Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání první
Praha : Leges, 2019
288 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7502-342-1 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 279-288 a bibliografické odkazy
001479626
OBSAH // I. Úvod... 9 // 1. Co chtějí děti... 11 // II. Vztahy mezi rodiči a dětmi ... 16 // 1. Rodičovství... 17 // 1.1 Biologické rodičovství... 18 // 1.2 Právní rodičovství... 20 // 1.3 Sociální (psychologické) rodičovství ... 21 // 1.4 Popírání otcovství... 24 // 2. Povinnosti a práva mezi rodiči a dětmi... 26 // 2.1 Rodičovská odpovědnost... 27 // 2.2 Úprava poměrů ? dítěti... 33 // III. Rodičovské konflikty... 49 // 1. Rozchody a rozvody pohledem statistiky ... 50 // 2. Rozchod... 52 // 2.1 „Objektivní“ a emocionální rozchod... 52 // 2.2 Rozchod rodičů... 54 // 2.3 Fáze rozchodu pohledem psychologů... 57 // 3. Podstata konfliktu mezi rodiči... 58 // 3.1 Konflikt vycházející z rozdílných názorů na výkon // rodičovství... 58 // 3.2 Konflikt vycházející z osobní nevraživosti ... 60 // 4. Přístupy rodičů ? řešení konfliktu ... 63 // 4.1 Přístup agresivní - útok... 63 // 4.2 Přístup pasivní - útěk ... 65 // 4.3 Přístup asertivní - jednání ... 66 // 5. Motivace pro rodičovský konflikt ... 67 // 5.1 „Chci mít dítě jen pro sebe“ ... 68 // 5.2 „Chci vymazat bývalého partnera ze svého života“... 69 // 5.3 Finanční motivace ... 70 // 5.4 Pomsta, odplata za nenaplněná očekávání... 71 // 5.5 Špatné pochopení právní úpravy a obecně rodičovství... 72 // 5.6 Snaha dokázat si (světu) vlastní důležitost a kvality... 73 // 5.7 Snaha ovládat bývalého partnera přes
dítě... 74 // 5.8 Přesvědčení o neschopnosti bývalého partnera postarat // se o dítě ... 75 // 5 // 5.9 „Dělám to nejlepší pro dítě“ ... 76 // 5.10 Strach přijít o dítě... 77 // 6. Nástroje využívané v rodičovských konfliktech... 78 // 6.1 Nesmyslné požadavky ... 78 // 6.2 Zkreslování reality ... 79 // 6.3 Zatahování dítěte do konfliktu (vede ke konfliktu // loajality)... 79 // 6.4 Odstěhování se s dítětem ... 80 // 6.5 Citové vydírání dítěte, „kupování si“ dítěte... 82 // 6.6 Zneužívání svého postavení... 83 // 6.7 Omezování styku, bránění ve styku... 84 // 6.8 Manipulace dítěte... 88 // 6.9 Křivá obvinění... 89 // 7. Ústavněprávní aspekty rodičovských konfliktů ... 91 // 7.1 Právo na ochranu soukromí a rodinného života ... 93 // 7.2 Právo na spravedlivý proces ... 93 // 7.3 Hospodářská, sociální a kulturní práva ... 96 // 7.4 Rodičovské konflikty u Ústavního soudu ... 96 // 7.5 Rodičovské konflikty z pohledu Evropského soudu // pro lidská práva... 97 // 8. Specifika rodičovských konfliktů s mezinárodním prvkem... 100 // 8.1 Rodičovská odpovědnost ve světě - exkurz // do zahraničních právních úprav... 103 // 8.2 Mezinárodní únosy dětí ... 104 // IV. Dítě v rodičovském konfliktu... 116 // 1. Co znamená rodičovský konflikt pro dítě... 116 // 2. Dopady na dítě ... 118 // 2.1 Konflikt loajality... 119 // 2.2 Syndrom zavržení rodiče ... 121 // 2.3 Bránění
ve styku s rodičem... 124 // 3. Práva dítěte v rodičovském konfliktu... 125 // 3.1 Participační práva dítěte... 126 // 3.2 Právo na péči a výchovu obou rodičů ... 130 // 3.3 Právo na životní úroveň nezbytnou pro řádný rozvoj // dítěte ... 133 // 3.4 Právo mít vlastní názor a sdělit jej... 134 // V. Proces řešení rodičovského konfliktu ... 136 // 1. Rodičovský konflikt rozvádějících se manželů... 140 // 6 // 2. Rodičovský konflikt nesezdaných rodičů ... 144 // 3. Rodičovský konflikt a soudní řízení ... 146 // VI Subjekty zapojené do řešení rodičovského konfliktu ... 149 // 1. Rodiče... 150 // 2. Dítě... 152 // 3. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností jako orgány // sociálně-právní ochrany dětí... 154 // 3.1 Sociálně-právní ochrana dětí... 155 // 3.2 Orgán sociálně-právní ochrany dětí jako zprostředkovatel // řešení rodičovského konfliktu... 161 // 3.3 Orgán sociálně-právní ochrany dětí jako kolizní // opatrovník dítěte... 163 // 4. Advokáti ... 168 // 4.1 Advokát a zájem dítěte... 171 // 4.2 Zastoupení obecným zmocněncem ... 172 // 5. Soud ... 174 // 5.1 Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé ... 175 // 5.2 Jiný soudní rok... 179 // 5.3 Délka soudního řízení... 180 // 5.4 Nestrannost soudu... 182 // 6. Pomáhající profese... 183 // 6.1 Uložení povinnosti vyhledat odbornou pomoc ... 184 // 6.2 Formy poskytované pomoci... 186 // 7. Soudní
znalec... 189 // 7.1 Práce soudního znalce ... 191 // 7.2 Revizní znalecký posudek ... 193 // 7.3 Znalecký posudek předložený účastníkem řízení... 194 // 8. Další osoby, které mohou mít na rodičovský konflikt vliv . 196 // 8.1 Osoby příbuzné a blízké... 196 // 8.2 Osoby stojící mimo rodinu ... 198 // VIL Jak přispět ke smírnému řešení rodičovského konfliktu... 200 // 1. Včasné zahájení hledání řešení... 201 // 2. Jednotný postup... 204 // 3. Zaměření na dítě ... 207 // 4. Odpovědnost nesou rodiče... 212 // 5. Dohoda je konsens, nikoliv kompromis nebo ústupek... 215 // 6. Odborná pomoc... 220 // 7. Komplexní řešení ... 226 // 7 // 8. Metoda SMART... 230 // 9. Neřešit minulost ale budoucnost ... 233 // VIII. Metody vedení rodičovského konfliktu ke smíru... 236 // 1. Interdisciplinární spolupráce... 236 // 1.1 Cochemská praxe ... 236 // 1.2 Kritický pohled na interdisciplinární spolupráci ... 244 // 1.3 Shrnutí... 244 // 2. Mediace... 245 // 2.1 Právní úprava mediace... 247 // 2.2 Podstata mediace... 248 // 2.3 Průběh mediace ... 251 // 2.4 Kritický pohled na mediaci... 255 // 2.5 Shrnutí... 256 // 3. Metoda collaborative law... 256 // 3.1 Podstata metody collaborative law... 257 // 3.2 Průběh jednání s využitím metody collaborative law ... 258 // 3.3 Kritický pohled na metodu collaborative law... 260 // 3.4 Shrnutí... 261 // 4. Případové konference ... 261 // 4.1 Právní úprava případových
konferencí... 262 // 4.2 Podstata případové konference... 262 // 4.3 Průběh případové konference... 264 // 4.4 Kritický pohled na případové konference... 267 // 4.5 Shrnutí... 267 // 5. Rodinné konference... 268 // 5.1 Podstata rodinné konference ... 268 // 5.2 Kritický pohled na rodinné konference... 271 // 5.3 Shrnutí... 272 // 6. Využitelnost jednotlivých způsobů smírného řešení // rodičovského konfliktu... 272 // IX. Závěr... 274 // Seznam použitých zkratek... 277 // Seznam použité a doporučené literatury... 279 // 8
(OCoLC)1107827797
cnb003097775

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC