Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2019
463 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-271-2289-9 (brožováno)
Obsahuje rejstřík
České a anglické resumé
001481381
Obsah // Slovo úvodem...19 // PROPEDEUTIKA // 1 Nemoc, její příznaky, průběh a prognóza (Miroslav Souček, // Petr Svačina) ...23 // 2 Postup při vyšetření nemocného (Miroslav Souček, Petr Svačina)..24 // 2.1 Anamnéza ... 24 // 2.1.1 Osobní data... 24 // 2.1.2 Současné obtíže ... 24 // 2.1.3 Rodinná anamnéza ... 25 // 2.1.4 Osobní anamnéza... 25 // 2.1.5 Pracovní a sociální anamnéza ... 26 // 2.2 Základní fyzikální vyšetřovací metody... 27 // 2.2.1 Pohled... 27 // 2.2.2 Pohmat... 27 // 2.2.3 Poklep ... 27 // 2.2.4 Poslech... 28 // 2.2.5 Vyšetření pomocí čichu... 28 // 2.3 Vyšetření celkového stavu nemocného... 28 // 2.3.1 Vědomí... 28 // 2.3.2 Poloha ... 29 // 2.3.3 Postoj a chůze... 29 // 2.3.4 Abnormální pohyby... 30 // 2.3.5 Habitus... 30 // 2.3.6 Změny hlasu a poruchy řeči... 30 // 2.3.7 Kůže... 31 // 2.3.8 Otok ... 32 // 2.3.9 Kožní adnexa ... 33 // 2.3.10 Tělesná teplota ... 33 // 3 Vyšetření hlavy (Miroslav Souček, Petr Svačina) ...35 // 3.1 Vyšetření lebky... 35 // 3.2 Vyšetření očí... 36 // 3.3 Vyšetření nosu... 37 // 3.4 Vyšetření rtů a dutiny ústní... 37 // 3.5 Vyšetření uší ... 38 // 4 Vyšetření krku (Miroslav Souček, Petr Svačina) ...39 // 4.1 Vyšetření krčních arterii ... 39 // 4.2 Vyšetření krčních žil... 39 // 4.3 Vyšetření krčních mízních uzlin... 39 // 4.4 Vyšetření štítné žlázy... 40 // 7 // 5 Vyšetření hrudníku (Miroslav Souček, Petr Svačina)
...41 // 5.1 Vyšetření hrudníku pohledem... 41 // 5.1.1 Abnormální a některé patologické tvary hrudníku... 41 // 5.1.2 Dýchací pohyby... 42 // 5.1.3 Vyšetření prsů... 43 // 5.2 Vyšetření hrudníku pohmatem... 43 // 5.2.1 Hrudní chvění... 44 // 5.2.2 Pleurální tření... 44 // 5.3 Vyšetření hrudníku poklepem ... 44 // 5.3.1 Srovnávací poklep ... 44 // 5.3.2 Topografický poklep ... 45 // 5.3.3 Poklepové změny nad plícemi... 45 // 5.4 Vyšetření plic poslechem ... 45 // 5.4.1 Dýchací šelesty... 45 // 5.4.2 Změny dýchacích šelestů... 46 // 5.4.3 Vedlejší dýchací fenomény... 47 // 5.4.4 Poslech hrudního hlasu (bronchofonie) ... 48 // 5.5 Základní plieni syndromy... 48 // 5.5.1 Pneumonie... 48 // 5.5.2 Plieni infarkt ... 49 // 5.5.3 Atelektáza... 49 // 5.5.4 Fluidotorax - syndrom přítomnosti tekutiny // v pohrudniční dutině... 49 // 5.5.5 Pneumotorax - syndrom přítomnosti vzduchu // v pohrudniční dutině... 50 // 5.6 Hlavní příznaky plicních onemocnění... 50 // 5.6.1 Dusnost... 50 // 5.6.2 Kašel... 51 // 5.6.3 Krvácení z plic - hemoptýza a hemoptoe... 52 // 5.6.4 Bolesti na hrudi ... 52 // 5.6.5 Cyanóza ... 52 // 6 Vyšetření srdce (Miroslav Souček, Petr Svačina) ...53 // 6.1 Vyšetření srdce pohledem... 53 // 6.1.1 Změny konfigurace srdeční krajiny... 53 // 6.1.2 Pulzace v srdeční krajině... 53 // 6.2 Vyšetření srdce pohmatem ... 53 // 6.2.1 Úder srdečního hrotu ... 53 // 6.2.2 Systolické zvedání
sterna... 54 // 6.2.3 Víry (turbulence)... 54 // 6.3 Vyšetření srdce poklepem... 54 // 6.4 Vyšetření srdce poslechem... 54 // 6.4.1 Poslechové oblasti chlopní... 54 // 6.4.2 Srdeční ozvy... 55 // 6.4.3 Cval ... 55 // 6.4.4 Srdeční kliky ... 56 // 6.4.5 Šelesty ... 56 // i // 8 // 6.5 Měření krevního tlaku... 57 // 6.5.1 Měření krevního tlaku v ordinaci ... 57 // 6.5.2 Domácí měření krevního tlaku ... 58 // 6.5.3 Ambulantní monitorování krevního tlaku ... 58 // 6.6 Tep (pulz) ... 60 // 6.7 Fyzikální nálezy u nejčastějších chlopenních a zkratových vad // v dospělosti ... 60 // 6.7.1 Zúžení levého žilního ústí - mitrální stenóza ... 60 // 6.7.2 Nedomykavost levého žilního ústí - mitrální insuficience... 61 // 6.7.3 Kombinovaná mitrální vada - stenóza a insuficience... 61 // 6.7.4 Zúžení levého tepenného ústí - aortální stenóza... 61 // 6.7.5 Nedomykavost levého tepenného ústí - aortální insuficience. 62 // 6.7.6 Kombinovaná aortální vada - stenóza a nedomykavost... 62 // 6.7.7 Nedomykavost trojcípé chlopně - trikuspidální insuficience. 62 // 6.7.8 Pulmonální stenóza... 62 // 6.7.9 Pulmonální regurgitace... 63 // 6.7.10 Defekt septa síní ... 63 // 6.7.11 Defekt septa komor... 63 // 6.7.12 Koarktace aorty ... 63 // 6.7.13 Otevřená Botallova dučej ... 63 // 6.7.14 Fallotova tetralogie... 64 // 6.7.15 Ebsteinova anomálie... 64 // 6.8 Hlavní příznaky srdečních onemocnění... 64
6.8.1 Bolest... 64 // 6.8.2 Dusnost... 65 // 6.8.3 Palpitace... 66 // 6.8.4 Synkopa ... 66 // 6.8.5 Cyanóza... 67 // 6.8.6 Systémový edém... 67 // 6.8.7 Hemoptýza a hemoptoe... 68 // 7 Vyšetření břicha (Bohuslav Kianička, Miroslav Souček, Petr Svačina) .69 // 7.1 Rozdělení břicha na oblasti... 69 // 7.2 Vyšetření břicha pohledem... 69 // 7.3 Vyšetření břicha pohmatem ... 70 // 7.4 Vyšetření břicha poklepem... 71 // 7.5 Vyšetření břicha poslechem... 71 // 7.6 Vyšetření per rectum... 72 // 7.7 Hlavní příznaky onemocnění jícnu... 72 // 7.8 Žaludeční a střevní dyspepsie ... 73 // 7.9 Bolesti břicha... 73 // 7.10 Meteorismus ... 74 // 7.11 Krvácení do gastrointestinálního traktu... 74 // 7.12 Posouzení zvratků... 75 // 7.13 Poruchy rytmu stolice ... 75 // 7.14 Vyšetření stolice ... 75 // 7.15 Vyšetření ascitu ... 76 // 9 // 8 Vyšetření jater (Miroslav Souček, Petr Svačina)... // 8.1 Anatomické uložení jater... // 8.2 Vyšetření jater pohmatem... // 8.3 Hlavní příznaky onemocnění jater... // 8.3.1 Žloutenka ... // 8.3.2 Portální hypertenze... // 8.3.3 Portosystémová encefalopatie ... // 8.3.4 Ascites... // 9 Vyšetření žlučníku (Bohuslav Kianička, Miroslav Souček, Petr Svačina) ... // 9.1 Anatomické uložení žlučníku... // 9.2 Vyšetření žlučníku pohmatem ... // 9.3 Žlučníková kolika... // 10 Vyšetření sleziny (Miroslav Souček, Petr Svačina)... // 10.1 Anatomické uložení sleziny...
// 10.2 Vyšetření sleziny pohmatem... // 10.3 Splenomegalie... // 11 Vyšetření urogenitálního systému (Miroslav Souček, Petr Svačina) . // 11.1 Anatomické uložení ledvin... // 11.2 Vyšetření ledvin... // 11.3 Vyšetření močového měchýře ... // 11.4 Nejčastější příznaky onemocnění močového ústrojí... // 12 Vyšetření pohybového systému (Petr Němec, Miroslav Souček, // Petr Svačina) ... // 12.1 Anamnéza... // 12.1.1 Rodinná anamnéza ... // 12.1.2 Osobní anamnéza... // 12.1.3 Farmakologická anamnéza ... // 12.1.4 Pracovní a sociální anamnéza ... // 12.1.5 Anamnéza nynějšího onemocnění ... // 12.2 Vyšetření periferního pohybového aparátu... // 12.3 Vyšetření páteře... // 13 Vyšetření obvodových cév (Ivo Hofírek, Miroslav Souček, Petr Svačina) ... // 13.1 Vyšetření tepen... // 13.1.1 Anamnéza ... // 13.1.2 Vyšetření tepen pohledem ... // 13.1.3 Vyšetření tepen pohmatem... // 13.1.4 Vyšetření tepen poslechem ... // 13.1.5 Funkční vyšetření tepenného systému... // 13.1.6 Ultrazvukové vyšetření v diagnostice tepenných onemocnění... // 13.1.7 Akutní tepenné uzávěry... // 13.1.8 Syndromy horní hrudní apertury... // 13.2 Vyšetření žil ... // 10 // 77 // 77 // 77 // 77 // 77 // 79 // 79 // 80 // 81 // 81 // 81 // 81 // 82 // 82 // 82 // 82 // 84 // 84 // 84 // 85 // 85 // 88 // 88 // 88 // 88 // 88 // 89 // 89 // 90 // 92 // 95 // 95 // 95 // 96 // 96 // 97 // 97 // 97 // 98
// 98 // 98 // 13.2.1 Anamnéza ... 99 // 13.2.2 Vyšetření žil pohledem... 99 // 13.2.3 Vyšetření žil pohmatem ... 99 // 13.2.4 Funkční vyšetření žilního systému ... 100 // 13.2.5 Ultrazvukové vyšetření v diagnostice žilních onemocnění. 101 // 13.2.6 Tromboflebitida... 101 // 13.2.7 Žilní trombóza... 101 // 14 Vyšetření mízních uzlin (Miroslav Souček, Petr Svačina) ...104 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 15 Kardiologie (Jindřich Spinar, Jiří Vítovec) ...109 // 15.1 Ischemická choroba srdeční ... 109 // 15.1.1 Bolestivé formy ischemické choroby srdeční ... 110 // 15.1.2 Nebolestivé formy ischemické choroby srdeční... 119 // 15.2 Arytmie ... 125 // 15.2.1 Supraventrikulární tachykardické arytmie ... 125 // 15.2.2 Komorové arytmie ... 127 // 15.2.3 Bradykardie... 128 // 15.2.4 Arytmie z poruchy vedení vzruchů - blokády... 129 // 15.3 Plieni embolie... 130 // 15.4 Cor pulmonale... 132 // 15.4.1 Plieni hypertenze... 133 // 15.5 Chlopenní vady... 134 // 15.5.1 Aortální stenóza ... 134 // 15.5.2 Aortální regurgitace... 134 // 15.5.3 Mitrální stenóza... 135 // 15.5.4 Mitrální regurgitace... 136 // 15.5.5 Další možné chlopenní vady ... 137 // 15.5.6 Kombinované chlopenní vady... 137 // 15.5.7 Nemocní po náhradě choré chlopně chlopní umělou... 137 // 15.6 Nejčastěji se vyskytující vrozené srdeční vady v dospělosti ... 138 // 15.6.1 Defekt síňového septa II. typu... 138 // 15.6.2 Defekt komorového septa
... 139 // 15.6.3 Otevřená tepenná dučej... 139 // 15.6.4 Koarktace aorty ... 140 // 15.6.5 Fallotova tetralogie... 141 // 15.6.6 Ebsteinova anomálie... 142 // 15.6.7 Další anomálie... 143 // 15.7 Kardiomyopatie... 143 // 15.7.1 Dilatační kardiomyopatie... 143 // 15.7.2 Hypertrofická kardiomyopatie ... 144 // 15.7.3 Restriktivní kardiomyopatie... 145 // 15.7.4 Arytmogenní dysplazie pravé komory... 146 // 11 // 15.8 Zánětlivá postižení srdce... 146 // 15.8.1 Infekční endokarditida ... 146 // 15.8.2 Myokarditidy ... 148 // 15.8.3 Perikarditidy ... 150 // 16 Arteriální hypertenze (Ivan Řiháček, Miroslav Souček) ...152 // 16.1 Prevalence, definice a klasifikace ... 152 // 16.2 Kardiovaskulární riziko a prognóza arteriální hypertenze... 153 // 16.3 Diagnostika arteriální hypertenze ... 155 // 16.4 Léčebné postupy... 155 // 16.4.1 Nefarmakologická léčba... 156 // 16.4.2 Farmakologická léčba... 156 // 16.5 Cíl léčby hypertenze... 157 // 17 Angiologie (Ivo Hofírek)...158 // 17.1 Tromboembolická nemoc... 158 // 17.2 Onemocnění aorty a velkých tepen... 159 // 17.2.1 Aneuryzma aorty... 160 // 17.2.2 Disekce aorty ... 160 // 17.3 Onemocnění periferních tepen... 161 // 17.4 Choroby žil... 162 // 18 Pneumologie (Kristián Brat, Martina Doubková, Vladimír Herout, // Michaela Heroutová, Bohdan Kadlec, Dagmar Kindlová, // Marek Plutinský, Jana Skřičková, Nela Šťastná, Pavel Turčáni)...164 // 18.1 Akutní tracheobronchitida (Ne/a
Stasimi,)... 164 // 18.2 Záněty plic - pneumonic (Kristián Brat)... 166 // 18.3 Tuberkulóza a mykobakteriózy (Michaela Heroutová)... 171 // 18.3.1 Tuberkulóza ... 171 // 18.3.2 Netuberkulózní mykobakteriózy... 174 // 18.4 Chronická obštrukční plieni nemoc (Marek Plutinský)... 175 // 18.5 Asthma bronchiale (Dagmar Kmd/ová,)... 179 // 18.6 Pohrudniční vypotek (Kristián Brat)... 188 // 18.7 Respirační insuficience (Pavel Turčáni)... 191 // 18.8 Intersticiální plieni procesy (Martina Doubková)... 192 // 18.9 Nádory plic (Jana Skřičková)... 194 // 18.9.1 Bronchogenní karcinom... 194 // 18.9.2 Karcinoid... 198 // 18.10 Nádory pleury (Bohdan Kadlec)... 200 // 18.10.1 Solitární fibrózní tumor pleury... 200 // 18.10.2 Maligní mezoteliom pleury... 200 // 18.10.3 Sekundární nádory pleury... 201 // 18.11 Urgentní stavy v pneumologii (Vladimír Herout, Kristián Brat)... 202 // 18.11.1 Obstrukce velkých dýchacích cest... 202 // 18.11.2 Hemoptýza... 203 // 18.11.3 Pneumotorax ... 203 // ? // 12 // 19 Gastroenterologie (Jiří Dolina, Aleš Hep, Libuše Husová, // Radek Kroupa, Lumír Kunovský, Jiří Tomášek, Jan Trna, // Vladimír Zbořil) ...206 // 19.1 Nemoci jícnu (Jiří Dolina, Aleš Hep)... 206 // 19.1.1 Symptomatologie... 206 // 19.1.2 Diagnostika... 207 // 19.1.3 Klinické stavy... 207 // 19.2 Nemoci žaludku (Radek Kroupa)... 209 // 19.2.1 Gastritída a gastropatie... 209 // 19.2.2 Peptickývřed... 210 // 19.2.3 Žaludeční polypy...
212 // 19.3 Idiopatické střevní záněty (Vladimír Zbořil)... 213 // 19.3.1 Ulcerózní kolitida... 213 // 19.3.2 Crohnova nemoc... 217 // 19.4 Onemocnění biliárního systému (Lumír Kunovský)... 220 // 19.4.1 Cholelitiáza ... 220 // 19.4.2 Postcholecystektomicky syndrom... 223 // 19.4.3 Dyskineze žlučových cest... 223 // 19.4.4 Benigní striktury biliárního traktu ... 224 // 19.4.5 Onemocnění Vaterovy papily... 224 // 19.5 Chronická pankreatitida (Lumír Kunovský)... 226 // 19.6 Funkční poruchy trávicího traktu (Jiří Dolina, Aleš Hep)... 229 // 19.6.1 Funkční dyspepsie...229 // 19.6.2 Dráždivý tračník... 232 // 19.7 Nádory gastrointestinálního traktu, prekancerózy a rizikové stavy // pro vznik nádorů GIT (Jiří Tomášek)... 234 // 19.7.1 Zhoubné nádory jícnu... 234 // 19.7.2 Zhoubné nádory žaludku a gastroezofageální junkce... 235 // 19.7.3 Nádory tenkého střeva... 237 // 19.7.4 Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku... 239 // 19.7.5 Nádory anální oblasti... 242 // 19.7.6 Hepatocelulární karcinom ... 243 // 19.7.7 Nádory žlučových cest a žlučníku... 246 // 19.7.8 Nádory pankreatu ... 247 // 19.7.9 Neuroendokrinní nádory... 248 // 19.8 Akutní stavy v gastroenterologii (Libuše Husová, Jan Trna)... 252 // 19.8.1 Akutní krvácení... 252 // 19.8.2 Ileus... 254 // 19.8.3 Akutní pankreatitida... 254 // 20 Hepatologie (Petr Husa, Libuše Husová)...258 // 20.1 Vyšetřovací metody ... 258 // 20.2 Žloutenka...
258 // 20.3 Akutní jaterní selhání...258 // 20.4 Chronické hepatitídy... 259 // 20.5 Alkoholové poškození jater ... 260 // 20.6 Jaterní steatóza... 260 // 13 // 20.7 Jaterní cirhóza... 260 // 20.8 Metabolické nemoci jater... 261 // 20.9 Toxická a poléková postižení jater... 262 // 21 Nefrologie (Josef Zadražil, Kamil Žamboch) ...263 // 21.1 Vyšetřovací metody v nefrologii ... 263 // 21.1.1 Vyšetření moči... 263 // 21.1.2 Funkční vyšetření ledvin... 265 // 21.1.3 Zobrazovací metody ... 265 // 21.1.4 Radioizotopová vyšetření ledvin... 266 // 21.1.5 Bioptické vyšetření ledvin... 266 // 21.2 Dědičná a vrozená onemocnění ledvin... 266 // 21.2.1 Polycystická choroba ledvin autozomálně dominantně // dědičná ... 267 // 21.2.2 Alportův syndrom - nemoci kolagenu IV. typu... 267 // 21.2.3 Fabryho nemoc... 268 // 21.3 Primární glomerulopatie... 268 // 21.3.1 Postinfekční glomerulonefritida ... 268 // 21.3.2 Hemolyticko-uremický syndrom... 270 // 21.3.3 Rychle progredující glomerulonefritidy... 270 // 21.3.4 Chronické primární glomerulonefritidy... 272 // 21.4 Sekundární glomerulopatie... 275 // 21.4.1 Diabetická nefropatie... 275 // 21.4.2 Amyloidóza ledvin ... 276 // 21.4.3 Lupusová nefritida ... 276 // 21.5 Tubulointersticiální nefritidy ... 277 // 21.5.1 Akutní pyelonefritida - akutní bakteriální // tubulointersticiální nefritida... 277 // 21.5.2 Akutní abakteriální tubulointersticiální nefritida ... 278
// 21.5.3 Chronické tubulointersticiální nefritidy... 278 // 21.5.4 Chronická pyelonefritida ... 278 // 21.6 Infekce močového traktu ... 279 // 21.7 Cévní onemocnění ledvin... 280 // 21.7.1 Renovaskulární hypertenze a ischemická nefropatie ... 281 // 21.7.2 Ateroembolická choroba ledvin... 281 // 21.8 Akutní poškození ledvin... 282 // 21.8.1 Klasifikace a příčiny akutního poškození ledvin ... 282 // 21.8.2 Klinický obraz, komplikace a diagnostika akutního // poškození ledvin... 284 // 21.8.3 Léčba a prognóza akutního poškození ledvin... 284 // 21.8.4 Kontrastní látkou indukovaná nefropatie... 285 // 21.9 Chronická onemocnění ledvin... 285 // 21.9.1 Faktory progrese chronického onemocnění ledvin... 286 // 21.9.2 Rizikové faktory vzniku chronického onemocnění ledvin... 286 // 21.9.3 Klinický obraz chronického onemocnění ledvin... 286 // 21.9.4 Konzervativní léčba chronické renální nedostatečnosti ... 287 // 21.10 Urolitiáza... 288 // 14 // 21.10.1 Faktory vzniku urolitiázy... 288 // 21.10.2 Klinický obraz a diagnostika urolitiázy... 289 // 21.10.3 Léčba urolitiázy ... 289 // 21.11 Nádory ledvin... 290 // 21.11.1 Klinický obraz a diagnostika nádorů ledvin... 290 // 21.11.2 Léčba nádorů ledvin ... 291 // 21.12 Náhrada funkce ledvin... 291 // 21.12.1 Transplantace ledviny... 291 // 21.12.2 Peritoneální dialýza... 292 // 21.12.3 Hemodialýza... 293 // 22 Poruchy acidobazické rovnováhy, vodního a minerálového
// hospodářství (Aleš Průcha)...295 // 22.1 Základní poruchy acidobazické rovnováhy... 295 // 22.1.1 Metabolická acidóza... 295 // 22.1.2 Metabolická alkalóza ... 296 // 22.1.3 Respirační acidóza... 297 // 22.1.4 Respirační alkalóza ... 298 // 22.2 Poruchy vodního hospodářství... 299 // 22.2.1 Tělesná voda a její distribuční prostory... 299 // 22.2.2 Hyperosmolální stavy... 299 // 22.2.3 Hypoosmolální stavy... 300 // 22.3 Poruchy minerálového hospodářství... 301 // 22.3.1 Natrium ... 301 // 22.3.2 Kalium ... 302 // 23 Endokrinologie (Věra Olšavská)...304 // 23.1 Choroby hypofýzy... 304 // 23.1.1 Hormonálně neaktivní expanze v oblasti tureckého sedla... 304 // 23.1.2 Hypopituitarismus ... 304 // 23.1.3 Diabetes insipidus centralis ... 305 // 23.1.4 Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu... 306 // 23.1.5 Akromegalie a gigantismus... 306 // 23.1.6 Hyperprolaktinemie... 307 // 23.1.7 Cushingova nemoc... 308 // 23.2 Choroby štítné žlázy... 309 // 23.2.1 Eufunkční struma... 309 // 23.2.2 Hypertyreóza ... 310 // 23.2.3 Hypotyreóza... 311 // 23.2.4 Záněty štítné žlázy... 312 // 23.2.5 Nádory štítné žlázy... 313 // 23.3 Choroby příštítných tělísek... 315 // 23.3.1 Primární hyperparatyreóza... 315 // 23.3.2 Sekundární hyperparatyreóza ... 315 // 23.3.3 Hypoparatyreóza... 316 // 23.4 Choroby nadledvin ... 317 // 23.4.1 Onemocnění kůry nadledvin... 317 // 15 // 23.4.2 Choroby dřeně nadledvin
... 319 // 23.4.3 Afunkční nádory nadledvin - incidentalomy... 320 // 24 Diabetes mellitus (Jindřich Olšovský) ...321 // 24.1 Klinický obraz a diagnostika diabetes mellitus... 321 // 24.2 Klasifikace diabetes mellitus... 322 // 24.3 Diabetes mellitus 1. typu... 322 // 24.4 Diabetes mellitus 2. typu... 324 // 25 Obezitologie (Darja Krasová) ...328 // 25.1 Obezita ... 328 // 25.2 Malnutrice... 331 // 26 Revmatologie (Petr Němec)...333 // 26.1 Revmatoidní artritida... 333 // 26.2 Ankylozující spondylitida... 338 // 26.3 Osteoartróza ... 343 // 26.4 Dna... 346 // 26.5 Systémový lupus erythematodes... 350 // 27 Hematologie (Zdeněk Král) ...358 // 27.1 Vyšetření v hematologii... 358 // 27.2 Anemie ... 360 // 27.2.1 Rozdělení a klinické příznaky anémií... 360 // 27.2.2 Anemie z poruchy krvetvorby... 360 // 27.2.3 Anemie ze zvýšené destrukce erytrocytů - hemolytické // anemie... 364 // 27.2.4 Anemie multifaktoriální... 368 // 27.3 Polycytemie... 369 // 27.4 Poruchy koagulace... 369 // 27.4.1 Laboratorní koagulační testy... 370 // 27.4.2 Krvácivé stavy z cévních příčin - purpury... 371 // 27.4.3 Krvácivé stavy z destičkových příčin - trombocytopenie . 371 // 27.4.4 Koagulopatie při snížení nebo nedostatečné funkci faktorů // krevního srážení... 373 // 27.4.5 Trombofilní stavy... 375 // 27.5 Hypersplenismus... 375 // 27.6 Vybraná nádorová onemocnění krvetvorby... 375 // 27.6.1 Akutní myeloidní leukemie ... 375 // 27.6.2 Akutní
lymfoblastická leukemie dospělých... 377 // 27.6.3 Chronická myeloidní leukemie... 378 // 27.6.4 Myelodysplastický syndrom ... 380 // 27.6.5 Chronická lymfatická leukemie... 380 // 27.6.6 Hodgkinův lymfom... 382 // 27.6.7 Nehodgkinské lymfomy ... 384 // 27.6.8 Mnohočetný myelom... 386 // 27.7 Diferenciální diagnóza podle místa lymfadenopatie... 388 // 16 // 28 Intoxikace (Libor Zdražil)...390 // 28.1 První pomoc a obecná terapie akutních otrav... 390 // 28.1.1 Symptomatická podpůrná terapie... 390 // 28.1.2 Primární eliminace ... 390 // 28.1.3 Antidota... 392 // 28.1.4 Eliminační terapie... 392 // 28.2 Specifické intoxikace... 393 // 28.2.1 Otrava organofosfáty ... 393 // 28.2.2 Otrava herbicidy... 394 // 28.2.3 Otrava kyanidy... 394 // 28.2.4 Otrava kovy a metaloidy ... 395 // 28.2.5 Otrava metylalkoholem... 396 // 28.2.6 Otrava etylalkoholem ... 396 // 28.2.7 Otrava etylenglykolem... 397 // 28.2.8 Otrava organickými rozpouštědly... 397 // 28.2.9 Otrava oxidem uhelnatým ... 397 // 28.2.10 Otrava tricyklickými antidepresivy ... 398 // 28.2.11 Otrava benzodiazepiny... 398 // 28.2.12 Otrava teořýlinem ... 398 // 28.2.13 Otrava digitalisem... 399 // 28.2.14 Otrava analgetiky ... 399 // 28.2.15 Otrava paracetamolem ... 399 // 28.2.16 Otrava houbami... 400 // 28.2.17 Otrava návykovými látkami... 401 // 29 Dyslipoproteinemie (Vladimír Soška)...402 // 29.1 Rozhodnutí o terapii pacienta s dyslipoproteinemií ... 402 // 29.2 Cíle léčby pacientů
s dyslipoproteinemií a výběr hypolipidemika.. 404 // 30 Náhlé stavy ve vnitřním lékařství (Mojmír Blaha, Helena Němcová, // Jiří Spáč)...406 // 30.1 Synkopa - krátkodobé bezvědomí (Jiří Špác)... 406 // 30.2 Náhlá smrt (Jiří Špác)... 408 // 30.3 Akutní hypertenzní stavy (Helena Němcová)... 411 // 30.4 Cévní mozková příhoda (Helena Němcová)... 412 // 30.5 Epileptický záchvat (’He/enfl NěmcovflJ... 414 // 30.6 Hyperventilační tetanie (Helena Němcová)... 416 // 30.7 Aspirace (Helena Němcová)... 417 // 30.8 Dušení, cizí těleso v dýchacích cestách (Helena Němcová)... 418 // 30.9 Anafýlaxe (Jiří Špác)... 419 // 30.10 Neodkladná resuscitace - kardiopulmonální resuscitace // (Mojmír Blaha)...421 // 30.10.1 Základní neodkladná resuscitace dospělých ... 421 // 30.10.2 Rozšířená neodkladná resuscitace ... 424 // 17 // Příloha: Referenční meze vybraných základních laboratorních vyšetření // (Vladimír Soška) ...427 // Přehled použitých zkratek...429 // Rejstřík...441 // Souhrn ...463 // Summary...463 // 18

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC