Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Vydání první
Praha : Portál, 2019
207 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1523-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 201-207
V publikaci se prolínají pohledy odborníků různých profesí (od etopedů, psychologů, sociálních pracovníků až po psychiatry a právníky) na problematiku rozličných příčin, projevů a důsledků rizikového a problémového chování, ADHD i tzv. poruch chování. Kniha je obohacena řadou kazuistik a příkladů z praxe, které napomohou porozumění problémovému chování..
001479843
Obsah // Prolog... // Úvod... // KAPITOLA i // Cestou příběhu... // Adamův příběh - Trpělivost... // Rodinný kontext... // Osobní vývoj... // Školní kontext... // Popis problému ... // Komentáře... // Barbořin příběh - Uspokojování základních psychických potřeb .. // Rodinný kontext... // Osobní vývoj... // Školní kontext... // Popis problému... // Komentáře... // Cyrilův příběh - Potřeba jasně stanovených hranic a dodržování // pravidel... // Rodinný kontext... // Osobní vývoj... // Školní kontext... // Popis problému... // Komentáře... // Davidův příběh - Potřeba pevných hranic, stability a neutuchající // trpělivosti... // Rodinný kontext... // Komentáře... // -9 // •15 // .19 // 20 // 20 // .21 // .22 // .23 // .25 // 33 // 33 // 34 // 34 // 35 // 37 // 44 // 44 // 44 // 45 // 46 // 47 // 54 // 54 // 57 // DĚTI A PROBLÉMY V CHOVÁNÍ // KAPITOLA 2 // Problémy v chování u dětí - terminologické vymezení...63 // Míra subjektivity v hodnocení projevů chování...63 // Kritický úhel pohledu na termín „porucha chování“...65 // Problémové chování a poruchy chování...66 // Chování nerespektující sociální normy...67 // Neschopnost udržovat přijatelné sociální vztahy...67 // Agresivita coby rys osobnosti // nebo chování...68 // Vymezení poruch chování a jejich klasifikace...69 // Příčiny vzniku problémového chování a poruch chování... 73 // Biologické faktory...74
// Genetické faktory...75 // Psychologické faktory...76 // Sociální faktory...78 // Diagnostická kritéria poruch chování...80 // Projevy problémového chování ve školském kontextu ...84 // Projevy problémového chování a poruch chování...89 // Projevy verbální a fyzické agrese...94 // KAPITOLA 3 // Hyperkinetické poruchy či poruchy pozornosti s hyperaktivitou...101 // Terminologické vymezení...102 // Dělení ADHD...104 // Základní symptomy hyperkinetické poruchy ...106 // Poruchy kognitivních funkcí (Malá in Hort a kol., 2000)...106 // Poruchy motoricko-percepční...107 // Porucha emocí a afektů...107 // Impulzivita...107 // Sociální nepřizpůsobivost (Malá in Hort a kol., 2000)...108 // Nejčastější komorbidita...108 // 6 // OBSAH // Příčiny vzniku ADHD...109 // Příčiny vzniku hyperaktivity...109 // Příčiny vzniku poruchy pozornosti...110 // Projevy ADHD ve vývojových etapách...110 // Dítě školního věku s ADHD...111 // Období adolescence...125 // Projevy ADHD v rané dospělosti...127 // KAPITOLA 4 // Možnosti intervence u dětí s projevy problémového chování...129 // Možnosti intervence u dítěte s projevy problémového chování // v podmínkách školy...130 // Teoretická východiska vymezení fenoménu kázně...130 // Přístupy ? žákům s nežádoucími projevy chování...133 // Supervize a mentoring ve školách...154 // Školní poradenské pracoviště...158 // Možnosti intervence u dítěte s
poruchou chování v podmínkách // školského poradenského zařízení...160 // Dynamický přístup ? diagnostice...162 // Středisko výchovné péče...163 // Ambulantní oddělení...164 // Pobytové oddělení...165 // Silné a slabé stránky středisek...167 // Perspektivy rozvoje středisek...168 // Spolupráce a komunikace s rodiči...168 // Komunikace a vztah...169 // Podpora školní úspěšnosti dětí s projevy problémového chování.169 // Projevy problémového chování a možnosti intervence...170 // Hyperaktivita a hypoaktivita...170 // Impulzivita...171 // Pozornost...172 // 7 // Intervenční programy ...173 // Program Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina - // Možnost zvyšování potenciálu dítěte...174 // Intervenční program zaměřený na rozvoj sociálních dovedností...i92 Výuka emočních a sociálních dovedností podle projektu PATHS ...194 Program „8 kroků ? lepšímu chování“...196 // Závěr...197 // Epilog...199 // Literatura...201

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC