Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
První vydání
Praha : Galén, [2019]
388 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-433-0 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001481182
OBSAH // AUTORSKÝ KOLEKTIV...5 // 1. Organizace přednemocniční neodkladné péče v České republice...13 // Ondřej Franěk // 1.1. Systémové ukotvení zdravotnické záchranné služby...13 // 1.2. Tísňové volání a funkce zdravotnického operačního střediska...15 // 1.3. Telefonicky asistovaná první pomoc...17 // 1.4. Systém First responder...18 // 1.5. První pomoc a právo...19 // 2. Kardiopulmonální resuscitace dospělého...23 // Robin Šín // 2.1. Základní kardiopulmonální resuscitace...25 // 2.1.1. Cizí těleso v dýchacích cestách...27 // 2.1.2. Praktický postup základní resuscitace...27 // 2.1.3. Použití AED v průběhu základní kardiopulmonální // resuscitace...31 // 2.2. Rozšířená kardiopulmonální resuscitace...33 // 2.2.1. Algoritmus rozšířené kardiopulmonální resuscitace...33 // 2.2.2. Postupy při poskytování kardiopulmonální resuscitace...35 // 2.2.3. Potenciálně reverzibilní příčiny náhlé zástavy oběhu...38 // 2.2.4. Poresuscitační péče...40 // LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC ¦ 7 // Obsah // 3. Akutní stavy ve vnitřním lékařství...43 // Lukáš Handl // 3.1. Diferenciální diagnostika nej závažnej sich symptomů...43 // 3.1.1. Diferenciální diagnostika dušnosti...43 // 3.1.2. Diferenciální diagnostika bolesti na hrudi...46 // 3.2. Akutní koronární syndromy...49 // 3.2.1. Akutní koronární syndrom s elevacemi úseku ST...50 // 3.2.2. Akutní koronární syndrom bez elevaci ST úseku...54
// 3.3. Akutní srdeční selhání...57 // 3.4. Akutní plieni embolie...61 // 3.5. Závažné poruchy srdečního rytmu...64 // 3.5.1. Tachykardie...67 // 3.5.2. Bradykardie...69 // 3.6. Hypertenzní krize...71 // 3.7. Exacerbace chronického onemocnění plic...73 // 3.7.1. Exacerbace bronchiálního astmatu...73 // 3.7.2. Exacerbace CHOPN...75 // 3.8. Závažná akutní alergická reakce (anafylaxe) a anafylaktický šok.78 // 3.8.1. Závažná akutní alergická reakce - anafylaxace...78 // 3.8.2. Anafylaktický šok...81 // 3.9. Akutní stavy v diabetológii...83 // 3.9.1. Hypoglykemické kóma...84 // 3.9.2. Hyperglykemické kóma...85 // 4. Vybrané akutní neurologické stavy...89 // Jana Šeblová // 4.1. Poruchy vědomí...89 // 4.1.1. Vyšetření pacienta...91 // 4.1.2. Prvotní terapie pacienta s poruchou vědomí...93 // 4.1.3. Terapie na základě příznakových souborů // a zjištěných odchylek...94 // 4.2. Krátkodobé poruchy vědomí - kolapsy a synkopy...95 // 4.2.1. Zhodnocení závažnosti krátkodobé ztráty vědomí // a další postup...96 // 4.3. Křečové stavy...97 // 4.3.1. Neepileptické křečové záchvaty...98 // 4.3.2. Epilepsie...99 // 4.3.3. Postup diagnostiky a léčby při proběhlých či probíhajících // křečích...100 // 4.4. Akutní cévní mozkové příhody...101 // 4.4.1. Typy, etiologie a patofyziologie postižení...102 // 4.4.2. Diagnostika a základní opatření...102 // 8 ¦ LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC // Obsah // 4.4.3. Ischemické
cévní mozkové příhody...104 // 4.4.4. Intracerebrální krvácení...105 // 4.4.5. Subarachnoidální krvácení...106 // 5. Akutní intoxikace...109 // Robin Šín // 5.1. Obecný úvod do problematiky...110 // 5.2. Lékové intoxikace...111 // 5.3. Otrava chemickými látkami a průmyslovými přípravky...116 // 5.4. Zasažení bojovými chemickými látkami...120 // 6. Šok...125 // Jozef Klučka // 6.1. Obecné informace o šoku...125 // 6.2. Hypovolemický šok...128 // 6.3. Distribuční šok...133 // 6.3.1. Anafylaktický šok...133 // 6.3.2. Septický šok...135 // 6.4. Kardiogenní šok...137 // 6.5. Obštrukční šok...138 // 6.6. Závěr...139 // 7. Traumatologie...141 // David Šmíd, Radek Tupý // 7.1. Úvod...141 // 7.2. Vyšetření pacienta s traumatem...142 // 7.3. Poranění měkkých tkání...146 // 7.4. Poranění hlavy...148 // 7.4.1. Zlomeniny lebky...148 // 7.4.2. Poranění mozku...150 // 7.4.3. Nitrolební krvácení...151 // 7.4.4. Otok mozku...153 // 7.4.5. Poranění oka ...153 // 7.4.6. Poranění ucha ...154 // 7.5. Poranění krku...154 // 7.5.1. Poranění hrtanu...155 // 7.5.2. Poranění cévních struktur...155 // 7.5.3. Poranění jícnu...156 // 7.6. Poranění páteře a míchy...156 // 7.6.1. Poranění krční páteře...156 // 7.6.2. Poranění hrudní a bederní páteře...157 // 7.7. Poranění hrudníku...157 // LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC ¦ 9 // Obsah // 7.7.1. Poranění skeletu hrudníku...157 // 7.7.2. Poranění nitrohrudních
orgánů...159 // 7.7.3. Traumatický pneumothorax...162 // 7.7.4. Hemothorax...163 // 7.8. Poranění břicha...164 // 7.8.1. Poranění sleziny...164 // 7.8.2. Poranění jater a žlučových cest...165 // 7.8.3. Poranění slinivky břišní...166 // 7.8.4. Poranění žaludku a duodena...166 // 7.8.5. Poranění střev...167 // 7.8.6. Poranění cév a retroperitonea...168 // 7.8.7. Poranění ledviny a vývodných cest močových...168 // 7.8.8. Poranění zevního genitálu a perinea...168 // 7.8.9. Poranění bránice...169 // 7.8.10. Poranění břišní stěny...169 // 7.9. Zlomeniny pánve...170 // 7.10. Poranění končetin...170 // 7.10.1. Poranění pohybového aparátu... 171 // 7.10.2. Poranění cévních struktur...173 // 7.10.3. Poranění nervových struktur...174 // 7.10.4. Ztrátová poranění...174 // 8. Urgentní péče v polních podmínkách...177 // Michal Plodr // 8.1. Specifika poskytování zdravotnické péče v polních podmínkách... 177 // 8.2. Struktura zdravotnického zabezpečení v polních podmínkách...178 // 8.3. Historie TCCC...181 // 8.4. Principy TCCC...182 // 8.5. Základní cíle konceptu TCCC...183 // 8.6. Fáze TCCC...184 // 8.6.1. Ošetření pod palbou protivníka (care under fire)...184 // 8.6.2. Ošetření mimo dosah palby protivníka (tactical field care).188 // 8.6.3. Evakuace, ošetření během evakuace (tactical evacuation // care - TACEVAC)...192 // 9. Poškození organismu fyzikálními vlivy...195 // Jana Kubalová,
Robin Šín // 9.1. Akcidentální (náhodná) hypotermie...195 // 9.2. Omrzliny...205 // 9.3. Hypertermie...210 // 9.4. Popáleniny...211 // 10 ¦ LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC // 10. Akutní stavy v gynekologii a porodnictví...219 // PetrŠtourač // 10.1. Úvod...219 // 10.2. Fyziologický porod...220 // 10.3. Patologické stavy v souvislosti s těhotenstvím // a během těhotenství...222 // 10.4. Akutní gynekologické příhody...226 // 10.5. Kardiopulmonální resuscitace v těhotenství...227 // 11. Akutní stavy u dětí...229 // Roman Štoudek // 11.1. Úvod...229 // 11.2. Akutní stavy dušnosti...230 // 11.3. Akutní stavy spojené s poruchou vědomí a křečemi...235 // 11.4. Intoxikace...238 // 11.5. Invazivní meningokoková infekce...239 // 11.6. Zvláštnosti kardiopulmonální resuscitace u dětí...239 // 11.7. Týrané dítě...243 // 12. Akutní stavy v psychiatrii...245 // Jiří Podlipný // 12.1. Co je pro psychiatra důležité při komunikaci se zdravotníkem // předávajícím pacienta...245 // 12.2. Stavy kvalitativního narušení vědomí...250 // 12.3. Stavy akutního psychomotorického neklidu...253 // 12.4. Stavy provázené vystupňovaným úzkostným prožíváním...256 // 12.5. Stavy provázené bludnou produkcí...258 // 12.6. Sebevražedná krize...261 // 12.7. Stavy se snížením psychomotorické aktivity...264 // 12.8. Specifika akutní psychiatrické péče v gerontopsychiatrii...265 // 12.9. Specifika akutní psychiatrické péče o dětské
pacienty...268 // 13. Farmakoterapie akutních stavů...273 // Robin Šín // 13.1. Cesty podání léčivého přípravku...273 // 13.2. Nežádoucí účinky léčivých přípravků...275 // 13.3. Specifika farmakoterapie určitých skupin pacientů...276 // 13.4. Speciální farmakologie...278 // 14. Hromadné postižení osob...297 // Jana Vidunová // 14.1. Mimořádná událost s hromadným postižením osob...297 // lékařskA první pomoc »11 // Obsah // 14.2. Příprava na mimořádné události s hromadným postižením osob ... 298 // 14.3. Informace z místa události...299 // 14.4. Přehled činností na místě mimořádné události...300 // 15. Integrovaný záchranný systém...313 // Robin Šín // 15.1. Účel systému...313 // 15.2. Základní složky...314 // 15.3. Ostatní složky...319 // 15.4. Společný zásah složek...320 // 16. Praktické dovednosti...325 // Jana Vidunová // 16.1. Zástava masivního krvácení...325 // 16.2. Fixace krční páteře...327 // 16.3. Vypuzovací manévry...329 // 16.4. Nosní vzduchovod a jeho zavedení...331 // 16.5. Ústní vzduchovod a jeho zavedení... 333 // 16.6. Laryngeální maska a její zavedení...334 // 16.7. Orotracheální intubace...335 // 16.8. Koniopunkce, koniotomie...338 // 16.9. Punkce pleurální dutiny...339 // 16.10. Thorakostomie...341 // 16.11. Základy umělé plieni ventilace...343 // 16.12. Zajištění periferního intravenózního přístupu...347 // 16.13. Zajištění intraoseálního
přístupu do cévního řečiště...348 // 16.14. Nazální aplikace léků...351 // 16.15. Monitorace a záznam křivky EKG...353 // 16.16. Defibrilace...354 // 16.17. Elektrická kardioverze...356 // 16.18. Zevní kardiostimulace...357 // 17. Mýty o první pomoci a zdravotnické záchranné službě...361 // Ondřej Franěk // Zkratky...367 // Souhrn / Summary...375 // Rejstřík...377 // 12 ¦ LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC