Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015
284 stran : barevné ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-244-4432-1 (brožováno)
Ostatní odborné publikace
Adresář poskytovatelů rané intervence v ČR
Obsahuje bibliografii na stranách 269-274 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
Popsáno podle dotisku
001479714
Obsah // 1 Úvod...7 // 2 Raná intervence jako speciálněpedagogická disciplína...9 // 1.2 Historie, vývoj a směřování rané intervence...10 // 3 Institucionální péče v ČR...19 // 3.1 Současný systém institucionální péče...20 // 3.1.1 Kojenecké ústavy, dětské domovy, dětská centra...20 // 3.1.2 Jesle...23 // 3.1.3 Mateřské školy...24 // 3.1.4 Dětské domovy - školská zařízení...25 // 3.1.5 Domovy osoby se zdravotním postižením...26 // 3.1.6 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc...26 // 4 Institucionální péče o děti v raném a předškolním věku // ve vybraných zemích Evropy ...29 // 4.irystém péče a výchova dětí raného věku ve Finsku...31 // 4.2 Systém péče a vzdělávání dětí raného věku ve Francii...33 // 4.2.1 Střediska kolektivní péče...33 // 4.2.2 Mateřské školy...34 // 4.3 Systém péče a vzdělávání dětí raného věku v Itálii...35 // 4.3.1 Jesle...35 // 4.3.2 Mateřská škola...36 // 4.4 Systém péče a vzdělávání dětí raného věku v Polsku...37 // 4.4.1 Jesle, dětské kluby...38 // 4.4.2 Mateřská škola...38 // 4.5 Systém péče a vzdělávání dětí raného věku na Slovensku...40 // 4.5.1 Jesle, mateřská a dětská centra...40 // 4.5.2 Mateřská škola...40 // 4.5.3 Kojenecké ústavy a dětské domovy // pro děti raného věku...41 // 4.6 Systém péče a vzdělávání dětí raného věku v Německu...44 // 4.7 Systém péče a vzdělávání dětí raného
věku v USA...47 // 5 Nejdůležitější znaky ontogeneze intaktního dítěte v raném věku... 51 // 5.1 Novorozenecké období...51 // 5.2 Kojenecké období...52 // 5.3 Batolecí období...53 // 6 Nejdůležitější znaky vývoje dítěte se zdravotním postižením // v raném věku...55 // 6.1 Terminologické vymezení...55 // 6.2 Etiologie...56 // 6.3 Vývoj dítěte s vrozeným postižením...59 // 7 Rodina 61 // 7.1 Dítě se zdravotním postižením a rodina...72 // 7.1.1 Specifika požadavků na rodiny dětí // se sluchovým postižením...75 // 7.2 Rodina v pojetí dětských nositelů sluchového postižení .79 // 7.3 Cíle a úkoly psychologické podpory rodinám // s dítětem se sluchovým postižením...84 // 7.4 Rodina jako centrum bezpečí a jistoty - resilience v rodině... 85 // 7.5 Čas jako významný faktor resilience ...90 // 7.6 Zapojení prarodičů do péče o dítě se zdravotním postižením. 93 // 7.7 Zapojení sourozenců do péče o dítě // se zdravotním postižením...98 // 8 Komunikace rodiče - odborníci...105 // 9 Dítě se zdravotním postižením a státní správa...111 // 10 Dítě se zdravotním posižením a rodiče v závažných situacích.121 // 11 Mateřské kompetence a jejich úroveň...137 // Závěr...200 // 12 Čas jako faktor podporující resilienci v rodině...203 // Závěr...208 // 13 Vybrané aspekty výzkumu kvality života dětí // s retinopatií nedonošených...209 // Shrnutí...238 // 14 Determinanty úspěchu/neúspěchu
speciálněpedagogické // podpory...239 // 14.1 Uvedení do problematiky...239 // 14.2 Metodologický design...241 // 14.3 Popis a interpretace získaných dat...241 // 14.4 Diskuse ? výsledkům...259 // 14.5 Shrnutí...268 // 15 Použitá a citovaná literatura...269 // Příloha 1 Poskytovatelé rané intervence v ČR...275 // Abstract. // 283
(OCoLC)923587940
cnb002729192

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC