Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2019
446 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-204-4223-9 (vázáno)
Edice postgraduální medicíny
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001481383
OBSAH // Předmluva // 12 // 1 Komunikace v kontextu paliativní péče... // (Irena Závadová) // 1.1 Klíčové elementy v komunikaci o závažných skutečnostech // a cílech léčby... // 1.2 Data o komunikaci v paliativní péči... // 1.3 Základy komunikace... // 1.4 Základy komunikace - protokol SPIKES... // 1.5 Komunikace s rodinou... // 1.6 Plánování budoucí péče. . *... // 1.7 Dříve vyslovená přání... // 1.8 Supervize... // 14 // 14 // 16 // 17 // 19 // 23 // 25 // 25 // 26 // 2 Psychologické aspekty onkologické paliativní péče...29 // (Martin Loučka) // 2.1 Reakce na závažné onemocnění...29 // 2.2 Specifické terapeutické přístupy v paliativní onkologické péči. ... 31 // 3 Radioterapie, systémová léčba a jiné modality v léčbě symptomů // a komplikací nádorového onemocnění...36 // (Marek Sochor) // 3.1 Radioterapie...36 // 3.2 Systémová léčba v paliativní onkologii...41 // 3.3 Chirurgie...46 // 3.4 Ortopedie...48 // 3.5 Intervenční radiologie a endoskopické metody...49 // 4 Vybrané kapitoly z podpůrné léčby nežádoucích účinků // protinádorové terapie...54 // (Marek Sochor) // 4.1 Dělení nežádoucích účinků a jejich klinická relevance...54 // 4.2 Chemoterapií indukovaná nevolnost a zvracení...55 // 4.3 Hematologické toxicity protinádorové léčby...64 // 4.4 Prevence a léčba tromboembolické nemoci (TEN)...71 // 4.5 Slizniční komplikace...77 // 4.6 Kožní komplikace... 82 // 4.7 Léčba
infekcí u pacientů v paliativní onkologické péči...87 // 5 Praktický přístup ? symptomům pokročilého nádorového // onemocnění...96 // 5.1 Hodnocení symptomů a kvality života v kontextu pokročilého // nádorového onemocnění...96 // (Ondřej Sláma) // Příloha 1 Dotazník EORTC QLQ-C30...104 // Příloha 2 Dotazník IPOS...106 // 5.2 Bolest ...108 // (Ondřej Sláma) // 5.3 Dusnost...151 // (Marcela Tomíšková) // 5.4 Kašel a hemoptýza...167 // (Marcela Tomíšková) // 5.5 Syndrom nádorové anorexie a kachexie...175 // (Marek Sochor) // 5.6 Nevolnost a zvracení...188 // (Marek Sochor) // 5.7 Zácpa ...201 // (Marek Sochor) // 5.8 Průjem... 208 // (Marek Sochor) // 5.9 Pocení ...214 // (Marek Sochor) // 5.10Febrilie...218 // (Marek Sochor) // 5.11 Svědění...225 // (Marek Sochor) // 5.12 Škytavka...231 // (Marek Sochor) // 5.13 Poruchy spánku...236 // (Marek Sochor, Irena Závadová) // 5.14 Únava...242 // (Irena Závadová) // 5.15 Úzkost...251 // (Irena Závadová) // 5.16 Deprese...256 // (Irena Závadová) // 5.17 Delirium...264 // (Irena Závadová) // 6 Konopí pro léčebné použití v managementu symptomů nádorové // nemoci ...272 // (Ondřej Sláma) // 6.1 Kanabinoidy...273 // 6.2 Terminologie...273 // 6.3 Účinky kanabinoidů na lidský organismus...274 // 6.4 Formální evidence o klinické účinnosti konopí...274 // 6.5 Indikace konopí v onkologické paliativní péči...275 // 6.6 Způsoby podání...275 // 6.7 Dávkování...278
// 6.8Léčebnékonopí a distres v závěru života...279 // 6.9 Pravidla preskripce konopí pro léčebné použití...279 // 7 Nutriční podpora v paliativní onkologické péči...282 // (Marek Sochor, Petra Holečková) // 7.1 Dělení malnutrice...282 // 7.2 Nutriční potřeby onkologických pacientů...282 // 7.3 Klinický přístup ? výživě v onkologii...284 // 7.4Kategoriepacientů v onkologické paliativní péči...287 // 7.5 Odstranění nebo zmírnění faktorů omezujících příjem stravy . . . .288 // 7.6 Výživa u pacientů v terminálním stavu ...290 // 7.7 Farmakoterapie v nutriční péči...291 // 8 Kostní nádorová nemoc...293 // (Peter Grell) // 8.1 Prevalence...293 // 8.2 Diagnostika...293 // 8.3 Klinické projevy...294 // 8.4 Terapie kostních metastáz...295 // 8.5 Praktický přístup podle předpokládané prognózy...299 // 9 Paliativní management maligních obstrukcí...303 // 9.1 Maligní stenózy a obstrukce...303 // (Ondřej Sláma) // 9.2 Syndrom maligní střevní obstrukce...306 // (Marek Sochor) // 10 Paliativní management maligních výpotků...313 // 10.1 Pleurální výpotek...313 // (Marcela Tomíšková) // 10.2 Ascites...319 // (Ondřej Sláma) // 10.3 Perikardiální výpotek...323 // (Ondřej Sláma) // 11 Akutní stavy v paliativní onkologii...326 // (Marek Sochor) // 11.1 Dělení akutních stavů v paliativní onkologii...326 // 11.2 Syndrom maligní míšní komprese...327 // 11.3 Syndrom horní duté žíly...330
11.4 Endokrinní a metabolické komplikace...333 // 11.5 Krvácení v paliativní péči...341 // 11.6 Refrakterní symptomy...346 // 11.7 Paliativní sedace...348 // 12 Péče o pacienta v terminálním stavu...353 // (Irena Závadová) // 12.1 Definice...353 // 12.2 Diagnóza terminálního stavu...355 // 12.3 Klinika...356 // 12.4 Obecné principy managementu fyzických symptomů...358 // 12.5 Péče o psychosociální a existenciálni obavy...359 // 12.6 Paliativní sedace...360 // 12.7 Péče o rodinu a blízké...360 // 13 Klinická farmacie a praktická farmakologie v paliativní péči. 363 // (Jana Gregorová, Marek Sochor) // 13.1 Vybrané oblasti farmakoterapie v paliativní péči...363 // 14 Etické aspekty onkologické paliativní péče...382 // (Jaromír Matěj ek) // 14.1 Kazuis tiká...382 // 15 Právní aspekty onkologické paliativní péče...387 // (Helena Krejčí ková) // 15.1 Právní postavení onkologického pacienta v paliativní péči ... 387 // 15.2 Právo na informace o zdravotním stavu...388 // 15.3 Právo rozhodovat o léčbě...389 // 15.4 Dři ve vyslovené přání...389 // 15.5 Právo na péčilegeartis...390 // 16 Výzkum v onkologii a paliativní péče...393 // (Marek Sochor, Martin Loučka) // 16.1 Na důkazech založená praxe...393 // 16.2 Metodologická specifika výzkumu v paliativní péči...395 // 16.3 Klíčové směry výzkumu v paliativní péči...397 // 16.4 Paliativní péče u pacientů zařazených do klinických studií...
398 // 17 Paliativní péče v průběhu komplexní onkologické péče...403 // 17.1 Nádory hlavy a krku...403 // (Lukáš Pochop) // 17.2 Gynekologické malignity...407 // (Monika Náležinská) // 17.3 Nádory centrální nervové soustavy...415 // (Renata Emmerová) // 17.4 Paliativní péče v hematoonkologii...420 // (Jindřich Polívka) // Souhrn...433 // Summary...434 // Seznam zkratek...435 // Rejstřík // 438
cnb003159952

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC