Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:5x 
BK
Vydání: první
Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2018
189 stran : ilustrace, formuláře, 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7599-045-7 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 167-175, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001470604
OBSAH // ÚVOD // TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE...9 // 1 VÝCHODISKA VÝCHOVY STRATEGICKÉHO ČTENÁŘE...9 // 1.1 Vymezení cílů teoretické části textu...9 // 1.2 Vymezení cílů empirické části textu...? // 1.3 Čtenářská gramotnost vybraným mezinárodním pohledem...10 // 1.4 Klíčové komponenty a aspekty mezinárodního výzkumu čtenářské // gramotnosti IEA/PIRLS...19 // 1.4.1 Postupy porozumění textu dle PIRLS...11 // 1.4.2 Aspekty hodnocení komplexního výzkumu čtenářské gramotnosti PIRLS. 13 // 1.4.3 Klasifikace úrovní čtenářské gramotnosti podle PIRLS...13 // 1.4.4 Vybrané souvislosti se závěry výzkumu PISA a PIRLS // 1.4.5 Postavení České republiky v PISA, 2009... // 1.5 Klíčové komponenty a aspekty mezinárodního výzkumu čtenářské gramotnosti // OECD/PISA... // 1.5.1 Taxace druhů textů dle PISA... // 1.5.2 Plošné testování PISA a jeho počátky... // 1.5.3 Výsledky výzkumu čtenářské gramotnosti PISA, 2009 // 1.5.4 Současný stav řešení problematiky čtenářských strategií žáků...21 // 1.6 Znalost sebcřídících aktivit čtenáře a vymezení klíčových odborných pojmů..22 // 1.6.1 Přístupy ke zkoumání jevů autoregulace ve výchově čtenáře...25 // 1.6.2 Čtenářství a vyučovací styly...27 // 2 PROBLÉM VÝCHOVY ČTENÁŘE VYMEZENÍM ODBORNÉ // TERMINOLOGIE...28 // 2.1 Gramotnost...28 // 2.1.1 Funkční gramotnost...29 // 2.1.2 Čtenářská gramotnost...29 // 2.1.3 Gramotnostní modely...30//
2.1.4 Čtenářská kompetence, klíčové kompetence a RVP ZV...32 // 2.1.5 Teoretická východiska gramotnosti historickým pohledem...34 // 2.2 Metody výuky a aktivizační metody ve výuce čtenářských strategií...35 // 2.2.1 Funkce metod ve výuce...36 // 2.2.2 Výběr a klasifikace metod...36 // 2.2.3 Výběr metod dle cíle...38 // 2.2.4 Metody v historickém kontextu...39 // 2.2.5 Aktivizační výukové metody...40 // 2.2.6 Klasifikace aktivizačních metod...41 // 2.2.7 Komplexní výukové metody...43 // 2.2.7.1 Kritické myšlení a projekt RWCT...43 // 2.2.7.2 Metody kritického myšlení...47 // 2.2.7.3 Edukace dramatem...48 // sO ? ?? ?? 0s 4 // EMPIRICKÁ CAST PRACE // 51 // 3 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO ŠETRENÍ...51 // 3.1 Metodologie a koneepee kvalitativně orientovaného výzkumu vybrané výuky // mateřského jazyka se zaměřením na rozvoj ětenářskýeh strategií žáku..51 // 3.1.1 Výzkumné cíle, otázky...52 // 3.1.2 Výzkumný vzorek...52 // 3.1.3 Výzkumná metodika...54 // 3.1.4 Časová organizace výzkumu...57 // 3.1.5 Výsledky výzkumu a jejich interpretace - pozorování, případová studie...57 // 3.2 Metodologie a koncepce kvantitativně orientovaného výzkumu vyučovacích metod, // organizačních forem, druhů textů realizovaných ve vybrané výuce CJL..104 // 3.2.1 Výzkumné cíle, problémy a hypotézy...104 // 3.2.2 Výzkumný vzorek...105 // 3.2.3 Výzkumná metodika...106 // 3.2.4 Časová organizace výzkumu...107 //
3.2.5 Výsledky výzkumu a jejich interpretace (dotazníkové šetření - učitel). 107 // 3.3 Metodologie a koncepce kvantitativně orientovaného výzkumu faktorů ovlivňujících // úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků v MSK...120 // 3.3.1 Výzkumné cíle, problémy a hypotézy...120 // 3.3.2 Výzkumný vzorek...123 // 3.3.3 Výzkumná metodika...125 // 3.3.4 Časový harmonogram...127 // 3.3.5 Výsledky výzkumu a jejich interpretace - strukturovaný rozhovor...127 // 3.3.6 Statistické ověřování platnosti hypotéz (rozhovor)...147 // 4 VYBRANÉ ASPEKTY PŘÍNOSŮ PRÁCE PRO ROZVOJ PEDAGOGIKY // A REALIZOVANÉ PEDAGOGICKÉ PRAXE VE ŠKOLÁCH...158 // 5 DISKUZE A ZÁVĚRY...160 // 5.1 Shrnutí výsledků a závěrů teoretické a empirické části práce...160 // 5.2 Shrnutí výsledků kvalitativního výzkumu a shrnutí výsledků statistik // u kvantitativně orientovaných výzkumů...160 // 5.2.1 Kvalitativně orientovaný výzkum vybrané výuky ČJL se zaměřením // na rozvoj čtenářských strategií u patnáctiletých žáků v MSK...160 // 5.2.2 Kvantitativně orientovaný výzkum vyučovacích metod, forem a druhů // textů, které realizují ve výuce ČJL vyučující patnáctiletých žáků v MSK.161 // 5.2.3 Kvantitativně orientovaný výzkum faktorů, které ovlivňují úroveň // čtenářských strategií patnáctiletých žáků v MSK...162 // 6 RESUMÉ...165 // 7 SUMMARY...166 // LITERATURA...167 // SEZNAM ZKRATEK...176// SEZNAM OBRÁZKŮ // 177 // SEZNAM TABULEK // 177 // SEZNAM GRAFŮ...180 // REJSTŘÍK...180 // PŘÍLOHY...185
(OCoLC)1089709878
cnb003069515

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC