2 Schéma - Arnethovy třídy ...194 // 4.3 Schéma - Krvetvorba ...195 // 5 Mikrofotografie...196 // 6 Otázky a obrázky ? opakování ...198 // 7 Poděkování recenzentům a použitá literatura...200 // Obsah // Speciální histologie // 201 // IVI // Srdce a krevní cévy // 203 // Jon Balko, David Kachlík, Zbqnek Tonar, Ivan Varaa, Radovan Hudák // 1 Úvod ...204 // 2 Obecná část...206 // 3 Cor- Srdce ...208 // 4 Obecná stavba cévy ...211 // 5 Arteriae-Tepny ...212 // 6 Vasa capillaria - Vlásečnice/kapiláry...214 // 7 Venae - Žíly ...216 // 8 Mikrofotografie...218 // 9 Rozhodovací algoritmus pro krevní cévy...220 // 10Tabulka-funkce endotelu...220 // 11 Otázky a obrázky ? opakování ...221 // 12 Poděkování recenzentům a použitá literatura...222 // Lymfatický a imunitní systém // Jan Balko, Ivan Varaa, Zbqněk Tonar, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Úvod ...224 // 2 Obecná část...226 // 2.1 Orgány imunitního systému...227 // 2.2 Noduli lymphoidei - Mízní uzlíky / lymfatické folikuly.228 // 2.3 Zrání B-lymfocytů ...229 // 2.4 Buňky specifické imunity ...230 // 3 Thymus - Brzlík...232 // 3.1 Zrání T-lymfocytů ...234 // 3.2 Dělení zralých T-lymfocytů...235 // 4 Medulla ossium - Kostní dřeň...236 // 5 Nodi lymphoidei/lymphatici (lymphonodi) // - Mízní/lymfatické uzliny...236 // 6 Splen/lien
- Slezina ...238 // 7 Tonsillae - Mandle/tonzily ...240 // 8 MALT (Mucosa-associated lymphoid tissue) // -Slizniční lymfoidní tkáň ...241 // 9 Vasa lymphatica - Mízní cévy ...241 // 10 Schéma imunitních buněk ...243 // 11 Rozhodovací algoritmus imunitních orgánů...243 // 12 Mikrofotografie...244 // 13 Otázky a obrázky ? opakování...247 // 14 Poděkování recenzentům a použitá literatura...248 // IV. 3 Trávicí systém 249 // martin Gavač, Jan Balko, Zbqněk Tonar, Ivan Varga, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Úvod ...250 // 2 Obecná stavba stěny trávicí trubice ...252 // 3 Cavitas oris - Ústní dutina...255 // 3.1 Labia oris - Rty...256 // 3.2 Bucca-Tvář...257 // 3.3 Palatum - Patro...257 // 3.4 Dentes-Zuby...258 // 3.4.1 Zuby - Sklovina (enamelum) ...259 // 3.4.2 Zuby - Zubovina / dentin (dentinum) ...261 // 3.4.3 Zuby-Cement/Tmel (Cementum) ...263 // 3.4.4 Zuby-Zubní dřeň (pulpa dentis)...264 // 3.4.5 Dentoalveolární spojení-fixace zubu v čelisti.265 // 3.5 Gingiva - Dáseň...265 // 3.6 Lingua-Jazyk...266 // 3.7 Glandulae salivariae - Slinné žlázy ...268 // 4 Pharynx - Hltan ...270 // 5 Oesophagus-Jícen...271 // 6 Gaster - Žaludek...272 // 7 Intestinum tenue - Tenké střevo...275 // 8 Intestinum crassum-Tlusté střevo ...278 // 9 Hepar-Játra ...282 // 10 Vesica biliaris/fellea - Žlučník...286 // 11 Žlučové cesty...287 // 12 Pancreas - Slinivka...288 // 13 Mikrofotografie...290 // 14 Tabulky - Buňky a struktury střeva...306
// 15 Otázky a obrázky ? opakování...307 // 16 Poděkování recenzentům ...310 // 17 Použitá literatura...310 // IV  // Dýchací systém // 311 // David Kachlík, Jan Balko, Zbqnek Tonar, Ivan Varga, Radovan Hudák // 1 Úvod ...312 // 2 Obecná část...314 // 2.1 Obecná stavba dýchacích cest...315 // 2.2 Buňky epitelu dýchacích cest ...316 // 3 Cavitas nasi - Nosní dutina...317 // 3.1 Sinus paranasales - Vedlejší nosní dutiny...317 // 4 Pharynx - Hltan ...318 // 5 Larynx - Hrtan ...318 // 6 Trachea - Průdušnice ...320 // 7 Pulmones - Plíce ...321 // 8 Pleura - Pohrudnice ...325 // 9 Schémata...326 // 9.1 Schéma - průduškový a sklípkový strom ...326 // 9.2 Schéma - epitel v dýchacím systému...326 // 10 Mikrofotografie...328 // 11 Rozhodovací algoritmus...332 // 12 Otázky a obrázky ? opakování ...332 // 13 Poděkování recenzentům a použitá literatura...334 // // Obsah // IV. 5 // Močový systém // 335 // Jan Balko, Zbqnek Tonar, Ivan Vargo, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Úvod ...336 // 2 Obecná část...318 // 3 Ren - Ledvina ...339 // 4 Ureter - Močovod ...346 // 5 Vesica urinaria - Močový měchýř ...347 // 6 Urethra - Močová trubice ...348 // 7 Mikrofotografie...350 // 9 Schémata - nefron a ledvinné tělísko ...353 // 10 Otázky a obrázky ? opakování ...354 // 11 Poděkování recenzentům a použitá literatura...356 // IV. 6 // Mužský pohlavní systém // filžběto Blonková, Jan Balko, Zbqněk Tonar, Ivan
Vorgo, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Úvod ...358 // 2 Obecná stavba...360 // 3 Testis - Varle...361 // 3.1 Spermatogeneze ...363 // 4 Intratestikulární vývodní pohlavní cesty ...366 // 5 Epididymis - Nadvarle...366 // 6 Ductus deferens - Chámovod ...368 // 7 Funiculus spermaticus - Semenný provazec...368 // 8 Glandula vesiculosa - Měchýřková žláza ...369 // 9 Ductus ejaculatorius - Vstřikovací vývod ...369 // 10 Prostata - Předstojná žláza...370 // 11 Glandula bulbourethralis Cowperi - Bulbouretrální žláza.372 // 12 Penis-Pyj...372 // 13 Ejakulát...374 // 14 Schémata...375 // 14.1 Schéma - spermatocytogeneze ...375 // 14.2 Schéma - epitel v mužských pohlavních cestách ...375 // 15 Mikrofotografie...376 // 16 Algoritmus na tubulózní struktury ...380 // 17 Otázky a obrázky ? opakování ...381 // 18 Poděkování recenzentům a použitá literatura...382 // IV. 7 // Ženský pohlavní systém // 383 // filzbeto Blonková, Ivan Varga, Jan Balko, Zbqněk Tonar, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Úvod ...384 // 2 Organa genitalia feminina - Ženské pohlavní orgány ...386 // 3 Ovarium - Vaječník...386 // 3.1 Oogeneze - Vývoj a zrání vajíček...388 // 3.2 Vývoj foli kůlů ...390 // 3.3 Hematofolikulární bariéra a atrézie folikulů ...392 // 3.4 Luteogeneze - Vývoj žlutého tělíska...392 // 3.5 Ovariální (vaječníkový) cyklus ...394 // 4 Tuba uterina - Vejcovod...395 // 5 Uterus - Děloha...396 // 5.1 Menstruační (endometriální)
cyklus ...400 // 6 Vagina - Pochva...401 // 7 Organa genitalia feminina externa // - Vnější ženské pohlavní orgány ...402 // 8 Raný vývoj zárodku a plodové obaly...404 // 9 Placenta - Plodové lůžko...406 // 10 Funiculus umbilicalis - Pupečník...408 // 11 Schémata...408 // 11.1 Schéma - Oogeneze a fertilizace ...408 // 11.2 Schéma - Ovariální a menstruační cyklus ...409 // 11.3 Schéma - Děložní žlázky ...409 // 12 Mikrofotografie...410 // 13 Otázky a obrázky ? opakování...416 // Poděkování recenzentům a použitá literatura...418 // IV. ô // Nervový systém // 419 // Zbqnek Tonor, Jon Balko, Ivan Varga, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Úvod ...420 // 2 Vývoj nervového systému...422 // 3 Periferní nerv ...423 // 4 Ganglia - Zauzliny...424 // 5 Medulla spinalis - Mícha ...425 // 6 Cerebellum - Mozeček...426 // 7 Telencephalon - Koncový mozek ...428 // 8 Liquor cerebrospinalis - Mozkomíšní mok...430 // 9 Meninges - Pleny ...431 // 10 Claustrum haematoencephalicum // - Hematoencefalická bariéra...431 // 11 Mikrofotografie...432 // 12 Rozhodovací algoritmus pro buňky CNS...435 // 13 Otázky a obrázky ? opakování ...435 // 14 Poděkování recenzentům a použitá literatura ...436 // Obsah // IV. 9 // Smysly a kůže // 437 // David Kachlík, Richard Pdama ?, Jan Balko, Zbqněk Tonar, Ivan Varga, Radovan Hudák // 1 Smysly-úvod...438 // 1.1 Receptory...440 // 1.1.1 Mechanoceptory, nociceptory a termoceptory // - Kožní tělíska
...441 // 1.1.2 Interoceptory - Receptory vnitřního prostředí.442 // 1.1.3 Proprioceptory - Receptory pohybového systému ...443 // 1.2 Organum gustatorium - Chuťové ústrojí...444 // 1.3 Organum olfactorium - Čichové ústrojí...445 // 1.4 Organum visus - Zrakové ústrojí...446 // 1.4.1 Tunica fibrosa bulbi - Vazivová vnější vrstva.447 // 1.4.2 Tunica vasculosa bulbi / uvea // - Cévnatá střední vrstva / živnatka...448 // 1.4.3 Lens-Čočka ...450 // 1.4.4 Tunica interna bulbi / retina // - Nervová vnitřní vrstva / sítnice...451 // 1.4.5 Camerae bulbi et corpus vitreum // - Oční komory a sklivec ...454 // 1.4.6 Structurae accessoriae oculi - Přídatná ústrojí oka ...455 // 1.5 Auris - Ucho...458 // 1.5.1 Auris externa - Vnější ucho...459 // 1.5.2 Auris media-Střední ucho...459 // 1.5.3 Auris interna / organum vestibulocochleare // -Vnitřní ucho ...460 // 2 Kůže - úvod ...463 // 2.1 Epidermis - Pokožka ...464 // 2.2 Dermis/corium - Škára ...466 // 2.3 Tela subcutanea / subcutis / hypodermis - Podkoží...467 // 2.4 Typy kůže ...467 // 2.5 Adnexa cutis - Přídatné kožní orgány / // kožní adnexa/deriváty...468 // 2.6 Mamma et glandula mammaria - Prs a mléčná žláza...472 // 3 Mikrofotografie...474 // 4 Otázky a obrázky ? opakování ...480 // 5 Poděkování recenzentům a použitá literatura...482 // IV. IO // Endokrinní systém // 483 // Plžběta Blonková, David Kachlík, Jan Balko, Zbqněk Tonor, Ivan Vorgo, Radovan
Hudák // 1 Úvod ...484 // 2 Obecná část...485 // 3 Hypophysis / glandula pituitaria - Hypofýza/podvěsek..485 // 3.1 Adenohypophysis / lobus anterior // - Adenohypofýza / přední lalok...486 // 3.2 Neurohypophysis / lobus posterior // - Neurohypofýza / zadní lalok ...488 // 4 Glandula thyroidea - Štítná žláza...489 // 5 Glandula parathyroidea - Příštítná žláza ...490 // 6 Glandula suprarenalis - Nadledvina ...492 // 7 Insula pancreatica-Slinivkový (Langerhansův) ostrůvek ..495 // 8 Glandula pinealis-Šišinka...496 // 9 Difúzni endokrinní systém (DES)...497 // 10 Paraganglia...497 // 11 Mikrofotografie...498 // 12 Otázky a obrázky k opakování ...503 // 13 Poděkování recenzentům a použitá literatura...504 // Mikroskopovací techniky // 505 // Zbqněk Tonor, Ivon Vorgo, Jon Balko, David Kachlík, Radovan Hudák // 1 Světelný mikroskop...506 // 1.1 Vznik obrazu v mikroskopu ...507 // 1.2 Pozorovací techniky ve světelné mikroskopii...508 // 2 Elektronová mikroskopie ...509 // 2.1 Srovnání světelného a elektronového mikroskopu...510 // 3 Zpracování vzorků pro histologii...510 // 3.1 Technika zmrazených řezů ...512 // 3.2 Slovníček pojmů používaných pro barvení...512 // 3.3 Barvení histologických preparátů ...513 // 4 Speciální metody v histologii a příbuzných oborech...514 // 5 Slovníček pojmů pro imunohistochemii...515 // 6 Zpracování zubu a kosti...516 // 7 Zpracování krevního nátěru (roztěru)...516
// 8 Průkaz vybraných látek na histologické úrovni ...517 // 9 Příklady antigenů prokazovaných v imunohistochemii...517 // 10 Popis části mikroskopu ...518 // 11 Algoritmus zpracování preparátů ...518 // 12 Zajímavosti z mikroskopovací techniky ...519 // 13 Přehled barvení...520 // 14 Artefakty ve světelné mikroskopii ...522 // 15 Praktické tipy ? mikroskopování...524 // 16 Otázky a obrázky ? opakování...530 // 17 Použitá literatura...531 // 18 Poděkování recenzentům ...532 // Zbqněk Tonar, Jan Balko, David Kachlík, Ivan Varga, Radovan Hudák // 1 Apendix 1: Okénko do histologie savců ...533 2 Apendix 2: Cytologický slovník // 540
(OCoLC)982106698
cnb002878913

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC