Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2018
607 stran : barevné ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-204-4904-7 (vázáno)
Edice postgraduální medicíny
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické a české resumé
001470502
OBSAH // předmluva...16 // František Faltus - nestor výzkumu a terapie poruch příjmu potravy u nás...19 // 1 Historie poruch pří j mu potravy...21 // 2 Epidemiologie poruch příjmu potravy...28 // 2.1 Typy epidemiologických studií, j ej ich přednosti // a limity...28 // 2.2 Vývoj epidemiologie poruch pří j mu potravy, poruchy // příjmu potravy v západních zemích a USA...28 // 2.3 Epidemiologie poruch pří j mu potravy v ostatních // zemích...33 // 2.4 Epidemiologické změny v demografických parametrech // onemocnení...35 // 2.5 Epidemiologické změny, diagnostické systémy // a nástroje ...35 // 3 Modely poruch příjmu potravy...41 // 3.1 Nehomeostatické jídelní chování...42 // 3.2 Aktuálni, vývojový a chronický stres...43 // 3.3 Neurovývojový model...44 // 3.4 Animální modely...45 // 3.5 Vývoj potravinových preferencí...51 // 3.6 Neurotransmitery a regulační mechanismy poruch // příjmu potravy...52 // 4 Neurofyziologie stresu a bolesti u pacientek s poruchami // příjmu potravy...58 // 4.1 Stres u poruch příjmu potravy...58 // 4.2 Serotonin u poruch příjmu potravy...59 // 4.3 Souvislost mezi bolestí a chutí ? jídlu...63 // 4.4 Fyziologické aspekty bolesti u poruch příjmu potravy... 64 // 4.5 Psychologické aspekty bolesti...68 // 5 Kognitivní funkce u poruch příjmu potravy...75
// 5.1 Vývoj neuropsychologie u poruch příjmu potravy...75 // 5.2 Kognitivní model bulimia nervosa...79 // 5.3 Testy a dotazníky zaměřené na symptomy poruch // příjmu potravy...80 // 5.4 Rehabilitace a psychoterapie zaměřené na kognitivní // deficit...87 // 5.5 Průběh onemocnění a kognitivní deficit...90 // 6 Nutriční deprivace v raných etapách ontogeneze, vliv // na maturaci CNS...96 // 6.1 Historie výzkumu vlivu hladovění na vývoj a činnost // mozku...96 // 6.2 Hladovění u novorozenců a v raném dětství a maturace // CNS...96 // 6.3 Epigenetické vlivy malnutrice...97 // 6.4 Vývojová fyziologie...98 // 6.5 Bioelektrické aktivity...101 // 6.6 Nutriční deprivace a vývoj chování...103 // 6.7 Vulnerabilita diferenciace buněčných elementů // a membrán...104 // 6.8 Nedostatečná nutrice prenatálně i postnatálně...106 // 7 Úloha střevní mikrobioty a účast imunitních // mechanismů při poruchách příjmu potravy...110 // 7.1 Metody analýzy střevní mikrobioty/mikrobiomu...111 // 7.2 Dysbióza jako příčina chorob?...113 // 7.3 Osa mikrobiom-střevo-mozek, neuroregulační // mechanismy...115 // 7.4 Imunitní mechanismy v regulaci metabolismu // a příjmu potravy...117 // 8 Diagnostika poruch příjmu potravy a komorbidních // onemocnění...122 // 8.1 Mentální
anorexie...122 // 8.2 Mentální bulimie...123 // 8.3 Psychogenní přejídání... 124 // 8.4 Syndrom nočního přejídání...126 // 8.5 Adonisův komplex...127 // 8.6 Transdiagnostický model spektra poruch příjmu // potravy...130 // 8.7 Další diagnózy s narušeným jídelním chováním...130 // 8.8 Vybíravé j ídělní chování...131 // 8.9 Chronický průběh anorexia nervosa (severe and // enduring anorexia)...131 // 8.10 Psychiatrické komorbidní diagnózy...132 // 9 Poruchy příjmu potravy u dětí a dospívajících...135 // 9.1 Diagnostika poruch příjmu potravy u dětí v MKN-10 . . 136 // 9.2 Diagnostika poruch příjmu potravy v DSM-5...137 // 9.3 Důsledky poruch příjmu potravy...140 // 9.4 Léčba poruch příj mu potravy u dětí...141 // 9.5 Prevence poruch příjmu potravy...143 // 10 Poruchy příjmu potravy a ADHD...147 // 11 Psychologické koreláty jídelního chování a obezity...153 // 11.1 Spojení mezi obezitou a specifickými oblastmi // distresu...153 // 11.2 Psychiatrické poruchy...154 // 11.3 Jídělní chování...155 // 11.4 Změny klinického obrazu následkem váhového // úbytku v dlouhodobém časovém horizontu...155 // 11.5 Kdo si udrží redukovanou váhu?...155 // 11.6 Role stupně obezity...156 // 11.7 Psychologické faktory v kontextu
komplexního // pohledu na pacienta...156 // 12 Nutriční poradenství...160 // 12.1 Malnutrice...160 // 12.2 Sledování pacientů s poruchou příjmu potravy // v nutriční ambulanci...169 // 13 // 14 // 15 // 16 // 17 // Léčba malnutrice u anorexia nervosa na jednotce // intenzivní péče...173 // 13.1 Substráty používané v parenterální výživě...174 // 13.2 Monitorace pacienta při nutriční podpoře...176 // 13.3 Enterální výživa...178 // 13.4 Porovnání enterální a parenterální výživy...179 // Kardiovaskulární komplikace...181 // 14.1 Bradykardie...182 // 14.2 EKG změny...183 // 14.3 Kdy je nutné podrobnější zhodnocení?...184 // 14.4 Zátěžové vyšetření...184 // 14.5 Posturální hypotenze...185 // 14.6 Aterosklerotické změny...186 // 14.7 Echokardiografické změny...187 // 14.8 Variabilita tepové frekvence...188 // 14.9 EKG mapování...190 // Neuroendokrinologie poruch příjmu potravy a obezity .. . 195 // 15.1 Historie výzkumu regulace příjmu potravy...196 // 15.2 Anatomická lokalizace centra příj mu potravy : // význam jednotlivých hypotalamických jader...197 // 15.3 Současný koncept regulace příj mu potravy // a energetické homeostázy...201 // 15.4 Orexigenní a anorexigenní působky ovlivňuj ící // příjem potravy...203 // 15.5
Neuroendokrinní změny u poruch příj mu potravy // a obezity...216 // 15.6 Změny působků ovlivňuj ících příj em potravy // u pacientů s obezitou...217 // 15.7 Změny působků ovlivňuj ících příj em potravy // u pacientek s mentální anorexií a bulimií...222 // Poruchy příjmu potravy a ženský reprodukční systém. . . . 230 // 16.1 Porucha menstruačního cyklu a porucha sexuality . . .231 // 16.2 Fertilita a průběh těhotenství...235 // 16.3 Asistovaná reprodukce...242 // 16.4 Anorexia nervosa a těhotenství...245 // 16.5 Bulimia nervosa a těhotenství...246 // 16.6 Binge eating disorder a těhotenství...248 // Neurologické aspekty poruch příjmu potravy...254 // 17.1 Bolest u poruch příjmu potravy...254 // 17.2 Bolesti hlavy...255 // 17.3 Vertebrogenní syndromy...258 // 17.4 Bolesti trupu...258 // 17.5 Další bolestivé syndromy...259 // 17.6 Poruchy vědomí...260 // 17.7 Epileptické záchvaty...262 // 17.8 Poruchy polykání...263 // 18 // 19 // 20 // 21 // 22 // 23 // 24 // 17.9 Neurologické symptomy a syndromy způsobené // poruchami metabolismu a výživy...263 // Castrointestinální komplikace při poruchách příjmu potravy...270 // 18.1 Horní část gastrointestinálního traktu - jícen, // žaludek, duodenum...270 // 18.2 Dolní část gastrointestinálního
traktu - tenké a tlusté // střevo...271 // 18.3 Laxativa a poruchy příj mu potravy...272 // 18.4 Játra a pankreatobiliární oblast...274 // 18.5 Celiakie a poruchy příj mu potravy...274 // 18.6 Potravinová hypersenzitivita, intolerance, alergie // a poruchy příjmu potravy...275 // 18.7 Poruchy příjmu potravy a střevní mikrobiom...276 // Mentální anorexie a kostní metabolismus...279 // 19.1 Modelace a remodelace kosti...279 // 19.2 Neuroendokrinní adaptace u mentální anorexie...283 // 19.3 Diagnostika úbytku množství a kvality kostní hmoty . 287 // 19.4 Možnosti léčby kostní ztráty u mentální anorexie ... 289 // Mentální anorexie a respirační systém...298 // 20.1 Mentální anorexie a porucha plieni funkce...298 // 20.2 Mentální anorexie a plieni emfyzém...299 // 20.3 Mentální anorexie a plieni infekce...301 // Kožní projevy poruch příjmu potravy...304 // 21.1 Změny kůže...305 // 21.2 Změny ochlupení...308 // 21.3 Změny nehtů...309 // 21.4 Změnyústní ...309 // 21.5 Psychiatrické komorbidity...309 // Spojené poruchy spánku a jedení...311 // 22.1 Spánek a regulace chuti k j ídlu...311 // 22.2 Syndrom nočního přejídání ...312 // 22.3 Porucha příjmu potravy vázaná na spánek...313 // 22.4 Kleineův-Levinův syndrom...316 // 22.5 Narkolepsie 1. typu (narkolepsie
s kataplexií)...317 // 22.6 Obštrukční spánková apnoe ...317 // 22.7 Syndrom obezita-hypoventilace...318 // Poruchy příjmu potravy a orální zdraví...321 // 23.1 Příznaky poruch příj mu potravy...321 // 23.2 Stomatolog a dentálni hygienistky v prevenci či // v průběhu léčby pacientů s poruchou příjmu potravy . . 323 // Diabetes a poruchy příjmu potravy...326 // 24.1 Diabetologický úvod...326 // 24.2 Psychické problémy pacientů s diabetem...328 // 24.3 Poruchy příjmu potravy u diabetiků...329 // 25 // 26 // 27 // 28 // 24.4 Poruchy příj mu potravy u diabetiků 1. typu...331 // 24.5 Poruchy příjmu potravy u diabetiků 2. typu...341 // 24.6 Klinické projevy poruch příjmu aneb kdy na poruchu // příjmu potravy u diabetiků myslet?...342 // Renální komplikace při poruchách příjmu potravy...348 // 25.1 Metabolické odchylky...348 // 25.2 Hodnocení funkce ledvin...351 // 25.3 Postižení ledvin...352 // 25.4 Chronické onemocnění ledvin...353 // 25.5 Další laboratorní nálezy...354 // Prevence poruch příjmu potravy...357 // Základní poradenství a komunikace v obtížných // situacích na Lince bezpečí...373 // 27.1 Linky důvěry...373 // 27.2 Vzdělávání a systém péče o pracovníky...375 // 27.3 Supervizní systém...376 // 27.4 (Telefonická) krizová
intervence u poruch příj mu // potravy...378 // 27.5 Konkrétní postupy při krizové intervenci u osob // s poruchou příjmu potravy...381 // Motivační rozhovory v léčbě poruch příjmu potravy...383 // 28.1 Poznatky o procesu změny...384 // 28.2 Podstata účinnosti motivačních rozhovorů - // vztahová a technická složka ...387 // 28.3 Základní techniky vedení rozhovoru...390 // 28.4 Průběh rozhovoru...392 // 28.5 Využití motivačních rozhovorů a integrace s dalšími // přístupy...397 // 28.6 Specifika motivačních rozhovorů při práci // s pacientkami s mentální anorexií...398 // 29 Kognitivně-behaviorální terapie poruch příjmu potravy . 402 // 29.1 Teoretická východiska...402 // 29.2 Specifika poruch příjmu potravy // v kognitivně-behaviorální terapii...403 // 29.3 Kognitivně-behaviorální přístup v léčbě poruch // příjmu potravy...405 // 30 Rodinná a vícerodinná terapie a poradenství...414 // 30.1 Vícerodinná terapie mentální anorexie...416 // 30.2 Principy vícerodinné terapie...417 // 30.3 Fáze terapeutického programu...418 // 30.4 Harmonogram cyklu vícerodinné terapie // a organizační zázemí...420 // 30.5 Indikace a kontraindikace vícerodinné terapie...421 // 30.6 Vícerodinná terapie v Čechách...422 // 31 Psychoanalytický
pohled na poruchy příjmu potravy ... 427 // 31.1 Teorie...427 // 31.2 Terapie...429 // 32 Poradenské a léčebné programy pro poruchy příjmu potravy // Remise, invalidizace, chronický průběh a nedobrovolná léčba...432 // 32.1 Poradenství a komunikace v obtížných situacích // poruch příjmu potravy...433 // 32.2 Léčebné programy a klinická doporučení...442 // 32.3 Koordinace léčby...443 // 32.4 Organizace léčebných programů a zařízení...459 // 32.5 Terapeutické intervence podle diagnóz...467 // 32.6 Nedobrovolná hospitalizace a schopnost posoudit // vlastní zdravotní stav...475 // 32.7 Posouzení kvality léčby poruch příj mu potravy...478 // 33 Další psychoterapeutické přístupy...485 // 34 Porucha vnímání vlastního těla a hyperaktivita u poruch // příjmu potravy...489 // 34.1 Porucha vnímání vlastního těla...489 // 34.2 Hyperaktivita u poruch příjmu potravy...490 // 34.3 Terapie zaměřená na tělo ...492 // 35 Farmakoterapie poruch příjmu potravy...509 // 35.1 Anorexia nervosa...509 // 35.2 Bulimia nervosa...514 // 35.3 Psychogenní přej ídání...518 // 35.4 Noční přejídání...521 // 36 Zobrazovací a stimulační metody...528 // 36.1 Strukturální vyšetření a atrofie mozku...528 // 36.2 Reverzibilní a ireverzibilní změny...529
// 36.3 Funkční zobrazovací metody SPÉCT, PET...529 // 36.4 Funkční magnetická rezonance...530 // 36.5 Kvantitativní EEC metody...532 // 36.6 Klinický význam funkčních zobrazovacích metod ... 532 // 36.7 Stimulační metody u poruch příj mu potravy...533 // 37 Poruchy příjmu potravy a mortalita...544 // Přílohy...553 // Poruchy příjmu potravy: Klinická vodítka pro lékařskou péči . .554 // Kritické body ? časnému rozpoznání a zvládání zdravotních // rizik v péči o jedince s poruchou příjmu potravy...554 // Klíčová doporučení...554 // Poruchy příj mu potravy ...555 // Důležitá fakta o poruchách příjmu potravy...556 // Prezentace klinických známek a symptomů...556 // Časné rozpoznání...557 // Kritéria pro hospitalizaci ? akutní stabilizaci // somatického stavu...559 // Kritéria pro hospitalizaci ? akutní psychiatrické stabilizaci . . 560 // Další posuzované příčiny hospitalizace...560 // Refeeding syndrom ...560 // Informace pro poskytovatele zdravotní specializace...563 // Vhodné intervence...565 // Cíle léčby...566 // Průběh léčby...566 // Appendix 1 ...567 // Komentář ? algoritmu ...572 // Doporučený jídelníček...579 // Obrazový průvodce...579 // Souhrn / Summary...593 // Seznam zkratek...594 // Rejstřík...601

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC