Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2019
395 stran : barevné ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-204-5252-8 (vázáno)
Edice postgraduální medicíny
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001476216
Obsah // Předmluva 17 // 1 Arteriální hypertenze 19 // 1.1 Definice arteriální hypertenze 19 // 1.2 Diagnostika arteriální hypertenze 20 // 1.3 Zahaj ování léčby hypertenze 2 3 // 1.4 Farmakoterapie hypertenze 24 // 1.5 Cílové hodnoty krevního tlaku 27 // 1.6 Další novinky v doporučeních 2 8 // 2 Čtvrtá univerzální defínice infarktu myokardu 33 // 2.1 Historie 33 // 2.2 Definice infarktu myokardu 3 4 // 2.3 Podtypy infarktu myokardu 3 8 // 3 Revaskularizace myokardu 46 // 3.1 Diagnostické zobrazovací metody a funkční význam stenóz 46 // 3.2 Revaskularizace myokardu u pacientů se stabilní ICHS 50 // 3.3 Revaskularizace myokardu u pacientů s akutním // koronárním syndromem 51 // 3.4 Revaskularizace u pacientů s vysokým klinickým rizikem 5 3 // 3.5 Procedurální aspekty revaskularizace myokardu 5 5 // 3.6 Antitrombotická léčba 5 7 // 3.7 Co nového v roce 2018? 58 // 4 Kardiovaskulární onemocnění v graviditě 60 // 4.1 Fyziologické změny organismu v graviditě 60 // 4.2 Posouzení rizika spojeného s těhotenstvím 61 // 4.3 Sledování v průběhu těhotenství 6 5 // 4.4 Diagnostika 65 // 4.5 Srdeční selhání 66 // 4.6 Hypertenze v těhotenství 68 // 4.7 Ary tmie v těhotenství 71 // 5 Synkopa 74 // 5.1 Definice 74 // 5.2 Klasifikace a patofyziologie 7 5 // 5.3 Klinická manifestace a prvotní diagnostika 79 // 5.4 Další vyšetření a testy 8 3 // 5.5 Organizace péče o pacienty se synkopou 87 // 5.6 Léčba 88 // 9 // Novinky
v kardiológii 2019 // 6 Kardioneuroablace - katetrizační léčba funkčních bradyarytmií 95 // ?. 1 Kardioneuroablace - teoretické principy 95 // 6.2 Kardioneuroablace - praktické postupy 99 // 6.3 Kardioneuroablace - indikační rozvaha 106 // 6.4 Kardioneuroablace - vlastní zkušenosti 109 // 7 Současné trendy monitorace srdečního rytmu 113 // 7.1 Typy EKG záznamníků 114 // 7.2 Výběr typu monitorace EKG 123 // 7.3 Novinky v indikacích dlouhodobé monitorace EKG 124 // 8 Hybridní ablace fibrilace síní 128 // 8.1 Unilaterální torakoskopická hybridní ablace ES 133 // 8.2 Bilaterální torakoskopická hybridní ablace FS 135 // 8.3 Transabdominální/transdiafragmatická perikardioskopická // hybridní ablace FS 136 // 8.4 Subxifoideální perikardioskopická hybridní ablace FS 138 // 8.5 Načasování endokardiální části hybridní ablace 138 // 9 Katetrizační ablace komorových tachykardií 143 // 9.1 EKG dokumentace 143 // 9.2 Idiopatické ?? 144 // 9.3 KT při strukturním postižení srdce 148 // 9.4 Fokálně spouštěná polymorfní KT nebo fibrilace komor 153 // 9.5 Mechanické srdeční podpory 154 // 9.6 Radioterapie u nedosažitelného substrátu 155 // 9.7 Komplikace katetrizační ablace KT 155 // 10 Stimulace z oblasti Hisova svazku v trvalé kardiostimulaci // a resynchronizační léčbě 163 // 10.1 Stimulace Hisova svazku v léčbě bradyarytmií // a resynchronizační terapii 167 // 11 Význam echokardiografie v odlišení prekapilární
a postkapilární // plieni hypertenze 176 // 11.1 Podezření na plieni hypertenzi 178 // 11.2 Echokardiografické „fenotypy“ 180 // 11.3 Kombinovaná pre- a postkapilární plieni hypertenze 189 // 11.4 Význam správné diagnózy pro další terapeutický postup 191 // 10 // Novinky v kardiológii 2019 // 12 Současné postavení magnetické rezonance v diagnostice // kardiovaskulárních onemocnění 195 // 12.1 Hodnocení objemů, funkce a hmotnosti srdečních komor 195 // 12.2 Tkáňová charakteristika 197 // 12.3 Ischemická choroba srdeční 200 // 12.4 Myokarditida 201 // 12.5 Kardiomyopatie 203 // 12.6 Perikardiální choroby 206 // 12.7 Chlopenní a vrozené srdeční vady 207 // 12.8 Zobrazení velkých cév 208 // 12.9 Srdeční masy a tumory 208 // 13 Myokarditidy a perikarditidy 212 // 13.1 Myokarditidy a zánětlivé kardiomyopatie 212 // 13.2 Perikarditidy 224 // 14 Současné trendy v léčbě ischemických cévních mozkových příhod 234 // 14.1 První kontakt s pacientem 234 // 14.2. Organizace péče o pacienty s CMP 236 // 14.3 Příj ezd pacienta do specializovaného centra 236 // 14.4 Rekanalizační léčba ischemické CMP 238 // 14.5 Péče o pacienta v akutní fázi CMP mimo rekanalizační // léčbu 241 // 14.6 Sekundární prevence ischemické CMP 241 // 15 Praktické aspekty a novinky v antikoagulační terapii 2019 251 // 16 Familiární hypercholesterolemie: update pro kardiologickou // praxi v roce 2019 275 // 16.1 Definice familiární
hypercholesterolemie 275 // 16.2 Epidemiologie familiární hypercholesterolemie 276 // 16.3 Fenotyp familiární hypercholesterolemie 277 // 16.4 Diagnostická kritéria 277 // 16.5 Význam familiární hypercholesterolemie v kardiológii 279 // 16.6 Projekt MedPed v ČR 280 // 16.7 Stratifikace kardiovaskulárního rizika u pacientů // s familiární hypercholesterolemií 282 // 16.8 Terapie pacientů s familiární hypercholesterolemií 282 // 12 // Obsah // 17 Hypolipidemická léčba po infarktu myokardu 289 // Iľ.lStatiny 289 // 17.2Ezetimib 291 // 17.3 Inhibitory PCSK9 292 // 18 Systém péče o pacienty s chronickým srdečním // selháním 294 // 18.1 Disease management program 295 // 18.2 Včasný záchyt onemocnění 296 // 18.3 Péče specializovaného centra pro srdeční selhání 297 // 18.4 Role specializovaných zdravotních sester 299 // 18.5 Pokročilé srdeční selhání, reference pacientů // do transplantačních center, vzájemná spolupráce 300 // 18.6 Paliativní péče o pacienty s terminálním srdečním // selháním 301 // 19 Mechanické srdeční podpory a total artificial heart - současné // trendy a výsledky léčby v České republice 308 // 19.1 Klasifikace mechanických srdečních podpor 308 // 19.2 Fyziologie krevního oběhu pacientů s nepulzatilní // mechanickou srdeční podporou 309 // 19.3 Indikační kritéria a kontraindikace dlouhodobé // mechanické srdeční podpory 311 // 19.4 Taktika a cíle terapeutického použití
mechanických // srdečních podpor 311 // 19.5 Komplikace terapie 315 // 19.6 HeartMate 3 LVAS - centrifugální čerpadlo s magneticky // levitovaným rotorem 316 // 19.7 Úplná náhrada srdce 317 // 19.8 Chirurgické postupy a operační technika 321 // 19.9 Nový model plně implantabilní mechanické // srdeční podpory 324 // 19.10 Výsledky léčby v České republice 325 // 20 Modulace srdeční kontraktility - nová alternativa // nefarmakologické léčby 331 // 13 // Novinky v kardiológii 2019 // 21 Záchovné operace srdečních chlopní - současný trend chirurgie // chlopenních vad 343 // 21.1 Posouzení závažnosti srdečních vad před záchovnou // operací 344 // 21.2 Záchovné operace mitrální chlopne 347 // 21.3 Záchovné operace aortální chlopne 361 // 22 Posudková činnost v kardiológii 369 // 22.1 Kritéria pro posudkové účely v kardiológii 369 // 22.2 Stanovení aktuálni výkonnosti a tolerance zátěže // nemocného 370 // 22.3 Echokardiografie a posudkové vyšetření 373 // 22.4 Speciální posudková problematika kardiálních // onemocnění 374 // Seznam zkratek 383 // Rejstřík 389 // 14

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC