Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Vydání první
Praha : NLN, 2019
349 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-338-9 (vázáno)
Dějiny států
Obsahuje bibliografii na stranách 310-328 a rejstříky
001473100
DĚJINY STÁTŮ / ČESKO // 348 // OBSAH // ÚVOD...5 // 1 VELKÁ MORAVA A JEJÍ DĚDICTVÍ (David Kalhous)...15 // 2 POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU (Petr Sommer - Josef Žemlička)...22 // Kmenová společnost (22) Státotvorný proces (27) Přestavba státu v 11. století (33) Od rozbrojů ke stabilitě (38) Středověký „stáť (41 ) // 3 PRVNÍ EVROPSKÉ STOLETÍ ČESKÝCH DĚJIN (Martin Wihoda)...45 // Východiska a předpoklady (48) Odsouzeni ? úspěchu (53) Zlepšování země (59) Křehké jistoty nových pořádků (67) // 4 ČECHY A ČESKÉ ZEMĚ VE 14. A 15. STOLETÍ // (František Šmahel - Martin Nodi)...70 // Proudy a útesy „dlouhé vlnyu českých dějin v letech 1310 až 1526 (70) // Živé a otevřené otázky studia (88) Několik společných slov závěrem (99) // 5 ČESKÉ ZEMĚ RANÉHO NOVOVĚKU MEZI KONTINUITOU // A DISKONTINUITOU (Jiří Hrbek - Marie Šedivá Koldinská)...100 // Proměny raně novověkého státu ve střední Evropě (101) Náboženský // vývoj českých zemí od tolerance ? toleranci (111) Ekonomický potenciál českých zemí a jeho využití (120) Válka a armáda v českých zemích raného novověku (129) Obraz sebe, obraz druhého, obraz světa v myšlení české společnosti raného novověku (141) // 6 MODERNÍ DOBA. ČESKÉ ZEMĚ V DLOUHÉM 19. STOLETÍ Jiří Štaif) ... 152 Co je třeba sdělit úvodem (152) Moderní doba a modernizace (156) // Střední vrstvy a kapitalismus (162) Národní emancipace a politická participace
(168) Emancipace žen a sociální otázka (177) Co by mohlo být řečeno závěrem (187) // 7 NÁSTUP MAS. ČESKÉ ZEMĚ v LETECH I890-I920 (Rudolf Kučera)...190 // Příkopy a mosty na prahu vrcholné modernity (191 ) Apokalypsa a počátky obnovy (202) // 8 PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA Oakub Rákosník)...216 // Střet výlučných kolektivních identit (217) Národní revoluce (218) // Stát národa československého a jeho nepřátelé (222) „Slušná ústava pro slušné lidť (227) Od modernismu ke konzervatismu a únavě // z demokracie (232) Prosazování zájmů a utváření politické vůle (239) Ekonomická mocnost střední Evropy (243) Z první do druhé republiky a do časů pozdějších (246) // 9 ČESKÉ ZEMĚ ZA DRUHÉ REPUBLIKY A NACISTICKÉ OKUPACE, // 1938-1945 (Vít Smetana - Radka Šustrová)... // Destrukce demokracie (252) Do „nové Evropy“ (254) Život v protektorátu (258) Hledání pozice v exilu (262) Změna strategie v pozdním protektorátu (267) V sovětském objetí (271) Do nových poměrů (277) // 10 DĚJINY ČESKA OD ROKU 1945 DO SOUČASNOSTI // (Michal Pullmann - Matěj Spurný)...282 // Stát a národ (282) Plán a trh (288) Demokracie a technokracie (292) // Kultura a kontrola (295) Ve jménu svobody (298) Co žijeme dnes? (301) // DODATKY...305 // Panovníci, prezidenti, předsedové vlád...307 // Seznam literatury...310 // Zdroje vyobrazení...329 // Jmenný rejstřík...332 // Místní rejstřík...341 // 251 // 349

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC