Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Prague : Karolinum Press, 2019.
1 online zdroj (\1 s.).
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 8024633469
ISBN 9788024633466 ((ebook))
Lingvistika
Tištěná verze : Huang, Yan Pragmatika Prague : Karolinum Press,c2019 ISBN 9788024633374
Description based upon print version of record.
Obálka; Obsah; Předmluva k druhému vydání; Poděkování k druhému vydání; Předmluva k prvnímu vydání; Poděkování k prvnímu vydání; Značky a zkrakty; Kapitola 1 Úvod; 1.1 Co je pragmatika?; 1.2 Proč pragmatika?; 1.3 Některé základní pojmy v sémantice a pragmatice; 1.4 Uspořádání knihy; Cvičení; Část I Ústřední témata pragmatiky; Kapitola 2 Implikatura; 2.1 Klasická griceovská teorie konverzační implikatury; 2.2 Dvě neogriceovské pragmatické teorie konverzační implikatury; 2.3 Několik současných debat o konverzační implikatuře; 2.4 Zapuštěná (konverzační) implikatura; 2.5 Konvenční implikatura
2.6 ShrnutíCvičení; Kapitola 3 Presupozice; 3.1 Projevy presupozice; 3.2 Vlastnosti presupozice; 3.3 Analýzy; 3.4 Shrnutí; Cvičení; Kapitola 4 Řečové akty; 4.1 Performativy versus konstativy; 4.2 Austinovy podmínky úspěšnosti performativů; 4.3 Lokuční, ilokuční a perlokuční akty; 4.4 Searlovy podmínky úspěšnosti řečových aktů; 4.5 Searlova typologie řečových aktů; 4.6 Nepřímé řečové akty; 4.7 Řečové akty a kultura; 4.8 Shrnutí; Cvičení; Kapitola 5 Deixe; 5.1 Předběžné poznámky; 5.2 Základní kategorie deixe; 5.3 Další kategorie deixe; 5.4 Shrnutí; Cvičení; Kapitola 6 Reference
6.1 Co je to reference?6.2 Referující výrazy; 6.3 Anaforická užití zájmen; 6.4 Ještě k vlastním jménům a určitým deskripcím: několik klasických filozofických distinkcí a analýzy reference; 6.5 Odložená neboli přenesená reference; 6.6 Shrnutí; Cvičení; Část II Pragmatika a její okraje; Kapitola 7 Pragmatika a kognice. Teorie relevance; 7.1 Relevance; 7.2 Explikatura, r-implikatura a konceptuální vs. procedurální význam; 7.3 Od fodorovského „hlavního procesu" k submodulu „teorie mysli"; 7.4 Porovnání teorie relevance a klasické/neogriceovské pragmatické teorie; 7.5 Shrnutí; Cvičení
Kapitola 8 Pragmatika a sémantika8.1 Redukcionismus versus komplementarismus; 8.2 Náčrt rozlišení sémantiky a pragmatiky; 8.3 Pronikání pragmatiky do řečeného a sémanticko-pragmatické rozhraní; 8.4 Lze odlišit explikaturu, pragmaticky obohacené řečené a implicituru od konverzační implikatury?; 8.5 Porovnání pěti analýz; 8.6 Shrnutí; Cvičení; Kapitola 9 Pragmatika a syntax; 9.1 Chomského pohled na jazyk a lingvistiku; 9.2 Chomského teorie vázání; 9.3 Problémy chomského teorie vázání; 9.4 Revidovaná neogriceovská pragmatická teorie anafory; 9.5 Teoretické implikace; 9.6 Shrnutí; Cvičení; Glosář
Terminologický slovníčekDoporučená řešení cvičení; Seznam literatury; Poznámka překladatele; Doslov k českému vydání; Jmenný rejstřík; Věcný rejstřík; Rejstřík jazyků, jazykových rodin a jazykových areálů
001481414
2142606
(OCoLC)1102474120

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC