Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
3. rozšířené a přepracované vydání
Praha : Maxdorf, [2011]
589 stran : barevné ilustrace, portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7345-253-7 (vázáno)
Jessenius
Obálkový podnázev: speciální chirurgie, kardiovaskulární chirurgie, neurochirurgie
Obsahuje rejstřík
001480753
OBSAH // 1 // 1.1 // 1.2 // 2 // 2.1 // 2.2 // 3 // 4 // 4.1 // 4.2 // 4.3 // 4.4 // 5 // 5.1 // 5.2 // 5.3 // 5.4 // 5.5 // 5.6 // 6 // 6.1 // 6.2 // 6.3 // 7 // 7.1 // 7.2 // 7.3 // 7.4 // 8 // 8.1 // 8.2 // 8.3 // 8.4 // Úvod a historické poznámky... // Úvod... // Historické poznámky... // Vývoj a anatomie žaludku... // Vývoj... // Anatomie... // Epidemiologie... // Etiologické faktory... // Úvod... // Dčdičná dispozice a genetické zmény... // Vnčjší vlivy prostředí... // Prekancerózní stavy... // Diagnostika a symptomy... // Projevy onemoenční... // Anamnéza a klinické vyšetrení... // Laboratorní vyšetření a nádorové marker)’... // Zobrazovací metody... // Endoskopické vyšetření... // Klasifikace karcinomu žaludku... // Staging onemocnéní... // Zobrazovací metody... // PET/CT... // Endoskopická ultrasonografie... // Endoskopická léčba časného karcinomu žaludku // Úvod... // Morfologická klasifikace... // Endoskopická diagnostika... // Endoskopická léčba... // Chirurgická léčba... // Radikální resekcc pro karcinom... // Lymfadenekiomie... // Rozšířené resekční výkony... // Karcinom žaludečního pahýlu... // .8 // .8 // 10 // 21 // 21 // 22 // 27 // 32 // 32 // 34 // 36 // 38 // 42 // 42 // 43 // 44 // 45 48 51 // 60 // 61 // .63 // .65 // .69 // .69 // .70 // .74 // .77 // .88 // .88 // 106 // 115 // 126 // 8.5 Peritonektomie...127 // 8.6 Paliativní operace...129 // 8.7 Paliativní endoskopické výkony...132
// 9 Laparoskopické operace...137 // 9.1 Laparoskopický staging...137 // 9.2 Laparoskopické operace...138 // 9.3 Závčr...144 // 10 Nádory gastroezofageální junkce...146 // 10.1 Úvod...146 // 10.2 Klasifikace...148 // 10.3 Diagnostika a staging...151 // 10.4 Léčba...160 // 10.5 PerioperaČní péče...168 // 10.6 Komplikace po resekcích jícnu...169 // 10.7 Recidiva nádoru...173 // 10.8 Paliativní ošetření karcinomu jícnu...173 // 11 Pooperační péče a komplikace...175 // 11.1 Üvod...175 // 11.2 Pooperační komplikace a letalita...175 // 11.3 Dispenzarízace...181 // 11.4 Výživa po gastrcktomii...183 // 11.5 Prognostické faktory...184 // 12 Onkologická léčba...188 // 12.1 Úvod...188 // 12.2 Ncoadjuvantní chemoterapie...189 // 12.3 Iniraperitoneální chemoterapie...194 // 12.4 Adjuvantní léčba... 195 // 12.5 Terapie pokročilé choroby...s...208 // 12.6 Závěr... 234 // 13 Možnosti nádorové prevence...242 // Přehled použitých zkratek...247 // Seznam obrázků...250 // Medailonky autorů...255 // Rejstřík...261
(OCoLC)773173241
cnb002256600

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC