Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
První vydání
Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019
131 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-246-4284-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 114-126, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001481097
Obsah // Poděkování 7 // Úvod 9 // Poznámka k práci s termíny gender a pohlaví 11 // Stačí jen přidat ženy a zamíchat? Genderové studium médií 13 // Genderová mediální studia: oblasti zájmu, teoretická východiska a konfliktní témata 13 // Zajistí více žen v médiích genderově citlivější prostředí a obsahy? // Problematické otázky genderových (mediálních) studií 15 // Genderové studium mediální produkce: ženy jako výzkumná kategorie a jejich pozice v mediálních institucích 24 // Psaní o méné prestižních tématech a malá šance získat vedoucí pozice: // Postavení žen v médiích a genderová segregace v novinářské profesi 25 // Média - mužské pevnosti? Analýzy maskulinního charakteru redakčního prostředí 32 // Jedna z mužů? Jaké hodnoty zastávají novinářky a jaké strategie volí, aby se vyrovnaly s „mužským“ redakčním prostředím? 35 // Novinářky v průsečíku nerovností: Gender jako jeden z řady vlivů spolupůsobících v oblasti mediální produkce 40 // Co zmůže jednotlivec ve strukturách? Pohled feministické politické ekonomie na média 41 // Gender v médiích v kontextu dalších sociodemografických a sociokulturních faktorů 45 // Vliv organizačních faktorů a profesních standardů na pozici, jednání a reprezentaci žen v médiích 49 // Past,ženské1 žurnalistiky: ekonomické vlivy v novinářské profesi ve vztahu ? faktoru genderu 55 // Gender a média ve výzkumu
a teorii v České republice’ 60 // Gender v novinářském profesním diskurzu: Jaký význam přikládají // genderu v mediální produkci čeští novináři a novinářky? 70 // Teoretický a metodologický úvod ? výzkumu 70 // Metody sběru a analýzy dat 75 // Výsledky analýzy: Česká žurnalistika jako genderově // slepá profese fungující na obchodních principech 78 // Tržní orientace médií vs. profesní hodnoty v novinářských protimluvech: Přehled klíčových témat a aspektů profesního diskurzu novinářů a novinářek v ČR 78 // „Gender? Pohlaví? Ne, to nehraje roli, jsme přece profesionálové.“ // Gender v profesním diskurzu novinářů a novinářek // v denním zpravodajství 81 // Redakce jako sborovna a domácí povinnosti novinářek: // Genderové stereotypy v novinářském profesním diskurzu 83 // „Řadová novinařina“ je genderově vyvážená, „Šéfování“ je záležitostí // mužů: Jak novináři a novinářky reflektují nerovnosti mezi muži // a ženami v profesi 86 // „Jsme sice jiné než chlapi, ale pohlavní znaky o kvalitě řízení // nerozhodují“: Kontradikce v novinářském profesním diskurzu // o ženách ve vedení médií 92 // Problém těch druhých: Domnělé vnější příčiny nerovného postavení // žen v profesi 95 // Málo peněz a času na práci, tlak na zisk. To jsou skutečné // problémy žurnalistiky, ne genderové vztahy 100 // Závěr 107 // Summary 112 // Použitá literatura 114
// Příloha: Scénář výzkumného rozhovoru 127 // Rejstřík 130
cnb003136376

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC