Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání první
Praha : Leges, 2019
199 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7502-340-7 (brožováno)
Praktik
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001479635
OBSAH // 0 autorech... 9 // Předmluva ... 13 // 1 Volba tématu práce, osnova, koncept a hypotéza práce... 17 // 1.1 Volba tématu odborné práce, osnova a koncept ... 17 // 1.2 Projekt odborného výstupu, jeho osnova a koncept... 21 // 1.3 Stanovení hypotézy... 24 // 2 Metodologie védy, vědecké metody a metodika práce... 28 // 2.1 Vymezení pojmů metodologie, metoda a metodika ... 28 // 2.2 Metodologie vědy... 29 // 2.3 Vědecké metody... 30 // 3 Specifika psaní odborných právních textů... 38 // 3.1 Typy odborných právních textů... 38 // 3.2 Metody používané při tvorbě odborných právních textů. 41 // 3.3 Odborné zdroje v oblasti práva... 44 // 3.4 Právní jazyk a odborná terminologie... 47 // 3.5 Právní argumentace a interpretace práva ... 49 // 4 Formální a obsahová stránka vědeckého textu ... 52 // 4.1 Formální úprava písemného výstupu odborných aktivit.. 52 // 4.2 Výňatek z pravidel českého pravopisu ? psaní vědeckých // textů ... 62 // 4.3 Charakteristika odborných textů... 66 // 4.4 Doporučená struktura vědeckého článku... 68 // 5 Možnosti publikování, klasifikace časopisů a hodnocení // publikační činnosti... 77 // 5.1 Druhy publikací a výběr časopisu... 77 // 5.2 Scientometrické ukazatele... 81 // 5.3 Hodnocení výzkumu a vývoje v České republice ... 90 // 6 Zdroje dat, významné databáze, citační norma // a bibliografické záznamy... 94 // 6.1 Zdroje dat a vytváření rešerší
... 94 // 6.2 Významné databáze... 98 // 7 // Obsah // 6.3 Citační norma... 105 // 6.4 Bibliografické záznamy... 108 // 7 Komunikace a prezentování výsledku odborné práce... 116 // 7.1 Komunikace a její druhy... 116 // 7.2 Nástroje komunikace... 119 // 7.3 Zpracování obsahu sdělení ... 122 // 7.4 Prezentace formou veřejného vystoupení... 124 // 7.5 Zásady realizace prezentace... 130 // 7.6 Hodnocení úspěšnosti prezentace ... 133 // 8 Publikační etika a etika vědecké práce ... 135 // 8.1 Základní termíny etiky... 135 // 8.2 Základní zdůvodnění etického jednání... 138 // 8.3 Étos vědecké práce... 140 // 8.4 Etický kodex vědecké práce... 141 // 8.5 Autorský zákon... 143 // Literatura... 145 // Přílohy... 153 // Příloha 1: Autorský zákon (výňatek)... 154 // Příloha 2: Klasifikace vědních oborů a jejich členění // dle RI V na oborové skupiny... 160 // Příloha 3: Legislativní pravidla vlády (výňatek) ... 162 // Příloha 4: JEL Classification... 171 // Příloha 5: 66 nejčastějších latinských výrazů používaných // v odborných textech a 6 akademických... 187 // Příloha 6: Seznam akademických titulů a hodností... 191 // Resumé... 196 // Summary... 197 // Věcný rejstřík...*... 198
(OCoLC)1107868493
cnb003085198

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC