Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2017
350 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-204-4371-7 (vázáno)
Aeskulap
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
001481286
Obsah // Předmluva...10 // 1 Stručná historie výzkumu končetinových cév...12 // Karel Roztočil // 1.1 Tepenná onemocnění...13 // 1.2 Žilní onemocnění...14 // 1.3 Lymfatické cévy...16 // 2 Anatomie končetinových cév...18 // David Kachlí1< // 2.1 Obecné uspořádání cév...18 // 2.2 Tepenný systém končetin...23 // 2.3 Žilní systém končetin...46 // 2.4 Mízní systém na končetinách...84 // 3 Přehled patofyziologie cév končetin...102 // 3.1 Základy patofyziologie končetinových cév a jejich význam // v angiologické praxi...102 // Jan Piťha // 3.2 Pulzatilní a nepulzatilní průtok...107 // Peter Ivák, Jan Piťha, Ivan Netuka // 4 Specifika aterosklerózy končetinových tepen...113 // Jan Piťha, Karel Roztočil // 4.1 Shrnutí problematiky aterosklerózy...113 // 4.2 Rizikové faktory aterosklerózy obecně...115 // 4.3 Rizikové faktory a ischemická choroba dolních končetin...117 // 4.4 Shrnutí rizikových faktorů aterosklerózy končetinových tepen...120 // 4.5 Využití angiologických metod zaměřených na vlastnosti // periferní cirkulace v diagnostice a prevenci kardiovaskulárních chorob. .122 // 5 Patofyziologie hemokoagulace...129 // Jana Hirmerová // 5.1 Úvod...129 // 5.2 Arteriální trombóza...135 // 5.3 Žilní trombóza...139 // 5.4 Závěr...144 // 6 Vyšetření končetinových cév...146 // 6.1 Vyšetření tepen...146 // Karel Roztočil // 6.2 Vyšetření žil...156 // Karel Roztočil // 6.3 Vyšetření
lymfatických cév...162 // OldFich Eliška // 6.4 Zobrazovací metody končetinových cév...163 // Jan Piťha, Theodor Adla, Miloslav Koček // 7 Akutní končetinová ischemie...173 // Karel Roztočil, Libor Janoušek // 7.1 Definice...173 // 7.2 Příčiny...173 // 7.3 Epidemiologie...174 // 7.4 Klinický obraz...175 // 7.5 Diagnostika...176 // 7.6 Diferenciální diagnóza...178 // 7.7 Terapie...178 // 7.8 Souhrn a prognóza...182 // 8 Chronická ischemická onemocnění končetin...183 // 8.1 Ischemická choroba dolních končetin...183 // Jan Piťha // 8.2 Kritická končetinová ischemie ...195 // Karel Roztočil // 8.3 Syndrom diabetické nohy...202 // Pavlína Piťhová // 8.4 Vaskulitidy...212 // Jan Zeman // 8.5 Jiné neaterosklerotické příčiny ischemie...227 // Karel Roztočil // 9 Neobli tetující onemocnění končetinových tepen...235 // 9.1 Vazoneurózy...235 // Jan Piťha // 9.2 Komplexní regionální bolestivý syndrom...242 // Karel Roztočil // 9.3 Aneurysma končetinových tepen...244 // Karel Roztočil // 9.4 Syndromy tepenné komprese...246 // Karel Roztočil // 10 Akutní žilní onemocnění...251 // Karel Roztočil // 10.1 Trombóza hlubokých žil...251 // 10.2 Trombózy povrchových žil...273 // 11 Chronická žilní onemocnění...280 // Karel Roztočil // 11.1 Varixy...280 // 11.2 Posttrombotický syndrom...289 // 11.3 Chronická žilní insuficience...293 // 8 // Obsah // 11.4 Syndromy žilní komprese ...299 // 11.5 Žilní aneurysma...301
// 11.6 Žilní malformace...302 // 12 Onemocnění lymfatických cév...307 // Oldňch Eliš1<a // 12.1 Obecná morfologická charakteristika lymfatického systému // -jeho entita...307 // 12.2 Lymfedém...312 // 12.3 Akutní lymfedém...319 // 12.4 Chronický lymfedém...320 // 12.5 Stadia lymfedému - typická pro lymfedémy končetin...320 // 12.6 Klasifikace lymfedému podie mohutnosti otoku, // komparace s druhou neoteklou končetinou...321 // 12.7 Komplikace lymfedémů...321 // 12.8 Léčba lymfedému...323 // 12.9 Typy lymfedémů dle lokalizace...332 // 12.10 Nádory lymfatického systému - malformace...337 // Summary...342 // Seznam zkratek...344 // Rejstřík...346 // 9
(OCoLC)1022782934
cnb002919275

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC