Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019
231 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-246-4388-5 (brožováno)
Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii na stranách 221-231
Anglické resumé
001480496
OBSAH // Předmluva — 7 // I. STUDIE Z MORFOLOGICKÉHO VÝZNAMOSLOVÍ---9 // Relativní čas —10 Povaha stupňování adjektiv // (K „nesrovnávacímu“ užití stupňovaných forem) — 15 Honorifika v češtině // (České vykání - teorie a korpusová data) — 23 O rezultativnosti (zejména) v češtině — 29 // II. OBECNÉ OTÁZKY SYNTAXE--39 // Vedlejší věty obsahové — 40 // Tzv. vedlejší věty místní a jejich významová stavba — 52 Věty se všeobecným konatelem — 60 Dvě poznámky ? tzv. vágnosti — 71 // Ke vztahu kognitivního obsahu a jazykového významu — 74 Kategorie pojmenovávací a usouvztažňovací // (jak František Daneš rozvíjí Viléma Mathesia) — 83 Koordinace versus determinace (Forma nebo význam?) — 88 Syntax Vladimíra Šmilauera včera a dnes — 97 // III. OTÁZKY VALENCE--?? // Rozvití předmětová a příslovečná, doplňující a určující — 104 Valence a její univerzální a specifické projevy — 109 ? valenci substantiv (s ohledem na jejich derivaci) — 116 Všeobecné aktanty očima Pražského závislostního korpusu (PZK) — 124 Sloveso: centrum věty; valence: centrální pojem syntaxe — 130 Na co jsme pyšní a čemu zůstaneme věrní // (Poznámky ? valenci několika českých adjektiv) — 135 // IV. OTÁZKY REFLEXIVITY, RECIPROCITY, KOREFERENCE A KONTROLY---I47 // Česká reciproční zájmena a slovesná valence — 148 Problémy reflexivního zájmena v češtině — 156 O jednom
typu kauzativní konstrukce v češtině — 163 Znovu o reciprocitě — 170 Problémy se slovanským reflexivem — 181 // České konstrukce tzv. slovanského akuzativu s infinitivem — 191 K marginálním infinitivním konstrukcím (zejména v češtině) — 207 // Summary — 218 Literatura — 221

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC