Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
První vydání
Praha : Grada Publishing, 2019
220 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-271-2241-7 (brožováno)
Průvodce
Obsahuje rejstřík
001480441
Obsah // Předmluva...13 // Úvod...15 // 1.1 Soubory tvořící webové stránky...15 // - 1.2 Postup při tvorbě webových stránek...16 // 1.3 Struktura webu a názvy souborů...16 // 1.4 Publikování webu...17 // 1.5 Kopírování souborů na webový server...17 // 2 Tvorba kódu HTML...19 // 2.1 Elementy jazyka HTML...19 // 2.1.1 Struktura souboru HTML...21 // 2.2 Tvorba textu...23 // 2.2.1 Odstavce...24 // 2.2.2 Pevná mezera a další entity...25 // 2.2.3 Rozklikávací text...26 // 2.2.4 Změna vzhledu písma...26 // 2.2.5 Nadpisy...27 // 2.2.6 Kopírování textu z Wordu...27 // 2.3 Tvorba seznamů...28 // 2.3.1 Seznamy s odrážkami...28 // 2.3.2 Číslované seznamy...29 // 2.3.3 Víceúrovňové seznamy...30 // 2.3.4 Kopírování seznamu z Wordu...30 // 2.3.5 Definiční seznamy...30 // 2.4 Obrázky, multimédia a grafické efekty...31 // 2.4.1 Obrázek v samostatném odstavci...32 // 2.4.2 Umístění obrázku do odstavce s textem...33 // 2.4.3 Obrázek v elementu <figure>...34 // 2.4.4 Videoklipy...34 // 2.4.5 Audio (zvukový klip)...35 // 2.4.6 Vodorovná čára...36 // 2.4.7 Běžící nápis...36 // 2.5 Hypertextové odkazy...38 // 2.5.1 Odkaz na jinou stránku ve stejném webu...38 // 2.5.2 Odkaz na obrázek...39 // 2.5.3 Odkaz na jiný soubor...39 // 2.5.4 Odkaz na videoklip...39 // 2.5.5 Odkaz na adresu elektronické pošty...40 // 2.5.6 Odkaz na jiný web...40 // 2.5.7 Práce se záložkami...40 // 2.5.8 Hypertextový odkaz z obrázku...41 // 2.5.9 Obrázková
mapa...41 // 2.5.10 Odkaz v rámečku...42 // 2.6 Tvorba tabulek...43 // 2.6.1 Struktura tabulky...43 // 2.6.2 Orámování a umístění tabulky...43 // 2.6.3 Výška a šířka...44 // 2.6.4 Písmo...44 // 2.6.5 Vodorovné a svislé zarovnání...45 // 2.6.6 Nadpis tabulky...45 // 2.6.7 Barvy rámečků a pozadí...45 // 2.6.8 Slučování buněk...46 // 2.6.9 Rozšířené možnosti orámování v tabulce...46 // 2.6.10 Formátování celého sloupce...48 // 2.7 Formuláře pro zadávání dat...49 // 2.7.1 Element pro tvorbu formuláře...49 // 2.7.2 Tvorba příkazových tlačítek...50 // 2.7.3 Popisky...50 // 2.7.4 Textová políčka...50 // 2.7.5 Volby...52 // 2.7.6 Výběr pomocí tlačítka...52 // 2.7.7 Textové okénko...53 // 2.7.8 Seznamy...53 // 2.7.9 Skupina prvků...54 // Kaskádové styly...56 // 3.1 Použití stylů na webové stránce...56 // 3.1.1 Tabulky kaskádových stylů...56 // 3.1.2 Vnořené styly...57 // 3.1.3 Externí styly...57 // 3.1.4 Selektory a jejich použití...57 // 3.1.5 Pravidla pro psaní stylů...59 // 3.1.6 Dědičnost a hierarchie stylů... 59 // 3.1.7 Slučování stylů, konflikty, chyby a výběr pravidel...60 // 3.1.8 Pseudotřídy...60 // 3.1.9 Jednotky, používané ve stylech...61 // 3.1.10 Zadání barev a obrázků...61 // 3.2 Formátování textu... 62 // 3.2.1 Typ a velikost písma...L2 // 3.2.2 Zvýraznění písma...62 // 3.2.3 Barva a stín písma... 62 // 3.2.4 Další možnosti pro vzhled písma...62 // 3.2.5 Úprava
textu...63 // 3.2.6 Vzdálenosti v textu...63 // 3.2.7 První písmeno v odstavci...64 // 3.3 Formátování odstavce...64 // 3.3.1 Zarovnání textu a šířka textu...64 // 3.3.2 Orámování odstavce...65 // 3.3.3 Další možnosti rámečků...66 // 3.3.4 Okraje odstavce...66 // 3.3.5 Pozadí odstavce...67 // 3.3.6 Stínování odstavce...67 // 3.3.7 Dělení textu do sloupců...68 // 3.3.8 Zalamování textu v odstavci...68 // 3.4 Formátování hypertextových odkazů, seznamů a obrázků...69 // 3.4.1 Formátování hypertextových odkazů...69 // 3.4.2 Nastavení odrážek a číslování...69 // 3.4.3 Odrážky vytvořené obrázkem...70 // 3.4.4 Formátování víceúrovňových seznamů...70 // 3.4.5 Formátování obrázků...71 // 3.5 Formátování tabulek...71 // 3.5.1 Nastavení písma...71 // 3.5.2 Šířka...71 // 3.5.3 Zarovnání...72 // 3.5.4 Odsazení...72 // 3.5.5 Orámování buněk...73 // 3.5.6 Pozadí a stínování...73 // 3.5.7 Formátování celého sloupce najednou...74 // 3.6 Práce s bloky...74 // 3.6.1 Zobrazení bloků...74 // 3.6.2 Rozměry a přetékání bloků...75 // 3.6.3 Umístění bloků...75 // 3.6.4 Obtékání bloků...75 // 3.7 Praktické použití bloků...77 // 3.7.1 Tři různě umístěné bloky...77 // 3.7.2 Obtékaný text...77 // 3.7.3 Obtékané první písmeno v odstavci...78 // 3.7.4 Text s obtékanými obrázky...78 // 3.7.5 Dva sloupce vedle sebe...78 // 3.7.6 Tri sloupce stejné šířky s pevným obsahem...79 // 3.7.7 Hlavička,
patička, okraje...80 // 3.7.8 Kartičky...80 // 3.7.9 Galerie fotografií...81 // 3.8 Tvorba nabídek...82 // 3.8.1 Tlačítka pod sebou...82 // 3.8.2 Tlačítka vedle sebe...82 // 3.8.3 Nabídkový panel...82 // 3.8.4 Záložky...83 // 3.9 Tvorba vrstev...84 // 3.9.1 Obrázek na pozadí...84 // 3.9.2 Vrstvení bloků...85 // 3.10 Formátování formulářů...86 // 3.10.1 Formátování formuláře...86 // 3.10.2 Popisky ve formuláři...87 // 3.10.3 Formátování tlačítek...87 // 3.10.4 Formátování seznamů...87 // 3.10.5 Formátování elementu <textarea>...88 // 3.10.6 Formátování skupiny elementů...88 // 3.10.7 Formátování legendy...88 // 3.11 Přehled formátovacích atributů...89 // 4 Databázový systém MySQL...91 // 4.1 Vytvoření nové tabulky a její struktura...93 // 4.1.1 Vytvoření nové tabulky...93 // 4.1.2 Tvorba názvů...94 // 4.1.3 Úložiště tabulek...94 // 4.1.4 Textové typy polí...94 // 4.1.5 Celočíselné typy polí...95 // 4.1.6 Číselné typy s desetinnou čárkou...95 // 4.1.7 Typy pro kalendářní data...95 // 4.1.8 Speciální typy polí...95 // 4.1.9 Primární klíč a další indexy...96 // 4.1.10 Změna ve struktuře tabulky...96 // 4.1.11 Seznam indexů...97 // 4.1.12 Relace mezi tabulkami... 97 // 4.1.13 Hodnota Null...98 // 4.1.14 Automatické číslo (Autoincrement)...99 // 4.1.15 Výchozí hodnoty u nového záznamu...99 // 4.2 Práce s tabulkami...99 // 4.2.1 Další akce s tabulkami...100 // 4.3 Jednoduchý příkaz
SELECT...100 // 4.3.1 Základní části příkazu SELECT...101 // 4.3.2 Označení sloupce v dotazu...101 // 4.3.3 Výběr jedinečných hodnot... 101 // 4.3.4 Omezení počtu zobrazených řádků...102 // 4.3.5 Razení v dotazu...102 // 4.3.6 Výběr nejmenších a nejvyšších hodnot...102 // 4.3.7 Tvorba pohledů...103 // 4.4 Filtrace...104 // 4.4.1 Negace výrazu...104 // 4.4.2 Logické a nulové hodnoty...105 // 4.4.3 Kombinace výrazů v podmínce...105 // 4.4.4 Filtrace podle rozsahu...106 // 4.4.5 Filtrace podle seznamu... 106 // 4.4.6 Filtrace podle části textu...106 // 4.4.7 Fu I Itextová fi It race...107 // 4.4.8 Využití více polí při filtraci...107 // 4.5 Využití regulárních výrazů...108 // 4.5.1 Použití regulárního výrazu ve filtru...109 // 4.5.2 Text na začátku a na konci...109 // 4.5.3 Seznam znaků...109 // 4.5.4 Zástupný symbol...110 // 4.5.5 Opakování...110 // 4.5.6 Výskyt zástupných znaků ve filtrovaném textu...110 // 4.5.7 Kvantifikátory...110 // 4.5.8 Kontrola e-mailové adresy...111 // 4.6 Výpočty a standardní funkce...112 // 4.6.1 Podmíněný výpočet...112 // 4.6.2 Ošetření hodnoty NULL...113 // 4.6.3 Matematické funkce...113 // 4.6.4 Výrazy s hodnotami kalendářního data...113 // 4.6.5 Práce s textovými hodnotami...114 // 4.7 Spojování více tabulek...117 // 4.7.1 Vnitřní spojení dvou tabulek...117 // 4.7.2 Spojení více tabulek...118 // 4.7.3 Vypočtené sloupce...118 // 4.7.4 Filtrace a řazení...119
// 4.7.5 Vnější spojení...119 // 4.8 Sjednocovací dotazy...120 // 4.8.1 Filtrace a řazení ve sjednocovacím dotazu...121 // 4.8.2 Plné spojení mezi tabulkami...121 // 4.9 Tvorba souhrnů...122 // 4.9.1 Seskupování...122 // 4.9.2 Agregační funkce...122 // 4.9.3 Použití funkce COUNT...123 // 4.9.4 Celkový souhrn na konci dotazu...123 // 4.9.5 Seskupení záznamů bez agregačního výpočtu...123 // 4.9.6 Razení...124 // 4.9.7 Filtrace...124 // 4.9.8 Vypočtené sloupce...125 // 4.9.9 Vnitřní spojení tabulek v dotazu se seskupením...126 // 4.9.10 Vnější spojení tabulek v dotazu se seskupením...126 // 4.10 Poddotazy...127 // 4.10.1 Skalární poddotazy...128 // 4.10.2 Sloupcové poddotazy...128 // 4.11 Akční dotazy...130 // 4.11.1 Vkládání záznamů do tabulky...130 // 4.11.2 Přepis záznamů v tabulce...131 // 4.11.3 Odstraňování záznamů v tabulce...132 // 4.12 Údržba databáze...132 // 4.12.1 Archivace a obnova dat...132 // 4.12.2 Export dat do Excelu...133 // 4.12.3 Import dat z Excelu...134 // 4.13 Tvorba vlastních funkcí...136 // 4.13.1 Tvorba kódu...136 // 4.13.2 Psaní kódu...137 // 4.13.3 Příklady kódu...138 // 5 Úvod do JavaScriptu...mo // 5.1 Základy jazyka...140 // 5.1.1 Použití proměnných...141 // 5.1.2 Tvorba vzorců...142 // 5.1.3 Výstup výsledků na webovou stránku...142 // 5.1.4 Podmíněné provádění příkazů...142 // 5.1.5 Podmínečný výraz...144 // 5.1.6 Přepínač...144 // 5.1.7 Nepřímý výraz...145
// 5.1.8 Psaní vlastních funkcí...145 // 5.2 Dialogová okna JavaScriptu...147 // 5.2.1 Zpráva na obrazovce... 147 // 5.2.2 Vstup z klávesnice... 147 // 5.2.3 Kontrolní dotaz...148 // 5.3 Práce s poli a cykly...148 // 5.3.1 Tvorba pole...149 // 5.3.2 Cyklus s konečným počtem kroků...149 // 5.3.3 Cyklus s neznámým počtem kroků...150 // 5.3.4 Zjištění počtu prvků pole - vlastnost length...151 // 5.3.5 Hlavní metody pro práci s polem...151 // 5.3.6 Pole jako návratová hodnota funkce...152 // 5.4 Práce s texty...153 // 5.4.1 Slučování textových a číselných hodnot...153 // 5.4.2 Délka textu...153 // 5.4.3 Úpravy textů...153 // 5.4.4 Vyjímání části textového řetězce...154 // 5.4.5 Hledání a nahrazování...154 // 5.4.6 Rozdělování a slučování textu...155 // 5.4.7 Použití regulárních výrazů v JavaScriptu...156 // 5.5 Práce s kalendářním datem a časem...157 // 5.5.1 Tvorba objektu pro datum a čas...157 // 5.5.2 Převod kalendářní a časové hodnoty na text...158 // 5.5.3 Převod kalendářní a časové hodnoty na číslo...158 // 5.5.4 Změna kalendářního data a času...158 // 5.6 Události a časování...160 // 5.6.1 Spojení skriptu s událostí...160 // 5.6.2 Události myši...160 // 5.6.3 Události stránky...161 // 5.6.4 Časování...162 // 5.7 Otvírání oken...162 // 5.7.1 Metoda open...162 // 5.7.2 Další možnosti metody open...163 // 5.7.3 Zavření vytvořeného okna...164 // 5.7.4 Spuštění metody
open...164 // 5.8 Práce s cookies...165 // 5.8.1 Čtení cookies... ...165 // 5.8.2 Tvorba cookie...165 // 5.8.3 Odstranění cookie...166 // 5.9 Práce s obrázky...166 // 5.9.1 Nastavení odkazu na obrázek...166 // 5.9.2 Využití kolekce images pro záměnu obrázku...167 // 5.9.3 Dynamické orámování obrázku...167 // 5.9.4 Preload obrázku...168 // 5.10 Kód ve formuláři...169 // 5.10.1 Využití prvku button...169 // 5.10.2 Identifikace formuláře a jeho prvků...169 // 5.10.3 Načtení hodnot z formuláře do JavaScriptu...170 // 5.10.4 Hodnoty ze seznamů...171 // 5.10.5 Manipulace s prvky na formuláři...172 // 5.10.6 Události formuláře...173 // 5.10.7 Funkce pro kontrolu údajů ve formuláři...174 // 5.10.8 Kontrola kalendářních údajů...175 // 5.11 Dynamické nastavení vzhledu stránky...176 // 5.11.1 Změna pozadí stránky...176 // 5.11.2 Využití objektu style...176 // 5.11.3 Využití objektu style v událostech na stránce...177 // 5.11.4 Využití objektu style ve formuláři...178 // 6 Úvod do jazyka PHP...179 // 6.1 Tvorba kódu...179 // 6.1.1 Komentáře...180 // 6.1.2 Syntaktická pravidla...180 // 6.1.3 Výstu pna obrazovku...180 // 6.1.4 Ukončení kódu...181 // 6. Programové konstrukce...182 // 6.2.1 Přiřazování hodnot...182 // 6.2.2 Konstanty...182 // 6.2.3 Podmíněné příkazy...183 // 6.2.4 Podmínky a logické výrazy...183 // 6.2.5 Logická hodnota, vrácená dosazovacím příkazem...184 // 6.2.6 Podmíněný výraz...184
// 6.2.7 Přepínač...184 // 6.2.8 Cyklus se známým počtem kroků...185 // 6.2.9 Cyklus s neznámým počtem kroků...186 // 6.3 Použití funkcí...186 // 6.3.1 Matematické funkce...186 // 6.3.2 Tvorba vlastních funkcí...187 // 6.3.3 Umístěnívlastnífunkce vkódu PHP...188 // 6.4 Práce s poli...188 // 6.4.1 Naplnění pole hodnotami...188 // 6.4.2 Cyklus pro prvky pole...189 // 6.4.3 Pole ve vlastní funkci...189 // 6.4.4 Počet prvků v poli...190 // 6.4.5 Ukazatel pole...190 // 6.4.6 Testování pole...190 // 6.4.7 Přiřazení hodnot z pole proměnným...191 // 6.5 Práce s texty a regulárními výrazy...191 // 6.5.1 Malá a velká písmena...192 // 6.5.2 Délka textu a uřezávání...192 // 6.5.3 Vyhledávání...193 // 6.5.4 Nahrazování...193 // 6.5.5 Převod čísla na text...194 // 6.5.6 Textové hodnoty a pole...194 // 6.5.7 Úprava kódu HTML...195 // 6.5.8 Použití regulárních výrazů...196 // 6.6 Práce s kalendářními a časovými hodnotami...197 // 6.6.1 Časové razítko...198 // 6.6.2 Převod časového razítka na text a pole...198 // 6.6.3 Tvorba kalendářní proměnné...199 // 6.6.4 Posuv kalendářních hodnot...199 // 6.6.5 Rozdíl kalendářních hodnot...200 // 6.6.6 České názvy v kalendářních údajích...201 // 6.7 Komunikace kódu s okolím...201 // 6.7.1 Cookies...201 // 6.7.2 Sessions...202 // 6.7.3 Práce s textovými soubory...203 // 6.7.4 Posílání e-mailových zpráv...204 // 6.8 Zpracování údajů z formuláre...205
// 6.8.1 Textová pole...205 // 6.8.2 Prepínač a zaškrtávací volba...206 // 6.8.3 Element <textarea>...206 // 6.8.4 Seznamy...207 // 6.8.5 Více odesílacích tlačítek na formuláři...207 // 6.8.6 Stažení souboru na server...207 // 6.9 Použití databáze MySQL...208 // 6.9.1 Spojení s databází...209 // 6.9.2 Nastavení znakové sady...209 // 6.9.3 Spuštění dotazu... 209 // 6.9.4 Zpracování výsledků dotazu...210 // 6.9.5 Zobrazení výsledků dotazu...211 // 6.9.6 Tvorba tabulky...212 // 6.9.7 Práce s kalendářními hodnotami...213 // 6.9.8 Využití databáze při tvorbě formuláře...213 // 6.9.9 Práce s daty v tabulce...213 // 6.10 Tvorba nabídek...214 // 6.10.1 Předání kódu stránky přes URL...215 // 6.10.2 Využití formuláře pro tvorbu menu...215 // 6.10.3 Zobrazení obsahu stránky...216 // 6.10.4 Tvorba nabídky z tabulky...216 // Rejstřík ...218
cnb003118381

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC