Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
3., aktualizované a rozšířené vydání
Praha : Grada, 2017
165 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-271-0249-5 (brožováno)
Manažer
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 149
001480659
Obsah // Know-how úspešné neziskovky ...7 // O autorech ...8 // Řekli ke knize ... 10 // Úvodní slovo ... 12 // Předmluva ... 14 // Začínáme s neziskovkou ... 17 // 1. Založení organizace (1. schod) ...21 // 1.1 Poslání ...22 // 1.2 Právní forma organizace ...24 // 1.3 Správa organizace ...25 // 2. Strategie dlouhodobé udržitelnosti (2. schod) ...33 // 2.1 Strategické plánování ...34 // 2.2 Hodnoty ...37 // 2.3 Vize ...39 // 2.4 Diferenciátor ...40 // 2.5 Cílové skupiny a podporovatelé ...41 // 2.6 Konkurence ...43 // 2.7 Produkt ...44 // 2.8 Zdroje - finance, materiál a lidé ...45 // 2.9 Dlouhodobé cíle ...51 // 3. Způsobilosti - jak (3. schod) ... 55 // 3.1 Public relations - vztahy s veřejností (PR) ...56 // 3.1.1 Firemní kultura a image organizace ... 58 // 3.1.2 Provoz webových stránek ...62 // 3.1.3 Vydávání tištěných materiálů ...63 // 3.1.4 Pořádání akcí ...65 // 3.1.5 Komunikace s důležitými partnery a subjekty ...68 // 3.1.6 Komunikace s médii ...69 // 3.2 Fundraising ...71 // 3.2.1 Vícezdrojové financování ...72 // 3.2.2 Zdroje a metody fundraisingu ...73 // 3.2.3 Profesionální fundraiser ...74 // 3.2.4 Fundraising jako pozice v organizaci ...77 // 3.2.5 Úkoly fundraisera ...78 // 3.2.6 Fundraisingový plán ...80 // 3.2.7 Prezentace organizace ...81 // 3.3 Marketing ...84 // 3.3.1 Strategie a taktika v marketingu ...85 // 3.3.2 Positioning ...90 // 3.3.3 Marketingový plán ...91 // 3.3.4 Marketingový výzkum
...92 // 3.4 Ekonomika a finanční řízení ...93 // 3.4.1 Transparentnost a výkonnost ...93 // 3.4.2 Finanční plánování a řízení ...95 // 3.5 Vedení a řízení lidí ...96 // 3.5.1 Vedení a řízení ...96 // 3.5.2 Personální strategie ... 100 // 4. Rozvoj (4. schod) ... 115 // 4.1 Volba strategie rozvoje organizace ... 117 // 4.2 Zesilování vlivu neziskové organizace ... 120 // 4.3 Upevnění značky a image organizace ...121 // 4.4 Lobbing ... 123 // 4.4.1 Výhody a omezení lobbingu ... 125 // 4.4.2 Kdo může být lobbista? ... 125 // 4.5 Rozvoj lidí ... 125 // 4.6 Práce se správní radou ... 128 // 4.7 Nové zdroje a příležitosti ... 129 // 4.8 Nové trendy ... 131 // 5. Kapitola pouze pro ředitele a ředitelky ... 135 // Doslov ... 141 // Slovník ... 143 // Doporučená literatura ... 149 // Přílohy // Příloha 1 Projevy firemní kultury ... 151 // Příloha 2 Organizační kultura ... 152 // Příloha 3 Jak napsat dobrou tiskovou zprávu ... 153 // Příloha 4 Jak zorganizovat úspěšnou tiskovou konferenci ... 154 // Příloha 5 Marketingový plán ... 155 // Příloha 6 Příklad celkového rozpočtu neziskové organizace ... 156 // Příloha 7 Postup výběrového pohovoru (z hlediska vybírajícího) ... 160 // Příloha 8 Postup hodnotícího pohovoru (z hlediska hodnotitele) ... 162 // Příloha 9 Postup ukončovacího pohovoru (z hlediska manažera) ... 164
(OCoLC)1005718206
cnb002903858

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC