Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Bibliografie
Biografie
Vydání první
Praha : Academia, 2019
662 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2945-4 (vázáno)
Orient ; sv. 31
Vychází u příležitosti oslav 700. výročí odchodu Odorika z Pordenone na misi do východní Asie (2018/2019)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
001481365
Obsah // Předmluva...15 // Technická poznámka...22 // Úvodem...24 // Curriculum vitee Odorika z Pordenone...28 // ? Historické souvislosti...31 // ODORIKOVADOBA...33 // Evropa na přelomu 13. a 14. století...33 // Spory v římskokatolické církvi...35 // Mongolská říše a její správa...38 // ZÁPAD A MONGOLSKÁ ŘÍŠE...43 // Přibližování Východu a Západu...43 // První kontakty Západu a Mongolů...45 // Objevování Východu...49 // Hledání „říše kněze Jana“...53 // Snahy o spolupráci proti muslimům...55 // DIPLOMATICKÉ a OBCHODNÍ STYKY...58 // První vyslanci ? Mongolům...58 // Italské obchodní republiky a jejich expanze...69 // Janované na mongolském Východě...73 // CESTA Z EVROPY NA VÝCHOD...81 // Evropští misionáři na asijských tranzitních cestách..81 // Františkánské misie na Východě...82 // Benátčan Marco Polo...90 // Předehra úspěšných františkánských misií...97 // MISIONÁŘSKÁ ČINNOST V MONGOLSKÉ ČÍNĚ...100 // Druhá vlna křesťanství v Číně...100 // Jan z Montecorvina...103 // Konec středověkých katolických misí...108 // II. Počíná se kniha o Odorikovi...117 // ODORIKŮV PŮVOD A RODNÉ FURLANSKO...119 // Odorik známý i neznámý...119 // Místo a datum narození...126 // Oldřich či Odorik?...128 // Otázka „národnosti“...132 // Odorikovo Furlansko a jeho jazyky...136 // ODORIK A FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD...143 // Řád menších bratří čili františkáni...143 // Františkáni
ve Furlansku...145 // Odorikův vstup do řádu a činnost...147 // III. Odorikovo putování do Číny...155 // ODORI KOVÁ VELKÁ CESTA...157 // Před cestou do východní Asie...157 // Cesta na Východ...159 // V mongolské Persii...167 // Cestou do Indie...170 // Putování v Indii...175 // Zastávka na Filipínách?...180 // IV. Pobyt v mongolské Číně...187 // V ZEMI VELIKÉHO CHÁNA...189 // Příjezd do Číny...189 // V jihočínských městech...192 // Na dvoře Velikého chána...198 // Kázání před Velikým chánem Chošilou...202 // Odorik a náboženství v Číně...206 // Manzi a Kathaj...209 // Čeho si Odorik v Číně také všímal...210 // Lov s pomocí kormoránů...214 // „Moře nefritu“...216 // V. Zpáteční cesta do Evropy...219 // CESTA Z ČÍNY NA ZÁPAD...221 // Putování po Hedvábné cestě...221 // Zemí „knéze Jana“...223 // Byl Odorik v Tibetu?...225 // Návrat do Itálie a smrt...228 // VI. Odorik a poznávání Asie...235 // ROZŠÍŘENÍ ZNALOSTÍ EVROPANŮ O ASII...237 // Odorikovo vidční Asie...237 // Odorik a Katalánsky atlas...240 // Mongolská Čína v Katalánskom atlase...247 // VII. Odorikovo uctívání a jeho kult...253 // GENEZE KULTU BRATRA ODORIKA...255 // Utváření hagiografické tradice...255 // Odorikovy posmrtné osudy...261 // VIII. Odorikovo dědictví...267 // ODORIKŮV CESTOPIS...269 // Zpráva o východních krajích...269 // Rukopisy a jejich latinské redakce...270 // Latinské rukopisy Odorikova
cestopisu v našich // knihovnách...279 // Středovčcí překladatelé Odorikova cestopisu...286 // Tištěná vydání a edice...290 // STUDIE O ODORIKOVI...295 // Literatura o Odorikově misionářské činnosti a jeho cestopisu.. 295 Komentátoři o Odorikově cestopisu a jeho osobě...300 // IX. Mandevila a Odorikův cestopis...305 // Cestopis tzv. Mandevily a jeho autor...307 // Několik srovnání...313 // X. Odorik v umění...323 // Odorikův náhrobek...325 // Cyklus fresek...328 // Závěrem...332 // A tak jsem dospěl ke konci...332 // PŘÍLOHA...339 // Ukázka z textu o Odorikovi...341 // Faksimile textu „pražské redakce“ // {Recensio Henrici, 14. století)...367 // Summary...391 // Prameny a literatura (strukturované členění)...393 // Základní použité prameny (mimo edic cestopisů)...393 // Obecně historické práce...398 // Katalogy...401 // Slovníky, příručky...402 // Středověcí geografové, cestovatelé, obchodníci a misionáři // (včetně edic cestopisů)...402 // Odorikova doba. Čína a Západ...408 // Odorikův život a dílo. Odorik v umění...410 // Redakce a studium rukopisů Odorikova cestopisu...415 // Abecední přehled použitých pramenů a literatury...420 // Seznam vyobrazení...451 // Biblioteca odoriciana // 455 // RUKOPISY...455 // I. Latinské...455 // H. Italské...476 // III. Francouzské...482 // IV. Německé...485 // V. Španělský...486 // VI. Velšský...487 // SEŘAZENÍ RUKOPISŮ PODLE SIGLA...487 // TIŠTĚNÉ
EDICE, STUDIE A ČLÁNKY, // ONLINE ZDROJE...495 // Rejstříky...569 // Jmenný rejstřík...571 // Zeměpisný rejstřík...598 // Věcný rejstřík...644
(OCoLC)1107866580
cnb003039181

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC