Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015
154 stran : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-244-4924-1 (brožováno)
Monografie
Obsahuje bibliografii na stranách 148-152
České a anglické resumé
001479712
Obsah // 1 Slovo úvodem...7 // 2 Hodnoty, hodnotová orientace a zdravotní postižení...9 // 2.1 Filosofie a hodnoty...9 // 2.2 Poohlédnutí do historie...11 // 2.3 Hodnoty jejich pojetí a funkce...18 // 2.4 Hierarchie hodnot...21 // 2.5 Hodnoty a jejich pojetí ve výchově...23 // 2.6 Psychologické pojetí hodnot a vývoj psychiky...24 // 2.7 Závěrem...28 // 3 Vzdělání a výchova...29 // 3.1 Základní faktory výchovy...34 // 3.2 Odkazy myslitelů pro současnou pedagogiku...37 // 3.3 Současný vzdělávací systém...39 // 3.4 Alternativní a inovativní školství...41 // 3.5 Hodnocení efektivity vzdělávacího procesu...47 // 3.6 Současný pohled na vzdělání v ČR...48 // 3.7 Závěrem...54 // 4 Historie vzdělávání osob se zdravotním postižením...56 // 4.1 Vztah a postoj společnosti ? lidem se zdravotním postižením.56 // 4.2 Vývoj přístupu ? lidem s postižením v dějinách // evropského myšlení...59 // 4.3 Edukace osob s postižením v 19. a na začátku 20. stol...65 // 4.4 Integrace versus inkluze...70 // 4.5 Role učitele v inkluzivním vzdělávání...73 // 4.6 Psychologické aspekty inkluzivního vzdělávání...75 // 5 Vzdělávání žáků a studentů // se specifickými vzdělávacími potřebami...77 // 5.1 Vzdělávání žáků se SVP na středních školách...77 // 5.2 Vzdělávání studentů se SVP na vysokých školách...88 // 3 // Vzdělání pohledem žáka se zdravotním postižením // 6 Pojetí vzdělání a jeho
hodnoty u adolescentů // se zdravotním postižením...98 // 6.1 Výzkumný cíl - explikace problému...98 // 6.2 Deskripce nástroje a metoda...99 // 6.3 Výzkumný soubor a jeho charakteristika...100 // 6.4 Výzkumný soubor dle specifikace...102 // 6.4.1 Respondenti se zrakovým postižením...102 // 6.4.2 Respondenti se sluchovým postižením...103 // 6.4.3 Respondenti s tělesným postižením...103 // 6.4.5 Kontrolní vzorek intaktních respondentů...104 // 6.5 Zpracování a analýza dat...104 // 6.5.1 Metoda zpracování a analýzy dat...104 // 7 Výsledky...105 // 7.1 Analýza jednotlivých položek dotazníku...105 // 1. výrok: // Vyšší vzdělání = jistota dobrého zaměstnání...105 // 2. výrok: // Vzdělání je cesta ? úspěchu v práci...106 // 3. výrok: // Vzdělání chrání člověka před chudobou...107 // 4. výrok: // Vzdělání bude stále více zárukou vyššího příjmu...108 // 5. výrok: // Vzdělání podporuje podnikatelskou aktivitu...109 // 6. výrok: // Vysoce vzdělaní lidé tvoří elitu národa...110 // 7. výrok: // Za dobrým vzděláním se vyplatí jet i do zahraničí...111 // 8. výrok: // Školy nejsou nutné...112 // 9. výrok: // Hlavní je mít diplom...113 // 10. výrok: // Důležité jsou kontakty. ...114 // 11. výrok: // Studovat v ČR je ztráta času...115 // 12. výrok: // Nutné je umět pracovat...116 // Obsah // 13. výrok: // Lze se dobře uživit i bez vzdělání...117 // 14. výrok: // Většina lidí
by měla mít vzdělání...118 // 15. výrok: // Nelze dělat kariéru bez vzdělání...119 // 16. výrok: // Profesionalita je důležitější než vzdělání...120 // 17. výrok: // Práce se vždycky najde...121 // 18. výrok: // Vzdělání si mohou dovolit jen ti, co na to mají peníze...122 // 19. výrok: // Maturita je nutná...123 // 20. výrok: // Se vzděláním se nemusí člověk bát, že nenajde práci...127 // 7.2 Faktorová analýza...128 // 7.2.1 Kohorta respondentů se zrakovým postižením...128 // 7.2.2 Kohorta respondentů se sluchovým postižením...131 // 7.2.3 Kohorta respondentů s tělesným postižením...134 // 7.2.4 Intaktní respondenti...137 // 8 Závěr...141 // 9 Adresář SŠ...143 // 10 Použitá literatura...148 // 5
(OCoLC)956490000
cnb002811614

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC