Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.08.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2019
240 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-271-2096-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 230-234 a rejstřík
České a anglické resumé
001479472
Obsah // Obsah // Předmluva ... *3 // Úvod do problematiky ... 15 // 1 Teoretické základy funkčního vyšetření kloubů končetin ... 17 // 1.1 Anatomické rozdělení kloubů - druhy kloubů ... 17 // 1.1.1 Klouby jednoduché ... 17 // 1.1.2 Klouby složené ... 19 // 1.2 Pohyby kloubů ... 19 // 1.3 Funkční kloubní blokády ... 21 // 1.4 Vývoj teorií vzniku kloubní blokády ... // 1.4.1 Teorie subluxační ... // 1.4.2 Teorie degenerativních změn ... 22 // 1.4.3 Teorie vzniku funkční kloubní blokády ... 24 // 1.4.3.1 Chondrosynoviální membrána ... 24 // 1.4.3.2 Teorie uskřinutí meniskoidů ... 25 // 1.4.3.3 Hypotéza lokalizace uskřinutí meniskoidů ... // 1.4.4 Klinický význam funkčních kloubních blokád ... 29 // 1.4.4.1 Klinicky němé funkční kloubní blokády ... 29 // 1.4.4.2 Klinicky manifestované funkční kloubní // blokády ... 20 // 1.5 Reflexní změny vzniklé v důsledku funkčních kloubních // blokád ... 21 // 1.5.1 Hyperalgická kožní zóna ... 21 // 1.5.2 Svalové spasmy ... 22 // 1.5.3 Bolestivé body (body maximální citlivosti) ... 23 // 1.6 Diagnostické hodnocení reflexních změn... 24 // 1.7 Klinický význam reflexních změn ... 24 // 1.8 Příčiny vzniku funkčních kloubních blokád... 35 // 1.8.1 Přetěžování a nesprávné zatěžování páteře ... 35 // 1.8.2 Trauma ... 35 // 1.8.3 Blokády v důsledku dlouhodobé fixace sádrovým // obvazem ... 36 // 1.8.4 Degenerativní a strukturální kloubní
změny... 36 // 1.8.5 Blokády vzniklé v důsledku reflexního mechanismu ... 37 // 1.8.6 Svalová dysbalance ... 37 // 2 Klinické vyšetření kloubu ... 39 // 2.1 Vyšetření anamnézy ... 39 // 2.1.1 Lokalizace a iradiace bolestí ... 39 // 2.1.2 Vznik bolestí ... 39 // 2.1.3 Závislost bolestí na pohybu ... 40 // 5 // Funkční poruchy kloubů končetin // 2.1.4 Medikamentózni ovlivnění bolestí ... 40 // 2.1.5 Trauma v anamnéze ... 40 // 2.1.6 Sport ... 41 // 2.1.7 Pracovní anamnéza ... 41 // 2.2 Postup při klinickém vyšetření kloubu ... 41 // 2.2.1 Vyšetření pohledem - aspekcí ... 41 // 2.2.2 Vyšetření pohmatem - palpaci ... 42 // 2.2.3 Vyšetření aktivních pohybů ... 42 // 2.2.4 Vyšetření pohybů proti odporu ... 42 // 2.2.5 Vyšetření pasivních pohybů ... 42 // 2.2.6 Vyšetření kloubní vůle ... 43 // 3 Zásady správného postupu při funkčním vyšetření končetinových // kloubů ... 45 // 3.1 Všeobecné zásady vyšetření ... 45 // 3.1.1 Podmínky, které je nutné dodržet ze strany nemocného --- 45 // 3.1.2 Podmínky, které je nutné dodržet ze strany vyšetřujícího ... 46 // 3.1.3 Zásady správného funkčního vyšetření kloubů ... 46 // 3.2 Mobilizace ... 47 // 3.3 Manipulace... 48 // 3.3.1 Význam manipulace ... 49 // 3.3.2 Nejčastější chyby při provádění manipulace ... 49 // 3.3.3 Jak často manipulaci provádět ... 49 // 3.4 Indikace a kontraindikace manipulace na kloubech končetin ... 49 // 3.4.1
Kontraindikace manipulace ... 49 // 3.4.1.1 Všeobecné kontraindikace ... 49 // 3.4.1.2 Kontraindikace z hlediska technického postupu ... 50 // 3.4.2 Indikace manipulace ... 50 // 3.5 Technické zásady mobilizace a manipulace ... 52 // 3.5.1 Stabilizace kloubu ... 52 // 3.5.2 Správné podmínky působení síly ... 53 // 3.5.2.1 Místo působení síly ... 53 // 3.5.2.2 Směr působení síly ... 54 // 3.5.2.3 Časový průběh působení síly ... 55 // 4 Vyšetření, mobilizace a manipulace kloubů horní končetiny ... 57 // 4.1 Interfalangeální klouby ... 57 // 4.1.1 Vyšetření interfalangeálních kloubů aspekcí ... 57 // 4.1.2 Vyšetření aktivních pohybů ... 57 // 4.1.3 Vyšetření pasivních pohybů ... 58 // 4.1.4 Vyšetření kloubní vůle ... 58 // 4.1.4.1 Dorzopalmámí posun ... 58 // 4.1.4.2 Laterolaterální posun ... 59 // 4.1.4.3 Vyšetření rotace ... 60 // 4.1.5 Mobilizace interfalangeálních kloubů ... 61 // 4.1.5.1 Laterální zaúhlení ... 61 // 6 // Obsah // 4.2 Metakarpofalangeální klouby ... 61 // 4.2.1 Vyšetření aktivních pohybů ... 61 // 4.2.2 Vyšetření pasivních pohybů ... 62 // 4.2.3 Vyšetření kloubní vůle ... 62 // 4.2.3.1 Dorzopalmámí posun ... 62 // 4.2.3.2 Laterolaterální posun ... 63 // 4.2.3.3 Vyšetření rotace ... 64 // 4.2.3.4 Otvírání (zaúhlení) kloubní štěrbiny mediálně // a laterálně ... 64 // 4.2.4 Mobilizace metakarpofalangeálních kloubů ... 65 // 4.3 Metakarpy ... 65 // 4.3.1 Vyšetření
a mobilizace hlaviček metakarpů ... 65 // 4.3.1.1 Fixace hlavičky jednoho metakarpů... 66 // 4.3.1.2 Vzájemný posun hlaviček metakarpů ... 66 // 4.3.1.3 Posun hlavičky metakarpů palmárně pomocí // dvou palců... 66 // 4.3.2 Mobilizace metakarpů ... 67 // 4.3.2.1 Vějíř dorzální ... 67 // 4.3.2.2 Vějíř palmární ... 68 // 4.4 I. karpometakarpální kloub ... 68 // 4.4.1 Vyšetření aktivních pohybů ... 68 // 4.4.2 Vyšetření pasivních pohybů ... 69 // 4.4.3 Vyšetření kloubní vůle ... 69 // 4.4.3.1 Dorzopalmámí posun ... 70 // 4.4.3.2 Vyšetření I. metakarpů do rotace ... 71 // 4.4.4 Mobilizace 1. metakarpů ... // 4.4.5 Manipulace I. metakarpů ... // 4.4.5.1 Manipulace směrem dorzálním ... 71 // 4.4.5.2 Manipulace směrem palmárním ... // 4.5 Zápěstí ... // 4.5.1 Vyšetření zápěstí aspekcí ... // 4.5.2 Vyšetření aktivních pohybů v zápěstí ... // 4.5.3 Vyšetření pasivních pohybů v zápěstí ... // 4.5.4 Vyšetření kloubní vůle a mobilizace zápěstí ... // 4.5.4.1 Posun horní řady proti předloktí dorzálně // a palmárně ... // 4.5.4.2 Posun radiální části kloubu směrem dorzálním --- 78 // 4.5.4.3 Posun os triquetrum proti ulně dorzálně ... 78 // 4.5.5 Posun proximální řady radiálním směrem ... 79 // 4.5.6 Vyšetření a mobilizace os scaphoideum ... 80 // 4.5.7 Vyšetření a mobilizace mediokarpálního kloubu směrem // palmárním ... 81 // 4.5.8 Vyšetření a mobilizace os trapezium
... 82 // 4.5.9 Trakční manipulace mediokarpálního kloubu ... 83 // 4.5.10 Trakční manipulace os scaphoideum ... 84 // 4.5.11 Vyšetření a mobilizace radioulnárního kloubu distálního ... 85 // 7 // Funkční poruchy kloubů končetin // 4.6 Loketní kloub ... 85 // 4.6.1 Vyšetření aspekcí ... 88 // 4.6.2 Vyšetření aktivních pohybů ... 88 // 4.6.3 Vyšetření pasivních pohybů ... 89 // 4.6.4 Vyšetření kloubní vůle v loketním kloubu ... 90 // 4.6.4.1 Posun ulnárním směrem ... 90 // 4.6.4.2 Posun humeru radiálním směrem ... 90 // 4.6.5 Mobilizace loketního kloubu ... 91 // 4.6.5.1 Laterální pružení ... 91 // 4.6.5.2 Distrakce v ose humeru ... 92 // 4.6.5.3 Trakce s flexí ... 92 // 4.6.5.4 Trakce v radiohumerálním kloubu ... 93 // 4.6.5.5 Trakce v humeroulnárním kloubu ... 94 // 4.6.6 Radioulnární kloub proximální ... 95 // 4.6.6.1 Pasivní supinace a pronace předloktí ... 95 // 4.6.6.2 Supinace a pronace předloktí proti odporu ... 95 // 4.6.7 Vyšetření hybnosti hlavičky radia... 95 // 4.6.8 Mobilizace hlavičky radia ... 98 // 4.6.9 Manipulace loketního kloubu ... 98 // 4.6.9.1 Manipulace směrem ulnárním ... 98 // 4.6.9.2 Manipulace směrem radiálním ... 98 // 4.6.9.3 Manipulace hlavičky radia ... 99 // 4.7 Rameno ... 99 // 4.7.1 Vyšetření anamnézy bolestí v rameni ... 101 // 4.7.2 Vyšetření aspekcí ... 102 // 4.7.3 Vyšetření aktivních pohybů v ramenním kloubu ... 102 // 4.7.3.1 Vyšetření abdukce a
addukce ... 104 // 4.7.3.2 Vyšetření elevace ... 104 // 4.7.3.3 Vyšetření zevní rotace ... 105 // 4.7.3.4 Vyšetření vnitřní rotace... 105 // 4.7.3.5 Vyšetření tiexe ... 105 // 4.7.3.6 Vyšetření extenze ... 105 // 4.7.4 Vyšetření pasivních pohybů v ramenním kloubu ... 105 // 4.7.4.1 Vyšetření zevní rotace... 105 // 4.7.4.2 Vyšetření vnitřní rotace ... 106 // 4.7.4.3 Vyšetření abdukce ... 106 // 4.7.5 Vyšetření pohybů v ramenním kloubu proti odporu ... 107 // 4.7.5.1 Abdukce v rameni proti odporu... 107 // 4.7.5.2 Zevní rotace v rameni proti odporu ... 108 // 4.7.5.3 Vnitřní rotace proti odporu ... 108 // 4.7.5.4 Test na bolestivost šlachy dlouhé hlavy bicepsu ... 110 // 4.7.6 Vyšetření kloubní vůle a mobilizace ramenního kloubu... 110 // 4.7.6.1 Posun hlavice humem kaudálním směrem - // kaudalizace ... 111 // 4.7.6.2 Posun hlavice humeru dorzálním směrem - // dorzalizace ... 111 // 8 // Obsah // 4.7.6.3 Posun hlavice humeru ventrálním směrem - // ventral izace... 112 // 4.7.6.4 Posun hlavice humeru kraniálním směrem - // kranializace... 113 // 4.8 Akromioklavikulární kloub... 114 // 4.8.1 Vyšetření akromioklavikulámího kloubu aspekcí ... 115 // 4.8.2 Test na bolestivost akromioklavikulámího kloubu ... 115 // 4.8.3 Vyšetření a mobilizace akromioklavikulámího kloubu ... 116 // 4.8.4 Manipulace akromioklavikulámího kloubu ... 116 // 4.8.4.1 Distrakce v akromioklavikulámím kloubu ... 116 // 4.8.4.2 Posun
akromia dorzálním směrem ... 117 // 4.8.4.3 Manipulace klavikuly dorzálním směrem ... 118 // 4.8.4.4 Manipulace klavikuly ventrálním směrem ... 118 // 4.9 Sternoklavikulámí kloub ... 119 // 4.9.1 Vyšetření stemoklavikulámího kloubu palpaci ... 120 // 4.9.2 Vyšetření a mobilizace stemoklavikulámího kloubu ... 120 // 4.9.3 Manipulace stemoklavikulámího kloubu ... 120 // 4.9.4 Obstřik stemoklavikulámího kloubu ... 121 // 4.10 Lopatka ... 121 // 4.10.1 Rotační pohyb lopatkou ... 122 // 4.10.2 Pasivní abdukce lopatky... 123 // 5 Vyšetření, mobilizace a manipulace kloubů dolní končetiny ... 125 // 5.1 Interfalangeální klouby ... 125 // 5.1.1 Vyšetření interfalangeálních kloubů aspekcí ... 125 // 5.1.2 Vyšetření kloubní vůle a mobilizace interfalangeálních // kloubů ... 125 // 5.1.2.1 Dorzoplantární posun ... 125 // 5.1.2.2 Laterolaterální posun ... 128 // 5.2 Nožní klenba ... 128 // 5.3 Metatarzofalangeální klouby ... 130 // 5.3.1 Vyšetření kloubní vůle metatarzofalangeálních kloubů ... 130 // 5.3.1.1 Dorzoplantární posun ... 130 // 5.3.1.2 Laterolaterální posun ... 130 // 5.3.1.3 Vyšetření kloubní vůle do rotace ... 131 // 5.3.2 Mobilizace metatarzů ... 131 // 5.3.2.1 Vějíř dorzální ... 131 // 5.3.2.2 Vějíř plantární ... 131 // 5.4 Tarzometatarzální klouby ... 133 // 5.4.1 Vyšetření kloubní vůle a mobilizace Lisfrancova kloubu ... 135 // 5.4.1.1 Dorzoplantární posun ... 136 // 5.4.1.2 Vyšetření
a mobilizace do rotace ... 137 // 5.4.2 Vyšetření a mobilizace bází L až V. metatarzů ... 138 // 5.5 Kosti nártní ... 140 // 5.5.1 Os cuboideum ... 140 // 5.5.1.1 Vyšetření a mobilizace os cuboideum ... 140 // 9 // Funkční poruchy kloubů končetin // 5.5.1.2 Manipulace os cuboideum a bází metatarzů // plantárním směrem ... 140 // 5.5.1.3 Manipulace os cuboideum a bází metatarzů // dorzálním směrem ... 143 // 5.5.2 Os naviculare ... 144 // 5.5.2.1 Vyšetření a mobilizace os naviculare ... 144 // 5.5.2.2 Dorzoplantární posun os naviculare ... 144 // 5.5.2.3 Manipulace os naviculare plantárním směrem ... 145 // 5.5.2.4 Manipulace os naviculare dorzálním směrem... 145 // 5.5.3 Dolní kloub zánártní ... 146 // 5.5.3.1 Vyšetření hybnosti a mobilizace kalkaneu ... 147 // 5.5.3.2 Mobilizace kalkaneu, kloubu talokalkaneona- // vikulárního a kalkaneokuboidního ... 148 // 5.5.3.3 Manipulace kalkaneu ... 152 // 5.5.3.4 Manipulace dolního zánártního kloubu ... 152 // 5.6 Talokrurální kloub ... 155 // 5.6.1 Vyšetření talokrurálního kloubu ... 156 // 5.6.2 Mobilizace talokrurálního kloubu ... 156 // 5.6.3 Manipulace talokrurálního kloubu ... 157 // 5.7 Kolenní kloub ... 157 // 5.7.1 Anatomie a funkce kolenního kloubu ... 158 // 5.7.2 Vyšetření kolenního kloubu aspekcí ... 162 // 5.7.3 Vyšetření aktivních pohybů v kolenním kloubu ... 163 // 5.7.4 Vyšetření pasivních pohybů v kolenním kloubu ... 163 // 5.7.5 Vyšetření
a mobilizace pately ... 163 // 5.7.5.1 Kraniokaudální posun pately ... 164 // 5.7.5.2 Mediolaterální posun pately ... 165 // 5.7.6 Vyšetření kloubní vůle v kolenním kloubu ... 166 // 5.7.6.1 Ventrodorzální posun tibie (zásuvkový pohyb) --- 166 // 5.1.62 Mediolaterální posun tibie ... 167 // 5.7.6.3 Dorzální posun tibie ... 167 // 5.7.6.4 Vyšetření kloubní vůle do rotace ... 167 // 5.7.7 Mobilizace kolenního kloubu ... 170 // 5.7.7.1 Trakce kolenního kloubu v poloze na břiše // v ose bérce ... 170 // 5.1.12 Distrakce kolenního kloubu v poloze na boku ... 170 // 5.1.12 Mobilizace do flexe... 171 // 5.7.7.4 Mobilizace do rotace za současné extenze ... 173 // 5.1.1.5 Mobilizace kolenního kloubu s otvíráním // kloubních štěrbin mediálně a laterálně ... 173 // 5.8 Tibiofibulární kloub proximální ... 174 // 5.8.1 Vyšetření zevní rotace kolenního kloubu v poloze // na břiše ... 174 // 5.8.2 Vyšetření vnitřní rotace kolenního kloubu v poloze // na břiše ... 175 // 5.8.3 Palpace hlavičky fibuly ... 176 // 10 // Funkční poruchy kloubů končetin // 5.5.1.2 Manipulace os cuboideum a bází metatarzů // plantárním směrem ... 140 // 5.5.1.3 Manipulace os cuboideum a bází metatarzů // dorzálním směrem ... 143 // 5.5.2 Os naviculare ... 144 // 5.5.2.1 Vyšetření a mobilizace os naviculare ... 144 // 5.5.2.2 Dorzoplantární posun os naviculare ... 144 // 5.5.2.3 Manipulace os naviculare plantárním směrem ... 145
5.5.2.4 Manipulace os naviculare dorzálním směrem... 145 // 5.5.3 Dolní kloub zánártní ... 146 // 5.5.3.1 Vyšetření hybnosti a mobilizace kalkaneu ... 147 // 5.5.3.2 Mobilizace kalkaneu, kloubu talokalkaneona- // vikulárního a kalkaneokuboidního ... 148 // 5.5.3.3 Manipulace kalkaneu ... 152 // 5.5.3.4 Manipulace dolního zánártního kloubu ... 152 // 5.6 Talokrurální kloub ... 155 // 5.6.1 Vyšetření talokrurálního kloubu ... 156 // 5.6.2 Mobilizace talokrurálního kloubu ... 156 // 5.6.3 Manipulace talokrurálního kloubu ... 157 // 5.7 Kolenní kloub ... 157 // 5.7.1 Anatomie a funkce kolenního kloubu ... 158 // 5.7.2 Vyšetření kolenního kloubu aspekcí ... 162 // 5.7.3 Vyšetření aktivních pohybů v kolenním kloubu ... 163 // 5.7.4 Vyšetření pasivních pohybů v kolenním kloubu ... 163 // 5.7.5 Vyšetření a mobilizace pately ... 163 // 5.7.5.1 Kraniokaudální posun pately ... 164 // 5.1.52 Mediolaterální posun pately ... 165 // 5.7.6 Vyšetření kloubní vůle v kolenním kloubu ... 166 // 5.7.6.1 Ventrodorzální posun tibie (zásuvkový pohyb) — 166 // 5.7.6.2 Mediolaterální posun tibie ... 167 // 5.7.6.3 Dorzální posun tibie ... 167 // 5.7.6.4 Vyšetření kloubní vůle do rotace ... 167 // 5.7.7 Mobilizace kolenního kloubu ... 170 // 5.7.7.1 Trakce kolenního kloubu v poloze na břiše // v ose bérce ... 170 // 5.1.12 Distrakce kolenního kloubu v poloze na boku ... 170 // 5.1.13 Mobilizace do flexe... 171 // 5.1.1 A Mobilizace
do rotace za současné extenze ... 173 // 5.1.1.5 Mobilizace kolenního kloubu s otvíráním // kloubních štěrbin mediálně a laterálně ... 173 // 5.8 Tibiofibulární kloub proximální ... 174 // 5.8.1 Vyšetření zevní rotace kolenního kloubu v poloze // na břiše ... 174 // 5.8.2 Vyšetření vnitřní rotace kolenního kloubu v poloze // na břiše ... 175 // 5.8.3 Palpace hlavičky fibuly ... 176 // 10 // Obsah // 5.8.4 Vyšetření a mobilizace ventrodorzálního posunu // hlavičky fibuly ... 177 // 5.8.5 Manipulace hlavičky fibuly ventrálním směrem ... 178 // 5.8.6 Manipulace hlavičky fibuly dorzálním směrem ... 178 // 5.9 Kyčelní kloub ... 179 // 5.9.1 Anatomie a funkce kyčelního kloubu ... 180 // 5.9.2 Vyšetření kyčelního kloubu ... 184 // 5.9.3 Vyšetření anamnézy ... 184 // 5.9.4 Palpační vyšetření ... 185 // 5.9.5 Vyšetření aktivních pohybů v kyčli ... 185 // 5.9.6 Vyšetření pasivních pohybů v kyčli ... 186 // 5.9.6.1 Vyšetření vnitřní rotace ... 186 // 5.9.6.2 Vyšetření zevní rotace... 186 // 5.9.6.3 Vyšetření abdukce ... 187 // 5.9.6.4 Vyšetření flexe ... 188 // 5.9.7 Mobilizace kyčelního kloubu ... 188 // 5.9.7.1 Mobilizace kyčelního kloubu v poloze // na zádech - distrakce ... 188 // 5.9.7.2 Mobilizace kyčelního kloubu do hyperextenze ... 189 // 5.9.8 Trakční manipulace kyčelního kloubu ... 191 // 6 Klinická část ... 193 // 6.1 Bolesti v oblasti ramene... 193 // 6.1.1 Periarthritis
humeroscapularis ... 194 // 6.1.2 Postižení manžety rotátorů ... 195 // 6.1.3 Bolestivá abdukce - bolestivý oblouk dle Cyriaxe ... 196 // 6.1.4 Impingement syndrom ... 196 // 6.1.5 Bolestivá šlacha caput longum m. biceps brachii ... 198 // 6.1.6 Adhezivní kapsulitida - zmrzlé rameno čili „frozen // shoulder“ dle Cyriaxe ... 199 // 6.1.7 Akromioklavikulární a sternoklavikulámí kloub ... 199 // 6.1.7.1 Blokáda akromioklavikulámího kloubu ... 200 // 6.1.7.2 Blokáda stemoklavikulámího kloubu ... 200 // 6.1.8 Bolesti v rameni v důsledku svalového postižení // a svalové dysbalance ... 201 // 6.1.8.1 Bolestivá subdeltoidní burza ... 201 // 6.1.9 Blokáda I. žebra ... 201 // 6.1.10 Blokáda li. a III. žebra ... 202 // 6.1.11 Bolesti ramene v důsledku funkčních blokád // krční páteře ... 202 // 6.1.12 Lopatka ... 202 // 6.2 Funkční blokáda hlavičky radia ... 202 // 6.3 Epikondylitida ... 203 // 6.4 Funkční poruchy zápěstí ... 206 // 6.4.1 Omezená dorzální flexe zápěstí ... 206 // 6.4.2 Omezená palmární flexe zápěstí ... 207 // 11 // Funkční poruchy kloubů končetin // 6.4.3 Bolestivý processus styloideus radii ... 207 // 6.4.4 Syndrom canalis carpi ... 207 // 6.5 Koxartróza ... 208 // 6.5.1 Bolesti v oblasti kyčelního kloubu ... 210 // 6.5.2 Impingement kyčelního kloubu ... 210 // 6.5.3 Palpační bolestivost krajiny trochanter maior ... 211 // 6.6 Blokáda hlavičky fibuly ... 211 // 6.7 Gonartróza ... 213 // 6.7.1
Bolestivá patela ... 213 // 6.8 Bolesti v oblasti hlezenních kloubů a chodidla ... 213 // 6.8.1 Zakopnutí špičkou nohy ... 214 // 6.8.2 Omezená dorzální flexe chodidla v talokrurálním kloubu ... 214 // 6.8.3 Bolesti chodidla ... 214 // 6.8.4 Bolestivost laterální strany os cuboideum ... 215 // 6.8.5 Syndrom canalis tarsi ... 215 // 6.8.6 Mortonova neuralgie ... 215 // 6.8.7 Podologie ... 215 // 6.9 Lokální anestetika v infiltrační léčbě... 216 // 6.9.1 Všeobecné poznámky ... 216 // 6.9.2 Obstřik ramenního kloubu ... 217 // 6.9.3 Obstřik nervus suprascapularis ... 219 // 6.9.4 Obstřik subakromioklavikulární burzy ... 220 // 6.9.5 Obstřik bolestivých svalových úponů v okolí hlavice // humeru ... 220 // 6.9.6 Obstřik šlachy dlouhé hlavy musculus biceps brachii ... 220 // 6.9.7 Obstřik loketního kloubu ... 220 // 6.9.8 Obstřik canalis carpi ... 222 // 6.9.9 Obstřik processus styloideus radii ... 223 // 6.9.10 Obstřik zápěstí ... 224 // 6.9.11 Obstřik oblasti trochanter maior ... 224 // 6.9.12 Obstřik pes anserinus ... 225 // 6.9.13 Obstřik hlavičky fibuly ... 226 // 6.9.14 Obstřik zevního hlezenního kloubu ... 226 // 6.9.15 Obstřik os cuboideum ... 227 // 6.9.16 Obstřik úponu ligamentum calcaneofibulare, eventuálně // ligamentum talofibulare anterius ... 227 // 6.10 Úžinové syndromy na končetinách ... 229 // 6.11 Tapování ... 229 // Literatura ... 230 // Rejstřík... 235 // Souhrn ... 239 // Summary... 240 // 12
cnb003100970

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC