Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2019
223 stran, viii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-271-0620-2 (brožováno)
ISBN 978-80-271-2687-3 (online ; epub)
Sestra
Obsahuje bibliografii na stranách 186-216, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001471666
Obsah // Předmluva ...9 // Úvod...IO // 1 Východiska k managementu ošetřování ran...12 // 1.1 Chronické rány a klasifikační systémy...16 // 1.2 Hojení ran...18 // 1.3 Faktory ovlivňující hojení ran...19 // 1.4 Kvalita života pacienta s chronickou ránou - dotazník Wound-QoL ... 27 // 2 Léčba a ošetřování chronických ran...30 // 2.1 Lokální léčba ran, TIME management...31 // 2.2 Základní zásady léčby ran...36 // 2.3 Antiseptika a krytí ran...38 // 2.4 Pokročilá léčba ran (advanced wound therapy)...42 // 2.5 Klinická praxe a interdisciplinární spolupráce v léčbě chronických ran ... 46 // 3 Posouzení rány (assessment)...48 // 3.1 Systematické posouzení pacienta s chronickou ránou...48 // 3.2 Lokální charakteristiky rány...50 // 3.3 Zhodnocení laboratorních parametrů a zobrazovacích vyšetření...57 // 3.4 Posuzování průběhu hojení rány // s využitím hodnoticích/měřicích nástrojů a akronymů...60 // 3.5 Dokumentace rány...64 // 4 Management bolesti u chronických ran...66 // 4.1 Konceptuálni model bolesti u pacientů s chronickou ránou...66 // 4.2 Typy bolesti a příčiny jejího vzniku u pacientů s chronickou ránou...67 // 4.3 Posouzení bolesti u pacientů s chronickou ránou ...69 // 4.4 Management bolesti u pacientů s chronickou ránou...70 // 4.5 Problematika bolesti při chronických ranách // v ošetřovatelském výzkumu...74 // 5 Management léčby a ošetřování dekubitů...76 // 5.1 Faktory související se vznikem dekubitů ...78 // 5.2 Predikce rizika vzniku dekubitů...81 // 5.3 Management prevence a terapie dekubitů...82 // 6 Management léčby a ošetřování ulcus cruris...85 // 6.1 Komplexní klinické posouzení pacienta s ulcus cruris...90 // 6.2 Management léčby a ošetřování venózních ulceraci...95 // 6.3 Management léčby a ošetřování arteriálních ulceraci...98 //
6.4 Evidence based practice - moderní obvazové materiály, // kompresivní terapie ...98 // 5 // 7 Management léčby a ošetřování diabetické ulcerace...101 // 7.1 Klasifikace diabetické ulcerace...102 // 7.2 Posuzování a diagnostika diabetické ulcerace ...105 // 7.3 Management léčby a ošetřování pacienta s diabetickou ulceraci...110 // 7.4 Moderní přístupy v léčbě diabetické ulcerace...116 // 7.5 Evidence based practice a diabetická ulcerace...117 // 7.6 Prevence diabetické ulcerace a reulceraci...118 // 8 Management léčby a ošetřování maligní rány...122 // 8.1 Posuzování při maligní ráně, posuzovací nástroje...123 // 8.2 Management symptomů maligní rány...126 // 8.3 Management výživy/nutriční management...131 // 8.4 Dopad maligní rány na pacienta, rodinu a ošetřující personál...131 // 8.5 Edukace profesionálů v problematice managementu péče // o pacienta s maligní ránou...132 // 9 Rányjako následek nerealizované a zanedbané péče...134 // 9.1 Analýza vzniku ran z nerealizované a zanedbané péče...134//9.2 Rizikové faktory, příčiny vzniku a projevy ran // z nerealizované a zanedbané péče...136 // 9.3 Doporučení pro management prevence ran // z nerealizované a zanedbané péče...138 // 10 Vybrané výzkumné studie ? problematice chronických ran...143 // 10.1 Monitorování hojení rány u pacienta s dehiscencí operační rány // po laparotomii - kazuistika...143 // 10.1.1 Cíl...143 // 10.1.2 Metodika...143 // 10.1.3 Výsledky...144 // 10.1.4 Interpretace a diskuze...148 // 10.1.5 Závěr...151 // 10.2 Výzkumná studie vlivu edukace na prevenci a péči // o syndrom diabetické nohy, diabetické ulcerace...151 // 10.2.1 Cíle a výzkumné problémy...152 // 10.2.2 Charakteristika výzkumného souboru...153 // 10.2.3 Metodika...156 // 10.2.4 Výsledky...158 // 10.2.5 Interpretace a diskuze...161 // 10.2.6 Závěr...167 //
11 Mezinárodní organizace v managementu ran...169 // 11.1 Evropská společnost pro léčbu ran // (European wound management association, EWMA)...169 // 11.2 Evropský poradní panel pro otázky dekubitů // (European pressure ulcer advisory panel, EPUAP)...173 // 6 // Príloha 1: // Hodnocení efektivity (úspěšnosti) edukačních intervencí-dotazník pro pacienta ... 176 // Príloha 2: // Záznam realizace edukace pacientů se syndromem diabetické nohy...180 // Seznam zkratek...182 // Seznam literatury a odkazů...186 // Rejstřík...217 // Souhrn...223 // Summary...223 // 7
cnb003077355

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC