Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.6) Půjčeno:38x 
BK
EB
2., zcela přepracované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2018
520 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4157-4 (brožováno)
ISBN 978-80-271-0929-6 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii 492-497 a rejstříky
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001465166
Obsah // Předmluva kí. vydání ...11 // Předmluva ? 2. vydání ...13 // 1 Obecné principy ve farmakologii ...15 // 1.1 Úvod...15 // 1.2 Léčivo, léčivý přípravek...15 // 1.3 Farmakodynamika ...16 // 1.3.1 Odpověď na molekulární úrovni...16 // 1.3.2 Odpověď na úrovni tkání a systémů...22 // 1.3.3 Systémová (klinická) odpověď (reakce) na podaný LP ...22 // 1.3.4 Odpověď v čase po podání LP. // Vztah k plazmatickým koncentracím LP...23 // 1.4 Farmakokinetika ...24 // 1.4.1 Obecné zákonitosti pohybu léčiva v těle...25 // 1.4.2 Farmakokinetické děje: absorpce, distribuce, biotransformace, // exkrece. Metabolická biodegradace + exkrece = eliminace...32 // 1.4.3 Farmakokinetické parametry a jejich využití v praxi...46 // 1.5 Faktory určující reakci (odpověď) pacienta na LP...56 // 1.5.1 Faktory vztahující se ? LP...57 // 1.5.2 Faktory vztahující se ? pacientovi ...62 // 1.5.3 Faktory vztahující se k LP i ? pacientovi ...75 // 1.6 Reakce (odpověď) pacienta na podaný LP ...82 // 1.6.1 Reakce normergní, očekávaná, zamýšlená ...82 // 1.6.2 Reakce nežádoucí ...83 // 1.7 Indikace a kontraindikace ...85 // 1.8 Lékové interakce...86 // 1.9 Jak individuálně upravit dávkování léčiv...89 // 1.9.1 Farmakodynamický princip ...89 // 1.9.2 Farmakokinetický
princip ...89 // 1.10 Jak hodnotit reakci (odpověď) pacienta na lék...92 // 1.11 Jak uvést nový LP do praxe...93 // 1.11.1 Preklinické hodnocení ...93 // 1.11.2 Klinické hodnocení nového léčiva (KHL)...93 // 1.11.3 Léčivé přípravky originální, generika...97 // 1.11.4 Národní a evropská legislativní autorita, vládní agentura USA . . .97 // 1.12 Biologická léčba ...98 // 2 Látky ovlivňující periferní nervový systém ...105 // 2.1 Úvod...105 // 2.2 Eferentní vegetativní (visceromotorický) systém...105 // 2.2.1 Cholinergní systém ...105 // 2.2.2 Adrenergní systém...117 // 2.3 Somatomotorický nervový systém ...128 // 5 // 2.3.1 Myorelaxancia ...128 // 2.4 Somatosenzitivní nervový systém...131 // 2.4.1 Lokální anestetika...131 // 3 Látky ovlivňující centrální nervový systém ...135 // 3.1 Úvod - přenos vzruchu na nervových synapsích CNS, // systémy neurotransmiterů ...135 // 3.2 Léčiva ovlivňující CNS ...138 // 3.2.1 Léčiva působící na afektivní poruchy (poruchy nálady)...140 // 3.2.2 Léčiva ovlivňující psychické integrace (myšlení a vnímání) . . . 150 // 3.2.3 Neurodegenerativní poruchy a jejich léčba...155 // 3.2.4 Léčiva při poruchách hybnosti...160 // 3.2.5 Léčiva ovlivňující bdělost
a stav vědomí...168 // 3.3 Léková závislost (syndrom závislosti)...175 // 3.3.1 Psychotropně účinné látky vyvolávající závislost...177 // 3.3.2 Stručný přehled farmakoterapie lékové závislosti // a jejích důsledků...186 // 4 Léčiva ovlivňující bolest a zánět ...189 // 4.1 Úvod ...189 // 4.2 Opioidní analgetika...189 // 4.3 Neopioidní analgetika...197 // 4.3.1 Analgetika-antipyretika... 197 // 4.3.2 Nesteroidní protizánětlivé látky - antiflogistika - // antirevmatika...198 // 4.3.3 Koanalgetika ...202 // 4.4 Útlum bolesti. Volba opioidních a neopioidních analgetík...203 // 4.5 Základní protizánětlivé látky, nemoc modifikující látky...206 // 4.6 Imunosupresiva ...207 // 4.7 Anticytokinová biologická léčba...209 // 4.8 Antiuratika...211 // 5 Látky ovlivňující kardiovaskulární systém ...213 // 5.1 Látky kardiotropní ...213 // 5.1.1 Antiarytmika...213 // 5.1.2 Kardiotonika - léčiva zvyÅ¡ující stažlivost myokardu ...219 // 5.2 Léčiva indikovaná při arteriální hypertenzi a ischemické chorobě // srdeční (angině pectoris, infarktu myokardu a srdečním selhání)...221 // 5.2.1 Diuretika...221 // 5.2.2 Vazodilatancia ...223 // 5.2.3 Betalytika (antagonisté ß-receptom), alfa lytika (antagonisté -receptom), // centrálně působící
antihypertenziva...234 // 5.2.4 Bradiny...236 // 5.2.5 Stručná etiopatogeneze onemocnění AH // a ICHS a požadavky na léčiva...237 // 5.3 Léčiva pro dysfunkci regionálního a místního krevního řečiště...242 // 5.3.1 Antagonisté receptorů pro endotelin, sentany...242 // 6 // 5.3.2 Aktivátory solubilní guanylátcyklázy (sGC/cGMP) nebo adenylátcyklázy (sAC/cAMP). // Agonisté prostacyklinových (IP) receptorů...242 // 5.3.3 Inhibitory fosfodiesterázy (fdi-5)...243 // 5.3.4 Vazodilatancia při onemocnění periferních cév...244 // 5.4 Venotonika...244 // 6 Diuretika ...245 // 6.1 Úvod ...245 // 6.2 Diuretika působící v proximálním tubulu - // inhibitory karboanhydrázy ...247 // 6.3 Diuretika působící v Henleově kličce - kličková diuretika...247 // 6.4 Diuretika působící v distálním tubulu - thiazidy ...249 // 6.5 Diuretika působící ve sběrných kanálcích - kalium šetřící diuretika // a aquaretika...250 // 6.6 Osmotická diuretika ...251 // 7 Hypolipidemika.Antiobezitika ...253 // 7.1 Hyperlipoproteinemie, dyslipidemie ...253 // 7.1.1 Terapie hyperlipidemie a dyslipidemie ...257 // 7.2 Antiobezitika...260 // 8 Autakoidy (lokální hormony) ...263 // 8.1 Histamin a antihistaminika ...263 // 8.1.1 Histamin a jeho význam ...263 // 8.1.2 Antihistaminika...263 // 8.2 Serotonin a antiserotoninergika...266
// 8.2.1 Serotonin a jeho význam ...266 // 8.2.2 Látky ovlivňující receptory serotoninu (serotoninergní) ...267 // 8.3 Bradykinin a antagonisté bradykininu ...268 // 8.4 Autakoidy odvozené od kyseliny arachidonové ...269 // 8.4.1 Prostaglandiny (PG)...269 // 8.4.2 Prostacyklin (PGI2) ...270 // 8.4.3 Tromboxany (TX) ...270 // 8.4.4 Leukotrieny...270 // 9 Látky ovlivňující hladké svalstvo mimocévní a svaly děložní...271 // 9.1 Glaukom (zelený oční zákal)...271 // 9.2 Léčiva ovlivňující tonus/motilitu dělohy ...274 // 9.2.1 Léčiva zvyšující tonus/motilitu dělohy - uterotonika...274 // 9.2.2 Léčiva snižující tonus/motilitu dělohy - tokolytika...275 // 10 Léčiva ovlivňující trávicí a močový trakt...277 // 10.1 Léčiva používaná při dyspepsii...277 // 10.2 Léčiva používaná ? léčbě vředové choroby žaludku a duodena // (antiulcera) ... 222 // 10.2.1 Léčiva snižující sekreci kyseliny chlorovodíkové // parietálními buňkami sliznice...278 // 10.2.2 Neutralizace HCl již vytvořené...280 // 10.2.3 Tvorba ochranné vrstvy...280 // 7 // 10.2.4 Antihelikobakterová léčba ...280 // 10.3 Léčiva ovlivňující nauzeu a zvracení ...280 // 10.3.1 Emetika...281 // 10.3.2 Antiemetika...281 // 10.4 Látky ovlivňující motilitu trávicího
ústrojí...283 // 10.4.1 Prokinetika...283 // 10.4.2 Spasmolytika trávicího ústrojí...283 // 10.5 Karminativa ...285 // 10.6 Deflatulencia...285 // 10.7 Prebiotika + probiotika = eubiotika...285 // 10.8 Léčiva používaná ? úpravě poruch vyprazdňování ...287 // 10.8.1 Projímadla - laxativa ...287 // 10.8.2 Léčiva působící proti průjmu - antidiaroika, obstipancia...289 // 10.9 Léčiva používaná ? substituční léčbě poruch v GIT...290 // 10.9.1 Acida...290 // 10.9.2 Pankreatické enzymy ...290 // 10.9.3 Enzymy ? dlouhodobé substituční léčbě // dědičných onemocnění lipidového metabolismu...291 // 10.10 Léčiva pro idiopatické střevní záněty // (inflammatory bowel disease, IBD)...291 // 10.10.1 Léčba ulcerózní kolitidy a Crohnovy nemoci // konvenčními léčivy...291 // 10.10.2 Biologická léčba idiopatické střevní nemoci ...292 // 10.11 Antihemoroidalia ...293 // 10.11.1 Místně působící antihemoroidalia...293 // 10.11.2 Celkově působící antihemoroidalia ...293 // 10.12 Hepatoprotektiva ...294 // 10.13 Léčiva u onemocnění žlučníku a žlučových cest...294 // 10.13.1 Cholagoga...294 // 10.13.2 Léčiva ? rozpouštění žlučových kamenů ...295 // 10.14 Léčiva napomáhající hemostáze při akutním krvácení
z GIT ...295 // 10.14.1 Varikózní původ...295 // 10.14.2 Farmakoterapie nevarikózního krvácení...296 // 10.15 Léčiva určená ? ovlivnění funkčních poruch // a onemocnění močového traktu...296 // 10.15.1 Léčba močové inkontinence ...298 // 10.15.2 Benigní hyperplazie prostaty (???)...298 // 11 Léčiva u onemocnění dýchacích cest ...301 // 11.1 Antiastmatika ...301 // 11.1.1 Bronchodilatancia...303 // 11.1.2 Protizánětlivé látky působící proti zánětlivým změnám // a bronchiálni hyperreaktivité...306 // 11.1.3 Biologická léčba astmatu...307 // 11.2 Chronická obštrukční plieni nemoc (CHOPN) ...308 // 11.3 Antitusika ...309 // 11.3.1 Antitusika kodeinového typu...309 // 8 // 11.3.2 Antitusika nekodeinová...309 // 11.4 Expektorancia, mukolytika ...310 // 11.5 Surfaktanty...311 // 12 Léčiva ovlivňující hemostázu a trombózu...313 // 12.1 Hemostáza ...313 // 12.2 Léčiva podporující hemostázu při nadměrném krvácení - hemostatika . . 315 // 12.2.1 Hemostatika účinná ve fázi destičkové...315 // 12.2.2 Hemostatika účinná ve fázi destičkové + koagulace...315 // 12.2.3 Hemostatika účinná ve fázi fibrinolýzy // (při nadměrné aktivaci fibrinolýzy) ...319 // 12.3 Léčiva působící proti trombóze - antitrombotika...319
// 12.3.1 Protidestičkové (antiagregační) látky...321 // 12.3.2 Antikoagulancia...323 // 12.3.3 Fibrinolýza (trombolýza) a trombolytika...329 // 13 Antianemika.Hemopoetické růstové faktory...333 // 13.1 Antianemika - železo, vitamin B12...333 // 13.1.1 Anemie z nedostatku železa (sideropenická)...333 // 13.1.2 Anemie z nedostatku vitaminů B12 a kyseliny listové...334 // 13.2 Hemopoetické růstové faktory...335 // 13.2.1 Erytropoetiny (epoetiny, EPO)...335 // 13.2.2 Faktory stimulující kolonie (CSF) ...336 // 13.2.3 Trombopoetický růstový faktor - trombopoetin...336 // 14 Hormony...337 // 14.1 Hypothalamické a hypofyzární hormony...337 // 14.1.1 Hypothalamické hormony ...338 // 14.1.2 Hormony předního laloku hypofýzy ...341 // 14.1.3 Hormony zadního laloku hypofýzy (neurohypofýzy)...342 // 14.2 Hormony pankreatu...?...344 // 14.2.1 Inzulín. Diabetes mellitus 1. a 2. typu, antidiabetika ...344 // 14.2.2 Inzulín v léčbě DM...348 // 14.2.3 Perorální antidiabetika ...353 // 14.2.4 Inkretinová léčba diabetů...357 // 14.2.5 Rizika vnášená vlastní nemocí a léčbou...360 // 14.2.6 Porucha glukózové tolerance a metabolický syndrom (MS) . . . 362 // 14.2.7 Glukagon ...364 // 14.3 Hormony kůry nadledvin...364 // 14.3.1 Glukokortikoidy...364 // 14.3.2 Mineralokortikoidy ...371 // 14.4 Hormony štítné žlázy a antityreoidální
látky ...371 // 14.4.1 Tyroxin (T4) a trijódtyronin ...371 // 14.4.2 Kalcitonin...375 // 14.5 Hormon příštítných tělísek, parathormon ...376 // 14.6 Pohlavní hormony...376 // 14.6.1 Ovariální hormony ...376 // 14.6.2 Mužské pohlavní hormony - androgeny ...382 // 14.7 Léčiva v regulaci homeostázy minerálů kostí ...384 // 9 // 14.7.1 Endogenní regulace ...384 // 14.7.2 Exogénni regulace...386 // 15 Chemoterapie mikrobiálních a virových onemocnění...387 // 15.1 Chemoterapie antimikrobiálními látkami - antibiotiky ...387 // 15.1.1 Účinek antibiotik...387 // 15.1.2 Betalaktamová antibiotika ...393 // 15.1.3 Makrolidy, azalidy a ketolidy...408 // 15.1.4 Tetracyklíny a glycylcykliny. Chloramfenikol ...412 // 15.1.5 Aminoglykosidová antibiotika...416 // 15.1.6 Glykopeptidy a lipopeptidy...419 // 15.1.7 Oxazolidinony...422 // 15.1.8 Linkosamidy ...423 // 15.1.9 Streptograminy...424 // 15.1.10 Polymyxiny...424 // 15.1.11 Sulfonamidy ...425 // 15.1.12 Chinolony, fluorochinolony...427 // 15.1.13 Antiseptika močových cest...431 // 15.1.14 Metronidazol...432 // 15.1.15 Antimykobakteriální látky...433 // 15.1.16 Antimykotika...438 // 15.2 Antivirové látky ...442 // 15.2.1 Antivirové látky proti chřipce...443 // 15.2.2 Antiherpetické látky...444 // 15.2.3 Antivirotika proti hepatitidě...446 // 15.2.4 Antiretrovirové látky ...448 // 16 Farmakoterapie
nádorových onemocnění ...455 // 16.1 Úvod ...455 // 16.2 Cytostatická konvenční léčba ...459 // 16.2.1 Časté projevy orgánové toxicity cytostatik...471 // 16.3 Cílená protinádorová terapie, biologická léčba...474 // 16.3.1 Inhibitory cytokinových receptorů // a asociovaných signálních drah, které slouží nádorové buňce ? růstu, proliferaci a tvorbě metastáz ...474 // 16.3.2 Imunomodulátory...480 // 16.3.3 Látky, které modifikují biologickou odpovědna nádor...481 // Seznam zkratek ...485 // Literatura ...492 // Rejstřík...498 // Rejstřík účinných látek...507 // Souhrn ...520 // Summary...520 // 10
cnb003057588

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC