Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání první
Praha : Malvern, 2018
125 stran ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7530-130-7 (brožováno)
angličtina
001481260
Obsah // Předmluva k českému vydání / 9 Úvod / 11 // ? obsahu této knihy / 13 // O škole a ideologii /17 // Škola se světonázorovým systémem - ano, či ne? /17 Existuje nějaké učení, které by zároveň nebylo učením o životní filozofii? /17 // Kdo formuje životní názor dnes? / 18 Jak je to s mytologií moderní doby? / 19 // Dva -ismy, které vytvářejí hranice (vedoucí ? dalšímu -ismu) / 20 Co si s tím vším škola počne? / 20 Obtížné slovo „duch“ / 21 Vnitřní život různého druhu / 21 Přítomnost mysli / 22 Když se vědomí ztratí a zase vrátí / 22 Když se život ocitne na okraji / 23 Spojení a význam / 24 Strach a důvěra / 27 // Viktorie je v bezpečí / 27 Cítit strach / 28 // Potrava pro důvěru a potrava pro strach / 29 // Žáci / 31 // Porozumění dětem a dospívajícím / 31 Tri aspekty / 32 // Myšlení a jeho vývojové fáze / 35 // Ptát se sebe sama, kdo pokládá otázku / 35 // Příčinné myšlení / 36 // ... a když to začne / 36 // Co je pre-kauzální myšlení / 37 // Myšlení v obrazech / 38 // Přechod ? pojmovému myšlení / 39 // Bolestivé počty / 39 // Vnitřní obrazy jsou pojmy v pohybu / 41 Přesná imaginace / 42 Pohyb: nejdříve tělo... / 42 ... Pak řeč a myšlení / 43 Vývoj myšlení / 44 Vůle, cítění a myšlení / 45 Ruce, srdce a hlava / 47 Smysly / 49 // Základní smysly a jejich rozvoj skrze učení / 49 Kolik máme smyslů? / 49 Smysly vztahující se ? fyzickým orgánům
/ 50 Smysly spojené se zkušeností / 50 Přehled smyslů / 50 Hmat / 51 Životní smysl / 53 Smysl pro pohyb / 57 Smysl pro rovnováhu / 60 Lidská podstata a biologický vývoj / 63 Podobné zkušenosti ve vývoji dítěte / 64 Příběh bible... / 64 ... a příběh ze třídy / 66 Více o hříchu a starých kalhotách / 67 Nové možnosti / 69 Setkání s žáky /73 // Pedagogika pro dospívající /73 Předškolní období // Příklady a sliby / 74 // Posilování vůle: návyky a rytmus /76 // (Ne)povzbuzování / 78 // Období základní školy Školní zralost / 80 Něco pro uklidnění / 82 Proces učení: já a slon / 83 Němčina viděná jako slon / 85 Věcná zkušenost - učení skrze zkušenost / 88 Puberta // Další obtížný přechod / 89 // Nutnost oddělení se - viděno z lingvistického úhlu pohledu / 90 Paradox jako příležitost / 92 // Autorita v procesu změny a pohled na protiklady / 93 Takže: polarizace a paradox / 94 ... ale nejprve pár slov o humoru / 94 Z lekce fyziky / 95 O teple a řešení sporů / 98 Teplo a „já“ / 99 Učitel / 101 // O pedagogické integritě. Můžeme dětem lhát? / 101 Dva příklady ke zvážení /102 Pedagogická hodnota integrity / 102 Učitelské povolání jako umění / 103 Nástroje pro umělce v umění učit / 104 Další komplikované slovo: sebe-vzdělávání / 105 Dovolte, aby se učivo stalo něčím novým / 106 Sociální umění / 106 Třída / 107 Školní dvůr / 108 Rodiče / 109 // Láska
jako základní motiv. Berte v úvahu rodiče / 109 // Srdce a rozhovor /110 // Jařmo a požehnání individualismu. // Paní vychovatelka dělá pořádek /112 Od vlády tradic... /113 ... ke zhroucení tradic / 113 Beze zkratek /115 // Spolupráce mezi rodiči a školou /117 Realistické požadavky / 117 Dobré rady pro dobrou komunikaci /118 Závěrečné slovo: kam škola směruje? /123
(OCoLC)1096289773
cnb003038846

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC