Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Maxdorf, [2019]
406 stran : ilustrace (některé barevné) ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-7345-613-9 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001479880
OBSAH // Předmluva // 7 // j ODDÍL I HISTORIE TUBERKULÓZY // 1 História tuberkulózy a boja proti nej... 15 // Ivan Solovič // 2 Z historie léčby tuberkulózy v českých zemích...18 // Stanislav Kos // 2.1 Důležité osobnosti boje proti tuberkulóze v českých zemích.20 // 3 Z histórie liečby tuberkulózy na Slovensku...22 // Ivan Solovič // 3.1 Úvod...22 // 3.2 Etapy liečby tuberkulózy na Slovensku...23 // 3.3 Osobnosti slovenskej ftizeológie...24 // I ODDÍL II ETIOPATOGENEZE, PATOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE TUBERKULÓZY // 4 Etiologia tuberkulózy, mykobaktérie...29 // Ivan Solovič // 4.1 Taxonómia a popis rodu...29 // 4.2 Nutričné požiadavky a rast...29 // 4.3 Odolnosť voči fyzikálnym a chemickým vplyvom...29 // 4.4 Miesto výskytu...30 // 4.5 Klasifikácia, vlastnosti, rozdelenie mykobaktérií...30 // 4.6 Virulencia...34 // 4.7 Patogenita...34 // 4.8 Epidemiológia...34 // 5 Patogenéza a imunologický podklad tuberkulózy...35 // Ivan Solovič // 5.1 Imunitná odpoveď pri tuberkulóznej infekcii...35 // 5.2 Tvorba granulomu...36 // 6 Patologie tuberkulózy...38 // Radoslav Matěj // 6.1 Granulomy...38 // 6.2 Klinicko-patologické projevy tuberkulózy...39 // 6.3 Netuberkulózní mykobakteriózy...43 // 6.4 Morfologické metody detekce Mycobacterium spp...43 // 6.5 Molekulárně-genetické metody detekce Mycobacterium spp...45 // 7 Epidemiologie tuberkulózy...46 // 7.1 Epidemiológia tuberkulózy vo svete - Smerovanie // k eliminácii tuberkulózy...46
// Ivan Solovič // 7.2 Epidemiologie tuberkulózy v České republice...48 // Jiří Wallenfels // 7.3 Aktuálna situácia v tuberkulóze na Slovensku...50 // Ivan Solovič // 7.4 Hygienicko-epidemiologický dohled nad tuberkulózou...50 // Jiří Wallenfels // J ODDÍL III KLINICKÝ OBRAZ A DIAGNOSTIKA TUBERKULÓZY // 8 Klinický obraz tuberkulózy a její formy 63 10 Radiologia tuberkulózy 68 // Emília Kopecká, Ivan Solovič Monika Mravcova, Robert Holečko // 9 Vyšetřovací metody - přehled 66 ? Vyšetrovacie modality 68 // Ivana Hricíková 10.2 Pľúcna tuberkulóza 71 // 10.3 Extrapulmonárna tuberkulóza 84 // TUBERKULÓZA VE FAKTECH I OBRAZECH // 11 Mikrobiologické vyšetrenie 101 13 Invazivní vyšetřovací metody 116 // Igor Porvazník 13.1 Bronchoskopie a pleurální punkce 116 // 11.1 Mikrobiologická diagnostika 101 Luděk Stehlík // 11.2 Molekulárne metody v mykobakteriológii 106 13.2 Chirurgická diagnostika tuberkulózy plic a pleury 120 // 12 Latentná tuberkulózna infekcia Ivan Kocan Ill Vladislav Hytych, Alice Tašková // j ODDÍL IV MIMOPLICNÍ TUBERKULÓZA // 14 Mimopľúcne tuberkulózy 127 14.5 Kostná tuberkulóza 148 // 14.1 Tuberkulózne pleuritídy 127 Alexander Dančík // Ivan Solovič 14.6 Tuberkulóza centrálneho nervového systému 156 // 14.2 Tuberkulóza lymfatických uzlin 135 Ivan Solovič // Martina Miškovská, Peter Ferenc 14.7 Tuberkulóza kůže 160 // 14.3 Urogenitální tuberkulóza 138 Martina Vašáková
// Roman Zachoval 14.8 Tuberkulóza oka 163 // 14.4 Tuberkulóza ženských pohlavných orgánov Ivan Solovič, Adnan Saade 147 Jarmila Fabiánová // I ODDÍL V KOMPLEXNÍ LÉČBA TUBERKULÓZY // 15 Léčba tuberkulózy .175 17 Problematika vakcinace proti tuberkulóze 240 // 15.1 Zásady liečby tuberkulózy, liečebné režimy .175 17.1 BCG vakcinace ve svété 240 // Ivan Solovič, Igor Porvazník Jiří Wallenfels // 15.2 Medikamentózna liečba .176 17.2 Systém vakcinace v České republice 242 // Igor Porvazník, Pavlína Dobá ková, Ivana Hricíková, Jiří Wallenfels // Martina Vašáková, Emília Kopecká, Ivan Solovič, Jiří Wallenfels 17.3 Systém BCG vakcinácie na Slovensku 243 // 15.3 Chirurgická liečba .195 Eva Nevická, Klára Frecerová, Martina Miškovská // Adrian (Sarchar, Jozef Muri, Dalibor Piovami, Alžbeta 17.4 Politika BCG vakcinace ve svété 246 // . Crussmannová, Vladislav Hytych, Alice Tašková Jiří Wallenfels // 15.4 Doplňková léčebná opatření Tamara Starnovská, Šárka Novotná, Lukáš Kober .210 18 Problematika intenzivní péče o tuberkulózního pacienta 247 // 16 Ošetřovatelská péče u pacientů s tuberkulózou .219 Peter Palúch // 16.1 Princípy ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov s tuberkulózou Jana Švecová, Ivan Solovič .219 19 Pacient s aktivní plieni tuberkulózou z hlediska anesteziologa Petr Kümmel, Zuzana Pytak 251 // 16.2 Rola sestry v iniciálnej a pokračujúcej fáze liečby
tuberkulózy.. .227 // Lukáš Kober // 16.3 Specifika ošetřovatelské péče o pacienty // s multirezistentní tuberkulózou... // Hana Dvořáková // 235 // OBSAH // j ODDÍL VI TUBERKULÓZA U DĚTÍ A V TĚHOTENSTVÍ // 20 Tuberkulóza u detí 255 21 Tuberkulóza a tehotenstvo 269 // Martina Miškovská, Peter Ferenc Eva Nevická, Klára Frecerová // 20.1 Klinický priebeh a obraz ochorenia 256 21.1 Kongenitálna tuberkulóza 269 // 20.2 Diagnostika 259 21.2 Tuberkulóza a tehotenstvo 271 // 20.3 Diferenciálna diagnostika 264 21.3 Dojčenie matiek s tuberkulózou 272 // 20.4 Liečba 266 // 20.5 Prevencia 267 // ODDÍL VII NETUBERKULÓZNÍ MYKOBAKTERIÓZY // 22 Netuberkulózní mykobakteriózy 277 23 Tuberkulóza a netuberkulózne // Ivana Hricíková mykobakteriózy a HIV/AIDS koinfekcia // 22.1 Klasifikace NTM a klinicko-radiologických syndromů 277 Ivan Solovič, Jana Kotuláková // 22.2 Specifika vyšetření pacientů s NTM 278 // 22.3 Specifika léčby NTM 281 // ODDÍL Vlil LEGISLATIVA A DOPORUČENÉ POSTUPY // 24 Legislativní opatření týkající se boje proti šíření tuberkulózni infekce a prevence tuberkulózni infekce v ČR // Doporučené postupy v boji proti tuberkulóze v ČR...289 // Vítězslav Kolek, Sylvie Kvašová, Jiří Wallenfels // 24.1 Definice tuberkulózy a protiepidemická opatření...289 // 24.2 Izolace nemocných...290 // 24.3 Očkování BCG...291 // 24.4 Povinné hlášení tuberkulózy...293 // 24.5 Dispenzární péče...293
// 24.6 Aktivní vyhledávání tuberkulózy ve vybraných // skupinách populace ve vyšším riziku...293 // 24.7 Doporučené postupy ČPFS ČLS JEP týkající se tuberkulózy...294 // 25 Legislativní opatření týkající se boje proti šíření tuberkulózni infekce a prevence tuberkulózni infekce v SR // Metodické odporúčania v boji proti tuberkulóze v SR...296 // Ivan Solovič // 26 Legislativní opatření týkající se boje proti šíření tuberkulózni infekce a prevence tuberkulózni infekce ve světě // Tuberkulóza a letecká doprava...318 // Ivan Solovič // [ ODDÍL IX KAZUISTIKY // 27 Akutní miliární tuberkulóza u kojence...323 // Klára Doležalová, Karel Křepela // 28 Multirezistentní tuberkulóza - // farmakoterapie v kombinaci s chirurgickou terapií...328 // Ivana Hricíková, Emília Kopecká, Martina Vašáková // 29 Tři případy tuberkulózni meningitidy u dětí // V ČR po 20 letech...331 // Tamara tibetová, Karel Křepela // 30 Plieni tuberkulóza ve třech generacích jedné rodiny .338 // Karolína Doležalová, Karel Křepela // 31 Tuberkulóza pobřišnice u čtrnáctileté dívky...341 // Karolína Doležalová, Karel Křepela // 32 Mimoplicní tuberkulóza - izolovaná // tuberkulóza prsu...343 // Ivana Hricíková, Veronika Polcová, Martina Vašáková // 33 Tuberkulóza plic imitující nádorové postižení plic...346 // Stanislav Losse // TUBERKULÓZA VE FAKTECH I OBRAZECH // 34 Tuberkulóza krčních a nitrohrudních
uzlin // imitující tumor jícnu...349 // Stanislav Losse // 35 Hemoptýza jako první příznak tuberkulózy plic...353 // Stanislav Losse // 36 Tuberkulóza hýždě v terénu nádoru kůže...355 // Stanislav Losse // 37 Tuberkulóza plic, mediastinálních uzlin, // páteře a urologická...359 // Stanislav Losse // j ODDÍL X PŘÍLOHA // Štandardy Európskej únie pre liečbu tuberkulózy...375 // Ivan Solovič // 38 Netuberkulózna mykobakterióza v detskom veku...363 // Peter Ferenc, Martina Miškovská // 39 Miliárna tuberkulóza v detskom veku // postihujúca viacero orgánových systémov...365 // Peter Ferenc, Martina Miškovská // 40 Artikulárna tuberkulóza v detskom veku...368 // Peter Ferenc, Martina Miškovská, Juraj Popluhár // 41 Urogenitální tuberkulóza...371 // Roman Zachoval // Přehled použitých zkratek...392 // Seznam obrázků...394 // Medailonky autorů...400 // Rejstřík // 403
cnb003130898

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC