Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014
165 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-244-4319-5 (brožováno)
Monografie
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii na stranách 141-153, bibliografické odkazy a rejstříky
České a anglické resumé
001481392
Obsah // Uvedení do problematiky...7 // 1 Senzorická deprivace: vymezení pojmu...11 // 2 Historie a kontext výzkumu senzorické deprivace...13 // 2.1 Počátky Zubkova samostatného výzkumu...15 // 2.2 První výsledky...15 // 2.3 Politický kontext Zubkovy práce...17 // 2.4 Senzorická deprivace, nedotykové mučení a výslechová praxe...18 // 2.5 Další výzkumná centra senzorické deprivace...20 // 2.6 Psychopatologizující konotace výzkumu senzorické deprivace...22 // 3 REST - Restricted environmental stimulation technique...25 // 3.1 Aplikační podoby REST...28 // 3.2 Flotation REST a Immersion REST...30 // 4 Floating (flotation REST)...35 // 4.1 Nádrž (floating tank)...35 // 4.2 Roztok...37 // 4.3 Varianty floatingu...37 // 4.4 Floating pro veřejnost...38 // 4.5 Floating dnes...40 // 4.6 Využití floatingu v lázeňství...42 // 4.7 Postup během floatingové procedury...43 // 5 Terapeutické využití floatingu...45 // 5.1 Vliv floatingu na psychofýziologii a endokrinní systém...46 // 5.2 Vliv floatingu na úzkost a depresi...49 // 5.3 Vliv floatingu na kreativitu a schopnost učení...49 // 5.4 Vliv floatingu na tělesné zdraví... 50 // 5.4.1 Floating a vnímání bolesti...51 // 5.4.2 Floating a hypertenze...52 // 5.5 Floating a léčba závislostí...52 // 5.6 Možná rizika spojená s floatingem...53 // 6 Možnosti využití floatingu ve sportu...55 // 6.1 Kombinace floatingu s imaginací ve sportu...56 // 7 Chamber REST v historickém kontextu...59
// 7.1 Chamber REST - aplikace procedury...61 // 7.2 Chamber REST - terapeutické a osobní růstové možnosti...62 // 7.2.1 Chamber REST a hypnabilita...66 // 7.2.2 Chamber REST a sebehodnocení...67 // 7.2.3 Chamber REST a ovlivnění nálady...67 // 7.2.4 Chamber REST a obsedantně-kompulzivní porucha...68 // 7.2.5 Chamber REST a redukce hmotnosti...68 // 7.2.6 Chamber REST - mentální anorexie a fóbie...69 // 7.2.7 Chamber REST a konzumace alkoholu...70 // 7.2.8 Chamber REST a kouření...71 // 7.2.9 Chamber REST a zdravý životní styl ...72 // 8 Terapie tmou...73 // 8.1 Terapie tmou - popis aplikované procedury...74 // 8.2 Jak terapie tmou funguje?...76 // 8.3 Úloha terapeuta, jeho role a náročnost činnosti...77 // 8.3.1 Základní pravidla setkání s klientem při terapii tmou...81 // 8.3.2 Strava při terapii tmou...82 // 8.4 Ukončení terapie tmou...82 // 9 Omezená zevní stimulace: neuropsychologické modely fungování...85 // 9.1 Model specializace mozkových hemisfér ...85 // 9.2 Model dynamické asymetrie hemisfér (DAH)...86 // 10 Všímavost v terapii a meditační praxi...87 // 10.1 Fenomenologie jako technika interpretace prožívané zkušenosti...89 // 10.2 Všímavost v existenciálni analýze...91 // 10.3 Praxe všímavosti z terapeutovy perspektivy: // fenomenologie uvědomování...94 // 10.3.1 Základní principy fenomenologické metody...96 // 10.4 Všímavost v psychoterapeutickém procesu: práce „tady a teď“...97 // 10.5 Aktivizace
všímavosti na straně pacienta pomocí focusingu ...100 // 10.5.1 Základní smysl techniky focusing...101 // 10.6 Všímavost v buddhistické meditační praxi...105 // 10.6.1 Slovo závěrem...108 // 11 Výzkum floatingu (Flotation REST) a imaginace pro sportovní účely...111 // 11.1 Formulace hypotéz...111 // 11.2 Typ výzkumného projektu...112 // 11.3 Výzkumný soubor a jeho charakteristika...112 // 11.4 Použité dotazníkové metody...113 // 11.5 Způsob hodnocení jednotlivých trestných hodů...115 // 11.6 Průběh výzkumu...116 // 11.6.1 Průběh výzkumu u kontrolní skupiny...117 // 11.6.2 Průběh u imaginující skupiny...117 // 11.6.3 Průběh výzkumu u experimentální skupiny...117 // 11.7 Kritéria ověřování hypotéz...118 // 11.8 Výsledky...118 // 11.9 Porovnání výsledků analýzou rozptylu...120 // 11.10 Porovnání výsledků Tukey testem...121 // 11.11 Porovnání výsledků v dotazníku VMIQ-2 // se zlepšením hodů na koš...122 // 11.12 Korelace skutečného zlepšení a zlepšení v dotazníku imaginace // u jednotlivců...122 // 11.13 Diskuse...123 // 12 Výzkum modifikované varianty Chamber REST: Terapie tmou...127 // 12.1 Popis aplikované procedury...127 // 12.2 Východiska a cíle studie...128 // 12.3 Použité metody...129 // 12.4 Výzkumný soubor a průběh výzkumu...130 // 12.5 Výsledky...131 // 12.6 Diskuse...134 // Literatura...141 // Jmenný rejstřík...155 // Věcný rejstřík...159 // Souhrn...163 // Summary...165
(OCoLC)913564456
cnb002697628

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC