Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:33x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2019
276 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0532-8 (brožováno)
ISBN 978-80-271-2789-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2790-0 (online ; epub)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na stranách 254-268 a rejstříky
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001472931
1. Nahlédnutí do obecné psychologie 8 // 1.1 Psychologie a její cíle 9 // 1.2 Dělení psychologických odvětví 11 // 1.3 Významné psychologické směry 13 // 1.4 Základní psychologické pojmy 21 // 1.5 Kognitivní procesy 28 // 1.5.1 Pozornost 28 // 1.5.2 Paměť 30 // 1.5.3 Myšlení 35 // 1.6 Emocionální procesy // 2. Nahlédnutí do vývojové psychologie // 2.1 Charakteristika období mladšího školního věku 47 // 2.1.1 Rozvoj poznávacích procesů 49 // 2.1.2 Rozvoj morálky 51 // 2.1.3 Genderové role> dětská kresba, vývoj identity a sociální vývoj 56 // 2.1.4 Školní prostředí, učitel, osobnost učitele a jeho vliv na morální // vývoj žáka 62 // 2.1.5 Škola, technologie a učení 65 // 2.1.6 Současný životní styl 67 // 2.2 Charakteristika období staršího školního věku 70 // 2.2.1 Rozvoj pohlavního dozrávání 71 // 2.2.2 Rozvoj poznávacích procesů 72 // 2.2.3 Rozvoj identity 75 // 2.2.4 Rozvoj mravních norem a společenských hodnot 77 // 2.2.5 Vztahy s rodinou 78 // 2.2.6 Vztahy s vrstevníky 81 // 2.2.7 Subkultura mládeže a rizika chování dospívajících 82 // 2.2.8 Přístup ? dospívajícím s rizikovým chováním 87 // 3. Nahlédnutí do pedagogické psychologie 91 // 3.1 Učení a vybrané pedagogické pojmy 92 // 3.1.1 Druhy učení 95 // 3.1.2 Zákony učení 102 // 3.2 Emoce žáka v podmínkách pedagogického procesu 108 // 3.2.1 Emoce a mladší školní věk 109 // 3.2.2 Emoce a starší školní věk 110 // 3.2.3 Faktory ovlivňující citovou a emoční rozdílnost mezi jedinci 111 // $ $ // 3.3 Motivace žáka v pedagogickém procesu 112 // 3.3.1 Motivační faktory 113 // 3.3.2 Odměny a tresty 116 // 3.4 Osobnost a vybrané osobnostní dispozice v pedagogickém procesu 120 // 3.4.1 Inteligence a příbuzné pojmy 121 // 3.4.2 Nadání 122 // 3.4.3 Orientace na výkon 125 //
3.4.4 Naučená bezmocnost 125 // 3.5 Sebesystém (sebepojetí) žáka 126 // 3.5.1 Sebesystém a jeho složky 126 // 3.5.2 Sebesystém žáka a škola 127 // 3.6 Atribuce v pedagogickém procesu 129 // 3.6.1 Atribuční tendence 129 // 3.6.2 Atribuční styly žáků 130 // 3.6.3 Volba atribučního stylu 131 // 4. Nahlédnutí do sociální psychologie 133 // 4.1 Sociální skupina 133 // 4.1.1 Pojem „sociální skupina“ 133 // 4.1.2 Skupinová struktura 136 // 4.1.3 Charakteristika a funkce skupinowch norem 137 // 4.1.4 Postup osvojování skupinových norem 138 // 4.2 Konformita, příbuzné pojmy 139 // 4.2.1 Nekonformita versus nezávislost 141 // 4.2.2 Skupinový nátlak 141 // 4.2.3 Výzkum konformity 142 // 4.3 Socializace 146 // 4.3.1 Vývoj morálky 148 // 4.4 Sociální percepce 151 // 4.4.1 Percepční akcentace 152 // 4.4.2 Percepční obrana způsobuňcí zkreslení 153 // 4.4.3 Formování dojmu a chyby v sociální percepci 154 // 5. Nahlédnutí do psychoterapie 160 // 5.1 Psychoterapie v dětském věku 162 // 5.1.1 Prostředky psychoterapeutické činnosti s dětmi 170 // 5.2 Rodinná psychoterapie 185 // 5.3 Děti zanedbané a deprivované 188 // 5.4 Cíle dětské psychoterapie a poradenství 191 // 6. Nahlédnutí do psychologie práce 193 // 6.1 Mobbing 194 // 6.1.1 Charakteristika pojmu 196 // 6.1.2 Příčiny vzniku mobbingu 197 // 6.1.3 Strategie mobbingu 198 // 6.1.4 Oběť mobbingu 201 // 6.1.5 Pachatel mobbingu (mobber) 202 // 6.1.6 Další varianty mobbingu 204 // 6.1.7 Následky mobbingu 208 // 6.1.8 Obrana proti mobbingu 209 // 6.1.9 Důvody výskytu mobbingu v současné době 211 // 6.2 Syndrom vyhoření (burnout) 212 // 6.2.1 Vymezení pojmu a příznaky syndromu vyhoření 212 // 6.2.2 Profese s nejčastějším výskytem syndromu vyhoření 215 // 6.2.3 Postup rozvoje syndromu vyhoření 217 //
6.2.4 Příčiny vzniku syndromu vyhoření 219 // 6.2.5 Pracovní podmínky a vznik syndromu vyhoření 220 // 6.2.6 Dopad syndromu vyhoření na člověka 223 // 6.2.7 Prevence a možnosti předcházení vzniku syndromu vyhoření 224 // 6.2.8 Možnosti odborné pomoci pro jedince trpící syndromem vyhoření 226 // 7. Výzkumné šetření syndromu vyhoření ve vztahu k životní spokojenosti učitelů 229 // 7.1 Teoretický rámec výzkumu 229 // 7.1.1 Sydrom vyhoření 230 // 7.1.2 Životní spokojenost 232 // 7.2 Cíle výzkumu a hypotézy 234 // 7.3 Metodologie 235 // 7.3.1 Statistické zpracování 238 // 7.4 Charakteristika zkoumaného vzorku a sběr dat 238 // 7.5 Výsledky šetření 239 // 7.5.1 Limity studie 243 // 7.6 K platnosti hypotéz 244 // 7.7 Diskuse 245 // 7.8 Závěr 247 // Souhrn 249 // Summary 250 // O autorkách 251 // Z odborných recenzí 253 // Použitá literatura 254 // Věcný rejstřík 269 // Jmenný rejstřík // 274

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC