Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.08.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018
98 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-244-5295-1 (brožováno)
Monografie
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na stranách 91-96
České a anglické resumé
001479611
Obsah // Úvod // 1/ Inkluzivní vzdělávání // 2/ Inkluzivní vzdělávání-postoje pedagogů // 3/ Systém kurikulárních dokumentu v inkluzivním vzdělávání // 3.1 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání // 3.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání // 3.2.1 Analýza ZŠ // 3.3 Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání // 3.3.1 Analýza SŠ // 3.4 Shrnutí // 4/ Analýza kompetencí pro práci s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami 5/ Kompetence pro vzdělávání v hlavním proudu // 6/ Příprava pedagogů na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami // 6.1 Irsko // 6.2 Anglie, Wales a Severní Irsko // 6.3 USA // 6.4 Austrálie // 6.5 Shrnutí // 7 / Vzdělávací systém ve Spolkové republice Německo // 7.1 Struktura vzdělávacího systému // 7.1.1 Raný věk // 7.1.2 Předškolní vzdělávání // 7.1.3 Primární vzdělávání // 7.1.4 Sekundární vzdělávání // 7.1.5 Terciární vzdělávání // 7.2 Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolkových zemích Německa // 7.3 Příprava pedagogů v Německu // 7.3.1 Příprava pedagogů pro předškolní výchovu // 7.3.2 Příprava pedagogů v primárním a sekundárním vzdělávání // 8/ Pocity, postoje a obavy pedagogických pracovníků směrem ? inkluzivnímu vzdělávání // 8.1 Metoda získávání a zpracování dat // 8.2 Výzkumný soubor a jeho charakteristika
// 8.3 Analýza a zpracování dat výzkumu // 8.3.1 Pohlaví respondentů // 5 // 7 // 12 // 16 // 16 // 18 // 19 // 19 // 21 // 22 // 23 // 31 // 35 // 38 // 39 // 43 // 45 // 47 // 48 // 48 // 49 // 49 // 50 // 50 // 51 // 52 // 54 // 54 // 54 // 57 // 58 // 58 // 59 // 59 // /3 // Sociální prostředí ve škole a inkluzivní vzdělávání // 8.3.2 Věk respondentů 60 // 8.3.3 Dosažené vzdělání spolupracujících respondentů 60 // 8.3.4 Zaměstnání respondentů 61 // 8.3.5 Kontakt s osobami se zdravotním postižením 62 // 8.3.6 Vědomí odborné připravenosti respondentů 63 // 8.3.7 Informovanost o legislativních podkladech ? problematice výchovy a vzdělávání // žáků se zdravotním postižením 64 // 8.3.8 Jistota při vzdělávání žáků se zdravotním postižením 65 // 8.3.9 Uvědomované zkušenosti se vzděláváním žáků se zdravotním postižením 65 // 8.3.10 Znalost možností získání odborné pomoci 66 // 8.4 Statistická analýza získaných dat 67 // 8.4.1 Faktorová analýza 67 // 8.4.2 Korelace škál s proměnnými 68 // 8.4.3 Faktorová analýza proměnných 70 // 8.4.4 Odpovědi na jednotlivé otázky použitého dotazníku 70 // 8.5 Závěry výzkumné části I 71 // 9 / Žák se zdravotním postižením pohledem intaktního spolužáka 73 // 9.1 Postoje a adolescenti 74 // 9.2 Charakteristika cílové skupiny 75 // 9.3 Metoda získávání a zpracování dat 76 // 9.4 Výzkumný soubor a jeho charakteristika 76 // 9.5 Závěry
výzkumné části II 84 // 10/Doporučení pro praxi 86 // 11/Shrnutí 87 // Sociální prostředí ve škole a inkluzivní vzdělávání 87 // 12/Summary 89 // Social environment in school and inclusive education 89 // 13/Použité zdroje 91 // 14/Seznam použitých tabulek a grafů 97 // 4/
(OCoLC)1066059240
cnb003023097

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC