Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Návrat domů, [2016]
303 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7255-361-7 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 265-279, bibliografické odkazy a rejstříky
České a anglické resumé
001473689
Obsah // Předmluva 9 // Úvod 13 // PŘEHLEDOVÁ ČÁST // 1. Stáří v současné společnosti 19 // 1.1. Stáří jako období změn 19 // 1.1.1. Fyzické a psychické stárnutí 21 // 1.1.2. Sociální stárnutí 24 // 1.2. Společenský status stáří 26 // 1.3. Strategie dobrého stáří: sociologicko-psychologický pohled 30 // 1.3.1. Kvalita života ve stáří a její subjektivní faktory 31 // 1.3.2. Aktivní stáří: pozitiva a úskalí současného modelu 32 // 1.3.3. Adaptace na stáří jako duchovní úkol 35 // Závěr 39 // 2. Teologie cesty ? dobrému stáří 43 // 2.1. Stár a sytý dnů: dobré stáří ve Starém a Novém zákoně 43 // 2.2. Ověnčils ho ctí a slávou: důstojnost člověka jako Božího // obrazu 47 // 2.3. Když se stávají zlé věci 49 // 2.3.1. Teodicea: jak Bůh mohl? 50 // 2.3.2. Trpět jako Job... 52 // 2.3.3. Teologie kříže 54 // 2.4. Konečnost v horizontu věčnosti 58 // Závěr 61 // 3. Spiritualita ve stáří 63 // 3.1. Spiritualita a religiozita: vymezení pojmu 63 // 3.2. Spiritualita věřících křesťanů 66 // 3.3. Religiozita, spiritualita a kvalita života seniorů v datech 70 // 3.4. Psycho-spirituální vývoj druhé poloviny života 74 // 3.5. Dynamika religiózně-spirituálního vývoje ve stáří 79 // 3.5.1. Religiózně-spirituální vývoj jako lineární směr 80 // 3.5.2. Religiózně-spirituální vývoj jako celoživotní proces // (life-span) 82 // 3.6. Spirituální potřeby ve stáří 85
// Potřeba vědomí vlastní hodnoty a důstojnosti 87 // Potřeba zachování kontinuity životního příběhu 92 // Potřeba smyslu života, životního cíle a naděje 95 // Potřeba bezpodmínečné lásky a podpory v čase ztrát, potřeba vědět, že Bůh je na mojí straně 98 // Potřeba možnost dávat lásku a být užitečný 100 // Potřeba svobodně vyjádřit hněv a pochyby 102 // Potřeba transcendovat náročné životní situace 104 // Potřeba akceptace a validace spirituálního chování 105 // Potřeba vděčnosti 107 // Potřeba odpustit a odpuštění zažít 108 // Potřeba přípravy na umírání a smrt 111 // 3.7. Negativní jevy spojené s náboženskou spiritualitou 112 // 3.7.1. „Nezdravá" víra 112 // 3.7.2. Pokřivený obraz Boha 115 // Závěr 117 // VÝZKUMNÁ ČÁST - Duchovní potřeby v životě jihočeských seniorů // 4. Metodologie kvalitativní studie 125 // 4.1. Cíl a výzkumné otázky studie 125 // 4.2. Výzkumná strategie a metody 126 // 4.3. Způsob analýzy dat 130 // 4.4. Etické aspekty a reflexe výzkumné zkušenosti 131 // 5. Religiozita/spiritualita v běhu života 135 // 5.1. Raná religiózní socializace 135 // My jsme byli věřící rodina 136 // Vedení v takovým tom duchu nenáboženským 138 // 5.2. Religiozita v čase komunistické vlády 140 // Víra v „úschovně" 141 // Věřící křesťan „u komunistů" 143 // Komunisté v kostele 145 // Nevěřící (ale...) 146 // 5.3. Současná podoba religiozity/spirituality
147 // Víra jako soukromý prostor: význam privátní religiozity 147 // Víra seniora v „dětských střevíčkách" 150 // Víra ve spravedlnost a pravdu: nenáboženská spiritualita 152 // 153 // Závěr // 6. Důstojnost v kontextu životního příběhu, víry, naděje a lásky 159 // 6.1. Důstojnost a potřeba smyslu a kontinuity životního // příběhu 160 // 6.1.1. Jsem z dobré rodiny 162 // 6.1.2. Žil jsem v souladu se svědomím 164 // Poctivost ve vztahu ? práci 165 // Poctivost ve vztahu ? druhým i ? sobě 166 // Vytrvalost ve víře 168 // Ochota pomoci druhým 168 // 6.1.3. V životě se mi něco opravdu podařilo 169 // Zdárně překonané náročné životní situace 170 // Úspěšná výchova dětí 170 // Dobrá, správná a prozíravá rozhodnutí (versus špatná) 171 // Ohlédnutí zpět jako odraz životní (ne)úspěšnosti 173 // 6.2. Důstojnost a potřeba víry a důvěry 174 // 6.2.1. Věřím v Boha, důvěřuji Bohu 174 // Bůh jako pomocník a utěšitel 175 // Bůh jako ochránce a zdroj životní síly 176 // Bůh jako životní kompas 176 // Bůh - zdroj odpuštění, nápravy a spravedlnosti 177 Bůh, o kterého nestojím (a on nestojí o mne) 178 // 6.2.2. Věřím lidem kolem sebe 180 // 6.2.3. Věřím si... 183 // Věřím, že můj přístup ? životu je správný 184 // Věřím, že mě někdo respektuje a váží si mě 186 // Věřím, že jsem na tom dobře - ve srovnání s ostatními 188 // 6.3. Důstojnost a potřeba
naděje a životního cíle 189 // 6.3.1. Těším se na... malé radosti 190 // 6.3.2. Mám cíl, za kterým jdu 192 // 6.3.3. Očekávání za bránou času: otázka života po smrti 194 // 6.4. Důstojnost a potřeba lásky 195 // 6.4.1. Ještě jsem tu pro někoho 196 // Ještě můžu druhé obdarovat 197 // Někdo potřebuje moji lásku 200 // 6.4.2. Ještě je tu někdo pro mě 202 // Potřeba pevného vztahu s Bohem 202 // Potřeba lásky a podpory v rámci rodiny 203 // Potřeba lásky a podpory mimo rodinu 205 // Mohu odpustit, bude mi odpuštěno? 208 // 6.4.3. S cizí ženou v cizím pokoji: nedobrovolné soužití // jako atak na důstojnost a potřebu lásky 211 // Závěr 216 // Potřeba vědomí vlastní důstojnosti a hodnoty 217 // Potřeba smyslu a kontinuity životního příběhu 218 // Potřeba víry a důvěry 221 // Potřeba naděje a životního cíle 225 // Potřeba lásky a podpory 226 // 7. Závěry pro pastorační, sociální a geragogickou praxi 233 // 7.1. Praktická teologie, sociální práce a geragogika 234 // 7.2. Stáří jako čas pro pastoraci 237 // 7.2.1. Domovy pro seniory jako pastorační prostředí 238 // 7.2.2. Pastorace seniorů jako vztah 241 // Vlastní iniciativa v navázání kontaktu 242 // Láska ? bližnímu jako východisko 244 // Otevřenost 244 // Aktivní naslouchání 245 // Respekt ? osobnímu příběhu vývoje religiozity či spirituality 246 // Odkrývání a posilování spirituálních zdrojů 247 // 7.3. Spiritualita
a spirituální potřeby seniorů ve vzdělávání 249 // 7.3.1. Vzdělávání „pro seniory“ 249 // 7.3.2. Vzdělávání „o seniorech“ 254 // Závěr 256 // Shrnutí 261 // Summary 263 // Seznam použitých zdrojů 265 // Seznam zkratek 281 // Rejstřík věcný 283 // Rejstřík jmenný 289 // Příloha č. 1: Ukázka transkripce rozhovoru 295 // Příloha č. 2 : Ukázka procesu analýzy: kódování v MAXQDA 7, // dílčí verze 20.10.2014 301
(OCoLC)960190739
cnb002829891

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC