Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. přepracované a doplněné vydání
Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016
190 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7080-955-6 (brožováno)
Nad názvem: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Obsahuje bibliografii na straně 190
001480503
Obsah // 1 Úvod...7 // 1.1 Biotechnologie a farmaceutický průmysl...7 // 1.2 Hlavní rozdíly bioléčiv a syntetických léčiv...11 // 1.3 Rekombinantní proteiny - základní popis...12 // 1.4 Názvosloví...13 // 1.5 Bioléčiva a jejich ekonomika...14 // 2 Biomakromolekulámí látky využívané jako bioléčiva...20 // 2.1 DNA...20 // 2.2 RNA...22 // 2.3 Proteiny...25 // 2.3.1 Posttranslační modifikace proteinů...27 // 2.3.2 Dělení proteinů podle funkce...28 // 3 Živý organismus jako zdroj či výrobní nástroj...29 // 3.1 Hlavní zdroje bioléčiv...29 // 3.2 Použití prokaryotních buněk ? produkci bioléčiv...30 // 3.3 Použití eukaryotních buněk pro produkci bioléčiv...32 // 3.3.1 Produkce v kvasinkách...32 // 3.3.2 Produkce v živočišných buňkách pěstovaných ve tkáňových kulturách...33 // 3.3.3 Exprese proteinů v hmyzích buňkách s použitím bakulovirových vektorů...35 // 3.3.4 Transgenní zvířata a rostliny...36 // 4 Výroba bioléčiv...38 // 4.1 Výroba a správná výrobní praxe...38 // 4.2 Výrobní prostory a výrobní zařízení...38 // 4.2.1 Čisté prostory...39 // 4.2.2 Čištění, dekontaminace, sanitace ...:...41 // 4.2.2.1 CDS pro výrobní prostory...41 // 4.2.2.2 CDS pro výrobní zařízení...42 // 4.2.3 Voda...42 // 4.3 Dokumentace...43 // 4.3.1 Standardní operační postupy...43 // 4.3.2 Specifikace...44 // 4.3.3 Výrobní postupy od vstupu výchozích látek po balení produktů...44 // 4.3.4 Záznamy
parametrů výroby...44 // 4.4 Lékopis - Farmakopea...44 // 3 // 4.5 Úřady kontrolující farmaceutické výroby a postup schvalování...45 // 4.6 Hlavní zdroje bioléčiv...45 // 4.7 Postup výroby léčiv...45 // 4.7.1 Upstream processing...47 // 4.7.2 Downstream processing...49 // 4.7.3 Analýza finálních produktů...50 // 4.7.3.1 Možné kontaminanty...51 // 4.7.3.2 Metody analýzy...53 // 5 Formulace bioléčiv...55 // 6 Hlavní bioléčiva...59 // 6.1 Cytokiny...«...59 // 6.1.1 Interferony (IFN)...61 // 6.1.2 Produkce a terapeutické použití interferonu-a...61 // 6.1.2.1 Produkce a terapeutické použití interferonu-ß...65 // 6.1.2.2 Produkce a terapeutické použití iterferonu-y...67 // 6.1.3 Interleukiny a tumorový nekrotický faktor...67 // 6.1.3.1 Produkce a terapeutické použití interleukinu-1 a tumorového nekrot. faktoru... 68 // 6.1.3.2 Produkce a terapeutické použití interleukinu-2...71 // 6.1.3.3 Produkce a terapeutické použití interleukinu-11...73 // 6.1.4 Hematopoetické růstové faktory...73 // 6.1.4.1 Granulocytární kolonie stimulující faktor (G-CSF)...73 // 6.1.4.2 Granulocytarní-makrofágový kolonie stimulující faktor (GM-CSF)...75 // 6.1.5 Erytropoetin...75 // 6.1.6 Růstové faktory...79 // 6.1.6.1 Epidermální růstový faktor (EGF)...79 // 6.1.6.2 Vaskulámí endoteliální růstový faktor (VEGF)...79 // 6.1.6.3 Růstový faktor odvozený z krevních destiček (PDGF)... 80 // 6.1.6.4 Insulinu podobný růstový faktor-1
(IGF-1 )...80 // 6.1.6.5 Další aplikace růstových faktorů...81 // 6.2 Hormony...82 // 6.2.1 Insulin...85 // 6.2.2 Glukagon...90 // 6.2.3 Peptid podobný glukagonu 1 (GLP-1)...91 // 6.2.4 Peptid podobný glukagonu 2 (GLP-2)...93 // 6.2.5 Růstový hormon - somatotropin...93 // 6.2.6 Insulinu podobný růstový faktor 1...99 // 4 // 6.2.7 Gonadotropní hormony...100 // 6.2.8 Natriuretický hormon...106 // 6.2.9 Parathormon...106 // 6.2.10 Kalcitonin...108 // 6.2.11 Thyreotropní hormon...108 // 6.2.12 Leptin...109 // 6.3 Krevní proteiny...110 // 6.3.1 Hlavní bioléčiva používaná v léčbě hemofílie...112 // 6.3.1.1 Faktor Vili - Hemofílie A...112 // 6.3.1.2 Faktor IX - Hemofílie ?...114 // 6.3.1.3 Faktor Vila...114 // 6.3.2 Bioléčiva pro snížení srážlivosti krve...115 // 6.3.3 Bioléčiva používaná ? degradaci krevních sraženin...116 // 6.3.3.1 Urokinasový aktivátor plasminogenu (u-PA)...117 // 6.3.3.2 Tkáňový plasminový aktivátor (tPA)...117 // 6.3.3.3 Streptokinasa...118 // 6.3.4 Ostatní krevní proteiny - Protein C...119 // 6.4 Monoklonální protilátky...120 // 6.4.1 Použití monoklonálních protilátek v léčbě nádorových onemocnění...126 // 6.4.1.1 Hematologické malignity...127 // 6.4.1.2 Nádory vycházející z dalších tkání...130 // 6.4.1.3 Léčiva spojená s léčbou komplikací rakovinných onemocnění...134 // 6.4.2 Použití monoklonálních protilátek v léčbě dalších chorob...136 // 6.4.2.1 Terapie autoimunitních
a autozánětlivých onemocnění...136 // 6.4.2.2 Terapie infekčních onemocnění...147 // 6.5 Enzymy...152 // 6.5.1 Fabryho choroba...154 // 6.5.2 Pompeho choroba...155 // 6.5.3 Gaucherova choroba...156 // 6.5.4 Mukopolysacharidosy (MPS)...157 // 6.5.5 Cystická fíbróza...158 // 6.5.6 Akutní hyperurikémie...159 // 6.5.7 Nádorová onemocnění...160 // 6.6 DNA léčiva...161 // 6.6.1 Genová terapie...162 // 6.6.2 Léčiva na bázi oligonukleotidů...164 // 6.6.3 Další léčiva obsahující DNA jako aktivní látku...165 // 5 // 6.7 Vakcíny...166 // 6.7.1 Aktivní a pasivní imunizace...167 // 6.7.2 Typy vakcín...168 // 6.7.2.1 Vakcíny obsahující oslabené (atenuované) živé bakterie či viry...168 // 6.1.22 Inaktivované bakterie či viry...169 // 6.122 Podjednotkové vakcíny...169 // 6.7.2.4 Toxoidy...169 // 6.7.2.5 DNA vakcíny...169 // 6.12.6 Vakcíny s upravenými virovými či bakteriálními vektory...170 // 6.7.3 Rekombinantní vakcíny...170 // 6.7.3.1 Rekombinantní vakcíny proti hepatitide ?...171 // 6.7.3.2 Vakcinace proti rakovině děložního čípku...174 // 6.7.3.3 Vakcína proti rakovině prostaty...175 // 6.7.3.4 Vakcína proti chřipce...175 // 6.12.5 Vakcína proti choleře...176 // 6.12.6 Vakcína proti meningokokům skupiny ?...177 // 6.12.1 Vakcína proti lymské borelióze...177 // 6.7.3.8 Vakcína proti černému kašli...177 // 7 Přehled bioléčiv...178 // 8 Seznam zkratek...188 // 9 Literatura...190 // 6
(OCoLC)958229291
cnb002825255

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC