Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2018
286 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-204-4687-9 (vázáno)
Aeskulap
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001481056
Obsah // Předmluva...10 // 1 Úvod...12 // 1.1 Myelinizace...12 // 1.2 Roztroušená skleróza...24 // 1.3 Zobrazovací metody u RS...32 // 2 Magnetická rezonance a RS...37 // 2.1 Typický nález u RS...37 // 2.1.1 T2 vážený obraz...43 // 2.1.2 Fluid attenuated inversion recovery (FLAIR)...47 // 2.1.3 Double inversion recovery (DIR)...51 // 2.1.4 TI vážený obraz...54 // 2.1.5 TI vážený obraz po podání kontrastní látky...58 // 2.2 Zobrazení míchy...67 // 2.3 Zobrazení na MR přístrojích o vyšší síle magnetického pole...72 // 2.4 Atypický nález na MR...73 // 3 Kritéria pro diagnózu RS...83 // 3.1 Revidovaná McDonaldova kritéria 2017...90 // 3.2 Radiologicky izolovaný syndrom (RIS)...92 // 4 MR monitorace pacientů (konvenční a nekonvenční zobrazení)...95 // 4.1 Konvenční metody MR monitorace RS...95 // 4.1.1 Kvantitativní stanovování objemu ložisek...99 // 4.1.2 Měření atrofie mozku...102 // 4.1.3 Měření atrofie míchy...105 // 4.2 Nekonvenční metody zobrazení...106 // 4.2.1 Magnetizační transfer (MT)...107 // 4.2.2 Difúzni zobrazení (DWI, DTI)...109 // 4.2.3 Spektroskopie...111 // 4.2.4 Perfuze(PWI)...112 // 4.2.5 Relaxometrie, QSM (quantitative susceptibility mapping)...112 // 4.2.6 Funkční magnetická rezonance (fMRI)...114 // 4.3 Nález na MR ve spoj ení s disabilitou...117 // 4.3.1 Ložiska v bílé hmotě...117 // 4.3.2 Difúzni postižení bílé hmoty...121 // 4.3.3 Kortikální ložiska...122 // 4.3.4 Difúzni postižení
šedé hmoty a atrofie...122 // 4.3.5 Kortikální reorganizace...124 // 4.3.6 Postižení míchy...124 // 4.4 Implementace monitorace do klinické praxe (NEDÁ koncept)...125 // 5 MR protokoly u RS... . ...132 // 5 ? Diagnostický protokol...*...132 // 5? ? T2 vážený obraz...135 // 5?.2 FLAIR (fluid attenuated inversion recovery)...136 // 5 ?. 3 DIR (double inversion recovery)...136 // 5? .4 TI vážený obraz...136 // 5 ?. 5 Difuzně vážený obraz...138 // 5 ?. 6 TI vážený obraz s podáním kontrastní látky...138 // 5 ?. 7 Zobrazení míchy...139 // 5.2 Monitorační protokol...141 // 5.3 Bezpečnostní protokol...143 // 6 Diferenciální diagnostika RS...147 // 6.1 „Fyziologická“ ložiska zvýšeného signálu v T2 váženém obraze // v bílé hmotě mozkové...148 // 6.2 Onemocnění bílé hmoty a onemocnění s podobným nálezem // naMRjakouRS...151 // 6.2.1 Akutní diseminovaná encefalomyelitida ( ADEM)...151 // 6.2.2 Neuromyelitis optica (NMO)...155 // 6.2.3 Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML)...162 // 6.2.4 Subkortikální arteriosklerotická encefalopatie (SAE), // (m. Binswanger), leukoaraióza, arterioloskleróza...174 // 6.2.5 Mozková amyloidní angiopatie...178 // 6.2.6 Migréna...179 // 6.2.7 Primární arteritida CNS...180 // 6.2.8 Vaskuli tidy...182 // 6.2.9 Systémový lupus erythematodes (SEE)...182 // 6.2.10 Moyamoya onemocnění...185 // 6.2.11 Beh etův syndrom...187 // 6.2.12 CADASIL (cerebral autosomal dominant arteriopathy
// with subcortical infarcts and leukoencefalopathy)...188 // 6.2.13 Antifosfolipidový syndrom...190 // 6.2.14 Fabry ho onemocnění...193 // 6.2.15 Susacův syndrom (retinokochleocerebrální vaskulopatie)...195 // 6.2.16 Periventrikulární leukomalacie (PVL) - nedonošení novorozenci. . . 197 // 6.2.17 Lymeská nemoc (borelióza)...198 // 6.2.18 Encefalitidy (herpetické viry)...200 // 6.2.19 HIV encefalitida...202 // 6.2.20 Absces...204 // 6.2.21 Mykotické onemocnění mozku...206 // 6.2.22 Toxoplazmóza...207 // 6.2.23 Toxické látky (toluen), drogy (kokain, hašiš, amfetamin)...211 // 6.2.24 Abúzus etylalkoholu (Korsakovův syndrom, // Wernickeova encefalopatie, // Marchiafavův-Bignamiho syndrom)...212 // 6.2.25 Osmotický demyelinizační syndrom // (centrální pontinní a extrapontinní myelinolýza)...214 // 6.2.26 Eklamptická encefalopatie...215 // 6.2.27 Difúzni axonální poranění...217 // 8 // Obsah // 6.2.28 Primárni mozkový lymfom...218 // 6.2.29 Metastázy CNS...222 // 6.2.30 Difúzni vzorec šíření u některých podtypů gliomů // die WHO klasifikace 2016 (dříve Mozková gliomatóza)...226 // 6.2.31 Paraneoplastické syndromy...227 // 6.2.32 Akutní hypertenzní encefalopatie (PRES - posterior reversible // encephalopathy syndrome)...228 // 6.2.33 Subakutní sklerózu]ící panencefalitida (SSPE)...231 // 6.2.34 Neurosarkoidóza...231 // 6.2.35 MELAS (mitochondrial myopathy, encephalopathy, // lactic acidosis, and stroke-like episodes)...234
// 6.2.36 Mukopolysacharidóza (MPS)...235 // 6.2.37 Amyotrofická laterální skleróza (ALS)...238 // 6.2.38 CLIPPERS (chronický lymfocytární zánět s pontinním perivaskulárním enhancementem a reakcí na podání // kortikoidů)...239 // 6.2.39 Wallerova degenerace...240 // 6.2.40 Komplikace radioterapie a chemoterapie ...240 // 6.3 Varianty RS (subtypy)...244 // 6.3.1 Encephalitis periaxialis concentrica - Balloovo onemocnění ... 244 // 6.3.2 Encephalitis periaxilaris diffusa - Schilderovo onemocnění...244 // 6.3.3 Maligní typ (Marburgův typ)...245 // 6.4 Poruchy myelinizace - dysmyelinizační onemocnění...245 // 6.4.1 Adrenoleukodystrofie...246 // 6.4.2 Krabbeho choroba (leukodystrofie s globoidními buňkami)...249 // 6.4.3 Metachromatická leukodystrofie...249 // 6.4.4 Canavanovo onemocnění (spongiformní leukodystrofie)...252 // 6.4.5 Pelizaeusovo-Merzbacherovo onemocnění // (hypomyelinizační leukodystrofie)...253 // 6.4.6 Alexandrovo onemocnění...253 // 6.4.7 Megaencefalická leukodystrofie se subkortikálními cystami (leukoencefalopatie van der Knaapové, leukoencefalopatie // se zmizelou bílou hmotou)...254 // 6.4.8 Zeli wegerův syndrom...254 // 6.4.9 Leukoencefalopatie s postižením kmene a míchy // a elevovaným laktátem (LBSL)...254 // 7 Diferenciální diagnostika drobných T2 hypersignálních ložisek // v bílé hmotě...261 // 8 Koincidence RS s jinými onemocněními...267 // Slovo o autorech...277 // Souhrn...278 // Summary...279
// Seznam zkratek...280 // Rejstřík...283 // 9
(OCoLC)1111950995
cnb003038853

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC