Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
V Praze : České vysoké učení technické, 2013
213 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-01-05249-5 (brožováno)
Na obálce nad názvem: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Terminologické slovníky
výtisků
Obsahuje bibliografii na straně 213
001480444
’i // 1 // OBSAH // 1. ZÁKLADNÍ JEDNOTKY ŽIVÉ HMOTY // 1.1. Lékařské védy... // 1.2. Buňka - bunééné organely... // 1.2.1. Btomembrány... // 1.2.2. Vláknité a hrudkovité struktury. // 1.2.3. Buněčná membrána... // 1.2.4. Endoplazmateké rebkulum... // 1.2.5. Golgiho komplex... // 1.2.6. Lyzosomy... // 1.2.7. Ribozomy... // 1.2.8. Mitochondrie... // 1.2.9. Centriol... // 1.2.10. Cytoplazma - cytoskelet... // 1.2.11. Buněčné jádro... // 1.2.12. Jadérko... // 1.2.13 Chromozomy... // 1.3. Buněčné dělení - diřerenciace // •••«•••«••a*••••••••»«•••••••••••••«••#•••••*•••#••••••••••••••••••••«•¦•«•••••••••••»•i // ...*** // // ***... // ...*... // ...*...•••••• // •... // // ... // 1.3.1. // 1.3.2. // 1.3.3. 1.4. // 1.4.1. // 1.4.2. // 1.4.3. // 1.4.4. // 2. // Děleni nepřímé - mitóza . Redukční děleni - metóza // Diferenciace... // ••••••••...*... // *** // // Lékařská genetika... // Základni genetické pojmy... // Lékařská genetika... // Tvorba bílkovin Vrozené vady // // // // ...*...*...•••... // FUNKČNÍ ANATOMIE TKÁNÍ... // 2.1. // 2.2. // 2.3. // 2.3.1 // 2.3.2 // 2.3.3 // TKánó ”* VZřilk, definice, typy .»a...••••••••••••••••••••••.••a*a.e*a*a.a*a»a* // Epitelov6 tKÍ né
(epitely) // Pojivové tkáně... // Vazivo... // Chrupavka... // Kostní tkáň... // 2.4. Svalová tkáň... // 2.5. Nervová tkáň... // 2.6. Regenerace tkáni. // 3. POHYBOVÝ SYSTÉM // 3.1. Obecná stavba kosti... // 3.1.1. Kost... // 3.1.2. Osifikace kostí... // 3.2. Páteř a kostra hrudníku // 3.2.1. Páteř... // 3.2.2. // 3.2.3. // 3.3. 33.1. 3.3.2. // 3.4. // Páteřní spoje... Kostra hrudníku // Lebka... // Kostra obličejové části lebky. // Kostra mozkového oddílu lebky .. Kostra končetin... // 3.4.1. Stavební plán kostry končetin... // 3.4.2. Lopatkový pletenec... // 3.4.3. Kostra volné homi končetiny... // 3.4.4. Pánevní pletenec a kostra pánve... // 3.4.5. Význam pánevních rovin a pánevních rozměrů .. // 7 // 7 // 10 // 11 // 12 // 13 // 14 14 14 14 // 14 // 15 15 // 15 // 16 16 17 // 17 // 18 18 19 19 21 21 // 48 // 49 // // 3.4.6 // 3.5. // 3.5.1. // 3.6. // 3.6.1. // 3.6.2. 3.63. 3.6.4. // 3.7. // 3.7.1. // 3.7.2 // 3.7.3. // 3.7.4. // 3.8. // 3.8.1. // 3.8.2 3.8.3. // 3.9. // 3.9.1. // 3.9.2. // 3.9.3. // 3.10. 310.1 // 3.10.2 // 3.10.3 // 3.10.4 // 4. // 4.1. // 4.1.1. 4 1.2. // « // Kostra volné doln i končetiny... // Obecná stavba kostních spojů... // Kloub... // Přehled kloubů homi končetiny... // Ramenni kloub... // Loketní kloub... // Vřetenozápéstní kloub... // Klouby ruky... // Anatomie kloubů dolní končetiny ... // Kyčelni kloub... // Kolenní kloub... // Hlezenni kloub... // Klouby nohy ... // Stavba
a funkce kosterních svalů... // Sval... // Šlacha. // Smrštěni svalu... // Svaly hlavy, krku a trupu... // Svaly hlavy... // Krčni a hrudní svaly... // Svaly břicha a zad... // Svaly končetin... // Svaly ramene a svaly paže... // Svaly předloktí a svaly ruky... // Svaly kyčle a stehna... // Svaly bérce a nohy... // RŮST TĚLA A ORIENTACE NA TĚLE .. // Růst těla a základní orientace // Délkový růst těla... // Anatomeká norma... // 5. // 5.1 // KREV // // // Funkce a složení krve... // 5.1.1. Vlastnosti krve... // 5.1.2. Krevní plazma... // 5.2. Krevní buňky... // 5.2.1. červené krvinky... // 5.2.2. Bílé krvinky... // 5.2.3. Krevní destičky... // 5.3. Obranné reakce organismu... // 5.3.1. Protiiatková imunita... // 5.3.2 Buněčné imunita, brzlik... // KREVNÍ OBĚH // // // 6.1. Obecná stavba a funkce cév___ // 6.2. Funkční anatomie srdce... // 6.2.1. Stavba srdeční stěny... // 6.2.2. Srdeční dutiny a průtok krve srdcem... // 6.2.3. Srdeční sval... // 6.2.4. // 62.5 // 62.6. // 6.2.7. // 6.3. // 6.4. // 6.5. // Funkční anatomie srdce Projevy srdeční čmnosb Srdeční ůnnosb... // Látková výměna srdečního svalu // Dynamika krevního oběhu... // Velký krevní oběh Žilní systém... // // // // 50 // 51 // SiSSg?3g{gSeSSS2 2 3333333233 3 o S S 2 SSSSSSSSSSSSSSSJSSaKESSSS // I // 6.6. // 6.6.1. // 6.6.2. // 6.6.3. // 6.6.4. // 6.7. // 6.7.1. // 6.7.2 // 6.7.3. // 6.7.4. // 7. // 7.1. // 7.2. // 7.2.1. // 7.2.2.
// 7.2.3. // 7.2.4. // 7.2.5. // 7.3. // 7.3.1. // 7.3.2 // 7.4. // 7.4.1. // 7.4.2. // 7.5. // 8. // 8.1. // 8.2. 82.1. 8.2.2. 8.3. // 8.3.1. // 8.3.2. // 8.3.3. // 8.4. // 8.4.1. 8.4 2. // 8.5. // 8.5.1. // 8.5.2. // 8.6. 8.6.1. // 8.7. // 9. // 9.1. // 9.1.1. // 9.1.2. // 9.1.3. 9.2. // 9.2.1. // 9.2.2. // 10. 10.1. // 10.2. // » // I // Specializované oblasti cirkulace... // Průtok krve játry - jaterni portálni obéh Průtok krve mozkem... // Koronární cirkulace Obéh krve u plodu . Mizni obéh // // // 1 ... // Mizni cévy... // Mizni uzliny... // Sezma ... // dýchací systém... // Funkční anatomie dýchací soustavy ... // Dýchací cesty... // Obecná stavba dýchacích cest... // Nos. nosni dubna a vedlejSi nosni dubny . // Nosohltan... // Hrtan... // PrůduSnice a průdušky... // Plice... // Stavba ple... // Pfenos a vazba kyslíku... // Mechanika dýchání... // Dechový objem a vitálni kapaota pie. // Řízeni dýcháni... // Tkáňové dýcháni... // TRÁVICÍ SYSTÉM... // Základni funkce trávicího systému ... Obecná stavba trávicí trubice... // Sténá trávici trubice Žlázy trávici trubice // Hlavový a hrudní úsek trávicí trubice // Ústni dutina... // Žaludek a tenké střevo // Žaludek... // // Tenké střevo... // Játra... // Játře ... // Skiivka břišní... // Tlusté střevo... // Stavba a funkce tlustého střeva... // Uložení a projekce orgánů břišní dutiny MOČOVÝ SYSTÉM... // Funkční anatomie ledvin...
// Anatomie ledvin... // Význam ledvin pro udrženi homeostázy // Řízeni činnosti ledvin... // Vývodné močové cesty... // Anatomie močových cest... // Mikce // KOŽNÍ ÚSTROJÍ... // Anatomie kůže... // Vlasy, nehty a chlupy...—... // 96 // 96 // 97 // 97 // 98 // 99 // 99 // 100 100 101 // 103 // 103 // 104 // 104 // 105 105 // 107 // 108 109 109 111 112 113 113 115 // 117 // 117 // 119 // 119 // 120 120 120 // 124 // 125 // 125 // 126 128 // 129 // 130 // 132 // 133 // 134 // 135 138 138 138 // 140 // 141 // 142 // 142 // 143 // 145 // 145 // 148 // f // // 10.3. Mléčná žláza... // 11. POHUVNi SYSTÉMY // 149 // 151 // 11.1. Reprodukční systém muže // 11.1.1. Pohlavní žlázy... // 11.1.2. Vývodné pohlavn i cesty... // 11.1.3. Zevní pohlavní orgány... // 11.2. Reprodukční systém ženy . // 11.2.1. Pohlavní žlázy... // 11.2 2. Vejcovod, déloha. pochva ... // 11.2 3. Menstruační cyklus... // 11.24. Zevní pohlavní orgány... // 151 // 151 // 153 // 155 // 156 // 157 159 161 162 // 12. LÁTKOVÉ ŘÍZENI ORGANISMU ... 164 // 12.1. // 12.2. // 12.2.1. // 12.2.2. // 12.2.3. // 12.2.4 // 12.2.5 12.2.6. // // Obecné zásady řízení a regulací... // Žlázy s vnitřní sekreci... //  ?ch?nlS?iu§ uéinku hormonu // Neurokrokrinie, mezimozek, mozkový podvések... // Štítná žížzži ... // PfiSbtné ŽláZy • • ««a. atat.tatattt. at .fatatala ...aiata lataiat...a 11, tata t t.aia itti a // Slinivka bftšnl... // 164 // 166
167 // 167 // 169 // 171 // 172 // 173 // 13. NERVOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU // 175 // 13.1. Obecné principy stavby a funkce... // 13.1.1. Cen traini a peritemi nervový systém... // 13.1.2. Neuron, glie a synapse... // 13.1.3. Stavba a funkce periferních nervů... // 1 3.1 .4. VZfUCh ...a.a...a.a...* // 13.2. // 13.2.1. 13.2.2 // 13.2.3. // 13.2.4. // 13.2.5. // 13.3. // 13.3.1. // 13.3.2. // 13.4. // 13.4.1. // 13.5. // 13.5.1. // 13.5.2. // Stavba a funkce receptoru... // Kožní uti. bolest... // Chemické čiti. Čích a chuť... // Sluchové ústrojí... // Orgány polohy a pohybu... // Zrakové ústroji... // Stavba a funkce míchy. Miini nervy ... // Mícha...»...i... // Miini nervy... // Prodloužená mícha a střední mozek ... Přehled stavby a funkce hlavových nervů // Mezimozek a autonomní funkce... // Mezimozek... // Řízeni činnosti hladkého svalstva... // 13.6. // 13.6.1 13.62 13.6.3 13.64 // 13.7. // 13.7.1 // 13.7.2 // Mozková kůra ... // // Stavba mozkové kůry... // Korové analyzátory... // Asociační funkce mozkové kůry... // Řízeni pohybu a polohy téla. Bazálni gangia Mozeček ... // Krevní zásobeni mozku a obaly CNS... // Mozkové topoy // Obaly centrálního nervového systému. Mozkomíšni mok... // VÝSLEDKY TESTŮ // ...i...* // .fitiai4iaiaiaf.tiaiaiaikii*iaiaiaia.bi»a.a*.i... // ...i. // // 175 // 175 // 177 // 178 // 179 // 180 181 182 183 185 185 189 189 191 196 198 200 201 202 204 // 204 // 205 // 206 208 210 210 211
// 212 // DOPORUČENÁ LITERATURA // 213
(OCoLC)857952644
cnb002473206

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC