Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Jubilejní sborník
Biografie
Vydání 1.
Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2007
623 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-85010-98-5 (vázáno)
500 výtisků
Obsahuje personální bibliografii na stranách 14-25 a bibliografické odkazy
Částečně německý text, německá resumé
001480664
OBSAH // Obsah... 5 // Poznámka editorů... 7 // Úvodem o Josefu Vařekovi ... 10 // PhDr. Josef Vařeka, Dr Sc. // Publikační činnost za léta 1998-2007 ... 14 // I. Studie ? lidové architektuře, sídlům a bydlení // Konstrukce a půdorys lidového domu // ve slovenských obcích pod Javorníky... 27 // Das Bauernhaus im böhmischen Erzgebirge... 65 // Chebský statek a jeho vztahy ? středoevropskému // lidovému domu brázděnému ... 83 // Hospodářské stavby Chebska se zvláštním // zřetelem ? věžovitým špýcharům... 137 // Kulturní vztahy v lidovém stavitelství slovenských // Karpat se zřetelem ? bývalé německé diaspoře... 175 // Lidové stavitelství Slánská... 187 // Typy a oblasti lidového domu v českých zemích ... 221 // Objev vyobrazení českého roubeného domu // z konce 15. století ... 239 // Nejstarší známý ikonografický doklad žudra a rozbor // lidových staveb na vyobrazení Vimperka z roku 1684 ... 255 // Historicko-etnografické aspekty vývoje // rolnického dvora na území ČSSR... 265 // Vybavení venkovské zemědělské usedlosti v době // předbělohorské (na pozadí poddanských inventářů)... 275 // Neznámý architektonický prvek moravského lidového domu .. 291 // Otázka existence podlomení a kabřince ve štítu // lidového domu (Příspěvek ? stanovení hranice typů // lidových staveb v Československu)... 295 // II. Etnokartografické studie // Rozšíření a četnost větrných mlýnů v
Československu // (na podkladě etnokartografického studia) ... 309 // 5 // Hrázděný dům v Čechách a jeho vztah ? oblastem // patrové lidové architektury (Etnokartografická studie // věnovaná památce dr. Emanuela Baláše) ... 323 // Současný stav, cíle a teoretické problémy etnokartografického studia lidového stavitelství v Českých zemích... 365 // Národopisné oblasti v Čechách ve světle etnokartografie... 375 // III. Studie ? hornické a dělnické kultuře Doplňková zaměstnání horníků na Mostecku // se zvláštním zřetelem ? dnes už zaniklé obci Souš... 389 // ? otázce vzniku a vývoje etnografického regionu // v průmyslové oblasti severních Čech (Druhá etnografická // studie ze Severočeského hnědouhelného revíru)... 411 // Vývoj dělnického interiéru a způsobu bydlení horníků // v oblasti Mostu a Duchcova (Třetí etnografická studie // ze Severočeského hnědouhelného revíru se zvláštním // zřetelem ? dnes už zaniklé obci Souš a Ledvice)... 429 // IV. Studie o Češích v cizině // Kulturní společenství a diferenciace v lidovém // stavitelství českého jazykového ostrova na území // jižního Banátu... 457 // Proces akulturace v lidovém stavitelství českých // vesnic na území Jugoslávie... 477 // Češi v Bulharsku... 515 // V. Varia // Vilém Pražák a československý národopis // (Zamyšlení nad vědeckým dílem doc. dr. V. Pražáka // u příležitosti jeho osmdesátých narozenin)...
529 // Čižba v krkonošském podhůří... 551 // Slavnost porciunkule... 563 // VI. Dokumentární fotografie z výzkumů Josefa Vařeky... 573 // 6
(OCoLC)228593209
cnb001722109

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC