Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., doplněné a aktualizované vydání
Praha : Grada Publishing, 2018
479 stran, xii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-271-0596-0 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001470498
Obsah // Předmluva ...13 // 1 Urgentní medicína jako svébytná lékařská specializace ...15 // 1.1 Úvod... 15 // 1.2 Krátce z historie urgentní medicíny... 16 // 1.3 Charakteristika oboru... 17 // 1.4 Specifika práce lékaře... 18 // 1.5 Přednemocniční neodkladná péče ... 19 // 1.6 Urgentní příjem - brána do nemocnice ... 20 // 1.7 Připravenost na mimořádné události ... 21 // 1.8 Požadavky na lékaře v urgentní medicíně... 21 // 1.9 Vzdělávání v oboru... 22 // 1.10 Etické problémy v urgentní medicíně ... 23 // 1.11 Práva pacientů v podmínkách urgentní péče... 24 // 1.12 Problematika hromadných neštěstí a třídění... 25 // 1.13 Úkoly oboru a možný budoucí vývoj ... 25 // 2 Operační řízení zdravotnické záchranné služby...27 // 2.1 Přístupy ? organizaci a zajištění operačního řízení zdravotnické záchranné služby... 28 // 2.2 Operační řízení zdravotnické záchranné služby v CR ... 30 // 2.3 Časové aspekty práce zdravotnického operačního střediska ... 30 // 2.4 Klasifikace a indikace události ... 31 // 2.5 Poskytování instrukcí volajícímu... 34 // 2.5.1 Základní instrukce... 35 // 2.5.2 Instrukce vztahující se ? popisovanému zdravotnímu problému
- telefonicky asistovaná první pomoc... 36 // 2.5.3 Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace... 37 // 2.5.4 Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace krok za krokem... 38 // 2.6 Operační řízení výjezdových skupin... 40 // 3 Patofyziologie kritických stavů - šok, srdeční zástava...45 // 3.1 Úvod... 45 // 3.2 Šok... 45 // 3.2.1 Definice... 45 // 3.2.2 Základní rysy šoku ... 46 // 3.2.3 Fáze šoku... 47 // 3.3 Srdeční zástava... 48 // 3.4 Syndrom po náhlé srdeční zástavě ... 49 // 3.4.1 Poškození mozku po zástavě oběhu ... 50 // 3.4.2 Poresuscitačnímyokardiální dysfunkce ... 52 // 3.4.3 Systémová zánětliváodpověďa zástava oběhu ... 53 // 3.4.4 Reaktivní sloučeniny kyslíku (ROS) v patogenezi PCAS ... 54 // 3.4.5 Význam kyseliny arachidonové v patogenezi PCAS... 56 // 3.4.6 Cytokiny ... 57 // 3.4.7 „Toll-like" receptory ... 57 // 3.4.8 EndotelaPCAS... 59 // 3.4.9 Koagulopatie po ROSC... 61 // 3.4.10 Dýchání po srdeční zástavě ... 65 // 3.4.11 Nestandardní možnosti pozitivního ovlivnění zástavy oběhu... 66 // 3.5 Antihemostatická terapie v souvislosti se srdeční zástavou a PCAS ... 67 // 3.5.1 Systémová trambolýza ... 67 // 3.5.2 Antiagregační léčba ... 67 // 3.5.3 Antikoagulační léčba, heparin ... 68 // 3.6 Závěr
... 69 // 7 // 4 Monitorování v urgentní medicíně ...75 // 4.1 Úvod... 75 // 4.2 Monitorování v přednemocniční péči ... 76 // 4.3 Monitorování vitálních funkcí během ošetření urgentního stavu... 76 // 4.4 Monitorování kardiovaskulárního systému... 79 // 4.4.1 Trísvodové EKG... 79 // 4.4.2 Dvanáctisvodové EKG a další možnosti EKG v diagnostice v prvním kontaktu... 79 // 4.5 Monitorování parametrů dýchání... 86 // 4.5.1 Základy fyziologie výměny plynů ... 86 // 4.5.2 Pulzní oxymetrie ... 89 // 4.5.3 Kapnometry a kapnografy v urgentní medicíně ... 90 // 4.5.4 Přenosné spirometry... 93 // 4.6 Monitorování parametrů vnitřního prostředí... 94 // 4.6.1 Glukometry... 94 // 4.6.2 Ostatní laboratorní hodnoty (point-of-care testing - POCT) ... 94 // 4.6.3 Monitorování tělesné teploty... 96 // 4.7 Zobrazovací metody... 97 // 4.7.1 Point-of-care ultrasonografie... 97 // 4.7.2 CT vyšetření v přednemocniční péči ... 99 // 4.8 Závěr ... 100 // 5 Farmakoterapie urgentních stavů... 103 // 5.1 Úvod... 103 // 5.2 Cesty podání léků... 104 // 5.2.1 Orální způsob podání ... 104 // 5.2.2 Rektální podání ... 105 // 5.2.3 Parenterální způsoby podání ...105 // 5.2.4 Topická aplikace... 106 // 5.2.5 Inhalační
podání ... 106 // 5.2.6 Netradiční způsoby podání ... 106 // 5.3 Obecné aspekty celkové anestezie a analgezie v urgentní medicíně ... 107 // 5.3.1 Anestezie s relaxací a zabezpečením dýchacích cest ... 108 // 5.3.2 Analgezie ... 111 // 5.3.3 Sedace a anxiolýza... 113 // 5.4 Krystaloidní a koloidní roztoky ... 113 // 6 Neodkladná resuscitace ... 117 // 6.1 Úvod... 117 // 6.2 Historie a epidemiologie neodkladné resuscitace ... 117 // 6.3 Definice neodkladné resuscitace a důležité pojmy ... 119 // 6.3.1 Zvratnost umírání, metabolické podklady ... 126 // 6.3.2 Near death experience syndrome, zážitky blízké smrti... 126 // 6.4 Řetěz přežití... 127 // 6.5 Stres zachránců u neodkladné resuscitace... 129 // 6.6 Organizace péče o pacienty se zástavou oběhu... 129 // 6.6.1 Selhání základních životních funkcí, identifikace srdeční zástavy ... 130 // 6.6.2 Zásady zahájení a ukončení neodkladné resuscitace... 130 // 6.6.3 Výjezdové skupiny ZZS ... 132 // 6.7 Současný pohled na terapii srdeční zástavy... 134 // 6.7.1 Neodkladná resuscitace a medicína založená na důkazech... 135 // 6.7.2 Význam doporučených postupů... 135 // 6.7.3 Základní neodkladná resuscitace (BIS, poznámky ? postupům A-B-C)... 136 // 6.7.4 Nepřímá srdeční masáž...
140 // 6.7.5 Umělé dýchání... 142 // 6.7.6 Rozšířená KPR (ACLS, poznámky ? postupům D-E-F) ... 143 // 6.7.7 Defibrilace... 143 // 8 // 6.7.8 ZajiÅ¡tění dýchacích cest a umělá plieni ventilace... 147 // 6.7.9 Podávánífarmak během neodkladné resuscitace ... 150 // 6.7.10 Týmová spolupráce u NR... 153 // 6.7.11 Hodnocení stavu pacienta během zástavy oběhu... 153 // 6.7.12 Zvláštnosti KPR u dětí... 156 // 6.8 Závěr ... 159 // 7 Dechová nedostatečnost v urgentní medicíně... 163 // 7.1 Základní pojmy, fyziologie dýchání a definice... 163 // 7.1.1 DuÅ¡nost... 163 // 7.1.2 Dýchání-respirace ... 163 // 7.1.3 Řízení dýchání... 168 // 7.2 Důležité a časté klinické jednotky v urgentní medicíně... 169 // 7.2.1 Aspirace ... ... 169 // 7.2.2 Exacerbace astmatu (astmatický záchvat nebo akutní astma) ... 170 // 7.2.3 Těžká a život ohrožující exacerbace chronické obÅ¡trukční plieni nemoci... 174 // 7.2.4 Edém plic ... 178 // 7.2.5 Plieni embolie ... 179 // 7.2.6 Pneumotorax... 180 // 7.2.7 Tonutí... 182 // 7.2.8 Psychogenní duÅ¡nost ... 183 // 8 Poruchy vědomí a křeče (bezvědomí, kolapsy, synkopy, deliria, křečové stavy)... 185 // 8.1 Úvod... 185 // 8.2 Bezvědomí... 185 // 8.2.1 Patofyziologie komatózních stavů...
185 // 8.2.2 Vyšetření pacienta s kvantitativní poruchou vědomí... 186 // 8.2.3 Diferenciální diagnostika a možné příčiny přetrvávajícího bezvědomí... 189 // 8.2.4 Neodkladná opatření a následná terapie... 193 // 8.3 Krátkodobé poruchy vědomí - kolapsy a synkopy... 195 // 8.3.1 Epidemiologie... 195 // 8.3.2 Příčiny synkop a kolapsů a jejich charakteristické rysy... 195 // 8.3.3 Terapeutická opatření u přechodných poruch vědomí... 197 // 8.4 Delirium... 197 // 8.5 Křečové stavy... 199 // 8.5.1 Epidemiologie křečí ... 199 // 8.5.2 Neepileptické křečové záchvaty ... 199 // 8.5.3 Epilepsie...200 // 8.5.4 Vyšetření pacienta ...202 // 8.5.5 Terapie ...203 // 9 Závažný úraz... 205 // 9.1 Úvod...205 // 9.2 Definice ...206 // 9.2.1 Závažný úraz ...206 // 9.2.2 Mortalita...209 // 9.3 Doporučení ? ošetření závažného úrazu ...209 // 9.4 Terapie hemoragického šoku ...211 // 9.5 Celková anestezie u závažných traumat ...215 // 9.5.1 Anestetika...215 // 9.5.2 Analgetika...216 // 9.5.3 Svalová relaxanda ...216 // 9.6 Specifika závažných úrazů u dětí...217 // 9.6.1 Průchodnost dýchacích cest...217 // 9.6.2 Pomůcky pro zlepšení průchodnosti dýchacích cestu dětí...218 // 9.6.3 Ventilace a oběh...218 // 9
9.6.4 Vedomia stav centrálního nervového systému...219 // 9.6.5 Další vyÅ¡etření...219 // 9.7 Specifika popáleninového traumatu...220 // 9.8 Kazuistiky...223 // 9.9 Alkohol a úrazy...230 // 10 Akutní cévní mozkové příhody... 233 // 10.1 Úvod... 233 // 10.2 Typy, etiologie a patofyziologie postižení...233 // 10.3 Epidemiologie ...234 // 10.4 Diagnostika a diferenciální diagnostika ...234 // 10.5 Ischemické akutní cévní mozkové příhody ...239 // 10.5.1 Léčba akutního mozkového infarktu...239 // 10.5.2 Kontinuita péče aneb modifikovaný záchranný řetézec pro cévní příhody ...244 // 10.6 Intracerebrální krvácení...245 // 10.6.1 Příznaky a diagnostika ...245 // 10.6.2 Terapie hemoragických cévních příhod ...246 // 10.6.3 Subarachnoidální krvácení... 246 // 10.7 Závěr ... ...’... 249 // 11 Kardiologická problematika v urgentní medicíně ... 253 // 11.1 Bolesti na hrudi ...253 // 11.1.1 Ischemická choroba srdeční...254 // 11.1.2 Akutní aortálnísyndrom ...263 // 11.1.3 Perikarditida,perikardiálnívýpotekamyokarditida...266 // 11.1.4 Poranění srdce při tupém traumatu hrudníku... 271 // 11.2 DuÅ¡nost ...272 // 11.2.1 Akutní srdeční selhání...272 // 11.2.2 Plieni embolie ...276 // 11.3 Palpitace ...282 // 11.3.1 Tachyarytmie...282 // 11.3.2
Bradyarytmie...290 // 11.4 Synkopa...294 // 12 Gynekologická a porodnická problematika v urgentní medicíně... 301 // 12.1 Gynekologie v urgentní medicíně...301 // 12.1.1 Krvácení, které ohrožuje ženu na životě...301 // 12.1.2 Bolesti v podbřišku v PNP ...304 // 12.2 Porodnictví v urgentní medicíně...307 // 12.2.1 Poznámky ? fyziologii těhotenství-adaptace na těhotenství ...307 // 12.2.2 Vyšetření v těhotenství...3O8 // 12.2.3 Komplikace těhotenství...311 // 12.2.4 Spontánní porod ...319 // 12.2.5 Komplikace porodu...326 // 12.2.6 Komplikace po porodu ...334 // 12.2.7 Císařský řez na umírající matce (perimortální SC)...342 // 12.2.8 Telefonicky asistovaný porod ...343 // 12.2.9 Porod v domácnosti na přání rodičky, tzv. domácí porody ...343 // 13 Akutní stavy u dětí... 347 // 13.1 Úvod... 347 // 13.2 Fyziologické rozdíly mezi dospělými a dětmi...347 // 13.3 Léčba tekutinami u dětí ...349 // 13.4 Selhání krevního oběhu ... 349 // 13.5 sok... // 10 // 13.5.1 Hypovolemický šok...351 // 13.5.2 Kardiogenní šok...352 // 13.5.3 Obštrukční šok...352 // 13.5.4 Distributivní šok...352 // 13.6 Závažné poruchy srdečního rytmu u dětí...354 // 13.6.1 Asystolie...354 // 13.6.2 Tachydysrytmie ...354 // 13.6.3 Bradydysrytmie ...355 // 13.7 Městnavé
srdeční selhání...355 // 13.8 Respirační selhání...356 // 13.8.1 Obstrukce dýchacích cest...356 // 13.8.2 Pneumotorax...361 // 13.8.3 Aspirace cizího tělesa ...362 // 13.8.4 Plieni postižení při tonutí...363 // 13.8.5 Syndrom akutní dechové tísně...363 // 13.9 Bezvědomí a křeče ...365 // 13.10 Intoxikace...367 // 13.11 Termický úraz a popáleninová nemoc...367 // 13.12 Invazivní infekce...369 // 13.12.1 Systémová infekce (sepse)...369 // 13.12.2 Invazivní meningokokové infekce...369 // 13.13 Život ohrožující krvácení...370 // 14 Intoxikace v urgentní medicíně... 373 // 14.1 Úvod...373 // 14.2 Příčiny otrav...373 // 14.3 Symptomy spojené s orgánovými systémy a jednotlivými orgány...373 // 14.3.1 Centrální nervový systém ...374 // 14.3.2 Dýchací soustava ...374 // 14.3.3 Oběhová soustava ...375 // 14.3.4 Termoregulační systěm...375 // 14.3.5 Metabolismus ...375 // 14.3.6 Játra...375 // 14.3.7 Ledviny...376 // 14.4 Toxidromy...376 // 14.5 Terapie...378 // 14.5.1 Obecně diagnostické a terapeutické postupy ...378 // 14.5.2 Opatření specifická pro intoxikace...378 // 14.6 Intoxikacejednotlivými látkami nebo skupinami látek...380 // 14.6.1 Otravy alkoholy (etanol, metanol, glykoly) ...380 // 14.6.2 Inhalační intoxikace ...382 // 14.6.3 Nejčastější či
nejzávažnější otravy léky ...384 // 14.6.4 Otrava organofosfáty...386 // 14.6.5 Otravy přírodními jedy ...386 // 14.6.6 Intoxikace návykovými látkami ...387 // 14.7 Závěr ...395 // 15 Psychosociální urgence... 397 // 15.1 Úvod...397 // 15.2 Diferenciální diagnostika ...398 // 15.2.1 Organické příčiny akutního neklidu...398 // 15.2.2 Somatoform ní poruchy...400 // 15.2.3 Panické ataky a panická porucha ...401 // 15.2.4 Akutní stresová reakce...401 // 15.2.5 Presuicidální syndrom a suicidium ...403 // 15.2.6 Deprese...405 // 11 // 15.2.7 Psychózy...405 // 15.2.8 Abúzus a závislost ...406 // 15.3 Převažující sociální problematika ...407 // 15.3.1 Bezdomovectví ...407 // 15.3.2 Domácí násilí a týrání svěřené osoby...409 // 15.4 Terapie...410 // 15.4.1 Agrese a jak ji zvládnout...411 // 15.4.2 Komunikace s problémovým pacientem ...412 // 15.4.3 Farmakoterapie a fyzické omezení ...413 // 16 Geriatrická problematika v urgentní medicíně... 417 // 16.1 Úvod...417 // 16.2 Charakteristiky seniorů a geriatrických pacientů...418 // 16.2.1 Fyziologické změny během stárnutí ...418 // 16.2.2 Syndrom frailty neboli „křehký senior" ...419 // 16.3 Typická rizika léčby seniorů...420 // 16.3.1 Chronická medikace a farmakoterapie v geriatrii...420 // 16.4 Zmatený
pacient - demence, nebo delirium?...422 // 16.4.1 Delirium ...422 // 16.4.2 Demence...423 // 16.5 Závažné úrazy u pacientů vyššího věku...424 // 16.5.1 Úvod...424 // 16.5.2 Epidemiologie ...425 // 16.5.3 Triáž ...427 // 16.5.4 Komorbidity a chronická medikace...428 // 16.5.5 Management péče o seniory s polytraumatem... 429 // 16.6 Paliativní péče v podmínkách urgentní medicíny ...437 // 17 Problematika závažných infekcí v urgentní medicíně ... 441 // 17.1 Úvod...441 // 17.2 Patofyziologie sepse a septického šoku...441 // 17.3 Aktualizace doporučení pro diagnostiku a management sepse...442 // 17.4 Komplexní terapeutická opatření při sepsi ...444 // 17.5 Meningokoková sepse v přednemocniční neodkladné péči...447 // 17.6 Závěr ...447 // 18 Rizika urgentní medicíny, právní pasti... 451 // 18.1 Úvod...451 // 18.2 Postavení urgentní medicíny v současné společnosti...451 // 18.3 Zdravotní rizika...453 // 18.4 Sociální deprivace...453 // 18.5 Kazuistiky...454 // 18.5.1 Shrnutí a poučení z kazuistik ...456 // 18.6 Předcházení stížnostem ...456 // 18.7 Závěr ...457 // Seznam zkratek ... 459 // Rejstřík ... 465 // Souhrn ... 475 // Summary ... 476 // 12
cnb003050252

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC