Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání druhé
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2019
439 stran ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7566-086-2 (vázáno)
Fontes ; svazek třetí
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
001480901
Kniha pátá: Kartágo, Řím a Milán... 113 // Očekávání Fausta... 116 // Zklamání z Fausta...119 // Dramatický odjezd do Říma... 124 // Nemoc a kontakty s manichejci... 126 // Skepticismus akademiků... 129 // Výuka v Římě... 132 // Odjezd do Milána... I33 // Kniha šestá: Světské ambice a konflikty... 137 // Příjezd Moniky... 138 // Biskup Ambrož... 140 // Nauka církve... I43 // Světské ambice a opilý žebrák... 146 // Přátelé Alypius a Nebridius... 148 // Vnitřní zmatky... I55 // Plány: manželství a filozofie... I57 // Propuštění konkubíny a zmatek... 160 // Kniha sedmá: Novoplatonici... 163 // Problém Boha a zla... 164 // Csud a hvězdy... 171 // Četba knih platoniků... 176 // Marný pokus o extázi... 179 // Problém zla... 180 // Extáze... 183 // Pavlovy listy... 185 // Kniha osmá: Obrácení... 191 // Simplicianus a obrácení Maria Victorina... 194 // Ponticianus a obrácení úředníka...203 // Milánská zahrada...208 // Obrácení Augustina a Alypia...214 // Kniha devátá: Cassiciacum a Moničina smrt...217 // Rezignace na výuku...219 // Cassiciacum...223 // Návrat do Milána a křest...228 // Monika a její život...231 // Ostie a rozhovor s matkou o nebi...236 // Moničina smrt...239 // Kniha desátá: Paměť...247 // Hledání Boha v paměti...253 // Pokušení v životě křesťana // Žádostivost těla... // Žádostivost očí... // Světská žádostivost... // Pokušení a paměť... // Pravý prostředník...
// 276 // 277 287 290 // 295 // 296 // Kniha jedenáctá: Čas a Boží věčnost...301 // Modlitba o pochopení Písma...302 // „Na počátku..."...305 // Boží věčnost...310 // Čas...313 // Čas a věčnost...329 // Kniha dvanáctá: Jednota Slova a mnohost významů Písma...333 // Nebe nebe a neuspořádaná materie...334 // Stvoření dříve, než začal čas...339 // Různá výklady Gn 1,1... 344 // Jak zacházet s rozličnými výklady... 347 // Pět pohledů na Gn 1,1...352 // Záměr autora...355 // Gn 1,1: mnoho výkladů, jediný Duch...359 // Kniha třináctá: Duch a spojení s Bohem // Proč Bůh stvořil svět... // Třetí osoba Trojice... // Alegorický výklad Gn 1... // První den... // Druhý den... // Třetí den... // Čtvrtý den... // Pátý den... // Šestý den... // A Bůh viděl, že je to velmi dobré. // Literní a alegorický výklad... // Sedmý den... // 367 // 369 // 371 // 377 // 377 // 379 // 382 // 383 386 388 400 // 402 // 406 // Augustinovy návraty ? Vyznáním...409 // „Vím, že se Vyznání velini líbila a stále líbí mnoha bratřím" (r. 427). 410 // „Vyznání — kniha, po níž toužíš" — List Dariovi (429)... 411 // Alegorie ve Vyznáních...412 // „Ve Vyznáních vyprávím o svém obrácení" (428)... 413 // Vydavatelská poznámka // 415 // Zkratky a rejstřík biblických odkazů... // Zkratky a rejstřík antických a křesťanských literárních děl // Další použité zkratky... // Rejstřík jmen osobních
a místních... // 423 // 432 // 436 // 437

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC