Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.08.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Publikace z konference
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého, 2018
389 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-244-5465-8 (brožováno)
Sborníky
Obsahuje bibliografie
Částečně polský, ruský a slovenský text, anglická resumé
001479604
Obsah // Úvodem...7 // Jazyková kultura očima studentů bohemistiky...9 // Robert Adam // Vývojové tendence v publicistickém stylu češtiny...19 // Ondřej Bláha // Racionalita jazykovej kultury...31 // Juraj Dolník // Kultura vyjadřování a metapragmatické jevy ve specifických // komunikátech...40 // Milada Hi uschová // Slangy nás baví - a stávají se účinným prostředkem reklamy...51 // Jana I Ion mannova // Dynamika jazyka současných vlogerů a youtubcni...60 // Helena Ghýlová // Zpracováni nářeční slovní zásoby v celonárodním slovníku...71 // Martina Ireinová // Variety češtiny v rozhlasovém dopravním zpravodajství...80 // Lucie Jílková // Dynamika pronikání adjektivních tvaru v dějovém a stavovém pasivu // na počátku 21. století...89 // Karel Jirásek // Spisovnost a nespisovnost v rámci marketingové komunikace // (aneb Když blbe zadáš PUK, tak ses jantar)...100 // Tereza Klakíková Rábová // 3 // Spisovná (8tina í jazyková kuli tira 2018 // Zvuková kultura českého jazyka jako nedílná součást jazykové kultury ... 117 Pavlína Kuldanová // Neologismy z oblasti módy...134 // Michaela Liškova // Diferencovanost češtiny a současná literatura...143 // Petr Mareš // Aktuálně zagadnienia kultury jazyka ogólnego...151 // Andrzej Markowski // Kolem hranic periferie spisovné slovní zásoby...160 // František Martínek // Jazykový management na sociálních sítích: jazyk jako předmět diskuse
a jako index sociální identity autora...172 // Kamil a M ráz ková // Cesko-slovenské jazykové kontakty v medzivojnovom období // a ich odraz v jazykovej praxi...184 // Katarína Muz:ková // Laická pravidla a jejich místo v jazykové kultuře...195 // Mana Mžourková // Mluvená čeština z pohledu řeči na jevišti...205 // Zdena Pálková // Vokalické artikulace rozhlasových a televizních moderátoru...220 // Petr Pořízka, Michaela Kopečková // Motivácia jazykových postojov používateľov spisovnej slovenčiny...237 // Jaroslava Rus in ková // Registr řeči orientované na dítě...249 // Kamila Sekerová // Spisovna čeština a jazyková kuli ??? >018 // Uvozovky v současném publicistickém textu...259 // Sona Sci i ni-i okrová // Spisovné tvarosloví na základní škole...271 // Pavel Sojka // ??? ??? ??? ? ??? ???...279 // ??? ??? // Komunikace v české menšině v Chorvatsku prizmatem jazykových // biografií jejích příslušníku...289 // 11 klena Stran ? ? // Neologismy v jazyce současné mládeže...299 // Diana Svobodová // Zpráva v tištěném periodiku (Případová studie)...306 // 11NI ) ř i š ? a S VO HOIK) VÁ // jakou češtinu se učí čeští žáci v hodinách českého jazyka? // O tzv. školské češtině...318 // M A RTIN A Š M K J ? A LO VÁ // Lingvální a lingvistická situace češtiny k r. 2018...327 // Oldřich Uličný // Tempo řeči ve zpravodajství Českého rozhlasu a České televize // v časovém průřezu...339
// Jitka Veron ková // Spisovná výslovnost: exempla trahunt...350 // Jana Vlčková Mkjvaldová, Stanislav Si krá n í ? // Syntaktická elipsa v české lingvistické tradici od konce 19. století // po dnešek...361 // Zdeňka Vychodílova // Spisovná cestinil a jazyková kultura 2018 // Jazykový obraz smrti prezidenta limila 1 láchy v českém dobovém tisku.. .371 Lukáš Zábranský // Syntax mluvené češtiny: Hysterologie...382 // Ind ZhVIAN
cnb003116025

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC