Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vydání
Praha : Raabe, [2019]
154 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7496-422-0 (brožováno)
Školní zralost ; 5
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
001479783
Obsah // Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v praxi // mateřské školy...11 // Mgr. Ilona Hulínová-Mihalcová // První zkušenosti se vzděláváním dětí s SVP // v MŠ „Škola hrou" Milánská...11 // Pokračování v podpoře dětí s SVP...14 // Předškolák s SVP v běžné třídě ...17 // Jana Boháčová // Zjištění SVP...17 // Jednání s rodiči...20 // Organizace práce učitele a asistenta pedagoga...21 // Pomůcky pro zapojení dítěte s SVP do běžné třídy...25 // Spolupráce s odborníky... 28 // Shrnutí - dítě s SVP v běžné třídě...29 // Předškolák ve speciální třídě MŠ...31 // Eva Neumannová // Speciální třída v MŠ ...31 // Příklady dobré praxe ...33 // Možnosti ve speciálních třídách MŠ...43 // Dítě s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole ...47 // Mgr. Kateřina Konvalinová // Něco málo ze statistických údajů MŠMT ...47 // Co může pedagog udělat ještě před příchodem dítěte s OMJ?...49 // Dítě s OMJ nastoupilodo MŠ - adaptace je třeba...52 // Jazyková podpora dítěte s OMJ v MŠ ...54 // V běžném dni MŠ...54 // Individuální podpora v MŠ...55 // Nej častější problémy...56 // Pomůcky a hry...57 // Literatura...58 // Příloha...59 // Příprava předškoláka na čtení ...61 // Mgr. Karolína |arešová // Předčtenářská gramotnost...61 // Předčtenářská gramotnost a RVP PV...62 // Trénink jazykových schopností podle Elkonina ...64
Trénink fonematického uvědomování v MŠ "Škola hrou" Milánská.65 // Literatura...70 // Příprava předškoláka na psaní...71 // Mgr. Kateřina Konvalinová // Aktivity a pomůckypro rozvoj motoriky...71 // Kreslení, malování ...72 // Modelování ...72 // Zapínání...72 // Navlékání...74 // Převlékání...75 // Vkládání předmětů...76 // Šroubování ...77 // Pinzety, kolíčky, kapátka...77 // Geoboard...80 // Prstové cvičení...81 // Stříhání...82 // Grafomotorické listy...83 // Způsob spolupráce s rodiči předškoláků...85 // Mgr. Ilona Hulínová-Mihalcová // Příklad dobré praxe ...85 // Předškolák s SVP součástí školního vzdělávacího programu ...87 // Sledování a individuální příprava předškoláka s SVP...88 // Doporučení odborné péče ...89 // Konzultace s rodiči ...90 // Besedy s rodiči...91 // Příloha č. 1...93 // Příloha č. 2...94 // Příloha č. 3...95 // Příloha č. 4...97 // Příloha č. 5...98 // Poradenské služby pro rodiče předškolních dětí ve školském // vzdělávacím systému...99 // Mgr. Karolína Jarešová // Školská poradenská zařízení...99 // Spolupráce speciálně pedagogického centra a mateřské školy.100 // Podpora dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí // v Předškolním klubu Amálka...105 // Mgr. Aleš Jirásek // Spolupráce s dítětem...106 // Individuální práce s dítětem...107 // Doporučení pro práci s dětmi...109 // Spolupráce
s rodinou dítěte...111 // Formy spolupráce s rodiči ...112 // Spolupráce s ostatními aktéry předškolního vzdělávání ve městě ... 118 // Spolupráce s MŠ...119 // Závěr...121 // Literatura...122 // Aplikace WELCOME IDEA: dítě s SVP v centru pozornosti ...125 // PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D., // Mgr. Jana Šámalová // Představení projektu a jeho výstupů...125 // Projekt WELCOME a jeho cíle...125 // Projektové výstupy...126 // Aplikace WELCOME IDEA ...130 // Využití aplikace při vzdělávací činnosti v MŠ ...130 // Struktura aplikace WELCOME IDEA a její funkcionalita...131 // Oblasti ...133 // Screening...135 // Aktivity...139 // Teorie...149 // Videa ...150 // Doporučení pro práci pedagogů a dětí s aplikací // WELCOME IDEA...151 // Závěr...153
cnb003118919

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC