Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:10x 
BK
EB
2., přepracované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2018
286 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-271-0888-6 (brožováno)
ISBN 978-80-271-2326-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2327-8 (online ; epub)
Sestra
Na obálce pod názvem: Česká asociace sester ČAS
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 253-273, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001465209
Obsah // Úvod...H // 1 Historie ošetřovatelství // Ilona Plevová, Regina Slowik...13 // 1.1 Ošetřovatelství v nej starších dobách...13 // 1.2 Význam církve pro vývoj ošetřovatelství...14 // 1.3 Válečné ošetřovatelství...17 // 1.4 Počátky ošetřovatelství v českých zemích...19 // 1.4.1 Vývoj ošetřovatelství do roku 1918...21 // 1.4.2 Vývoj ošetřovatelství vletech 1918-1939 ... 22 // 1.4.3 České ošetřovatelství // v době fašistické okupace 1939-1945 ... 22 // 1.4.4 České ošetřovatelství po roce 1945 ... 23 // 1.5 Vybrané významné osobnosti světového ošetřovatelství . . 25 // 1.5.1 Florence Nightingalová...25 // 1.5.2 Henri Jean Dunant...29 // 1.5.3 prof. MUDr. Nikolaj Ivanovič Pirogov...30 // 1.5.4 Theodor Fliedner...31 // 1.6 Vybrané významné osobnosti českého ošetřovatelství ... 31 // 1.6.1 Anežka Přemyslovna...31 // 1.6.2 Karolina Světlá ...32 // 1.6.3 Eliška Krásnohorská...33 // 1.6.4 PhDr. Alice Masaryková...33 // 1.6.5 doc. PhDr. Marta Staňková, CSc...34 // 1.7 Historie porodnického ošetřovatelství...35 // 1.7.1 Porodní asistentka ...35 // 1.7.2 Publikace a vzdělání v porodnickém // ošetřovatelství...37 // 1.7.3 Porodnické školy...40 // 1.7.4 Babictví (porodnictví) jako profese...40 // 2 Vzdělávání
v ošetřovatelství // Ilona Plevová ...43 // 2.1 Počátky vzdělávání...43 // 2.2 Vzdělávání po roce 1989 ... 45 // 2.2.1 Vzdělávání a legislativa...46 // 5 // 2.2.2 Pregraduální studium ...48 // 2.2.3 Postgraduální studium...50 // 2.3 Mentorství v ošetřovatelské praxi...51 // 3 // Současné ošetřovatelství // Ilona Plevová, Eva Janíková, Regina Slowik... // 3.1 Koncepce ošetřovatelství... // 3.2 Definice ošetřovatelství... // 3.3 Cíle ošetřovatelství... // 3.4 Význam holistické teorie v moderním ošetřovatelství // 3.5 Regulované povolání... // 3.6 Registrace zdravotnických pracovníků... // 3.7 Profesní organizace sester a porodních asistentek . . // 3.7.1 České profesní organizace... // 3.7.2 Mezinárodní profesní organizace... // 3.8 Ošetřovatelský tým... // 3.9 Formy a metody poskytování péče... // 3.9.1 Vymezení ošetřovatelské péče... // 3.9.2 Formy ošetřovatelské péče... // 3.9.3 Metody ošetřovatelské péče... // 57 // 58 // 59 61 61 62 // 64 // 65 // 66 71 73 73 73 75 78 // 4 Role sestry a pacienta // Lucie Sikorová...81 // 4.1 Profesionalizace sestry...81 // 4.2 Profesionální role...81 // 4.3 Role sestry...82 // 4.4 Image sestry...86 // 4.5 Role pacienta...87 // 4.5.1 Role nemocničního pacienta...88
4.6 Osobnost sestry a pacienta...89 // 4.6.1 Osobnost zdravotníka...89 // 4.6.2 Osobnost sestry...89 // 4.6.3 Osobnost pacienta...93 // 4.7 Spolupráce sester ve zdravotnictví ...95 // 4.8 Vztahy mezi zdravotníky a nemocnými...96 // 4.8.1 Kladné přijetí člověka...98 // 4.9 Spolupráce s pacientem...100 // 4.10 Spolupráce sester a lékařů...101 // 4.11 Vztahy mezi sestrami...104 // 4.12 Spolupráce mezi pacienty...105 // 6 // 5 Ošetřovatelský proces // Martina Tomagová...106 // 5.1 Posouzení...111 // 5.1.1 Pozorování...113 // 5.1.2 Rozhovor...114 // 5.1.3 Fyzikální vyšetření...115 // 5.1.4 Měřicí nástroje...115 // 5.2 Diagnostika ...116 // 5.2.1 Diagnostický proces ...118 // 5.3 Plánování...120 // 5.3.1 Stanovení priorit ...120 // 5.3.2 Formulace cílů...120 // 5.3.3 Plánování intervencí...122 // 5.4 Realizace...125 // 5.4.1 Ošetřovatelské intervence...125 // 5.4.2 Proces realizace...126 // 5.5 Vyhodnocení...127 // 5.5.1 Ošetřovatelská dokumentace...129 // 6 Vybrané konceptuálni modely a teorie ošetřovatelství // Alena Machová...131 // 6.1 Úvod do problematiky konceptuálních modelů // a teorií ošetřovatelství...131 // 6.1.1 Konceptuálni modely...133 // 6.1.2 Teorie ošetřovatelství...135 // 6.2 Model sebepéče - Dorothea Elisabeth Oremová ...138 // 6.2.1 Biografie autorky...138
// 6.2.2 Vývoj modelu sebepéče...139 // 6.2.3 Asumpce (předpoklady) modelu...140 // 6.2.4 Hlavní jednotky modelu...140 // 6.2.5 Metaparadigmatické pojmy modelu...141 // 6.2.6 Základní pojmy a definice modelu...142 // 6.2.7 Ošetřovatelský proces v modelu D. Oremové ... 144 // 6.2.8 Využití modelu sebepéče ve výuce // a ošetřovatelské praxi...145 // 6.3 Adaptační model Callisty Royové...146 // 6.3.1 Biografie autorky...146 // 6.3.2 Vývoj adaptačního modelu ...147 // 6.3.3 Asumpce (předpoklady) modelu...148 // 6.3.4 Hlavní jednotky modelu...148 // 7 // 6.3.5 Metaparadigmatické pojmy modelu...149 // 6.3.6 Základní pojmy a definice modelu...149 // 6.3.7 Ošetřovatelský proces v modelu C. Royové...151 // 6.3.8 Využití adaptačního modelu ve výuce // a ošetřovatelské praxi...153 // 6.4 Teorie čtyř konzervačních principů - // Myra Estrin Levinová...155 // 6.4.1 Biografie autorky...155 // 6.4.2 Vývoj teorie čtyř konzervačních principů...156 // 6.4.3 Asumpce (předpoklady) modelu...156 // 6.4.4 Hlavní jednotky modelu...157 // 6.4.5 Metaparadigmatické pojmy modelu...158 // 6.4.6 Základní pojmy a definice modelu...159 // 6.4.7 Ošetřovatelský proces v teorii Levinové ... 162 // 6.4.8 Využití teorie čtyř konzervačních principů // ve výuce a ošetřovatelské praxi...163 // 6.5
Teorie interakčních systémů, teorie dosažení cíle // Imogene Kingové...164 // 6.5.1 Biografie autorky...164 // 6.5.2 Vývoj teorie dosažení cíle...165 // 6.5.3 Asumpce (předpoklady) modelu...166 // 6.5.4 Hlavní jednotky modelu...166 // 6.5.5 Metaparadigmatické pojmy modelu...167 // 6.5.6 Základní pojmy a definice modelu...168 // 6.5.7 Ošetřovatelský proces v modelu Kingové...171 // 6.5.8 Využití teorie otevřených systémů ve výuce // a ošetřovatelské praxi...172 // 6.6 Teorie pokojného konce života // Cornelie M. Rulandové a Shirley M. Moorové...173 // 6.6.1 Biografie Cornelie M. Rulandové...173 // 6.6.2 Biografie Shirley M. Moorové...174 // 6.6.3 Vývoj teorie pokojného konce života...175 // 6.6.4 Asumpce (předpoklady) modelu...176 // 6.6.5 Hlavní jednotky modelu...176 // 6.6.6 Metaparadigmatické pojmy teorie ...178 // 6.6.7 Hlavní pojmy a definice modelu...179 // 6.6.8 Ošetřovatelský proces v teorii // Rulandové a Moorové...180 // 8 // 6.6.9 Využití teorie pokojného konce života // ve výuce a ošetřovatelské praxi...182 // 6.7 Rámec pro posouzení funkčních a dysfunkčních // vzorců zdraví - Marjory Gordonová...183 // 6.7.1 Biografie autorky...183 // 6.7.2 Vývoj rámce pro posouzení funkčních // a dysfunkčních vzorců zdraví...183 // 6.7.3 Asumpce (předpoklady)...185
// 6.7.4 Hlavní jednotky...185 // 6.7.5 Metaparadigmatické pojmy...186 // 6.7.6 Hlavní pojmy a definice rámce funkčních // a dysfunkčních vzorců...186 // 6.7.7 Ošetřovatelský proces podle M. Gordonové...189 // 6.7.8 Využití rámce pro posouzení funkčních a dysfunkčních vzorců zdraví ve výuce // a ošetřovatelské praxi . . . ...190 // 7 Klasifikační systémy v ošetřovatelství // Renáta Zeleníková...192 // 7.1 Vývoj klasifikačních systémů v ošetřovatelství...192 // 7.2 Klasifikační systém ošetřovatelských diagnóz // NANDA International...196 // 7.2.1 Rozvoj ošetřovatelské diagnostiky...196 // 7.2.2 Vznik a vývoj NANDA International...197 // 7.2.3 Taxonomie I NANDA-I ...199 // 7.2.4 Taxonomie II NANDA-I...200 // 7.3 Klasifikace ošetřovatelských intervencí - // Nursing Interventions Classification (NIC)...204 // 7.4 Klasifikace ošetřovatelských výsledků - // Nursing Outcomes Classification (NOC)...207 // 7.5 Aliance NNN ...211 // 7.6 Mezinárodní klasifikace ošetřovatelské praxe -International Classification of Nursing Practice (ICNP) . .214 // 8 Výzkum v ošetřovatelství // Radka Bužgová...218 // 8.1 Rozdělení výzkumu...219 // 8.1.1 Observační výzkumy...219 // 8.1.2 Experimentální (intervenční) výzkumy...219 // 8.1.3 Kvantitativní
výzkum ...220 // 9 // 8.1.4 Kvalitativní výzkum...220 // 8.2 Základní pojmy ve výzkumu...221 // 8.3 Výzkumný proces...223 // 8.4 Vymezení zkoumaného problému...224 // 8.5 Výběr vzorku...224 // 8.5.1 Výběr vzorku v kvantitativním výzkumu...224 // 8.5.2 Výběr vzorku v kvalitativním výzkumu...227 // 8.6 Metody a techniky sběru dat...227 // 8.6.1 Pozorování...228 // 8.6.2 Dotazník...229 // 8.6.3 Rozhovor...232 // 8.6.4 Techniky studia dokumentů...233 // 8.6.5 Kazuistika...234 // 8.7 Analýza dat... . .235 // 8.7.1 Analýza kvantitativních dat...235 // 8.7.2 Analýza kvalitativních dat...236 // 8.8 Prezentace a publikování výsledků výzkumu...237 // 9 Praxe založená na důkazech v ošetřovatelství (EBN) // Darja Jarošová...238 // 9.1 Praxe založená na důkazech (EBP)...238 // 9.2 Proces a fáze EBP v ošetřovatelství...239 // 9.2.1 Krok 1 - Formulace klinické otázky...239 // 9.2.2 Krok 2 - Systematické vyhledání nejlepšího // dostupného důkazu...242 // 9.2.3 Krok 3 - Kritické posouzení důkazu...245 // 9.2.4 Krok 4 - Aplikace důkazu do klinické praxe . . . .249 // 9.2.5 Krok 5 - Zhodnocení výsledku implementace // důkazu (intervence)...250 // 9.3 Klinické doporučené postupy...251 // Seznam bibliografických zdrojů ...253 // Přílohy...274 // Příloha č. 1...274
Příloha č. 2...276 // Slovníček pojmů...277 // Rejstřík...282 // Souhrn...285 // Summary ...286 // 10
cnb003050840

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC